Докази в господарському процесіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Докази в господарському процесіПоняття доказування. Предмет і межі доказування. Факти, які не потребують доказування.

Поняття і види доказів. Обов'язок доказування та подання доказів. Належність і допустимість доказів. Письмові та речові докази. Порядок витребування і представлення письмових і речових доказів. Огляд і дослідження письмових і речових доказів у місці їхнього знаходження. Пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь у судовому процесі. Експертиза. Проведення експертизи. Права та обов'язки експерта. Висновок судового експерта. Запобіжні заходи. Оцінка доказів господарським судом.

Процесуальні строки

Поняття і види процесуальних строків. Строки, встановлені законом. Строки, визначені господарським судом. Обчислення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків. Відновлення та продовження процесуальних строків. Наслідки пропуску процесуального строку.

Судові витрати

Поняття і види судових витрат. Судовий збір, його сплата. Звільнення від сплати судового збору. Повернення судового збору. Виплата сум, що належать експертам і перекладачам. Розподіл між сторонами господарських витрат. Судові штрафи.

Порушення справи в господарському суді

Позовна форма захисту права в господарському суді. Поняття та елементи позову. Право на позов. Форма і зміст позовної заяви. Ціна позову. Надсилання копії позовної заяви і доданих до неї документів. Документи, що додаються до позовної заяви. Об'єднання позовних вимог. Відзив на позовну заяву. Подача зустрічного позову. Підстави забезпечення позову. Способи забезпечення позову.

Прийняття позовної заяви. Відмова в прийнятті позовної заяви. Повернення позовної заяви. Виправлення недоліків позовної заяви.

Вирішення господарських спорів в засіданні господарського суду

Строки розгляду справ. Етапи судового засідання. Порядок ведення засідання. Розгляд справ без участі сторін та їх представників і при не поданні відзиву на позовну заяву та витребуваних суддею матеріалів. Порядок прийняття рішення. Відкладення розгляду справи, перерва у засіданні. Відмова позивача від позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, мирова угода. Зупинення провадження у справі та його поновлення. Припинення провадження у справі. Залишення позову без розгляду.

Протокол судового засідання. Поняття і види судових актів господарських судів. Зміст рішення. Оголошення рішень. Законна сила рішення господарського суду. Розсилання рішень і ухвал. Додаткове рішення. Зміст ухвали. Види ухвали. Роз'яснення та виправлення рішення й ухвали. Постанова: види і зміст.

Порядок апеляційного оскарження рішень та ухвал господарського суду

Сутність і значення апеляційного оскарження. Право на звернення з апеляційною скаргою на рішення господарського суду. Господарські суди, в повноваження яких входить перевірка законності та обґрунтованості рішень в апеляційній інстанції. Строк, порядок подання, форма і зміст апеляційної скарги. Порушення процесу перегляду судових рішень в апеляційному порядку. Відзив на апеляційну скаргу. Повернення апеляційної скарги. Розгляд справи в апеляційній інстанції. Відмова від апеляційної скарги. Повноваження апеляційної інстанції. Постанова апеляційної інстанції.

Касаційне оскарження рішень, ухвал та постанов господарського суду. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України

Сутність касаційного оскарження. Право касаційного оскарження, його суб'єкти й об'єкти. Строк, порядок подання і зміст касаційної скарги. Порушення процесу перегляду судових рішень у касаційному порядку. Розгляд справи у касаційній інстанції. Повноваження касаційної інстанції. Постанова суду касаційної інстанції.

Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України.

Провадження у зв'язку з нововиявленимн обставинами

Поняття перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами. Засади перегляду. Порядок і строк подання заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови. Розгляд заяви. Оформлення наслідків перегляду.

Особливості провадження у справах про банкрутство

Інститут банкрутства. Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства. Учасники процедури банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Забезпечення інтересів кредиторів. Судові процедури щодо боржника. Розпорядження майном боржника. Санація. Ліквідаційна процедура. Мирова угода. Припинення провадження у справі про банкрутство. Особливості процедури банкрутства окремих суб'єктів підприємництва.

Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень господарських судів

Виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду як заключна стадія господарського процесу. Наказ господарського суду і направлення його для виконання. Зміст наказу. Загальні правила виконавчого провадження. Заміна способу виконання рішення. Видача дубліката наказу. Відстрочка, розстрочка і зупинення виконавчого провадження. Поворот виконання рішення, постанови. Відповідальність за невиконання судового акта.

Вирішення господарських спорів третейським судом

Третейські суди: поняття, місце у системі господарської юрисдикції та їх значення. Види третейських судів. Угода про передачу спору на вирішення третейського суду.

Підвідомчість справ. Порядок створення третейських судів. Склад третейського суду. Порушення справи і порядок її розгляду. Рішення третейського суду. Виконання рішень третейського суду.

Міжнародний комерційний арбітраж.

Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій. Міжнародне співробітництво в сфері господарського судочинства

Процесуальні права іноземців. Судові доручення та їх виконання. Співробітництво та взаємодопомога господарських судів різних держав.

Рішення іноземних судів. Визнання та виконання рішень іноземних судових органів. Суд, компетентний розглядати клопотання іноземного стягувача про визнання та виконання рішення іноземного суду. Зміст клопотання про визнання та виконання рішення іноземного суду. Порядок примусового виконання рішення іноземного суду.

 

 


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Адміністративне процесуальне право як галузь права

Поняття адміністративно-процесуального права та його значення. Сучасні теоретико-правові концепції адміністративно-процесуального права України. Співвідношення з суміжними поняттями: адміністративний процес, адміністративні процедури, адміністративні провадження.

Предмет, метод та система адміністративного процесуального права.

Функції адміністративно-процесуального права.

Принципи адміністративно-процесуального права, їх види та характеристика. Спеціальні принципи адміністративного процесуального права.

Поняття та види джерел адміністративного процесу.

Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права.

Адміністративні провадження

Поняття та ознаки адміністративних проваджень. Класифікація адміністративних проваджень. Провадження у сфері управління, провадження з адміністративного судочинства та адміністративно-деліктні провадження як зміст адміністративного процесу.

Стадії адміністративних проваджень, їх характеристика.

Провадження у сфері управління: поняття, види. Провадження за заявою суб’єкта: реєстраційні та дозвільні. Провадження за скаргою суб’єкта: правове регулювання, загальні та спеціальні органи, уповноважені на розгляд скарг. Провадження за ініціативною органа владних повноважень: контрольно-наглядові провадження, провадження із застосування заходів адміністративного примусу.

Загальна характеристика провадження в справах про адміністративні правопорушення: завдання та принципи провадження. Види проваджень у справах про адміністративні правопорушення: звичайне, спрощене та особливе. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

Права та обов'язки осіб, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), які розглядають справи про адміністративні правопорушення: адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди; органи внутрішніх справ; органи державних інспекцій, інші органи (посадові особи) уповноважені розглядати і вирішувати справи про адміністративні правопорушення, їх компетенція.

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: відкриття провадження; розгляд справи; винесення постанови; перегляд постанови; виконання постанови.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.01 с.)