Тема 1. Теоретичні аспекти конституціоналізму 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Теоретичні аспекти конституціоналізмуПлан

1. Ідея обмеженого правління як політико-правова доктрина.

2. Зародження перших конституцій.

3. Формування американського конституціоналізму та його риси.

4. Європейський конституціоналізм.

5. Поняття сучасного конституціоналізму.

 

Тема 2. Теоретичні засади Конституції

План

1. Поняття Конституції та її юридичні властивості.

2. Функції Конституції.

3. Класифікація конституцій.

4. Загальна характеристика сучасних конституцій.

Тема 3. Конституційне право України як галузь права

План

1. Конституційне право України як провідна галузь права.

2. Конституційно-правові відносини та їх структура.

3. Місце конституційного права України в системі учбових дисциплін.

 

Тема 4. Суб’єкти конституційного права України

План

1. Загальна характеристика суб’єктів конституційного права України.

2. Правосуб’єктність Українського народу.

3. Громадяни України як суб’єкт конституційного права України.

4. Органи публічної влади як суб’єкти конституційного права України.

 

Тема 5. Конституційний статус національних меншин

 

 

Тема 6. Громадянство України

План

1. Громадянство як тривалий правовий зв'язок.

2. Принципи громадянства.

3. Підстави та порядок набуття громадянства України.

4. Підстави та порядок припинення громадянства України.

 

Тема 7. Особливості правового статусу іноземців, осіб без громадянства та біженців

План

1.

Змістовний модуль ІІ

Тема 8. Конституційний розвиток в Україні

План

1. Головні етапи розвитку українського конституціоналізму.

2. Розробка і прийняття Конституції України 1996 року.

3. Конституційна реформа 2004 року.

4. Конституційний процес на сучасному етапі.

Тема 9. Характеристика чинної Конституції України

План

1. Загальна характеристика Конституції України 1996 року.

2. Порядок прийняття Конституції України.

3. Порядок внесення змін до Конституції України.

4. Практика Конституційного Суду України з питань реформування Основного Закону України.

Тема 10. Загальна характеристика конституційного ладу України та основних засад

План

1. Поняття конституційного ладу України та система засад.

2. Самоврядування на рівні області (району) та на рівні територіальних громад.

Тема 11. Україна як суверенна та соціальна держава

План

1. Україна як суверенна та незалежна держава.

2. Співвідношення державного та народного суверенітетів.

3. Захист державного суверенітету в Конституції України.

4. Конституційні засади міжнародної діяльності та міжнародні договори.

5. Акти міжнародного прав в правовій системі України.

 

Змістовний модуль ІІІ

Тема 12. Україна як правова та соціальна держава

План

1. Україна як правова держава: принцип обмеження влади конституцією та законами, принцип поділу влади.

2. Судова система в правовій державі.

3. Принцип верховенства права як складова конституційного ладу України.

4. Пряма дія норм Конституції України.

5. Україна як соціальна держава.

6. Конституційні засади ринкової економіки.

7. Право власності за Конституцією України.

8. Соціальні зобов’язання держави згідно з Конституцією України.

Тема 13. Характеристика України як демократичної держави

План

1. Україна як демократична республіка.

2. Принцип народовладдя та форми реалізації народовладдя.

3. Співвідношення між формами безпосередньої та представницької демократії у реалізації публічної влади в Україні.

4. Принцип багатоманітності.

5. Конституційний лад та громадянське суспільство.

6. Поняття та види референдумів.

7. Предмет референдуму.

8. Порядок ініціювання референдуму народом.

9. Порядок призначення (проголошення) референдуму.

10. Порядок проведення референдуму.

11. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумі.

 

Тема 14. Засади конституційного ладу та національно-культурна сфера

План

1.

Тема 15. Конституційно-правові засади територіального устрою України

План

1. Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України. Ознаки унітарної держави.

2. Поняття та система адміністративно-територіального устрою, його принципи.

3. Порядок утворення та зміни статусу адміністративно-територіальних одиниць.

4. Особливості автономії в унітарній державі.

5. Правовий статус Автономної республіки Крим.

6. Конституція Автономної республіки Крим.

7. Система органів влади Автономної республіки Крим та їх компетенція.

 

ІІ семестр. Змістовний модуль ІV

Тема 16. Конституційні засади місцевого самоврядування

План

1. Принцип гарантування місцевого самоврядування.

2. Поняття місцевого самоврядування та його система

3. Особливості здійснення місцевого самоврядування на рівні області (району) та на рівні територіальних громад.

 

Тема 17. Державні символи України

План

1.

Тема 18. Загальна характеристика конституційно-правового статусу людини та громадянина

План

1. Поняття конституційного статусу людини та громадянина.

2. Система прав людини.

3. Природні права людини та їх закріплення в конституційному законодавстві.

4. Обмеження прав людини.

5. Міжнародні стандарти в галузі прав людини.

6. Принципи конституційного статусу людини.

7. Невід’ємність та невідчужуваність конституційних прав людини.

8. Принцип рівності та форми його гарантування.

Тема 19. Зміст особистих (громадянських) прав людини

План

1. Загальна характеристика особистих прав людини.

2. Право на життя та його реалізація.

3. Свобода слова та її гарантії.

4. Конституційний статус засобів масової інформації.

5. Поняття та види інформації.

6. Доступ до публічної інформації.

7. Право на особисту недоторканість.

8. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання: поняття та умови реалізації.

9. Право на свободу світогляду та віросповідання, форми його реалізації.

10. Конституційний статус релігійних організацій.

Тема 20. Зміст політичних прав громадян

План

1. Загальна характеристика політичних прав громадян.

2. Виборчі права громадян.

3. Принципи виборчого права.

4. Право на свободу об’єднань. Види об’єднань громадян.

5. Політичні партії: поняття, порядок легалізації, права.

6. Громадські організації: поняття, порядок легалізації, їх права, особливості конституційної відповідальності.

7. Право на мирні зібрання. Види мирних зібрань.

8. Умови реалізації права на мирні зібрання.

Тема 21. Зміст економічних, соціальних, екологічних, культурних прав людини та громадянина

План

1. Загальна характеристика конституційного регулювання економічних, соціальних, екологічних прав та прав в сфері культури.

2. Конституційні та інші гарантії прав людини.

3. Конституційні обов’язки людини та громадянина: поняття, види та зміст.

Тема 22. Конституційні гарантії прав людини

Тема 23. Конституційні обов’язки людини та громадянина

Змістовний модуль V

Тема 24. Конституційні засади виборчої системи та виборчого права в Україні

План

1. Способи формування вищих органів влади в теорії та практиці конституційного права.

2. Загальна характеристика виборчого права.

3. Поняття та види виборчих систем.

4. Виборча система в Україні.

5. Правове регулювання виборів народних депутатів України.

6. Суб’єкти виборчого процесу.

7. Загальна характеристика стадій виборчого процесу.

8. Правове регулювання виборів Президента України.

9. Суб’єкти виборчого процесу.

10. Загальна характеристика стадій виборчого процесу.

Тема 25. Конституційно-правовий статус парламенту України

План

1. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України як парламенту.

2. Склад та структура Верховної Ради України.

3. Конституційна регламентація функцій парламенту України.

4. Загальна характеристика законодавчого процесу .

5. Акти парламенту.

6. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

 

Тема 26. Спеціальні органи конституційного контролю

План

1. Конституційний статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

2. Конституційний статус Рахункової палати України.

Тема 27. Конституційний статус народного депутата України

План

1. Статус народного депутата України.

2. Набуття та припинення повноважень народного депутата України.

3. Права та обов’язки народного депутата України.

4. Депутатський запит та депутатське звернення.

5. Гарантії діяльності народного депутата України.

6. Депутатська недоторканість.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 201; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.007 с.)