Тема: Підстави виникнення правовідносин між батьками та дітьми. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Підстави виникнення правовідносин між батьками та дітьми.Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей.

1. Загальні підстави виникнення правовідносин між батьками і дітьми.

2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою.

3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою.

4. Оспорювання батьківства. Оспорювання материнства.

5. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей. Права дитини.

6. Право батьків на визначення місця проживання дитини. Спір між батьками щодо місця проживання малолітньої дитини.

7. Підстави та порядок позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав.

8. Поновлення батьківських прав.

9. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав.

 

Задача 1.

У січні 2009 р. в Аліни Брагіної народився син, батько якого, Іван Крилов, на той час перебував на навчанні у м. Москві. А. Брагіна та І.Крилов планували створити сім’ю, однак за два місяці до народження дитини, І.Крилов передумав одружуватися з А. Брагіною, тому що закохався в іншу дівчину.

І.Крилов написав А. Брагіній листа, в якому просив його пробачити, обіцяв, що буде матеріально допомагати дитині, але повідомлював, що не хоче бути записаний батьком, адже на цьому наполягає його дівчина, з якою він збирається невдовзі укласти шлюб.

А. Брагіна віддала листа Андрію Томенку, з яким і вона, і І.Крилов товаришували у школі. Попросила допомогти у цій ситуації. Оскільки всі спроби владнати відносини між А.Брагіною та І.Криловим виявилися марними, А.Томенко, співчуваючи А.Брагіній, подав з нею заяву до РАЦСу, внаслідок чого у свідоцтві про народження дитини батьком було записано Андрія Томенка.

Через рік А.Томенко вирішив одружитися з Мариною Стеценко. Їх спільні друзі порекомендували йому позбавитися “фіктивного” батьківства.

А.Томенко подав до суду позовну заяву про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини. Як доказ того, що він не є батьком дитини А. Брагіної, приклав листа від І.Крилова.

Чи підлягає задоволенню позов А.Томенка?

 

Задача 2.

Подружжя Оксана та Роман Ширяєви розірвали шлюб і тепер проживають окремо. Їх п’ятирічний син Максим залишився жити з матірю. Бажаючи помститися колишньому чоловікові за сімейну зраду, О.Ширяєва не дозволяє йому спілкуватися з сином.

Р.Ширяєв звернувся до юриста за консультацією. Дайте відповіді на такі питання:

Які права надані законом тому з батьків, хто проживає окремо від дитини?

До яких органів Р. Ширяєв може звернутись для вирішення спору щодо участі у вихованні сина?

Задача 3.

У судовому порядку з Анікіна О.П. стягуються аліменти на користь Анікіної Н.В. для утримання неповнолітньої дочки Ірини. У вересні 2009 р. сімнадцятирічна Ірина Анікіна зареєструвала шлюб з Віктором Дібровим. Відразу після цієї події Анікін О.П. звернувся до юриста з питанням, чи можна вважати припиненими його батьківські обов’язки утримувати дочку, адже тепер вона є повністю дієздатною. Ірина влаштувалась на роботу, має невеликий заробіток. На думку О.П.Анікіна, хоча студент В.Дібров поки що не працює, але як чоловік він повинен турбуватися про матеріальне забезпечення дружини.

В якому випадку батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину?

Коли може припинитися право на аліменти на дитину? Надайте юридичну консультацію Анікіну О.П.

 

Література:

Нормативні акти

1. Конституція України [Електронний ресурс]: Конституція, закон від 28 червня 1996 р., № 254к/96-ВР. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

2. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 10 січня 2002 р., № 2947-III. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

3. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 16 січня 2003 р., № 435-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

4. Цивільний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: закон, кодекс від 18 березня 2004 р., № 1618-IV. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

5. Про охорону дитинства [Електронний ресурс]: закон України від 26 квітня 2001 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

6. Про державну допомогу сім’ям з дітьми [Електронний ресурс]: закон України від 21 листопада 1992 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

7. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченими сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 1 червня 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

8. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам сім’ям [Електронний ресурс]: закон України від 16 листопада 2000 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

9. Про державну реєстрацію актів цивільного стану [Електронний ресурс]: закон України від 1 липня 2010 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

10. Про міжнародне приватне право [Електронний ресурс]: закон України від 23 червня 2005 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

11. Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження наречених [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

12. Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

13. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

14. Про затвердження Положення про прийомну сім’ю [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

15. Про утворення Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

16. Про затвердження інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 грудня 2008 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

17. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

18. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

19. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя [Електронний ресурс]: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11, – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

20. Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої) [Електронний ресурс]: Роз’яснення Міністерства юстиції України від 20.04.2011 р., – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>.

 

Базова

1. Сімейне право України – Навчальний посібник – Апопій І.В. – Київ, «Центр учбової літератури», 2011.

2. Сімейне право України – підручник – за редакцією Борисової В.І., Жилінкової І.В. – Київ, «Юрінком Інтер», 2011.

3. Сімейне право України – підручник – за редакцією Харитонова Є.О. – Київ, «Істина», 2010.

4. Мироненко В.П. Сімейне право України: Підручник / В.П.Мироненко, С.А.Пилипенко; За заг.ред. В.П.Мироненко. – К.: Правова єдність, 2008.

5. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. — К., 2003.

6. РомовськаЗ.В. Українське сімейне право: підручник.-К.: Правова єдність, 2009.

 

Допоміжна

1. Ахмач Г. Договірний порядок врегулювання аліментних зобов’язань по утриманню батьками своїх дітей: проблеми та перспективи розвитку // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 10. – С.58 – 61.

2. Д’ячкова Н.А. Юридична сутність опіки як правового інституту //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.163 – 168.

3. Зілковська Л.М. Правове регулювання влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування // Університетські наукові записки. – 2007. - № 4(24). – С.125 – 129.

4. Махінчук В.М. Конкубінат за Сімейним кодексом України: проблеми правореалізації //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.95 – 104.

5. Морозова С.Є. Роль органів опіки та піклування в охороні особистих немайнових і майнових прав та інтересів неповнолітніх //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.175 – 178.

6. Свіжа О.О. Дитячий будинок сімейного типу в системі форм улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції. – Хмельницький, 2009. – 507 с.

7. Санжаровська Т.В. Законодавство про встановлення опіки та піклування потребує удосконалення //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.169 – 174.

8. Севрюкова І.Ф. Деякі проблеми виокремлення особистих немайнових та майнових прав дитини в сімейному законодавстві України //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м.Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.105 – 112.

9. Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 8. — С.29—32

10. Цірат А., Сліпченко О. Спільне проживання без офіційного оформлення, але з юридичними наслідками // Юридична Газета. – 25 березня 2008 р. – С.18 – 19.

11. Черновалюк Ю.Ю. Реалізація права на сім’ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу: Монографія. - Запоріжжя: Просвіта, 2011.-172 с.

12. Шаповал Л. Утримання дітей батьками після розлучення // Підприємництво,

13. господарство і право. – 2009. - № 4. – С.92 – 95.

14. Юзікова Н. Як захистити дітей від жорстокості батьків // Право України. –1998. - № 3. – С.60 – 62.

15. Явор О.А. До питання визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо //Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. – Х.: Ксилон, 2007. – С.130 – 135.

Інформаційні ресурси

 

http://www.court.gov.ua/

http://iportal.rada.gov.ua/

http://www.kmu.gov.ua/control/

 

Заняття № 8.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.182.206 (0.025 с.)