Ланцюгове абсолютне відхиленняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ланцюгове абсолютне відхиленняУсі відповіді правильні.

 

8. Підприємство роздрібної торгівлі реалізувало за місяць товарів на суму 30000 грн. Залишок товарів на початок місяця 16000 грн., За місяць надійшло товарів на суму 20000 грн.. ТЗВ на початок місяця – 1400 грн., ТЗВ включені в рахунок постачальника – 2500 грн. Сума ТЗВ до списання становитиме:

1) 10963 грн.;

2) 4557 грн.;

3) 3480 грн.;

4) 16000 грн;

5) 2500 грн.

 

9. Первісна вартість основних засобів – 8385 тис. грн. Вартість введених основних засобів - 1850 тис. грн.

Коефіцієнт оновлення основних засобів становитиме:

1) 0,26

2) 0,29

3) 0,30

4) 0,01

5) 0,22

 

10. Протягом звітного періоду укладено договорів на 150 т, отримано за договорами матеріалів – 120 т.

Коефіцієнт виконання договорів становитиме:

1) 0,94

2) 0,15

3) 0,25

4) 0,8

5) 0,33

 

11. Обсяг виробництва продукції становить 220 тис.грн., а середньорічна вартість основних засобів 200 тис.грн. Фондовіддача основних засобів становить:

1) 1,0

2) 1,1

3) 1,2

4) 0,9

5) 0,8

 

12. Середньоспискова чисельність працівників - 120 осіб. Прийнято на роботу протягом року нових працівників – 15 осіб.

Коефіцієнт обороту з приймання становитиме:

1) 0,077

2) 0,137

3) 0,125

4) 0,056

5) 0,025

 

139. Яка валюта балансу

Назва Сума, грн
Статутний капітал 40 000
Каса 40 500
Нерозподілений прибуток
Незавершене виробництво 3 500
Матеріали 15 500
Заборгованість постачальникам 10 500
Готова продукція 2 000
Заборгованість по заробітній платі 2 000

1) 61,5 тис.грн.;

2) 70 тис.грн.;

3) 70,5 тис.грн.;

4) 66 тис.грн.;

5) 71,5 тис.грн.

 

140. Визначте суму, пропущену у балансі

Назва Сума, грн
Статутний капітал
Каса
Нерозподілений прибуток
Незавершене виробництво
Матеріали
Заборгованість постачальникам
Готова продукція ?
Заборгованість по заробітній платі

1) Готова продукція -2 тис.грн.;

2) Готова продукція -3 тис.грн.;

3) Готова продукція -4 тис.грн.;

4) Готова продукція -5 тис.грн.;

5) Готова продукція -1 тис.грн.

 

15. Яка з господарських операцій не змінить підсумок балансу.

Зміст господарської операції
1. Внесено готівку на рахунок в банку
2. Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва
3. Отримано короткостроковий кредит
4. Погашено довгостроковий кредит банку

1) операції 1 і 2;

2) операція 1;

3) операції 2, 3, 4;

4) жодна з операцій;

5) всі операції.

 

16. Яка з наведених господарських операцій відповідає кореспонденції Дт 23-Кт 66

1) Внесено готівку на рахунок в банку;

2) Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва;

3) Отримано короткостроковий кредит;

4) Погашено довгостроковий кредит банку;

5) Немає правильної відповіді.

 

17. Отриманий аванс на розрахунковий рахунок відображається кореспонденцією:

1) Дт 31 – Кт 68;

2) Дт 10 – Кт 68;

3) Дт 37 – Кт 38;

4) Дт 28 – Кт 36;

5) Дт 37 – Кт 31.

 

18. Вкажіть тип змін в балансі внаслідок операції: оприбутковано на склад готову продукцію з виробництва (А - актив, П - пасив):

1) А+П-;

2) П+П-;

3) А+П+;

4) А+А-;

5) правильної відповіді немає.

 

19. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок операції: отримані матеріали від постачальників:

1) зміни відбудуться лише в активі;

2) зміни відбудуться лише в пасиві;

3) зросте підсумок балансу;

4) зменшиться підсумок балансу;

5) змін не відбудеться?

 

20. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: придбано матеріали у постачальників:

1) Дт 10 – Кт 61;

2) Дт 20 – Кт 63;

3) Дт 22 – Кт 36;

4) Дт 22 – Кт 38;

5) Дт 63 – Кт 20.

 

21. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: оприбутковано з виробництва готову продукцію:

1) Дт 90 – Кт 20;

2) Дт 23 – Кт 20;

3) Дт 16 – Кт 20;

4) Дт 26 – Кт 23;

5) Дт 13 – Кт 26.

 

22. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: на поточний рахунок отримано короткострокову позику банку:

1) Дт 31 – Кт 60;

2) Дт 32 – Кт 60;

3) Дт 34 – Кт 50;

4) Дт 60 – Кт 31;

5) Дт 60 – Кт 33.

 

23. Вкажіть тип змін в балансі внаслідок операції: сплачено постачальникам з розрахункового рахунку (А - актив, П - пасив):

1) А+А-;

2) П+П-;

3) А+П+;

4) А-П-;

5) А+П-.

 

24. Вкажіть тип змін в балансі внаслідок операції: погашено кредит банку (А - актив, П - пасив):

1) А+П-;

2) А+П+;

3) А-П-;

4) П+П-;

5) правильної відповіді немає.

 

25. Який показник характеризує абсолютне зростання або зниження рівня ряду в двох суміжних періодах:

1) базове абсолютне відхилення

Ланцюгове абсолютне відхилення

3) ланцюговий темп приросту

4) базовий темп приросту

5) темп зростання

 

26. Який показник характеризує значимість кожного відсотка приросту:

1) темп зростання

2) темп приросту

3) відносне відхилення

Абсолютне значення одного відсотка приросту

5) абсолютне відхилення

 

27. Потреба підприємства у матеріалах становить 180 т. Протягом звітного періоду отримано матеріалів – 190 т.

Коефіцієнт власного забезпечення матеріалами становитиме:

1) 0,54

2) 1,34

3) 1,06

4) 0,6

5) 0,95

 

28. У лютому підприємство повинно було поставити готової продукції на суму 75 тис. грн.., а фактично поставило – 65 тис. грн.

Відносна величина виконання договірних зобов’язань дорівнюватиме?

1) 91,1%

2) 86,7%

3) 90,9%

4) 86 грн.

5) 82,3%

 

29. Середній рівень виконання норм виробітку всіма робітниками – 105%, а середній рівень виконання норм виробітку без урахування робітників, які не виконали норм – 118%.

На скільки зросла б продуктивність праці за умови виконання норм виробітку всіма робітниками

1) 1,9%

2) 2%

3) 2,59%

4) 12,4%

5) 0,98%

 

 

30. Яка валюта балансу

Назва Сума, грн.
Пайовий капітал 55 000
Основні засоби 10 000
Розрахунковий рахунок 30 000
Заборгованість перед постачальниками 2 000
Заборгованість перед бюджетом 2 000
Готова продукція 16 000
Каса 5 000
Заборгованість по заробітній платі 2 000

1) 61 тис.грн.;

2) 70 тис.грн.;

3) 70,5 тис.грн.;

4) 66 тис.грн.;

5) 71,5 тис.грн.

 

31. Визначте суму, пропущену у балансі

Назва Сума
Пайовий капітал ?
Основні засоби
Розрахунковий рахунок
Заборгованість перед постачальниками
Заборгованість перед бюджетом
Готова продукція
Каса
Заборгованість по заробітній платі

1) Пайовий капітал 61;

2) Пайовий капітал 55;

3) Пайовий капітал 5;

4) Пайовий капітал 66;

5) Пайовий капітал 10.

 

32. Яка валюта балансу

Назва Сума, грн
Статутний капітал 80 000
Основні засоби 50 500
Розрахунковий рахунок 25 000
Капітальні інвестиції 13 000
Заборгованість постачальникам 1 000
Товари 5 000
Довгостроковий кредит банку 13 500
Каса

1) 61 тис.грн.;

2) 70 тис.грн.;

3) 94,5 тис.грн.;

4) 66 тис.грн.;

5) 71,5 тис.грн.

 

33. Первісна вартість основних засобів – 450 тис. грн. Знос основних засобів – 135 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів становитиме:

1) 2,14

2) 0,87

3) 1,11

4) 0,30

5) 0,61

 

34. Визначити денну продуктивність праці робітника, якщо він за місяць (22 робочих дня) виготовляє 550 деталей

Деталей

2) 30 деталей

3) 35 деталей

4) 15 деталей

5) 28 деталей

 

35. Визначити на скільки відсотків зріс прибуток підприємства, якщо його величини на початок звітного періоду складала 120 тис.грн, а на кінець – 138 тис.грн

1) 5%

2) 10%

3) 15%

4) 17%

5) 20%

 

36. Визначити рентабельність продукції, якщо прибуток складає 5000 грн, а витрати, що понесло підприємство - 100000 грн

1) 25%

2) 20%

3) 15%

4) 10%

5) 5%

 

37. Продуктивність праці робітника у звітному періоду становила 8000 грн., за планом – 8500 грн. Визначити на скільки змінилась продуктивність праці робітника

1) – 500 грн.

2) 520 грн

3) 100,1%

4) 3,75%

Грн

38. Визначити відсоток виконання плану, якщо плановий обсяг виробництва цукру складав 150 тис. тон, а фактично виготовлено 168 тис.т.

1) 5%

2) 7%

3) 10%

4) 12%

5) 15%

 

39. Визначити показник витрат на 1 грн реалізованої продукції, якщо обсяг реалізованої продукції складає 20800 тис.грн, витрати операційної діяльності – 17888 тис.грн

1) 0,82

2) 0,40

3) 0,80

4) 0,86

5) 0,70

 

40. На підприємстві 10-го жовтня ц.р. був введений в експлуатацію придбаний нематеріальний актив. З якого моменту за правилами бухгалтерського обліку бухгалтер повинен нараховувати на нього амортизацію прямолінійним методом:

1) 1 жовтня ц.р.;

2) 11 жовтня ц. р.;

3) 1 листопада ц. р;

4) з наступного кварталу;

5) правильної відповіді не має

 

41. Сума списаної дебіторської заборгованості:

1) обов’язково повинна обліковуватись на субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» не більше п’яти років;

2) не повинна обліковуватись на позабалансових рахунках;

3) обов’язково повинна обліковуватись на субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» не менше трьох років;

4) обліковується на рахунку 43 «Резервний капітал»;

5) обліковується на рахунку 93 «Витрати на збут».

 

42. При надходженні основного засобу як внеску до статутного капіталу, вартість ОЗ оцінюється:

1) за справедливою вартістю;

2) з урахуванням індексу інфляції;

3) на основі експертної оцінки;

4) на основі рішення щодо визначення вартості об’єкта ОЗ засновниками підприємства;

5) виходячи із вартості подібних ОЗ.

 

43. Нарахування дивідендів (розрахунки з учасниками) за рахунок нерозподіленого прибутку акціонерам приведе до таких змін у балансі:

1) зміни відбудуться лише в активі;

2) зміни відбудуться лише в пасиві;

3) зросте підсумок балансу;

4) підсумок балансу зменшиться;

5) відповідь 2 і 4.

 

44. Вкажіть тип змін в балансі внаслідок операції: отримано кошти в касу з розрахункового рахунку (А - актив, П - пасив):

1) А+П-;

2) П+П-;

3) А+П+;

4) А+А-;

5) правильної відповіді немає.

 

45. Яка з операцій не викличе зміни підсумків балансу:

1) здійснено внесок у статутний капітал готівкою;

2) здійснено дооцінку основних засобів;

3) погашено кредит банку;

4) придбано основні засоби у постачальників;

Теперішня вартість

3) справедлива вартість

4) переоцінена вартість

5) немає відповіді.

 

50. Яким П(С)БО визначені методи нарахування амортизації:

1) П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

2) П(С)БО 7 «Основні засоби»;

3) П(С)БО 2 «Баланс»;

4) П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;

5) немає правильної відповіді.

 

51. Сума добових працівнику в межах України визначається керівництвом, але не може перевищувати:

1) 30 грн.;

2) 0,2 мінімальної заробітної плати;

3) 0,25 мінімальної заробітної плати;

4) 0.75 мінімальної заробітної плати;

5) 90 грн.

 

52. Яким П(С)БО заборонено списання нематеріальних активів:

1) П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»;

2) П(С)БО 7 «Основні засоби»;

3) П(С)БО 2 «Баланс»;

4) правильні відповіді 2 і 3;

Немає правильної відповіді.

 

53. Автомобілі, придбані автосалоном для продажу, відображаються в статті:

1) основні засоби;

2) виробничі запаси;

3) товари;

4) нематеріальні активи;

5) власний капітал.

 

54. Банківська позика, яку буде погашено через 18 місяців, відображається у складі:

1) забезпечень наступних витрат та платежів;

2) довгострокових зобов'язань;

3) поточних зобов'язань;

4) власного капіталу;

5) грошових коштів.

 

55. Продуктивність праці робітника на початок звітного періоду складав 10000 грн. Який буде її розмір на кінець звітного періоду, якщо ріст продуктивності праці складає 5%?

1) 11000 грн

2) 12000 грн

Грн

4) 12500 грн

5) 13000 грн

 

56. Визначити показник витрат на 1 грн товарної продукції, якщо обсяг товарної продукції складає 200 тис.грн, витрати на її виробництво – 120 тис.грн

1) 0,32

2) 0,40

3) 0,50

4) 0,60

5) 0,70

 

57. Визначити рівень зниження витрат виробництва, якщо на початок звітного періоду витрати складали 150 тис. грн.., а на кінець – 135 тис.грн

1) -5%

2) -10%

3) -12%

4) -15%

5) – 2%

 

58. Потреба підприємства у матеріалах становить 160 т. Протягом звітного періоду отримано матеріалів – 40 т.

Коефіцієнт власного забезпечення матеріалами становитиме:

1) 0,45

2) 0,17

3) 0,8

4) 0,25

5) 0,38

 

59. Визначити ріст продуктивності праці робітника, якщо у минулому місяці він виготовляв 200 деталей, а у звітному -210.

1) 25%

2) 15%

3) 10%

4) 5%

5) 1%

 

60. Обсяг виробництва продукції на підприємстві складає 12400 тис.грн. Вартість матеріальних ресурсів, що використовуються на її виробництво складає 6820тис.грн. Визначити матеріаломісткість продукції

1) 0,625

2) 0,502

3) 0,652

4) 0,550

5) 0,420

 

61. Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу це:

1) інвестиційна діяльність

2) операційна діяльність

Фінансова діяльність

4) інвестиційна та фінансова діяльність

5) немає правильної відповіді

 

62. Основна характеристика надзвичайної діяльності:

1) очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному періоді

Відповіді 1 і 2 правильні

5) немає правильної відповіді.

 

66. Вкажіть тип змін в балансі від наступної операції: придбано у постачальників основні засоби (А - актив, П - пасив):

1) А+А-;

2) П+П-;

3) А+П+;

4) А-П-;

5) А+П-.

 

67. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок операції: нараховано заробітну плату робітникам:

1) зміни відбудуться лише в активі;

2) зміни відбудуться лише в пасиві;

3) зросте підсумок балансу;

4) зменшиться підсумок балансу;

5) змін не відбудеться?

 

68. Яка з операцій приведе до зміни підсумків балансу:

1) здійснено внесок у статутний капітал готівкою;

2) відпущено у виробництво матеріали;

3) здійснено відрахування до резервного капіталу;

4) оприбутковано готову продукцію з виробництва;

5) жодна з вище перелічених ?

 

69. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: з поточного рахунка перераховано відрахування до Пенсійного фонду:

1) Дт 63 – Кт 31;

2) Дт 65 – Кт 31;

3) Дт 23 – Кт 65;

4) Дт 74 – Кт 31;

5) немає правильної відповіді.

 

70. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за відвантажену їм продукцію?

1) Дт 34 – Кт 70;

2) Дт 31 – Кт 36;

3) Дт 36 – Кт 31;

4) Дт 38 – Кт 30;

5) немає правильної відповіді.

 

71. Яка господарська операція відповідає наведеній кореспонденції: Дт 93 – Кт 66?

1) виплачено з каси заробітну плату працівникам;

2) нарахована оплата праці працівникам, зайнятим на вирощуванні продукції рослинництва;

3) нарахована оплата праці працівникам бухгалтерії;

4) нарахована оплата праці продавцю;

5) немає правильної відповіді.

 

72. Підприємство роздрібної торгівлі реалізувало за місяць товарів на суму 35400 грн. Залишок товарів на початок місяця 16680 грн., в т.ч. торгівельна націнка 5700 грн. Протягом місяця надійшло товарів на суму 20000 грн. нараховано торгову націнку в сумі 8200 грн. Реалізована торгівельна націнка становитиме:

1) 25700 грн.;

2) 12980 грн.;

3) 10987 грн.;

4) 15914 грн;

5) 12542 грн.

 

73. Вартість поточного ремонту об’єкта основних засобів становила 5% від залишкової вартості ОЗ, а від балансової вартості усіх груп основних засобів – 0,03%, це є підставою для:

1) віднесення усієї суми ремонту до витрат звітного періоду;

2) віднесенні усієї суми ремонту на збільшення балансової вартості об’єкта ОЗ;

3) віднесення суми, що не перевищує 10% від балансової вартості, до витрат звітного періоду, а решту на збільшення балансової вартості ОЗ;

4) зміни методу нарахування амортизації та перегляду ліквідаційної вартості об’єкта ОЗ;

5) правильної відповіді немає.

 

74. При фінансовій оренді амортизацію нараховує:

1) гарант (третя сторона, що гарантує повернення частини ліквідаційної вартості об’єкта оренди);

2) орендодавець;

3) орендар;

4) держава;

5) правильної відповіді немає.

 

75. Отримання майна у фінансову оренду відображається такою кореспонденцією:

1) 181-531;

2) 152-631;

3) 152-531;

4) 611-311;

5) 311-373.

 

76. Індекс переоцінки визначається шляхом:

1) віднімання залишкової вартості об’єкта ОЗ від справедливої вартості;

2) множення індексу переоцінки на суму ПДВ;

3) додавання суми ліквідаційної вартості до суми нарахованого зносу;

4) ділення первісної вартості на справедливу вартість;

1) 0,25

2) 0,24

3) 0,30

4) 0,41

5) 0,35

 

78. Вартість основних засобів на початок звітного періоду складала 15000 тис.грн. Вибуло за рік основних засобів на суму 3000 тис.грн. Визначити коефіцієнт вибуття основних засобів

1) 0,25

2) 0,20

3) 0,30

4) 0,35

5) 0,40

 

79. Технічна озброєність праці на початок звітного періоду складала 1200 грн/особу, а на кінець звітного періоду – 1320грн/особу. Визначити на скільки відсотків зросла технічна озброєність праці за рік

1) 12%

2) 15%

3) 10%

4) 20%

5) 18%

 

80. Фондовіддача основних засобів на початок звітного періоду складала 1,13 грн. На скільки вона змінилась, якщо розмір фондовіддачі на кінець року був 1,10 грн?

1) 0,05

2) 0,03

3) -0,03

4) -0, 13

5) 0,12

 

81. Обсяг виробництва продукції на підприємстві складає 32000 тис.грн. Вартість матеріальних ресурсів, що використовуються на її виробництво складає 20000тис.грн. Визначити матеріаломісткість продукції

1) 0,625

2) 0,502

3) 0,652

4) 0,603

5) 0,420

 

82. На скільки відсотків зросте річна продуктивність праці робітника, якщо на початок року вона складала 45000грн, а на кінець року – 49500 грн?

1) 25%

2) 20%

3) 15%

4) 10%

5) 12%

 

83. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: нараховано амортизацію на нематеріальний актив адміністративного призначення:

1) Дт 20, 22, 28, 30 – Кт 13;

2) Дт 92 – Кт 13;

3) Дт 10 – Кт 13;

4) Дт 13 – Кт 10;

5) немає правильної відповіді.

 

84. Сума добових працівнику в межах України визначається керівництвом, але згідно Податкового кодексу України не може перевищувати:

1) 30 грн.;

2) 0,2 мінімальної заробітної плати;

3) 30 мінімальної заробітної плати;

4) 0,75 мінімальної заробітної плати;

5) 90 грн.

 

85. При якому методі амортизації використовується формула А=(первісна вартість-ліквідаційна)/термін корисного використання:

1) прискореного зменшення залишкової вартості;

2) виробничого;

3) кумулятивного;

4) податкового;

Прямолінійного.

 

86. Оприбуткування МШП терміном використання до 1 року від постачальника відображається бухгалтерською проводкою:

1) Дт 12 – Кт 63;

2) Дт 22 – Кт 63;

3) Дт 63 – Кт 22;

4) Дт 31 – Кт 11;

5) Дт 28 – Кт 36.

 

87. Видача коштів підзвітній особі відображається записом:

1) Дт 37 – Кт 30;

2) Дт 63 – Кт 31;

3) Дт 31 – Кт 36;

4) Дт 22 – Кт 31;

5) Дт 10 – Кт 30.

 

88. Дохід, отриманий працівником підприємства у вигляді заробітної плати, оподатковується:

1) податком з доходів фізичних осіб;

2) податком на прибуток;

3) ПДВ;

4) митом;

5) комунальним податком.

 

89. Допомога з тимчасової непрацездатності у перші п'ять днів нараховується працівнику за рахунок коштів:

1) роботодавця;

2) фонду соціального страхування на випадок втрати пра­цездатності;

3) резервного фонду;

4) не виплачується;

5) немає правильної відповіді.

 

90. Потреба підприємства у матеріалах становить 1040 т. Протягом звітного періоду укладено договорів на 1020 т.

Коефіцієнт прийняття заявок по матеріалах становитиме:

1) 0,98

2) 0,78

3) 1

4)1,28

5) 1,08

 

91. Яка буде вартість основних засобів на кінець звітного періоду, якщо на початок періоду вона становила 2000 тис.грн. Протягом року введено в дію основних засобів на суму 300 тис.грн, а вибуло – на100 тис.грн?

1) 2100 тис.грн

2) 2000 тис.грн

3) 2200 тис.грн

4) 2300 тис.грн

5) 1900 тис.грн

 

92. На початок року вартість основних засобів становила 3500 тис.грн., а на кінец року – 3100 тис.грн? Абсолютне значення зміни вартості основних засобів за рік становить:

1) 400 тис.грн

2) 500 тис.грн

Тис.грн

4) -200 тис.грн

5) -100 тис.грн

 

93. Місячна заробітна плата директора протягом січня-червня поточного року наступна (у грн.): 3600; 3300; 3750; 3800; 3700; 3900.

Середньомісячна зарплата директора за півріччя становитиме?

1) 3750 грн.

2) 3765 грн.

3) 3500 грн.

4) 3600 грн.

Грн.

 

94. Яка валюта балансу

Назва Сума, грн
Статутний капітал 50 000
Кредиторська заборгованість перед постачальниками 15 000
Каса 5 000
Рахунок в банку 5 000
Довгостроковий кредит банку 15 000
Транспортні засоби 45 000
Розрахунки з покупцями і замовниками 5 000
Сировина і матеріали 20 000

1) 80000 грн.;

2) 70000 грн.;

3) 65000 грн.;

4) 38200 грн.;

5) 35000 грн.

 

95. Визначте суму, пропущену у балансі

Назва Сума, тис.грн
Статутний капітал
Кредиторська заборгованість перед постачальниками
Каса
Рахунок в банку
Довгостроковий кредит банку ?
Транспортні засоби
Розрахунки з покупцями і замовниками
Сировина і матеріали

1) Довгостроковий кредит банку 80 тис.грн.;

2) Довгостроковий кредит банку 15 тис.грн.;

3) Довгостроковий кредит банку 65 тис.грн.;

4) Довгостроковий кредит банку 38 тис.грн.;

5) Довгостроковий кредит банку 35 тис.грн.

 

96. Яка з наведених господарських операцій відповідає кореспонденції Дт 31-Кт 30

1) Внесено готівку на рахунок в банку;

2) Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва;

3) Отримано короткостроковий кредит;

4) Погашено довгостроковий кредит банку;

5) Немає правильної відповіді.

 

97. Яка з наведених господарських операцій відповідає кореспонденції Дт 31-Кт 60

1) Внесено готівку на рахунок в банку;

2) Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва;

3) Отримано короткостроковий кредит;

4) Погашено довгостроковий кредит банку;

5) Немає правильної відповіді.

 

98. Яка з наведених господарських операцій відповідає кореспонденції Дт 50-Кт 31

1) Внесено готівку на рахунок в банку;

2) Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва;

3) Отримано короткостроковий кредит;

4) Погашено довгостроковий кредит банку;

5) Немає правильної відповіді.

 

99. Яка з наведених господарських операцій відповідає кореспонденції Дт 20-Кт 63

1) Внесено готівку на рахунок в банку;

2) Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва;

3) Отримано короткостроковий кредит;

4) Погашено довгостроковий кредит банку;

Немає правильної відповіді.

 

 

100. Утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати робітників відображається записом:

1) Дт 68 – Кт 66;

2) Дт 66 – Кт 64;

3) Дт 63 – Кт 31;

4) Дт 61 – Кт 66;

5) Дт 23 – Кт 64

 

101. Якщо загальний трудовий стаж працівника становить 6 років, допомога з тимчасової непрацездатності нараховується у розмірі:

1) 100 %;

2) 90%;

3) 80 %;

4) 10 %;

5) 30%

 

102. Для визначення розміру податкової соціальної пільги (ПСП) враховується:

1) неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

2) мінімальна заробітна плата;

3) прожитковий мінімум громадян станом на 01 січня поточного року;

4) розмір ПСП встановлюється підприємством самостійно;

5) середня заробітна плата.

 

103. Фактична собівартість придбання виробничих запасів визначається:

1) собівартість придбання = сума сплачена постачальнику + транспортно-заготівельні витрати;

2) собівартість придбання = сума сплачена постачальнику - транспортно-заготівельні витрати;

3) собівартість придбання = сума сплачена постачальнику / транспортно-заготівельні витрати;

4) собівартість придбання = сума сплачена постачальнику * транспорт­но-заготівельні витрати;

5) немає правильної відповіді.

 

104. Цінності, які не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, наприклад, у випадку операційної оренди відображаються на:

1) рахунках класу 4;

2) рахунках класу 8;

3) рахунках класу 9;

Рахунках класу 0.

5) правильної відповіді немає

 

105. Обсяг виробництва продукції у звітному періоді становить 80060 грн., за планом – 80000 грн. Який відсоток виконання плану з обсягу виробництва продукції:

1) 100,075%

2) 75%

3) 110%

4) 95%

5) немає правильної відповіді

 

106. Середньоспискова чисельність працівників - 82 чол. Вибуло працівників – 5 чол.

Коефіцієнт обороту зі звільнення становитиме:

1) 0,23

2) 0,046

3) 0,05

4) 0,06

5) 0,074

 

107. Протягом звітного періоду укладено договорів на 690 т, отримано за договорами – 560 т.

Коефіцієнт виконання договорів становитиме:

1) 1,738

2) 0,812

3) 0,863

4) 1,232

5) 0,875

 

108. Первісна вартість основних засобів – 1951 тис. грн. Знос основних засобів – 120 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів становитиме:

1) 2,30

2) 0,42

3) 2,47

4) 0,44

5) 0,06

 

109. У першому кварталі підприємство повинно було поставити товарів на суму 275 тис. грн.., а фактично поставило – 250 тис. грн.

Відсоток виконання договірних зобов’язань становитиме?

1) 9,1%

2) 95%

3) 90,9%

4) 90 грн.

5) 99%

 

110. Які кореспонденції відповідають наступним господарським операціям: до статутного капіталу внесено 3 000 грн. основними засобами та 7000 грошовими коштами:

1) Дт 10 – Кт 46=3000; Дт 31 – Кт 46=7000;

2) Дт 20 – Кт 46=7000; Дт 34 – Кт 46=3000;

3) Дт 10 – Кт 46=7000; Дт 31 – Кт 46=3000;

4) Дт 46 – Кт 10=3000; Дт 46 – Кт 31=7000;

5) Дт 13 – Кт 46=3000; Дт 63 – Кт 46=7000;.

 

111. Які кореспонденція відповідає наступній господарській операції Зареєстровано збільшення статутного капіталу на суму 5000 грн. за рахунок резервного капіталу:

1) Дт 43 – Кт 40=5000;

2) Дт 43 – Кт 46=5000;

3) Дт 40 – Кт 43=5000;

4) Дт 40 – Кт 46=5000;

5) Дт 31 – Кт 40=5000;

 

112. Нерозподілений прибуток за звітний період становить 25 000 грн. Статутом передбачено відрахування до резервного фонду в сумі 5 % від чистого прибутку. Яка кореспонденція відповідає операції частина прибутку спрямована на збільшення резервного капіталу:

1) Дт 44 – Кт 43=1250;

2) Дт 43 – Кт 40=1250;

3) Дт 44 – Кт 43=25000;

4) Дт 40 – Кт 46=1250;

5) Дт 31 – Кт 40=25000;

 

113. У звітному році підприємство «Оскар» отримало короткотерміновий кредит у банку в сумі 700 тис. грн. під 12% річних. Визначити щомісячну суму витрат за відсотками та відобразити операції з одержання кредиту, нарахування % в бухгалтерському обліку підприємства:

1) Дт 31 – Кт 60=700000; Дт 95 – Кт 68 = 7;

2) Дт 60 – Кт 31=700000; Дт 95 – Кт 68 = 84;

3) Дт 50 – Кт 31=700000; Дт 95 – Кт 68 = 84;

4) Дт 31 – Кт 51=700000; Дт 94 – Кт 31 = 7;

5) Дт 31 – Кт 60=7; Дт 95 – Кт 68 = 700000.

 

114. Придбання послуг за звітний період склало 200000 грн., крім того ПДВ 40000 грн. Постачальникам за безготівковим рахунком сплачено 180000 грн., в касу - 9000 грн. Визначити суму заборгованості постачальникам.

1) 200000;

2) 240000;

3) 180000;

4) 51000;

5) 9000;

 

115. Протягом звітного періоду укладено договорів на 90 т, отримано за договорами – 67 т.

Коефіцієнт виконання договорів становитиме:

1) 1,74

2) 0,74

3) 0,86

4) 0,23

5) 0,65

 

116. Потреба підприємства у матеріалах становить 300 т. Протягом звітного періоду отримано матеріалі – 20 т.

Коефіцієнт власного забезпеченості матеріалами становитиме:

1) 0,8

2) 0,07

3) 0,83

4) 0,73

5) 0,70

 

117. Визначити абсолютний приріст середньорічної заробітної плати у 20Х2 році порівняно з 20Х1 роком. Якщо середньорічна заробітна плата одного робітника у 20Х1 році – 6200 грн., у 20Х2 році – 7502 грн.

1) 1300 грн.

2) 6850 грн.

Грн.

4) 302 грн.

5) – 1302 грн.

 

118. Середньоспискова чисельність працівників - 150 осіб. Прийнято на роботу протягом року нових працівників – 10 осіб.

Коефіцієнт обороту з приймання становитиме:

1) 0,2

2) 0,09

3) 0,1

4) 0,03

5) 0,07

 

119. Середньоспискова чисельність працівників - 130 осіб. Звільнено з роботи протягом року працівників – 5 осіб.

Коефіцієнт обороту зі звільнення становитиме:

1) 0,02

2) 0,04

3) 0,4

4) 0,06

5) 0,07

 

120. Якщо середня ціна товару за останні сім тижнів становила, відповідно: 120, 125, 130, 115, 120, 110, 120 грн., то середня ціна товару (за середньою арифме-тичною) становитиме:

1) 102,86 грн.

2) 115 грн.

3) 125 грн.

4) 110 грн.

Грн.

 

121. Середньомісячна заробітна плата одного робітника у січні становила 4300 грн., а у березні – 4000 грн. Відносне відхилення середньомісячної заробітної плати одного робітника становитиме:

1) – 6,98%

2) 98,6%

3) 106,22%

4) 5,75%

5) 106,98%

 

122. Нарахування заробітної плати основним робітникам відображається записом:

1) Дт 66 – Кт 30;

2) Дт 30 – Кт 66;

3) Дт 23 – Кт 66;

4) Дт 20 – Кт 66;

5) Дт 10 – Кт 66

 

 

123. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: списано зіпсовані внаслідок стихії виробничі запаси:

1) Дт 90 – Кт 21;

2) Дт 63 – Кт 20;

3) Дт 99 – Кт 20;

4) Дт 20 – Кт 99;

5) Дт 92 – Кт 28.

 

124. Як називається обліковий документ, у якому відображається оформлення фізичною особою використання підзвітних сум на підставі додавання виправдувальних документів?

1) Кошторис витрат на відрядження.

2) Довідка за формою №2.

3) Відрядне посвідчення.

5) 152-424.

 

 

131. Резерв сумнівних боргів формується таким способом:

1) Виходячи із платоспроможності дебітора;

2) Шляхом класифікації дебіторської заборгованості;

3) Виходячи із суми боргу який був списаний останнім;

4) Правильна відповідь – 1) та 2);

5) Правильна відповідь – 1), 2) та 3).

 

132. Безнадійна дебіторська заборгованість списується з балансу підприємства:

1) 38 – 36;

2) 38 – 36 з подальшим занесенням суми на рахунок 071;

3) 79 – 38;

4) 944 – 38;

5) Правильної відповіді немає

 

133. При реалізації товарів за комісійною угодою витрати на винагороду комісіонеру відображаються в обліку проводкою:

1) 283 – 282;

2) 949 – 685;

3) 93 – 63;

4) 97 – 63;

5) Правильної відповіді немає.

 

134. Визначити абсолютне відхилення, якщо обсяг реалізованої продукції за планом - 45000 грн., а фактично – 48000 грн.

1) 6,7%

2) – 97%

3) – 3000 грн.

Грн.

5) 5000 грн.

 

135. Потреба підприємства у матеріалах становить 90 т. Протягом звітного періоду отримано матеріалів – 40 т.

Коефіцієнт власного забезпечення матеріалами становитиме:

1) 0,54

2) 0,34

3) 0,8

4) 0,44

5) 0,38

 

136. Середньоспискова чисельність працівників - 120 осіб. Звільнено протягом року працівників – 6 осіб.

Коефіцієнт обороту із звільнення становитиме:

1) 0,02

2) 0,01

3) 0,05

4) 0,06

5) 0,04

 

137. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: нарахована амортизація на виробниче обладнання:

1) Дт 10 – Кт 16;

2) Дт 23 – Кт 13;

3) Дт 36 – Кт 10;

4) Дт 63 – Кт 13;

5) Дт 10 – Кт 13.

 

 

138. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: списується чистий дохід від реалізації продукції на фінансові результати:

1) Дт 90 – Кт 79;

2) Дт 79 – Кт 90;

3) Дт 70 – Кт 79;

4) Дт 44 – Кт 99;

5) Дт 79 – Кт 44.

 

139. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: виявлений і оцінений брак у виробництві:

1) Дт 24 – Кт 23;

2) Дт 26 – Кт 23;

3) Дт 24 – Кт 66;

4) Дт 20 – Кт 99;

5) Дт 99 – Кт 28.

 

140. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: списання товарів на адміністративні потреби:

1) Дт 90 – Кт 28;

2) Дт 63 – Кт 20;

3) Дт 99 – Кт 20;

4) Дт 20 – Кт 99;

Дт 92 – Кт 28.

141. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: відображено ПДВ при реалізацій

1) Дт 36 – Кт 70;

2) Дт 70– Кт 64;

3) Дт 20 – Кт 63;

4) Дт 64 – Кт 63;

5) Дт 92 – Кт 64.

 

142. Яка кореспонденція відображає зміст господарської операції: відображено ПДВ при придбанні:

1) Дт 36 – Кт 70;

2) Дт 70– Кт 64;

3) Дт 20 – Кт 63;

4) Дт 64 – Кт 63;

5) Дт 92 – Кт 64.

 

143. Звітність якого з видів обліку найбільше містить комерційну таємницю підприємства:

1) статистичного;

2) фінансового;

3) управлінського;

4) податкового;

5) усі відповіді правильні.

 

144. Справедлива вартість активу — це:

1) поточна ринкова вартість активу;

2) вартість, за якою здійснювались подібні операції в минулому місяці;

3) вартість придбання та доведення до стану, в якому актив придатний до використання;

4) вартість, за якою може бути здійснений його обмін між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

5) вартість, за якою був придбаний актив.

 

145. Первісна вартість активу — це:

1) вартість, за якою актив зараховується на баланс;

2) сума зносу активу;

3) вартість, за якою реалізовано покупцям ;

4) вартість списання активу;

5) немає правильної відповіді.

 

 

146. Оприбуткування МШП терміном використання до 1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 336; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.012 с.)