ТОП 10:

Заняття 3.2. Несення вартової служби..

 

Розробку склав: доцент кафедри Ватан М.І. РОЗГЛЯНУТА І СХВАЛЕНА на засіданні кафедри тактики та ЗВП “____” ___________ 20___ р. Протокол №___

 

м. Київ

 

 

1. Мета заняття:

Ознайомити студентів з вимогами статуту гарнізонної та вартової служб ЗС України щодо несення вартової служби.

 

2. Навчальні питання:

1. Вступ.

2. Основна частина:

1. Розвід варт. Зміна варт. Зміна чатових.

2. Внутрішній порядок у вартах.

3. Допуск до вартового приміщення та до об’єкта.

4. Дії варти у разі нападу на об’єкти, які охороняються , під час стихійного лиха та пожежі.

5. Застосування фізичної сили та зброї складом варти.

3. Заключна частина

 

3. Матеріальне забезпечення заняття:

1. Комплект слайдів.

2. Полілюкс.

 

4. Методичне забезпечення заняття і література:

1. Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України. – К.: "Варта", 2004.

2. Методичний посібник з основних питань організації повсякденної діяльності військ (сил). –К.: "Варта", 2003.

3. Наказ Міністра оборони України від 21.04.05 р. №235 «Про впорядкування службової діяльності у Збройних Силах України».

 

5. Загальні організаційно-методичні вказівки:

Заняття проводиться у складі навчального взводу методом розповіді та дискусії по найбільш важливим питанням.

Вступна частина – 5 хв

− приймаю рапорт чергового про наявність та готовність особового складу до занять;

− перевіряю присутність особового складу навчального з взводу;

− перевіряю якість засвоєння попереднього матеріалу;

− оголошую тему, назву заняття та навчальні питання:

− пояснюю важливість вивчення даної теми:

− оголошую вступ.

ВступПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.48.53 (0.004 с.)