Підстави для виконання і виконавчі документи. Принципи виконавчого провадження.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підстави для виконання і виконавчі документи. Принципи виконавчого провадження.Семінарське заняття № 2: Навчальна мета заняття: сформулювати підстави для примусового виконання рішень; визначити поняття принципів виконавчого провадження, їх систему та значення.

 

Час проведення: 2 години.

Навчальні питання:

 

1.Підстави для примусового виконання – рішення, ухвали, постанови судових та інших юрисдикційних органів, що набрали законної сили, примусова реалізація яких покладається на органи державної виконавчої служби.

2.Виконавчі документи. Перелік виконавчих документів. Вимоги до виконавчого документа.

3.Виконавчий лист (поняття, форми виконавчих листів). Видача декількох виконавчих листів на вимогу стягувача. Видача дублікату виконавчого листа.

4.Поняття та значення принципів виконавчого провадження.

5.Система принципів виконавчого провадження (законність, рівність громадян перед законом і органом державної виконавчої служби, недоторканність особи боржника, недоторканність житла, гласності, національної мови, виконавчого провадження, диспозитивності).

Додаткові питання:

1.Ознаки принципів виконавчого провадження.

2.Загальноправові принципи.

3.Галузеві принципи.

4.Специфічні принципи.

Теми рефератів:

1) виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду.

2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, передбачених законом.

3) судові накази.

3) виконавчі написи нотаріусів.

5) посвідчення комісій по трудових спорах, що видають­ся на підставі відповідних рішень цих комісій.

6) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

7) рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном.

8) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу.

9) рішення інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу;

10) рішення Європейського Суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини».

 

Практичні завдання

Завдання №1.

У судовому засіданні Комінтерновського районного суду м. Харкова була розглянута заява Пономаренко про видачу дубліката виконавчого листа. У своїй заяві Пономаренко вказала, що виконавчий лист у неї було вкрадено разом з іншими документами з її квартири. За цим фактом районним відділом внутрішніх справ порушена кримінальна справа. Факт вкрадення виконавчого листа підтверджено довідкою, яку підписано начальником районного відділу внутрішніх справ.

Чи підлягає зодоволенню заява Пономаренко?

Завдання №2.

По цивільній справі Дуднику було видано виконавчий лист, в якому було зазначено: “Вселити Дудника Віктора Даниловича з сім’єю в одну із кімнат у кв. 8 по вул. Київській, 12”.

Який установлений законодавством порядок видачі виконавчих листів? Чи вірно оформлений виконавчий лист по даній справі? Як виправити недоліки виконавчого листа?

 

Завдання №3.

На користь приватного підприємця Пасічника рішенням господарського суду було стягнено з ЗАТ “Горизонт” десять тисяч гривень. Пасічник звернувся до державного виконавця за місцем знаходження ЗАТ “Горизонт”, пред’явивши рішення господарського суду з проханням здійснити примусове виконання рішення. Державний виконавець відмовив в порушенні виконавчого провадження.

Чи мав державний виконавець підстави для такого рішення?

Які виконавчі документи перераховані в Законі України “Про виконавче провадження”?

Які вимоги закріплено законом до виконавчих документів?

 

Завдання №4.

Згідно з рішенням третейського суду з М. на користь Р. було стягнено шість тисяч двісті тридцять три гривні. Р., маючи на руках рішення третейського суду, звернувся до державного виконавця міського відділу державної виконавчої служби по місцю проживання М. з вимогою провести примусове виконання рішення, однак державний виконавець відмовив Р. в задоволенні вимоги.

Чи правильно вчинив державний виконавець?

Що таке підстави виконання та виконавчі документи?

Які документи відносяться до виконавчих?

 

Завдання № 5.

В міському відділі державної виконавчої служби є декілька виконавчих листів на стягнення з одного боржника:

- семи тисяч трьохсот гривень в якості відшкодування шкоди, заподіяної майну іншої особи у наслідок дорожньо-транспортної пригоди;

- двухсот гривень в якості оплати юридичної допомоги, наданої адвокатом;

- п’ятисот гривень в якості стягнення боргу за договором займу;

- п’ятидесяти п’яти гривень в якості недоїмки по податкам;

- частки грошових коштів на утримання одної дитини.

Необхідно виявити чергу задоволення вимог стягувача та провести розрахунок належних стягненню грошових сум з урахуванням того, що боржник отримує заробітну плату в розмірі чотиристах гривень в місяць, а також має інше майно, на яке може бути звернено стягнення, в сумі двох тисяч гривень.

Література

 

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
 2. Закон України "Про виконавче провадження" // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24. - Ст. 207 (зі змінами станом на 7.02.2006 р.).
 3. Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 36 - 37. - Ст. 243 (із змінами і доповненнями станом на 10 липня 2006 р.).
 4. Закон України "Про державну службу" // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490 (зі змінами станом на 15.05.2006 р.).
 5. Білоусов Ю.В В Виконавче провадження : Навчальний посібник. - К.: Прецедент, 2005. - 192 с.
 6. Фурса С. Я., Щербак С. В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2002. - 480 с.
 7. Скомороха Л. В., Скомороха Л. Державна виконавча служба: історія і сучасність // Право України. - 2002. - №8. - С. 94 - 98.
 8. Наказ МВС і МЮ України "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів" від 25.06. 2002 N 607/56/5
 9. Наказ МЮ України "Про затвердження Примірного положення про відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі" від 12.06. 2007 № 384/5
 10. Хотинська О. Процесуальне становище сторін виконавчого провадження.
 11. Цивільне процесуальне законодавство України / за ред. Комарова В.В. –Харків, 1992.
 12. Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 2008.
 13. Лихацький Д. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження // Юридичний журнал. - 2005. - № 11. - C. 127-133.
 14. Чорнооченко C.I. Цивільний процес в Україні. - К.: Центр навчальної літератури 2004.
 15. Щербак С.В. Суб єкти виконавчого провадження // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип. 3: Збірник наукових праць: Наукове видання. - К.: Юр. книга 2006.
 16. Юлін Л.Д. Цивільний процес України та зарубіжних країн. - Одесса: Дюк 2003.
 17. Адміністративна юстиція України: проблеми теорії і практики. Настільна книга судді / За загальною редакцією О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2007. – 608с.

18. Кройтор В.А., Фролов М.М., Ясинок М.М. Исполнительное производство: Учебное пособие. Узд. 2-е, доп. и перераб. / под ред. канд. юрид. наук, доцента В.А. Кройтора. – Харьков: Эспада, 2005. – 232 с.

19. Сибилёв Д.М. Закон Украины «Об исполнительном производстве». Научно-практический комментарий. – Харьков: Легас, 2000. – 112 с.

20. Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний коментар. – Кол. авторів: Емельянова І.І., Нижник А.І., Павлова Л.Н. та ін. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 472 с.

21. Закон Украины об исполнительном производстве: научно-практический комментарий/(Тертышников В.И., Тертышников Р.В.)–Харьков: Консум, 2000. – 128 с.

22. Щербак С.К. К вопросу о правовом статусе государственного исполнителя // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – №12. – С.59-60.

23. Фурса С., Щербак С. Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №8. – С.81-85.

24. Щербак С. Роль суду у виконавчому провадженні // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2001. – №6. – С.87-93.

25. Місце Державної виконавчої служби в системі державних органів України / За матеріалами Другої національної науково-теоретичної конференції, м.Суми, 25-27 травня 2000 року / Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування: Зб. наук. праць. – Суми: “Ініціатива”, 2000. – 282 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.013 с.)