J49. Якими, на Вашу думку є основні причини порушення законодавства?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

J49. Якими, на Вашу думку є основні причини порушення законодавства?Виберіть до трьох найважливіших, з Вашої точки зору, варіантівПОКАЗАТИ КАРТКУ№12

49.1. незнання права, законів

49.2. «незгода» з нормами права

49.3. недосконалість законодавства

49.4. недоліки у роботі правоохоронних органів

49.5. неефективність судової системи

49.6. безкарність правопорушників, можливість уникнення покарання

49.7. складне економічне становище

49.8. бажання власної вигоди та збагачення (успіх в бізнесі, роботі, сім»ї, вступ до ВНЗ)

49.9. недоліки виховання

49.10. низька мораль, низький рівень культури

49.11. алкоголізм, наркоманія

49.12. інше. Вкажіть ______________________________________________________

j50. У цій таблиці вкажіть, будь-ласка, до якої міри ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь із лівими або правими твердженнями.Для цього використовуйте шкалу, поміщену в центральному стовпчику, на якій 1 – Ваша цілковита згода з лівим твердженням, а 5 – Ваша цілковита згода з правим твердженнямПОКАЗАТИ КАРТКУ №13

50.1. Законодавство України є цілком досконалим і не потребує змін 1 2 3 4 5 Законодавство України не досконале та відображає інтереси олігархів
50.2. Порушувати законів не можна ні за яких обставин 1 2 3 4 5 В Україні неможливо жити, не порушуючи закони
50.3. Потрібно завжди притримуватися закону, навіть якщо при цьому втрачаєш вигідні можливості 1 2 3 4 5 Якщо хочеш "робити" гроші, неможливо завжди поводитися чесно
50.4. Навіть маючи можливість, нормальна людина хабара не візьме 1 2 3 4 5 Більшість людей порушать закон задля власних інтересів, якщо будуть мати таку нагоду
50.5. В Україні всі люди є рівними перед законом, незалежно від рівня багатства та політичного впливу 1 2 3 4 5 Впливові та багаті люди в Україні залишаються безкарними, навіть якщо скоюють злочин
50.6. Досягнути успіху (в бізнесі, роботі, освіті) можна лише чесною працею 1 2 3 4 5 Серйозні питання можна вирішити лише за допомогою знайомих та матеріального заохочення

 

J51.Чи знаєте Ви про реформу правоохоронних органів, зокрема міліції?

51.1.Так, я детально ознайомлений з перебігом реформи

51.2.Мені відомо лише деякі аспекти реформи

51.3.Чув про реформу, але її зміст мені не відомий

51.4.Зовсім не знаю про реформу

j52. Оцініть, будь ласка, ефективність реформи міліції за десятибальною шкалою(1- вважаю її зовсім неуспішною та неефективною, 10- вважаю її повністю успішною та ефективною)

j53. Характеризуючи новостворену Національну поліцію наскільки Ви згідні з наступними твердженнями.ПОКАЗАТИ КАРТКУ №14

  Не згоден Скоріше не згоден Важко відповісти Скоріше згоден Згоден
53.1.Працівники виконують свої обов’язки чесно та у повному обсязі
53.2.Працівники не підтримують корупцію
53.3.Працівники добре ставляться до потерпілих
53.4.Працівники мають достатній рівень підготовки та професійних умінь
53.5Діяльність працівників спрямована на захист вищих прошарків суспільства та власних відомчих інтересів
53.6.Національна поліція є відкритою та прозорою у своїй діяльності
53.7.Працівники швидко та оперативно реагують на правопорушення
53.8.Діяльність працівників поліції стала ефективнішою у порівнянні з міліцією
53.9.Структура та методи роботи потребують вдосконалення та реформування
53.10.Національна поліція здатна забезпечувати порядок та дотримання закону усіма членами суспільства

J54. Чи змінився рівень Вашої безпеки внаслідок реформування міліції у Національну поліцію?

54.1.Так, я відчуваю більшу безпеку, ніж раніше 54.3.Так, я менше відчуваю себе у безпеці, ніж раніше
54.2.Рівень відчуття безпеки не змінився 54.4.Важко відповісти

 

K55. Скажіть, будь ласка, чи Ви народилися у Львові?

55.1. Так. 55.2. Ні (перехід до питання k57).

 

K56. Скажіть, будь ласка, скільки років ви проживаєте у місті?

56.1. проживаю більше 50 рр.; 56.5. проживаю від 10 до 20 рр.;
56.2. проживаю від 40 до 50 рр.; 56.6. проживаю від 5 до 10 рр.;
56.3. проживаю від 30 до 40 рр.; 56.7. проживаю від 3 до 5 рр.;
56.4. проживаю від 20 до 30 рр.; 56.8. нещодавно переїхав до Львова.

 

K57.Якби у вас була можливість, чи переїхали б ви до іншого міста?

57.1. так 57.3. скоріше ні
57.2. скоріше так, ніж ні 57.4. зовсім ні

k58. Оцініть, будь-ласка, за 10-бальною шкалою місто Львів загалом де 1-мінімальний показник, а 10- максимальний.

Мінімальна оцінка Максимальна оцінка

 

k59. Вкажіть на декілька позитивних характеристик Львова:__________________________________

________________________________________________________________________________________

 

k60. Вкажіть на декілька негативних характеристик Львова:__________________________________

________________________________________________________________________________________

 

k61. Місто Львів для Вас це(максимум 5 варіантів):

k62. Який шлях розвитку має обрати місто? (максимум 5 варіантів)

осередок ІТ компаній k61 k62
туристичний центр 61.1. 62.1.
промисловий центр 61.2. 62.2.
сучасний центр бізнесу та торгівлі 61.3. 62.3.
медичний центр 61.4. 62.4.
громадсько-активний центр 61.5. 62.5.
розвинена інфраструктура 61.6. 62.6.
екологічне місто 61.7. 62.7.
освітній центр 61.8. 62.8.
науковий центр 61.9. 62.9.
культурний центр 61.10. 62.10.
інше (уточніть) 61.11. 62.11.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.013 с.)