Видання книг та заборону викладання в школах українською моМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Видання книг та заборону викладання в школах українською мовою;

— написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна» — тексту

До сучасного гімну України.

Земська, судова та шкільна реформи у Росії.

1865 — заснування в Одесі Новоросійського університету;

— відкриття першої в Україні залізниці Одеса — Балта.

Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну Австро-Угорськ

Створення у Львові першого осередку товариства «Просвіта».

Масове «ходіння в народ».

Відкриття університету в Чернівцях.

Затвердження царем Емського акта, що забороняв видання та

Ввезення з-за кордону літератури українською мовою.

Діяльність народницької організації «Земля і воля».

Чигиринська змова».

Діяльність «Південноросійського робітничого союзу» народників у Києві.

Створення в Єлисаветграді першої української професійної театральної трупи.

Утворення Русько-української радикальної партії (РУРП) — першої української політичної партії.

Виникнення таємного товариства «Братство тарасівців».

1897 — організація київського та катеринославського «Союзів боротьби за визволення робітничого класу»;

— перший загальний перепис населення Росії;

— на Харківському паровозобудівному заводі завершено будів

Ництво першого паровоза.

1900 — утворення Революційної української партії (РУП);

— видання у Львові брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» в Петербурзі.

1905, 9 січня — розстріл робітничої демонстрації («Кривава неділя») ;

— початок першої російської революції.

Червень — повстання на броненосці -Потьомкін».

Жовтень — всеросійський загальний політичний страйк. Виникнення Рад робітничих депутатів.

Жовтень — підписання царем маніфесту -Про удосконалення державного порядку», в якому було обіцяно громадянські свободи та скликання законодавчої Думи.

Грудень — збройні повстання в Харкові. Олександрівську. Горлівці.

Листопад — царський указ про вільний вихід селян із общини. По

Чаток столипінської аграрної реформи.

Червня — царський указ про розпуск II Державної думи. Держав

Ний переворот, що фіксував поразку революції 1905—1907 pp.

Утворення «Товариства українських поступовців» (ТУП).

1914, лютий — масовий рух протесту проти заборони царатом святкування сторіччя з дня народження Т. Шевченка. 1914, серпень — створення в Львові Головної української ради;

— заснування «Союзу визволення України- (СВУ).

1914 — створення в складі австро-угорської армії українського добровольчого Легіону січових стрільців (УСС);

— утворення царським урядом Галицько-Буковинського генерал-

Губернаторства.

Лютого — перемога Лютневої демократичної революції. Повалення самодержавства в Росії.

Березня — утворення Центральної Ради.

Червня — І Універсал Центральної Ради.

Липня — II Універсал Центральної Ради.

Липень — збройний виступ полуботківців.

Серпень — тимчасова інструкція Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду, яка суттєво обмежувала права України.

Листопад — III Універсал Центральної Ради. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).

Грудня — маніфест РНК до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради.

Грудня — проголошення радянської влади в Україні на Всеукраїнському з'їзді Рад у Харкові.

Грудня — початок наступу радянських військ на Київ.

Січня — IV Універсал Центральної Ради.

Січня — підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та

її союзниками:

— вступ до Києва радянських військ на чолі з М. Муравйовим.

Лютого — початок наступу німецьких військ на територію Укра

Їни.

1918, 29 квітня — ухвалення Центральною Радою Конституції УНР;

— проголошення на Всеукраїнському хліборобському з'їзді П. Ско

Ропадського гетьманом України. Здійснення державного перево

Роту і перехід усієї повноти влади в Україні до рук гетьмана.

Листопад — проголошення Західноукраїнської Народної Республі

ки (ЗУНР);

— утворення Директорії.

Грудня — вступ до Києва збройних формувань Директорії. Зречення гетьманом П. Скоропадським влади.

Січня — Акт злуки УНР і ЗУНР.

Січня — проголошення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) декретом Тимчасового робітничо-селянського Уряду України.

1919, 10 березня — прийняття III Всеукраїнським з'їздом рад (Харків) першої Конституції УСРР. Юридичне оформлення радянської державності в Україні.

Липень — окупація Криму та майже всього Лівобережжя, за винят

Ком Чернігівщини, військами Денікіна.

1919,3 грудня — затвердження VIII Всеросійською конференцією РКП(б) резолюції ЦК РКП(б) «Про радянську владу на Україні».

Грудня — створення Всеукраїнського революційного комітету

На чолі з Г. Петровським.

Грудня — вступ збройних формувань Червоної армії до Києва.

Квітень — підписання Варшавського договору між УНР та Польщею.

Квітня — початок радянсько-польської війни.

Травня — вступ польсько-українського війська до Києва. 1920, 26 травня — початок Київської наступальної операції. Контрнаступ радянських військ.

Жовтня — підписання у Ризі угоди про перемир'я та попередні

Умови миру між РСФРР та УСРР з одного боку та Польщею — з ін

Шого.

Листопад — остаточний розгром армії Врангеля в Криму. Ліквіда

Ція Південного фронту.

1921, березень — ухвала X з'їздом РКП(б) постанови про запроваджен

Ня нової економічної політики (неп).

Березня — підписання Ризького мирного договору між Польщею і РСФРР та УСРР. 1921—1923 — голод в Україні.

Грудня — затвердження І з'їздом СРСР декларації про утворен

Ня Союзу РСР і союзного договору.

Березень — остаточне визнання Східної Галичини частиною Поль

Щі Радою послів великих держав у Парижі.

Вересня — остаточна ліквідація Наркомату закордонних справ УСРР.

II з'їзд Рад СРСР, що затвердив Конституцію СРСР.

Березень — саморозпуск УКП.

1925, грудень — проголошення XIV з'їздом РКП(б) курсу на індустріалізацію.

Літературна дискусія, розпочата М. Хвильовим.

1928—1932 — п'ятирічний план розвитку народного господарства України.

Шахтинська справа».

Січень — створення у Відні Організації Українських Націоналістів (ОУН).

Перехід до політики суцільної колективізації.

Кампанія «пацифікації» в західноукраїнських землях.

Голод в Україні.

Жовтень — пуск Дніпрогесу.

1933—1937 — другий п'ятирічний план розвитку народного господарства України.

Січень — ухвалення нової Конституції УРСР Надзвичайним XIV з'їздом Рад України.

Жовтня — здобуття Закарпаттям автономії.

Березня — проголошення самостійності Карпатської України.

Серпня — підписання договору між СРСР і Німеччиною про ненапад, а також таємної угоди про розмежування сфер інтересів у Східній Європі.

Вересня — початок Другої світової війни.

Вересня — перехід радянськими військами польського кордону.

Початок радянізації Західної України.

Вересень — підписання радянсько-німецького договору про друж

Бу та кордони.

Червень — Інкорпорація Бессарабії та Північної Буковини до скла

Ду Радянського Союзу.

ЗО червня — ухвалення Українськими національними зборами у

Львові Акта про відновлення Української держави.

Липень — вересень — оборона Києва.

Жовтень — липень — оборона Севастополя.

Червня — створення Українського штабу партизанського руху

(УШПР).

Жовтень — утворення Української Повстанської Армії (УПА).

Грудня — Визволення першого українського населеного пунк

Ту — с. Півнівки Міловського р-ну Ворошиловградської (Лугансь

Кої) обл.

Рейд партизанського формування С. Ковпака з Путивля до Карпат.

Листопад — Київська наступальна операція, внаслідок якої визво

Лено Київ.

Липень — утворення Української Головної Визвольної Ради (УГВР).

Жовтня — визволення радянськими військами Закарпатської

України.

Травня — прибуття української делегації до Сан-Франциско на установчу конференцію 00Н.

Травня — перемога збройних сил СРСР над фашистськими військами гітлерівської Німеччини.

Голод в Україні.

Квітень — операція «Вісла» — депортація українського населення Холмщини та Лемківщини до Західної Польщі.

1949, грудень — звільнення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КП(б)У, обрання на цю посаду Л. Мельникова.

Березня — загибель командуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки).

Березня — помер Й. Сталін.

Червень — звільнення Л. Мельникова з посади першого секретаря ЦК КП України, призначення на цю посаду 0. Кириченка.

Лютого — передача Криму зі складу РСФСР до складу УРСР ріПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.013 с.)