Позначте рядок, у якому всі слова-неологізми іншомовного походженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Позначте рядок, у якому всі слова-неологізми іншомовного походженняа) світлина, слухавка, часопис, потяг

б) тіньовик, кравчукізм, кучмісти, портьє

в) субсидія, дистриб′ютор, бартер, індексація

г) мобільний, комп′ютер, телевізор, диван

Позначте рядок, у якому всі словосполучення побудовані правильно

а) гостинне Осло, далека Чілі, молодий аташе

б) приємне контральто, зелений Сухумі, тепле кашне

в) привітне Торонто, смішна шимпанзе, крихітний колібрі

г) сонячна Батумі, австралійська ему, високе Кіліманджаро

Позначте рядок з правильно вказаними числівниками часу

а) пів сьомої, без десяти три, п′ятнадцять хвилин восьмої

б) я прийду о п′ятій годині, перша година ночі, у сім годин ранку

в) двадцять хвилин на першу, я прийду на п′яту годину, за чверть перша

62. Виберіть правильний варіант скороченого написання слів район, область, порівняйте, місто

а) р., об., порівн.., міс.

б) р-н, обл.., пор., м.

в) р.-н., о., порів., міст.

Наказом називається розпорядчий документ, який

а) видається керівником органу державного управління і має організаційно-методичний характер щодо виконання правових документів цього органу

б) видається керівником або колегіальним органом з метою вирішення оперативних питань; він має обмежений термін дії й стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян

в) видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань

Яке практичне значення додержання орфографічних норм?

а) відіграє важливу роль у спілкуванні людей, сприяє піднесенню рівня мовної культури;

б) відіграє важливу роль у спілкуванні людей;

в) сприяє піднесенню рівня мовної культури.

Укажіть правильний варіант відповіді

а) терміни – слова або вислови, властиві мові певної вузької професійної

(соціальної) групи людей.

б) професіоналізми – це або словосполучення, які вживаються в досить

специфічній (діловій, науковій та ін.) сфері мовлення для точного вираження

спеціальних понять і предметів.

в) фразеологізми – специфічні слова або вирази, що вживаються в мові якоїсь

соціальної чи професійної групи

г) книжні слова – слова, що виражають загальнонаукові поняття, вживані у

широкому, узагальненому значенні.

Позначте рядок, у якому всі синоніми відповідають поданим термінам

а) інвестиції – шкода, втрата, занепад; економія – відшкодування; пріоритет – рівність; інцидент – підстава, мотив, доказ

б) паритет – заощадження; аргумент – рівність; компенсація – вкладення коштів; збиток – випадок, непорозуміння

в) екстрений – терміновий, спішний; ідентичний - однаковий, тотожний; аргумент – підстава, мотив, доказ; збиток – шкода, втрата, занепад

Довідка - це

а) письмове повідомлення на ім′я керівника установи, організації, в якому описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень

б) обліково-фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки, пов′язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб

в) документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств

68. Резюме - це:

а) опис свого життя;

б) документ, що служить для встановлення загального, безперервного й спеціального стажу;

в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання , трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.

69. Оберіть правильний варіант оформлення адресата в заяві:

а) Директорові загальноосвітньої

середньої школи № 15

Івченку І.В.;

б) Директору загальноосвітньої

середньої школи № 15

Івченку І.В.;

в) Директор загальноосвітньої

середньої школи №15

Івченко І.В.

Позначте варіант, який, на вашу думку, є неправильним

а) професіоналізми – це терміни, які широко вживаються при діловому спілкуванні

б) професіоналізми – це, як правило, звичайні слова, вжиті у незвичайному значенні

в) уживання професіоналізмів при діловому спілкуванні небажане, бо такі слова властиві тільки вузькій професійній групі людей

 

Варіант

В автобіографії слід писати

а) народився 25 серпня 1990 року

б) народився в 1990 році 25 серпня

в) народився 25.08.90 р.

г) народився двадцять п′ятого серпня тисяча дев′ятсот дев′яностого року

Вибрати правильний варіант слововживання

а) охорона оточуючого середовища

б) охорона навколишнього середовища

в) охорона оточуючої середи

Вибрати правильний варіант формулювання

а) Приділяти увагу дальшому розвитку матеріальної бази медичного училища

б) Приділяти увагу подальшому розвитку матеріальної бази медичного училища

в) Приділяти увагу дальшому розвиткові матеріальної бази медичного училища

г) Приділяти увагу подальшому розвиткові матеріальної бази медичного училища

На бланках дату підписання документа ставлять

а) під текстом зліва

б) у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком

в) у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці

Для медичної термінології характерними є

а) наявність іншомовних термінів

б) безперервний розвиток, у лексиці якої відображені всі процеси історичного поступу

в) синонімія, омонімія та паронімія

г) труднощі при перекладі з російської на українську мову

Основними вимогами до документів є

а) повноважність і достовірність

б) повноважність, достовірність, несуперечливість щодо чинного законодавства, бездоганність щодо форми, відредагованість

в) несуперечливість щодо законодавства і відредагованість

Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів, - це

а) норми наголошення слів

б) норми інтонування слів

в) орфоепічні норми

Мовний стиль - це

а) різновид національної мови, що є засобом спілкування у географічно обмежених мовленнєвих колективах

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання

в) властивий художникові слова чи іншому носієві мови стиль, який стає об′єктом дослідження лінгвістів

До групи інформаційно-довідкових документів належать

а) заяви про прийняття на роботу, накази про особовий склад, автобіографії, характеристики, контракти, трудові угоди

б) довідки, службові листи, протоколи, акти, доповідні та пояснювальні записки, оголошення, доповіді, звіти, плани робіт, телефонограми

в) постанови, розпорядження, накази, вказівки, ухвали, правові акти

10. Списком літератури з певного питання є

а) примітка

б) виноска

в) бібліографія

Заява - це

а) документ, у якому особа (установа) висловлює свої думки щодо методів поліпшення діяльності державних органів, громадських установ, організацій

б) документ, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням

в) документ, у якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення

Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту - це

а) анотація

б) бібліографія

в) конспект

Виберіть правильний варіант написання словосполучень

а) технічні способи, бюджетні способи, способи праці

б) технічні кошти, бюджетні кошти, засоби праці

в) технічні засоби, бюджетні кошти, знаряддя праці

Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються

а) у хронологічній послідовності

б) у будь-якій послідовності

в) у послідовності, що зумовлюється ступенем важливості тієї чи іншої інформації

Поширений вид документації, один із способів обміну інформацією, основний засіб встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями тощо

а) договір

б) заява

в) службовий лист

16. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ

а) ларин(г, ґ)іт, менін(г, ґ)іт, мі(г, ґ)рень, пі(г, ґ)мент

б) пі(г, ґ)улка, (г, ґ)рижа, (г, ґ)рибок, сан(г, ґ)вінік

в) фалан(г, ґ)а, (г, ґ)рип, (г, ґ)астрит, фарин(г, ґ)іт

г) фі(г, ґ)ура, фра(г, ґ)мент, (г, ґ)геморой, (г, ґ)олод

Позначте рядок, у якому всі прізвища пишуться з апострофом

а) Мелент..єв, Р..яженцев, Под..ячев, Захар..їн

б) Р..юмін, Руч..йов, Іл…їн, Знов..єв

в) Р..ябушкін, Леонт..єв, Св..ятов, Мар..яненко

г) Григор..єв, Пом...яловський, Лук..янов, Астаф..єв

Автобіографія - це

а) документ, що фіксує відомості про трудову діяльність робітників, службовців

б) обов′язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіографічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях

в) обов′язковий документ особової справи, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографіїПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 294; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.01 с.)