РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ№ п/п Аспект діяльності, що підлягає регламентуванню Нормативний акт Короткий зміст
Правовий статус електронного документа та його оригіналу Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"  
Порядок відправлення електронного документа Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"  
Порядок одержання електронного документа Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"  
Гарантії одержання та цілісності електронного документа Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"  
Правила зберігання електронного документа Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг"  
Суб'єкти електронного цифрового підпису Закон України "Про електронний цифровий підпис"  
Правовий статус електронного цифрового підпису Закон України "Про електронний цифровий підпис"  
Призначення електронного цифрового підпису Закон України "Про електронний цифровий підпис"  
Структура сертифіката ключів Закон України "Про електронний цифровий підпис"  
Права і обов'язки підписувача Закон України "Про електронний цифровий підпис"  

Закінчення табл. 9.1

№ п/п Аспект діяльності, що підлягає регламентуванню Нормативний акт Короткий зміст
Права і обов'язки центра сертифікації ключів Закон України "Про електронний цифровий підпис"  
Функції центрального засвідчувального органа Закон України "Про електронний цифровий підпис"  
Права споживачів телекомунікаційних послуг Закон України "Про телекомунікації"  
Обов'язки споживачів телекомунікаційних послуг Закон України "Про телекомунікації"  
Правові основи діяльності провайдерів телекомунікацій Закон України "Про телекомунікації"  
Завдання адміністрування українського сегмента мережі Інтернет Закон України "Про телекомунікації"  
Учасники ринку адміністрування та реєстрації доменних імен в домені. Концепція розвитку домену .  
Принципи реєстрації доменних імен в домені. Концепція розвитку домену .иА  
Юридична чинність документів у формі повідомлень Типовий закон ЮНСІТРАЛ "Про електронну торгівлю"  
Укладання і дійсність комерційних контрактів Типовий закон ЮНСІТРАЛ "Про електронну торгівлю"  

9.2.Розрахувати ефективність та обрати оптимальний варіант функціонування Web-сервера, використовуючи дані таблиці.

Таблиця 9.2

№ пп Показники Од. виміру Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню банера на іншому сервері % від п. 4 ЗО
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню гіперпо-силання на пошуковому сервері чол.
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку за адресою сервера % від п. 4 ЗО
Загальна кількість відвідувачів сервера за півроку чол.
Відвідали візитну сторінку сервера за півроку раз
чол.
Відвідали сторінку - каталог за півроку раз
чол.
Відвідали сторінку з інформацією про додаткові послуги за півроку раз
чол.
Відвідувачі, що "клікнули" банер: - на візитній сторінці чол.
- на сторінці - каталозі чол.
- на інформаційній сторінці чол.
Відвідувачі, які купили товар у електронному магазині за півроку чол.
Загальна кількість відвідувань сервера за півроку раз

Закінчення табл. 9.2

№ пп Показники Од. виміру Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню банера на іншому сервері % від п. 4
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку завдяки використанню гіперпосилання на пошуковому сервері чол.
Відвідувачі, які потрапили на сервер за півроку за адресою сервера % від п. 4 ЗО
Загальна кількість відвідувачів сервера за півроку чол.
Відвідали візитну сторінку сервера за півроку раз
чол.
Відвідали сторінку - каталог за півроку раз
чол.
Відвідали сторінку з інформацією про додаткові послуги за півроку раз
чол.
Відвідувачі, що "клікнули" банер: - на візитній сторінці чол.
- на сторінці - каталозі чол.
- на інформаційній сторінці чол.
Відвідувачі, які купили товар у електронному магазині за півроку чол.
Загальна кількість відвідувань сервера за півроку раз

Вказівки до виконання завдання

1. Ефективність застосування різних засобів входу на сервер розраховується за формулою:

де Е3 - ефективність засобу входу;

К3 - кількість відвідувачів, що скористалися засобом входу на сервер;

ЗКВ - загальна кількість відвідувань сервера за досліджуваний період.

2. Оцінка відвідувань сторінок сервера визначається за формулою:

де Ов - оцінка відвідувань сторінки за досліджуваний період;

Квс - кількість відвідувань сторінки за досліджуваний період.

3. Ефективність банерної реклами визначається за формулою:

де ЕБ - ефективність банерної реклами;

Кв - кількість відвідувачів сторінки, де знаходиться інформаційний банер;

Вк - кількість відвідувачів, які "клікнули" інформаційний банер.

4. Ефективність перетворення відвідувачів у покупців розраховується за формулою:

де Ев - ефективність перетворення відвідувачів у покупців; В - кількість відвідувачів, які купили товар; Зв - загальна кількість відвідувачів серверу.

5. Кількість повторних відвідувань сервера визначається за формулою:

6. Обрати оптимальний варіант варіант функціонування Web-сервера, зробити відповідний висновок.

Глосарій

B2A(business-to-administration) - сфера електронної комерції, яка охоплює ділові зв'язки комерційних структур з урядовими організаціями (зокрема проведення державних закупівель через Internet).

В2В (business-to-business) - сфера електронної комерції, у якій електронне середовище використовується для замовлення, проведення комерційних операцій та здійснення платежів між бізнесовими організаціями (підприємствами) (електронна оптова торгівля).

B2C(business-to-consumer) - сфера електронної комерції, в якій має місце комерційна взаємодія між електронним магазином та покупцем - безпосереднім споживачем товару (електронна роздрібна торгівля).

С2А (consumer-to-administration) - сфера електронної комерції, у якій електронне середовище використовується для організації взаємодії державних структур між споживачами та державними структурами (особливо в соціальній та податковій сфері).

С2С (consumer-to-consumer) - сфера електронної комерції, у якій електронне середовище використовується для взаємодії споживачів для обміну комерційною інформацією або здійснення комерційних операцій.

DNS(Domain Name System) - система доменних імен Internet-ресурсів, яка призначена для співставлення цифрових ІР-адрес комп'ютерів з доменними (літерними) іменами хостів

FTP(File Transfer Protocol) - Internet-сервіс для передачі файлів (в т.ч. програмних) мережею Internet.

FTP-послуга- служба прямого доступу до файлів у файлових Internet-архівах, яка потребує повноцінного підключення до мережі.

HTML(Hyper Text Markup Language) - мова розмітки гіпертекстових документів. За її правилами форматуються Web-сторінки та розповсюджуються дані WWW-системи.

HTTP(Hypertext Transfer Protocol) - протокол, згідно якого WWW-документи передаються з сервера до браузера на комп'ютер користувача.

Internet- всесвітня мережа технічних засобів, стандартів та домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними комп'ютерними мережами у світі.

Internet-маркетинг- комплекс соціальних та управлінських процесів, які спрямовані на якнайповніше задоволення потреб споживачів у мережі Internet при формуванні пропозиції і системи обміну товарів і послуг за допомогою інформаційних комунікаційних технологій.

Internet-пейджер- безкоштовна програма для безпосереднього спілкування у мережі. Вони можуть виконувати функції передачі файлів, електронної пошти, голосових повідомлень, новин і т. п.

Internet-реклама- форма подання та поширення інформації в мережі Internet про товари та послуги з метою їх популяризації з указаним джерелом фінансування.

Internet-трейдинг- надання фінансовими установами послуг стосовно ефективного використання фінансових інструментів на фінансових ринках за допомогою інформаційних комунікаційних технологій.

Intranet- внутрішня локальна комп'ютерна мережа установи, яка функціонує на основі Internet -технологій.

IP-адреса- 32 (за новими стандартами 128) - бітова цифрова адреса, яка надається кожному вузлу мережі Internet.

IRC- (система "розмовних кімнат" - чатів) - інтерактивна служба, яка дає можливість спілкування користувачів в режимі реального часу за допомогою текстових повідомлень, що набираються на клавіатурі.

SET(Secure Electronic Transaction) - протокол, прийнятий як стандарт безпеки фінансових трансакцій електронної комерції і Грунтується на використанні цифрового підпису із електронним сертифікатом.

S-HTTP(Secure HTTP) - протокол підтримки і передавання гіперте-ксту, який забезпечує авторизацію і захист Web-документів.

SSL(Secure Sockets Layer) - універсальний найбільш масовий протокол захисту будь-якого сполучення із використанням будь-якого прикладного протоколу, Грунтується на використанні криптографічних методів шифрування з відкритим ключем.

TCP/IP(Transmission Control Protocol Internet Protocol) - сукупність систем стандартів і правил зв'язку та передавання інформації у глобальній мережі Internet.

Web-браузер(browser) - програма перегляду WWW-сторінок та інших ресурсів..

Web-вітрина- сукупність товарного каталогу, системи навігації та оформлення замовлення з наступною передачею його менеджеру для оформлення. випадку Web - вітрина є інструментом залучення покупця, інтерфейсом для взаємодії з ним та проведення маркетингових заходів.

Web-сервер- комп'ютер, що відповідають за зберігання та видачу Web-сторінок і на якому встановлене серверне програмне забезпечення для обробки запитів програм- браузерів, що використовують протокол HTTP.

Web-сторінка- HTML-файл, який може містити тексти, зображення, програми на мові Java та інші Web-елементи.

WWW(World Wide Web) - служба прямого доступу, що потребує повноцінного підключення до Internet та дозволяє інтерактивно взаємодіяти з представленою на Web-серверах інформацією.

Авторизація- перевірка прав власника банківської платіжної картки на здійснення фінансових трансакцій.

Автентифікація- ідентифікація особи, яка бажає одержати інтерактивний доступ до певної інформації з метою забезпечення безпеки і гарантування виконання комерційних операцій.

Банер- рекламний модуль на Web-сторінці у вигляді прямокутного графічного зображення (найчастіше у форматі GIF або JPG).

Банк-екваєр- банк, який обслуговує продавця.

Банк-емітент- банк, у якому знаходиться розрахунковий рахунок покупця і є гарантом його фінансових зобов'язань.

Безпека інформації- стан стійкості інформації до випадкових або зумисних впливів, що виключає неприпустимі ризики її зміни, розкриття або знищення, які призводять до матеріальних збитків власника або користувача інформації.

Бізнес-портал- потужний Web-сайт з функціями комплексної системи, що надає повний спектр послуг для ведення бізнесу в мережі багатьом клієнтам (як корпоративним, так і індивідуальним підприємцям).

Гіпертекст- метод надання інформації у вигляді тексту, окремі фрагменти якого з'єднані за допомогою посилань тобто зв'язками, що дають змогу легко переходити від одного матеріалу до іншого.

Дистанційна освіта- це форма освіти, у якій навчальний процес забезпечується шляхом інформаційних комп'ютерних технологій.

Електронний аукціон- Web-сайт, що являє собою програмно-інформаційну базу, яка дозволяє проводити конкурентні торги, в процесі чого встановлюється кінцева ціна на товар або послугу.

Електронний банкінг(Internet-банкінг, e-banking) - система банківських послуг, при якій клієнт взаємодіє з банком через інформаційні комп'ютерні мережі.

Електронний бізнес- будь-яка ділова активність з використанням глобальних інформаційних мереж для модифікації внутрішніх та зовнішніх зв'язків фірми з метою одержання прибутку.

Електронна біржа- електронний торговельний майданчик, на якому ціна регулюється коливаннями попиту і пропозиції.

Електронна візитна картка- кілька WWW-сторінок, що містять інформацію про компанію та її діяльність, спрямованих на ознайомлення потенційних клієнтів з продукцією та послугами компанії.

Електронний гаманець- спеціальне програмне забезпечення, яке дає можливість зберігати електронні гроші, здійснювати розрахунки за їх допомогою, перевіряти їх справжність, одержувати інформацію про розрахунки тощо

Електронний документ- документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа.

Електронний документообіг(ЕОД) - сукупність процесів створення, обробки, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності і у разі потреби з підтвердженням факту їх одержання.

Електронна комерція- економічна взаємодія суб'єктів бізнесу з приводу купівлі-продажу товарів та послуг (матеріальних та інформаційних) з використанням інформаційних мереж (Internet, мережа стільникового зв'язку, внутрішні локальні мережі фірм).

Електронний магазин(Internet-магазин, e-shop) - Web-сайт (часто спеціалізований), який належить фірмі-товаровиробнику, торговій фірмі тощо та призначений для просування споживчих товарів на ринку, збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців.

Електронний мол(e-mall) - Web-сайт, який містить значну кількість електронних крамниць та каталогів, об'єднаних загальним місцем розташування (в деяких випадках - під однією відомою маркою), що спільно виконують додаткові функції.

Електронна платіжна система(e-payment system) - система здійснення розрахунків і платежів між комерційними структурами, фінансовими, державними установами та користувачами мережі в процесі купівлі-продажу товарів та послуг через Internet.

Електронна пошта- електронна послуга, що надає змогу формувати, пересилати, зберігати та читати текстові документи, електронні таблиці в певному форматі, графічні файли, програми тощо та діє в режимі off- line.

Електронна система платежів- передача фінансових коштів з одного банківського рахунку на інший із застосуванням засобів електронного електронного документообігу.

Електронне страхування- система заходів, спрямована на повне або часткове відшкодування втрат від певних ризиків шляхом використання інформаційних комп'ютерних технологій. Воно являє собою відносини щодо захисту фізичних чи юридичних осіб при настанні страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються зі сплачуваних ними страхових внесків, здійснення та обслуговування яких реалізується засобами комп'ютерних технологій.

Електронний торговельний майданчик(концентратор) - сайт в категорії В2В, на якому укладаються угоди між продавцями та покупцями та здійснюється проведення фінансово-торгових трансакцій.

Електронний цифровий підпис- вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який до них додається або логічно з ними поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Електронний чек- доручення платника (покупця) своєму банкові щодо перерахування коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача платежу, яке є аналогом паперового чека в електронному вигляді.

Електронні гроші- система оплати товарів та послуг шляхом передавання числових даних від одного комп'ютера до іншого.

Каталоги- ієрархічно організовані тематичні структури, в які інформація заноситься за ініціативою користувачів. Також сторінка, яка додається в каталог повинна бути жорстко прив'язана до визначених в каталозі категорій.

Ключ- набір цифр, з яким комбінується відкритий текст або інша зрозуміла інформація шляхом використання криптографічного алгоритму з метою одержання незв'язного шифрованого тексту.

Кошик покупця- список відібраного покупцем в електронному магазині товару з врахуванням його ціни, кількості та загальної вартості.

Криптографічний алгоритм- математична функція, яка комбінує зрозумілу інформацію з ключем для отримання шифрованого тексту.

Криптографія- це наука про забезпечення безпеки даних. Криптографія та її похідні системи ґрунтуються на дотриманні принципів конфіденційності, аутентифікації та цілісності інформації.

Послуга- товар особливого виду, діяльність, благо, що задовольняє потреби індивіда, виробництва або суспільства, має споживчу цінність і вартість, результат якої можу мати матеріальний і нематеріальний характер.

Пошукові машини(spiders, crowlers) - інструменти пошуку в мережі Internet, основна функція яких полягає в дослідженні Інтер-нету з метою збору даних про наявні Web-сайти та видача звіту про Web-сторінки, які задовольняють вимоги запиту користувача.

Пошукові сайти- інструменти пошуку в мережі Internet, які дають можливість користувачам проводити пошук інформації за ключовими словами у великих базах даних Web-сайтів.

Провайдер- установа, яка надає комерційні послуги з підключення до мережі і підтримки організаційних процесів щодо функціонування інформаційних комп'ютерних технологій.

Процесинговий центр- установа, що забезпечує інформаційну і технологічну взаємодію між учасниками традиційної та електронної платіжної систем (містить базу даних платіжної системи, дані про членів платіжної системи, і власників платіжних карток) для забезпечення авторизаційних запитів.

Сайт- адреса розташування інформаційного ресурсу в Internet.

Сервер- комп'ютер, що забезпечує роботу та надає послуги іншим комп'ютерам та програмам у складі внутрішньої мережі.

Служби Internety- системи, що надають послуги користувачам мережі.

Смарт-картка(чіпова картка) - картка з інтегральною схемою і мікропроцесором, який здатний виконувати розрахунки. Являє фактично собою мініатюрний комп'ютер з процесором, пам'яттю, програмним забезпеченням, системою вводу-виводу інформації про кошти на рахунку клієнта та їх рух.

Списки розсилок- послуга, яка полягає в об'єднанні за одною адресою електронної пошти адрес багатьох передплатників списку розсилки. Якщо на дану адресу надсилається лист, то його одержують всі передплатники цього списку.

Таргетинг- демонстрація реклами та надання інформації чітко визначеній аудиторії.

Телеконференція- послуга Internet, за допомогою якої абонент може залишати своє відкрите повідомлення в мережі, де пізніше його можуть переглянути зацікавлені користувачі і дати таку ж відкриту відповідь.

Трекінг- можливість аналізу поведінки відвідувачів сайту та врахування його результатів при удосконаленні продукції, самого сайту і маркетингових заходів.

Хост- будь-який пристрій (найчастіше комп'ютер), який приєднаний до мережі Internet, призначений для входу в мережу та забезпечення роботи в мережі кінцевих користувачів і використовує протокол TCP/IP.

Список літератури

1. Алексунин В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете / В. Алексунин, В. Родигина. - М.: Дашков и Ко, 2005. - 216 с.

2. Ананьев О. М. Напрями розвитку сучасного електронного бізнесу / Ананьев О. М. // Торгівля, комерція, підприємництво. - 2003. - Вип. 6.

3. Апопій В. В. Інтернет-торгівля: проблеми і перспективи розвитку / Апопій В. В. // Регіональна економіка. - 2003. - № 1. - С. 25.

4. Афанасьев М. Электронная коммерция / Афанасьев М., Мясни-кова Л. // РИСК. - 2006. - № 3. - С. 52-59.

5. Бабенко Л. К. Новые технологии электронного бизнеса и безопасности / Л. К. Бабенко, В. А.Быков, О. Б. Макаревич, О. Б. Спиридонов. - М.: Радио и связь. - 2001. - 376 с .

6. Бойкое В. Д. Интернет: от e-mail до www в примерах / Байков В. Д. - СПб.: ВИЦ - Санкт-Петербург, 1996.

7. Балабанов И. П. Интерактивный бизнес / Балабанов И. П. - СПб.: Питер, 2001. - 128 с.

8. Балабанов И. П. Электронная коммерция / Балабанов И. П. - СПб.: Питер, 2001. - 336 с. - (серия "Учебники для вузов").

9. Барицъка Л. Включення України в інтеграційні процеси міжнародної електронної торгівлі / Барицька Л. // Економіст. - 2002. - № 9. - С. 27.

10. Благодетелева-Вовк С, Благодетелев С. Баннерные системы УАНЕТА: критерии выбора для проведения рекламной кампании / Благодетелева-Вовк С, Благодетелев С. // Маркетинг и реклама. - 2002. - № 3. - С. 40-43.

11. Брыжко М. Н. Е-будущее и информационное право / Брыжко М. И., Цымбалюк В. С, Орехов А. А., Гальченко О . И.. - К.: Інтеграл, 2002. - 264 с.

12. Бруннер М. Принципы электронного бизнеса / Бруннер М. - М.: Мир электронной коммерции, 2000. - 453 с.

13. Буров є. Комп'ютерні мережі / Буров Є. [за ред. В. Пасічника]. - [2-ге вид., оновл. і доповн]. - Львів: БАК, 2003.

14. Волков С. Платежные механизмы современного Internet / Волков С, Достов В. // Мир Internet. - 2000. - № 5 - С. 22-28.

15. Волокитин А. В. Электронная коммерция: [учебное пособие для служащих госорганизаций и комм. фирм., под общ. ред.

Л. Д. Реймана] / Волокитин А. В., Маношкин А. П., Солдатен-ков А. В. - М.: НТЦ "ФИОРД-ИНФО", 2002. - 272 с.

16. Вулкан В. Электронная коммерция: Стратегическое руководство для понимания и построения торговли в режиме "он-лайн" / Вулкан В. - М.: Интернет-трейдинг, 2003. - 297 с.

17. Генкин А. С. Планета Web-денег / Генкин А. С. - М.: Альпи-на, 2003. - 510 с.

18. Гинзбург А. И. Пластиковые карты / Гинзбург А. И. - СПб.: Питер, 2004. - 128 с.

19. Голдовский И. Безопасность платежей в Интернете / Голдовский И. - СПб.: Питер, 2001. - 240 с.

20. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція): навчальний посібник / Грехов А. М. - К.: Кондор, 2008. - 302 с.

21. Гринишин А. Правила создания малозатратного магазина / Гринишин А. // Компаньон. - 2002. - № 13. - С. 44.

22. Гурч Л. Проблемы развития электронной торговли в Украине / Гурч Л. // Персонал. - 2004. - № 1. - С. 74

23. Дергачова В.В. Глобалізація бізнесу та Інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми: [монографія] / Дергачова В. В., Скибіна О. О. / Дон ДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк, 2007. - 216 с.

24. Джерк Н. Разработка приложений для электронной коммерции / Джерк И. - СПб.: Питер, 2001.

25. Драчов В. Мобільна торгівля як один з перспективних напрямків електронної торгівлі / Драчов В. // Журнал європейської економіки. - 2005. - Т. 4, червень. - С. 242-255.

26. Дубнщкий В. И. Эволюция, сущность, классы, инструментарий электронного бизнеса: [монография] / Дубницкий В. И., Лазико-ва А. И. / НАН Украины, Ин-т экономики промышленности, Донец. экономико-гуманитарный ин-т. - Донецк: Юго-Восток, 2004. - 84 с.

27. Дшхунян В. Л. Электронная идентификация. Бесконтактные электронные идентификаторы и смарт-карты / Дшхунян В. Л. - М.: ACT, 2004. - 695 с.

28. Електронна комерція: навч. посібник / [Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А. та ін.]. - К.: КНЕУ, 2002. - 326 с.

29. Жовтенко В. В. Продвижение веб-сайта: пособие для специалистов / Жовтенко В. В. - К.: Деловая книга, 2002. - 190 с.

30. Жучкова И. Электронная подпись в Украине: первые шаги / Жучкова И., Коноплева А. // Економіка, фінанси, право. - 2004. - № 1 - С. 17-20.

31. Задграка В. К. Методи захисту фінансової інформації: навч. посібник / Задірака В. К., Олексюк О. О - Тернопіль: Збруч - 2000.

32. Зиссер Ю. А. Маркетинг on-line. Как превратить сайт компании в эффективный инструмент продаж / Зиссер Ю. А. - Мн.: Изд-во Гревцова, 2007.

33. Имери Вине. Как сделать бизнес в Internet / Имери Вине [пер. с англ]. - [3-е изд]. - К.; М.; СПб: Диалектика, 1998. - 464 с.

34. Йордон Э. Управление сложными Интернет-проектами / Э.Йордон - М.: ЛОРИ, 2003. - 344 с.

35. Калинина А. Э. Интернет-бизнес и электронная коммерция: Учеб. пособие для студентов вузов / А. Э. Калинина - Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2004. - 146 с.

36. Калита Д. М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних: навч. посібник / Калита Д. М.; Київський нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка; [за ред. О. В. Третяка]. - К.: ВИЦ "Київський університет", 2003.

37. Каталано Ф. Internet-маркетинг для "чайников" / Катала-но Ф. - М.: Вильяме ИД, 2005. - 304 с.

38. Кеглер Т. Реклама и маркетинг в Интернете / Т. Кеглер, П. Даулинг, Б. Тейлор, Д. Постерман. [пер. с англ.]. - М.: Альпина Паблишер, 2003.

39. Киселев Ю. Н. Электронная коммерция: практ. руководство / Киселев К). И. - СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. - 224 с.

40. Климченя Л. С. Электронная коммерция / Климченя Л. С. - Минск: Высш. школа, 2004. - 191 с.

41. Кобелев О. А. Электронная коммерция / Кобелев О. А., Рез-го Г. Я., Скиба В. И. [под ред. С. В. Пирогова]. - М.: Изд. дом "Социальные отношения"; Перспектива, 2003. - 428 с.

42. Коваленко О. Розвиток підприємництва в Інтернет-торгівлі / Коваленко О. // Вісник КНЕУ. - 2005. - № 6. - С. 28-33.

43. Козлов М. Поисковые и навигационные системы в Интернете: как добиться, чтобы оин вели клиентов именно к вам / М. Козлов // Интернет-маркетинг. - 2003. - № 4. - С. 23-26.

44. Козье Д. Электронная коммерция / Козье Д. - М.: Издатель-ско-торговый дом "Русская редакция", 1999. - 228 с.

45. Компьютерные системы и сети / [под ред. Косарева В. П., Еремина Л. В.]. - М.: Финансы и статистика, 1999.

46. Коноплянникова М. А. Послуговування Internet як каналом маркетингових комунікацій / Коноплянникова М. А. // Маркетинг в Україні. - 2002. - № 4. - С. 19-23.

47. Кормич Б. А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навч. посібник / Кормич Б. А. - К: Кондор, 2004.

48. Кравець В. Інтернет-комерція в Україні / Кравець В. // Вісник НБУ. - 2004. - № 3. - С. 9.

49. Крупник А. Как продать товар и получить деньги в Internet (введение в электронную коммерцию) / Крупник А. - М.: МикроАрт,

2000.

50. Курицкий А. Б. Интернет-экономика: закономерности формирования и функционирования / А. Б. Курицкий - СПб.: Издательство СПбГУ, 2000. - 232 с.

51. Леонтьев Б.К как создать собственный магазин в Интернете / Б.К. Леонтьев - М.: Изд-во ИТ Пресс, 2006. - 351 с.

52. Лысенко Ю. Г. Электронная коммерция / Лысенко К). Г., Анд-риенко В. Н, Иванов И. И. - Кн. 5. - Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2004. - 187 с.

53. Литовченко I. Л. Інтеренет-маркетинг: навчальний посібник / Литовченко I. Л., Пилипчук В. П. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 184 с.

54. Лігоненко Л. Інтернет-торгівля: стан розвитку та особливості бізнес-планування / Лігоненко Л., Танасюк П. // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 3. - С.43.

55. Макарова М. В. Електронна комерція: [посібник для студентів ВИЗ] / Макарова М. В. - К: Видавничий центр "Академія", 2002. - 272 с.

56. Макарова М. Віртуальні підприємства і телеробота як нові соціально-економічні явища / Макарова М. // Економіст. - 2003. - № 12. - С. 60-64.

57. Маковейчук К. А. Управление товарным ассортиментом предприятий электронной коммерции / Маковейчук К. А. // Вісник Дон-ДУЕТ. - 2004. - № 4 (20). - С. 109.

58. Масюк А. В. Роль информационных систем в биржевой торговле / Масюк А. В. // БИКИ. - 2003. - 16 декабря.

59. Меджибовсъка Н. С. Електронна комерція: навчальний посібник / Меджибовська И. С. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 384 с.

60. Меджибовсъка Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні / Меджибовська Н. // Економіка України. - 2003. - № 6. - С. 31-36.

61. Міщенко В. І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / Міщенко В. І., Шаповалов А. В., Юрчук Г. В. - К.: Т-во "Знання", 2003. - 278 с.

62. Морозов М. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учебник / Морозов М. А., Морозова И. С. - [2-е изд. стереотип]. - М.: Academia, 2004.

63. Мурашова С. В. Виртуальная торговля: научное издание / Мурашова С. В. - СПб.: Изд-во СПбТЭИ, 2006 - 122 с.

64. Муртазин Э. В. Internet: учебник / Муртазин Э. В. - М.: ДНК,

1999.

65. Найк Ф. Стандарты и протоколы Internet / Найк Ф. [пер. с англ.]. - М.: Изд. отдел "Русская редакция" ТОО "Chanel Trading Ltd", 1999.

66. Нефъодов А. Інтернет-магазин: облік витрат на створення та підтримку. 4.1 / Нефьодов А. // Все для бухгалтера в торгівлі. - 2004. - № 7, 16 лютого.

67. Нефъодов А. Інтернет-магазин: способи оплати. Ч. 2 / Нефьодов А. // Все для бухгалтера в торгівлі. - 2004. - № 7, 16 лютого.

68. Осика С. Г. Принципи і норми електронної торгівлі / Осика С. Г., Дядьков М. Ю., Осика А. С. - К.: УАЗТ, 2000. - 268 с.

69. Паршенцев А. А. Проблемы и перспективы развития электронных магазинов / Паршенцев А. А. // Маркетинг в России и за рубежом. - 2000. - № 3. - С. 85.

70. Пейтел К. Секреты успеха в электронном бизнесе / Пейтел К., МакКартни М. П. [пер. с англ., под ред. Г. С. Осипова]. - СПб.: Питер, 2001. - 120 с.

71. Плескач В. Л. Електронна комерція: підручник / Плескач В. Л., Затонацька Т. Г. - К.: Знання, 2007. - 535 с.

72. Пономаренко Л. А. Електронна комерція: підручник / Понома-ренко Л. А., Філатов В. О. [за ред. А. А.Мазаракі]. - К.: КНТЕУ, 2002, - 443 с.

73. Пушкарь А. И. Стратегическое управление развитием электронного бизнеса и информационных ресурсов предприятия (модели, стратегии, механизмы) / А. И. Пушкарь, Е. Н. Грабовский, Е. В. Пономаренко. - Харьков: ХНЭУ, 2005. - 487 с.

74. Рудакова О. С. Банковские электронные услуги: учебное пособие для вузов / Рудакова О. С. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 261 с.

75. Ряйконен П. Принципы позиционирования сайта в поисковых системах / Ряйконен П. // Интернет-маркетинг. - 2004. - № 1 (19). - С. 22-29.

76. Садовий М. Система електронного бізнесу: елементи, механізм дії та тенденції розвитку / Садовий М., Баласинович Б. // Банківська справа. - 2002. - № 1. - С. 31.

77. Самойленко О. Реклама в Интернет: реалии и "виртуалии" / Самойленко О. // Маркетинг и реклама. - 2004. - № 4. - С. 35-40.

78. Семенов Ю. А. Протоколы Интернет для электронной торговли / Семенов К). А. - М.: Горячая линия: Телеком, 2003. - 740 с.

79. Серго А. Г. Доменные имена / А. Г. Серго - М.: Бестселлер, 2006 - 368 с.

80. Серго А. Г. Интернет и право / А. Г. Серго. - М.: Бестселлер, 2003 - 191 с Семенов К). А. Протоколы Inetrnet для электронной торговли / Семенов К). А. - М.: Горячая линия: телеком, 2003. - 740 с.

81. Смиричинсъкий В. В. Інноваційність електронної торгівлі у ло-гістичній системі державних закупівель України / Симричинсь-кий В. В. // Проблеми науки. - 2007. - № 11, С. 28-34.

82. Соколова А. Н., Геращенко Н. И. Электронная коммерция: Мировой и российский опыт / Соколова А. И., Геращенко И. И. - М.: Открытые системы, 2000. - 224 с.

83. Сокольский М. В. Все об Intranet и Inetrnet. / Сокольский М. В. - М.: Элиот, 1998. - 256 с.

84. Степаненко Е. Электронная коммерция в России. Основные вопросы / Степаненко Е. // Хозяйство и право. - 2000. - № 12. - С. 23.

85. Степанова Л. М. Основи електронного документообігу: навч. посібник / Степанова Л. М., Рассамакін В. Я. - К.: КНТЕУ, 2004. - 154 с.

86. Таганов Д. Проблемы формирования эффективного бизнес-сайта/ Д. Таганов // Интернет-маркетинг. - 2004. - № 1. - С. 53-60.

87. Тедеев А. А. Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность): Правовое регулирование и налогообложение / Те-дееев А. А. - М.: 2002. - 224 с.

88. Тюнюков Б. К. Электронная техника предприятий торговли: учеб. помсобие для студентов вузов, обучающихся по специальности 351300 - Коммерция (торговое дело) / Б. К. Тюнюков - М.: Кнорус, 2006. - 189 с.

89. Україна. Закон Про електронний цифровий підпис: від 22 травня 2003 p. № 852-IV.

90. Україна. Закон Про електронні документи та електронний документообіг: від 22 травня 2003 p. № 851-IV.

91. Уолш Б. Протоколы платежей через Інтернет / Уолш Б. //

92. Успенский И. В. Inetrnet как инструмент маркетинга / Успенский И. В. - СПБ.: БХВ, 2000.

93. Успенский П. Энциклопедия Интернет-бизнеса / Успенский П. - СПб.: Питер, 2002. - 432 с.

94. Хартман А. Стратегии успеха в Интернет-экономике / Харт-ман А. - М.: ЛОРИ, 2001. - 272 с.

95. Хейг М. Основы электронного бизнеса / Хейг М. - М.: ФА-ИР-Пресс, 2002.

96. Холмогоров В. Интернет-маркетинг. Краткий курс / Холмогоров В. - СПб: Питер, 2001. - 208 с. (Серия "Электронная коммерция").

97. Царев В. В. Электронная коммерция / Царев В. В., Кантаро-вич А. А. - СПб.: Питер, 2002. - 320 с.

98. Шагни в будущее . Стратегия в эпоху электронного бизнеса: [пер. с англ.]. - М.: ЗАО "Олимп-бизнес", 2001. - 384 с.

99. Шарма Вивек. Разработка Web-серверов для электронной коммерции (комплексный подход): учебное пособие / Шарма Вивек, Шарма Раджив. - М.: Изд. дом "Вильяме", 2001. - 400 с.

100. Шевченко А. Стандарты 3-го тысячелетия / Шевченко А. // .

101. Эвод И. Электронная коммерция: практич. руководство / Эвод И. - М.: ДиаСофт, 2002. - 608 с.

102. Эймор Д. Электронный бизнес: эволюция и/иПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.014 с.)