Законами України оголошуєтьсяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Законами України оголошуєтьсяСтаття 92. Законом України оголошується амністія. «Про застосування амністії в Україні»

 

1. Конституція Автономної Республіки Крим. Прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21.10.1998 VI : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb239k002-98
2. Положение об обеспечении деятельности депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым.Утверждено Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым «О Положении об обеспечении деятельности депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым» от 17.09.2003 № 679-3/03 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb0679002-03
3. Про Автономну Республіку Крим. Закон України від 17.03.1995 р. : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/95/95-вр
4. Про біженців. Закон України від 21.06.2001 р. : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2557-14
5. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Закон України від 10.02.1998 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/90/98-вр
6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 10.07.2010 № 2487-VI // Відомості Верховної Ради України. ‑ 2010. ‑ № 35-36. ‑ Cт. 491. { Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2491-VI від 30.08.2010, ВВР. – 2010. ‑ № 39. ‑ Ст. 514; № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР. – 2011. ‑ № 23. ‑ Ст. 160} : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17
7. Про вибори народних депутатів України. Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI // Офіційний Вісник України. – 2011. ‑ № 97. ‑ Стор. 16. Стаття 3526. ‑ Код акту 59512/2011 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/print1330169136231824
8. Про вибори Президента України. Закон України від 05.03.1999 № 474-XIV. Редакція від 01.01.2011: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14
9. Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України. Закон України від 01.02.2000 : [Електроний ресурс] // Режим доступу
10. Про Вищу раду юстиції. Закон України від 15.01.1998 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/22/98-вр
11. Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Закон України від 03.07.1991 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1286-12
12. Про громадянство України. Закон України від 18.01.2001 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1636-12
13. Про Державний Гімн України. Закон України від 06.03.2003 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/602-15
14. Про Державний реєстр виборців. Закон України від 22.02.2007 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-16
15. Про державні нагороди. України Закон України від 16.03.2000 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1549-14
16. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон України від 23.12.1998 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/350-14
17. Про звернення громадян. Закон України від 02.10.1996 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр/ed20111231
18. Про імміграцію. Закон України від 07.06.2001 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2491-14
19. Про комітети Верховної Ради України. Закон України від 04.04.1995 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/116/95-вр
20. Про Конституційний Суд України. Закон України від 16.10.1996 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр
21. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21.05.1997 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
22. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 09.04.1999 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/586-14
23. Про мови в Українській РСР.Закон України від 28.10.1989 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/8312-11
24. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.1999 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
25. Про національні меншини в Україні. Закон України від 25.06.1992 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2494-12
26. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Закон України від 23.09.1997 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/538/97-вр
27. Про об'єднання громадян Закон України від 16.06.1992 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2460-12
28. Про органи самоорганізації населення. Закон України від 11.07.2001 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
29. Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України. Закон України від 04.09.2008 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/374-17
30. Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06.2003 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
31. Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим. Закон України від 06.04.1995 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124/95-вр
32. Про політичні партії в Україні. Закон України від 05.04.2001 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14
33. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Закон України від 21.01.1994 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3857-12
34. Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України. Закон України від 18.03.2004 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1625-15
35. Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад). Закон України від 24.06.2004 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1866-15
36. Про правовий статус закордонних українців. Закон України від 04.03.2004 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1582-15
37. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Закон України від 04.02.1994 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3929-12
38. Про правонаступництво України. Закон України від 12.09.1991 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1543-12
39. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Закон України від 02.03.2000 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1524-14
40. Про проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради УРСР від 24.08.1991 р. № 1427: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1427-12
41. Про прокуратуру. Закон України від 05.11.1991 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
42. Про Рахункову палату Закон України від 11.07.1996 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/96-вр
43. Про Регламент Верховної Ради України. Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/print1321886877153951
44. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Закон України від 11.12.2003 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
45. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23.04.1991 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12
46. Про Службу безпеки України. Закон України від 25.03.1992 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
47. Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
48. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Закон України від 22.12.2006 № 533-V : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/533-16
49. Про статус депутатів місцевих рад. Закон України від 11.07.2002 № 93-IV: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15
50. Про статус народного депутата України. Закон України від 17.11.1992 № 2790-XII: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
51. Про столицю України - місто-герой Київ. Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/401-14
52. Про судоустрій України. Закон від 07.07.2010 № 2453-VI: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
53. Про транскордонне співробітництво. Закон України від 24.06.2004 № 1861-IV: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
54. Про Центральну виборчу комісію. Закон України від 30.06.2004 № 1932-IV: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
55. Регламент Верховної Ради Автономної Республики Крим. Постанова Верховнаї Ради АРК від 30.06.1998 № 109p-II : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb109p002-98/print1321886877153951

 

Постанови Верховної Ради України
1. Про Державний прапор України. Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2067-12
2. Про Національну конституційну раду.Указ Президента України від 27.12.2007 № 1294 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1294/2007
3. Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1378: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-2004-п
4. Про затвердження Положення «Про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування».Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 № 175: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-98-п
5. Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця.Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1531 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1531-2004-п
6. Про затвердження Правил оформлення і видачі службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб свідоцтва про належність до громадянства України.Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 491: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/491-2004-п
7. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України.Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п
8. Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління.Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 № 386: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2000-п
9. Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади.Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1143: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1143-2007-п
10. Про затвердження Положення про Апарат Верховної Ради України Голова Верховної Ради; Розпорядження, Положення від 31.05.2000 № 459 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/459/00-%D1%80%D0%B3
Концепції
1. Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус закордонних українців».Розпорядження КМУ від 17.06.2009 № 665-р : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/665-2009-р
2. Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів».Розпорядження КМУ від 22.04.2009 № 448-р. : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/448-2009-р

 


ОФІЦІЙНІ WEB-СТОРІНКИ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

1. Архіви України : офіційний веб-портал [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.archives.gov.ua
2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим : офіційний веб-портал [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.rada.crimea.ua/ua/
3. Верховна Рада України : офіційний веб-портал [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua/
4. Верховний Суд України : інформаційний сервер [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.scourt.gov.ua
5. Генеральна Прокуратура України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу :
6. Держкомстат України [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.uа
7. Єдиний державний реєстр судових рішень України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.reyestr.court.gov.ua/
8. Кабінет Міністрів України : Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/
9. Київська міська рада: офіційний інтернет сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://kmr.gov.ua/
10. Конституційний Суд України: офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/uk/index www.ccu.gov.ua/uk/index
11. Міністерство регіонального розвитку та будівництва України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.minregionbud.gov.ua
12. Президент України : офіційне інтернет представництво [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.president.gov.ua/
13. Програма cприяння Парламенту України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.pdp.org.ua
14. Рада Європи : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://hub.coe.int/
15. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим: офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.crimea-portal.gov.ua/
16. Рада Національної Безпеки і Оборони України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу :www.rainbow.gov.ua
17. Рахункова Палата України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index
18. Севастопольська міська рада : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://sevsovet.com.ua/
19. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.ombudsman.kiev.ua
20. Центральна виборча комісія : офіційний веб-сервер [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.cvk.gov.ua/
21. Центральна виборча комісія України : офіційний сайт [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.cvk.gov.ua

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 1. Конституційне право України: поняття, система, принципи
Тема 2. Джерела конституційного права України.
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЇ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУВ УКРАЇНІ
Тема 3. Конституція України: поняття та правова природа. Український конституціоналізм.
Тема 4. Правова охорона Конституції України. Конституційний Суд України.
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ
Тема 5. Поняття і зміст конституційного ладу України
Тема 6. Система засад конституційного ладу України
Тема 7. Конституційно-правові засади громадянського суспільства. Конституційно-правовий статус громадських організацій та політичних партій.
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ
Тема 8. Основи конституційно-правового статусу людини і громадянина. Громадянство України.
Тема 9. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні.
Тема 10. Особливості конституційно-правового статусу закордонних українців, національних меншин, іноземців та біженців
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
Тема 11. Державно-територіальний устрій України: поняття та засади.
Тема 12. Система адміністративно-територіального устрою України.
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. ФОРМИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ
Тема 13. Виборче право та виборчі системи України.
Тема 14. Референдум та інші форми прямого народовладдя в Україні.
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Тема 15. Конституційні засади організації державної влади. Поняття та система органів державної влади в Україні.
Тема 16. Президент України - Глава Української Держави.
Тема 17. Компетенція Глави держави
Тема 18. Верховна Рада України. Парламентаризм в Україні
Тема 19. Структура парламенту. Конституційно-правовий статус органів Верховної Ради України
Тема 20. Конституційно-правовий статус народного депутата України
Тема 21. Кабінет Міністрів України. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади.
Тема 22. Конституційно-правові основи правосуддя. Конституційно-правовий статус прокуратури України.
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Тема 23. Місцеве самоврядування: поняття та принципи.
Тема 24. Система місцевого самоврядування в Україні. Конституційно-правовий статус суб’єктів місцевого самоврядування.
  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Тема 25. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим
Тема 26. Особливості державної влади та місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Модуль 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВСТУП ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Тема 1. Конституційне право України: поняття, система, принципи --- --- --- --- ---
Тема 2. Джерела конституційного права України --- --- --- --- ---
Разом – зм. Модуль 1 --- --- --- ---
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІЇ ТА КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ
Тема 3. Конституція України: поняття та правова природа. Український конституціоналізм --- --- --- --- ---
Тема 4 Правова охорона Конституції України. Конституційний Суд України --- --- --- --- ---
Разом – зм. Модуль 2 --- --- --- ---
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ
Тема 5. Понятя і зміст конституційного ладу України --- --- --- --- ---
Тема 6. Система засад конституційного ладу України --- --- --- --- ---
Тема 7. Конституційно-правові засади громадянського суспільства. Конституційно-правовий статус громадських організацій та політичних партій --- --- --- --- --- ---
Разом – зм. Модуль 3     --- ---
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ
Тема 8. Основи конституційно-правового статусу людини і громадянина. Громадянство України --- --- --- --- ---
Тема 9. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні --- --- --- --- ---
Тема 10. Особливості конституційно-правового статусу закордонних українців, національних меншин, іноземців та біженців --- --- --- --- ---
Разом – зм. Модуль 4 --- --- --- ---
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ
Тема 11. Державно-територіальний устрій України: поняття та засади --- --- --- --- ---
Тема 12. Система адміністративно-територіального устрою України --- --- --- --- ---
Разом – зм. Модуль 5 --- --- --- ---
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. ФОРМИ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ
Тема 13. Виборче право та виборчі системи України --- --- --- --- ---
Тема 14. Референдум та інші форми прямого народовладд в Україні --- --- --- --- ---
Разом – зм. Модуль 6 --- --- --- --- ---
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Тема 15. Конституційні засади організації державної влади. Поняття та система органів державної влади в Україні --- --- --- --- ---
Тема 16. Президент України - Глава Української Держави --- --- --- --- ---
Тема 17. Компетенція Глави держави --- --- --- --- ---
Тема 18. Верховна Рада України. Парламентаризм в Україні --- --- --- --- ---
Тема 19. Структура парламенту. Конституційно-правовий статус органів Верховної Ради України --- --- --- --- ---
Тема 20. Конституційно-правовий статус народного депутата України --- --- --- --- ---
Тема 21. Кабінет Міністрів України. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади --- --- --- --- ---
Тема 22. Конституційно-правові основи правосуддя. Конституційно-правовий статус прокуратури України --- --- --- --- ---
Разом – зм. Модуль 7 --- --- --- ---
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Тема 23. Місцеве самоврядування: поняття та принципи --- --- --- --- ---
Тема 24. Система місцевого самоврядування в Україні. Конституційно-правовий статус суб’єктів місцевого самоврядування --- --- --- --- ---
Разом – зм. Модуль 8 --- --- --- ---
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
Тема 25. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим --- --- --- --- --- ---
Тема 26. Особливості державної влади та місцевого самоврядування в АРК --- --- --- --- --- --- ---
Разом – зм. Модуль 9 --- --- --- --- --- ---
Усього годин --- ---    

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
I. II. III.
1. Конституційне право України: поняття, система, принципи
2. Джерела конституційного права України.
3. Конституція України: поняття та правова природа. Український конституціоналізм.
4. Правова охорона Конституції України. Конституційний Суд України.
5. Понятя і зміст конституційного ладу України
6. Система засад конституційного ладу України
7. Конституційно-правові засади громадянського суспільства. Конституційно-правовий статус громадських організацій та політичних партій.
8. Основи конституційно-правового статусу людини і громадянина. Громадянство України.
9. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні.
10. Особливості конституційно-правового статусу закордонних українців, національних меншин, іноземців та біженців
11. Державно-територіальний устрій України: поняття та засади.
12. Система адміністративно-територіального устрою України.
13. Виборче право та виборчі системи України.
14. Референдум та інші форми прямого народовладд в Україні.
15. Конституційні засади організації державної влади. Поняття та система органів державної влади в Україні.
16. Президент України - Глава Української Держави.
17. Компетенція Глави держави
18. Верховна Рада України. Парламентаризм в Україні
19. Структура парламенту. Конституційно-правовий статус органів Верховної Ради України
20. Конституційно-правовий статус народного депутата України
21. Кабінет Міністрів України. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади.
22. Конституційно-правові основи правосуддя. Конституційно-правовий статус прокуратури України.
23. Місцеве самоврядування: поняття та принципи.
24. Система місцевого самоврядування в Україні. Конституційно-правовий статус суб’єктів місцевого самоврядування.
25. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим
Всього: 50 год

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1.
ВСТУП ДО ПРЕДМЕТУ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Семінарське заняття № 1.
Конституційне право України: поняття, система, принципи

1.1. Конституційне право – об’єктивна суспільна необхідність чи національна правова традиція

1.2. Конституційне право України як провідна галузь права та юридична наука

1.3. Система галузі та науки конституційного права України

1.4. Принципи конституційного права

Питання для самоконтролю:

1.1. 1. Що слід розуміти під поняттям «конституційно-правові відносини» ? 2. Хто визначає «об’єм» конституційно-правових відносин ? 3. Яким чином суспільні відносини набувають якості «конституційно-правових відносин» ? 4. Державно-правові відносини: підстави виникнення і припинення.
1.2. 1. Поняття і предмет науки конституційного права. 2. Система науки конституційного права. 3. Методологія науки конституційного права. 4. Основні епати розвитку науки конституційного права в Україні. 5. Провідні правові школи, проблематика наступництва, сучасний стан та перспективи). Українські вчені конституціоналісти. 6. Конституційне право України як навчальна дисципліна. 7. Зміст предмету конституційного права України як галузі права. 8. Зміст предмету конституційного права України як юридичної науки.
1.3. 1. Що ми розуміємо під поняття «наука» ? 2. З якою метою вводиться поняття «наука конституційного права» ? 3. Що вивчає наука конституційного права ?
1.4. 1. Поняття «принцип конституційного права». 2. Структура принципів конституційного права. 3. Які принципи конституційного права знайшли своє відображення у положення чинної Конституції України ?

Практичні завдання

Завдання № 1

У якому розумінні (галузь права, наука, навчальна дисципліна) вжито термін «конституційне право» в нижчеподаних формулюваннях:

1) «конституційне право викладається студентам юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка у ІІ семестрі І курсу»;

2) «конституційне право регулює фундаментальні суспільні відносини у державі»;

3) «конституційне право вивчає практику реалізації конституційно-правових норм».

Завдання № 2

Зобразіть схематично систему галузі конституційного права та систему науки конституційного права. Порівняйте ці схеми.

Завдання № 3

Порівняйте предмет галузі конституційного права та предмет науки конституційного права. Чи є в них спільні риси? У чому полягає відмінність між ними?

Завдання № 4

Випишіть з тексту Конституції України положення, що є принципами конституційного права.

Творча аналітика J)

Наочні моделі формування та взаємодії конституційно-правових відносин

http://www.youtube.com/watch?v=GHmj803DLKI&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=Tes-GECUc_U&feature=related

http://blogs.pravda.com.ua/authors/golovan/5029912c86166/

http://www.youtube.com/watch?v=PqIY7I1M7rE&feature=player_embedded

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.02 с.)