Техніко-економічне оцінювання прийнятих рішеньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Техніко-економічне оцінювання прийнятих рішень 

Порівняння ТЕП даного проекту проводимо за допомогою еталонного значення яке береться з відповідної літератури.

На даному АТП такі відхилення:

- кількість робітників на 1 млн. км. пробігу автомобіля (чол.) повинна не перевищувати 5, а в нашому випадку 6.

- кількість робочих постів на 1 млн. км. пробігу автомобіля повинна знаходитися в межах 0,75 – 1,45, а нас 1,7.

- площа виробничих приміщень на 1-н автомобіль м2 повинна дорівнювати 15, а в нашому випадку вона становить 4,9.

Будь –яке збільшення основних фондів (будівництво нових, реконструкція існуючих підприємств) знижує рентабельність. Для її підвищення або, в крайньому разі, підтримування на одному рівні треба, щоб кожна гривня, вкладена в основні фонди, давала віддачу не нижчу від середньогалузевого нормативу. Тому для кожного проектного рішення треба здійснювати економічне оцінювання.

 

 

Таблиця 17

Оцінювання прийнятих рішень з технологічної частини

Показник Розрахункова формула Розрахунок Резуль тат Сталлоне значення
Загальна кількість потокових ліній 3+1+1 -
Загальна кількість робочих постів 9+2,5+3 14,5 -
Кількість робітників на 1млн. км. Пробігу автомобіля, чол.. Рш×1000/ Lp 90*1000/30660 2,93 2,9-5,9
Кількість робочих постів на 1млн.км. пробігу автомобіля ((9+2,5+3+7,4)*1000)/30660 0,72 0,75-1,45
Кількість автомобілів на одного робітника, шт.. Аобл× Рш 700/90 7,7 4-5
Кількість автомобілів на один робочий пост, шт.. Аобл 700/(9+2,5+3+7,4) 31,9 15-17
Площа виробничих приміщень на один автомобіль, кв.м. (320+89+107+263)/700 0,84 -

 

 

Висновки

Найдосконалішою системою ПО та ПР слід вважати таку, що найповніше забезпечує взаємодію процесів зміни технічного стану автобуса (тобто процесів зміни діагностичних параметрів) і процесу відновлення. Періодичність і обсяг робіт планують. Запобіжний характер їх забезпечується постійним наглядом за надійністю і технічним станом автомобіля з метою передчасного виявлення передвідмовного стану. Принцип попередження відмов і несправностей є основним. ПО та ремонт автобусів за технічним станом ґрунтується на глибокому знанні показників надійності елементів, застосуванні об’єктивних засобів технічної діагностики, і проводиться:

· За контролем рівня надійності. Елементи рухомого складу експлуатують без обмежень до відмови. Фактичний рівень надійності елементів автобуса не повинен перевищувати установленого статистичного рівня.

· За контролем параметрів агрегатів. При відпрацюванні установленого ресурсу передбачається періодичний контроль і зміна параметрів, які визначають технічний стан тих чи інших агрегатів.

Кількість ремонтно-обслуговуючих робітників в АТП по зонам ПО ,ЩО та дільницям складає 19 чоловік на 130 автобусів МАЗ 206.


Згідно з одержаними результатами розрахунків прийнято такі методи технічного обслуговування:

1. ЩО передбачається проводити на 4-х постовій потоковій лінії, (ZЩО=4).

2. ПО виконується на паралельних проїзних постах, що дає можливість скоротити втрати часу і повніше завантаження обладнання, так як робітники можуть перейти через тунелі з поста на пост. По взаємному розміщенням — паралельні.

Збереження автобусів здійснюється на закритій площадці , що опалюється.

Застосування ТО та ремонту автобусів за технічним станом потребує широкого впровадження на ВАТ АТП:

· Засобів і методів технічної діагностики.

· Комп’ютерзованих систем

· Створення на підприємствах спеціальних підрозділів, які виконують роботи щодо оцінки і прогнозування технічного стану автобусів і приймають рішення про допуск ії до експлуатації або призначення необхідних заходів.

Також не потрібно забувати про соціальне заохочення працівників та достойну оплату праці

Отже, хочу зауважити, що застосування потокового методу ТО та ремонту автобцсів за технічним станом дасть змогу повніше удосконалювати конструкції новостворюваних моделей автобусів, підвищить ефективність, продуктивність та швидкість роботи підприємства і дозволить завоювати велику частку ринку транспортної продукції.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. – К.: Знання, 2003. - 511с.

2. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів:

організація і управління: Підручник. –К.: Знання-Прес, 2004. – 478 с.

3. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах: Навчальний посібник. канарчук В.Є., Лудченко О.А., Барилович Л.П.,

Бойко Г.Ф., Козак Л.С., Примак Т.О. – К.: Логос, 1996.-348с.

4. Канарчук В.Є., Лудченко О.А. Система забезпечення робото здатності автотранспортних засобів: Навчальний посібник. – К.: НМК ВО, 1991.-216с.

5. Лудченко А.А. и др. Организация технической подготовки автомобилей: Учебное пособие. – К.:УТУ, 1999.-128с.

6. Експлуатаційна надійність автомобілів: Підручник: у 2 ч. 4 кн. Ч. 1., кн. 1./ В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець. – К.: Вища шк.., 1999.-609с.:іл.

7. Експлуатаційна надійність автомобілів: Підручник: у 2 ч. 4 кн. Ч. 1., кн. 1./ В.Є. Канарчук, О.А. Лудченко, А.Д. Чигринець. – К.: Вища шк.., 1999.-458с.:іл.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.012 с.)