Тема 8. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.1. Усиновлення.

· Поняття та функції усиновлення.

· Усиновлювачі. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Переважне право на усиновлення дитини.

· Особи, які можуть бути усиновлені. Особливості усиновлення повнолітніх осіб.

· Порядок усиновлення.

· Підстави, порядок та правові наслідки визнання усиновлення недійсним.

· Підстави, порядок та правові наслідки скасування усиновлення.

 

2.Опіка та піклування над дітьми

· Історія становлення інституту опіки та піклування.

· Поняття, правова сутність та мета встановлення опіки та піклування.

· Порядок встановлення опіки (піклування). Органи, уповноважені приймати рішення про встановлення опіки (піклування), призначення опікуна (піклувальника).

· Підстави встановлення опіка (піклування) над дітьми.

· Права та обов’язки опікунів (піклувальників).

· Звільнення опікунів (піклувальників) від виконання своїх обов’язків.

· Припинення опіки (піклування).

 

3. Патронат.

· Патронат як особлива форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

· Порядок укладення та форма договору патронату.

· Зміст патронату. Послуги по вихованню дитини як предмет договору. Плата за надання послуг патронатним вихователем. Інші умови договору патронату.

· Підстави, порядок та правові наслідки зміни, припинення договору патронату, визнання його недійсним.

 

4. Інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

· Прийомна сім’я: поняття, особливості створення. Договірні засади регулювання відносин

· Дитячий будинок сімейного типу: поняття, відмінності від інших форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Договір про створення дитячого будинку сімейного типу. Підстави, порядок та правові наслідки припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу.

· Фактичне виховання. Особливості правового статусу вітчима (мачухи). Проблеми законодавчого регулювання цих відносин.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конституція України 1996 року
 2. Конвенція ООН про права дитини 1989 року
 3. Декларація ООН 1986 року про соціально-правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання і усиновлення на національному та міжнародному рівні, підписана Україною 03.12.1996 року
 4. Сімейний кодекс України 2002 року
 5. Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року
 6. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 48
 7. Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року// Офіційний вісник України. – 2002. - № 40

 

СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Застосування судами сімейного законодавства України// Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 1.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Борсукова В.М. Розгляд судами справ про усиновлення (удочеріння) дітей// Вісник Верховного Суду України. – 1998. - № 5 (15)
 2. Борсукова В.М., Гриненко А.Д. Справи про усиновлення – нова категорія справ, що розглядаються судами// Вісник Верховного Суду України. – 1997. - № 2 (4)
 3. Ватрас В. Правова природа таємниці усиновлення// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.
 4. Дюжева О. Проблемы законодательства о международном усыновлении// Государство и право. – 1995. - № 6
 5. Євко В.Ю. Право дитини жити та виховуватися у родині// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск
 6. Зілковська Л.М. Правове регулювання усиновлення в Україні. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 2002.
 7. Кидалова А. Право дітей знати своїх батьків// Право України. – 1998. - № 3
 8. Колісниченко З. Узгодження законодавства України з вимогами Конвенції ООН про права дитини – вимога часу// Право України. – 1997. - № 6
 9. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.
 10. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.
 11. Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США// Право України. – 2004. - № 5
 12. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
 13. Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
 14. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

 

ЗАДАЧА 1.

У 2001 році Городенко звернулась до відділу освіти з проханням влаштувати її річну доньку до будинку дитини у зв’язку із тяжким матеріальним становищем строком на два роки. Батько дитини помер. Мати час від часу навідувала доньку, але через півроку поїхала працювати за кордон. Коли вона повернулась у 2003 році, їй повідомили, що її доньку усиновили ще наприкінці 2002 року, оскільки адміністрація будинку дитини дала на це згоду. Відділ освіти за місцем знаходження будинку дитини підготував висновок про доцільність усиновлення дитини і можливість бути усиновлювачами подружжя Лаврів. Після усиновлення дитина переїхала на проживання до усиновлювачів в іншу область. Щодо місця проживання дитини на даний час в суді та будинку дитини Городенко не повідомили, пояснивши, що діє таємниця усиновлення.

Городенко звернулась за порадою до адвоката. Проаналізуйте ситуацію.

ЗАДАЧА 2.

Незаміжня 14-річна Сказко народила дитину. Через рік вона зареєструвала шлюб з Поповим, який того ж року усиновив її дитину. Свою згоду на усиновлення доньки Сказко висловила усно в судовому засіданні. Через три роки фактичний батько дитини Настенко звернувся до Попова з позовом про оспорювання запису про батьківство, заявивши, що нічого не знав про народження доньки. Дитина про усиновлення не знала і вважала Попова своїм рідним батьком.

 

ЗАДАЧА 3.

Подружжя Бересів усиновило 3-х місячну дитину, яка знаходилася у медичній установі охорони материнства і дитинства. Суд мотивував своє рішення тим, що баба і дід дали згоду на усиновлення онучки в судовому засіданні, неповнолітня мати дівчинки Cамійленко наразі знаходиться на лікуванні у зв’язку із тимчасовим психічним розладом здоров’я. Головний лікар тієї установи, де лікувалась Cамійленко, засвідчив її відмову від дитини. Відділ освіти за місцем знаходження медичної установи охорони материнства і дитинства надав висновок про доцільність усиновлення, але медична установа, де перебувала дитина, проти усиновлення заперечувала.

Проаналізуйте законність та обґрунтованість судового рішення.

 

ЗАДАЧА 4.

Подружжя Грачів розірвали шлюб, їх 5-річний син Андрій залишився проживати з матір’ю. Батько після розлучення із сином не спілкувався, не навідував, матеріально не підтримував. Через рік Грачова зареєструвала шлюб із Назаровим. Назаров усиновив хлопчика. Ще через два роки Грачова посварилась із Назаровим і, не розірвавши з ним шлюбу, повернулась до свого колишнього чоловіка Грачова. Натомість до Назарова звернулась із позовом про стягнення аліментів на утримання сина Андрія. Назаров подав зустрічний позов про визнання усиновлення недійсним, оскільки Грачов не давав згоду на усиновлення дитини.

Суд задоволив позов Грачової і відмовив Назарову, посилаючись на статтю 219 Сімейного кодексу України.

Проаналізуйте ситуацію.

 

ЗАДАЧА 5.

У 2000 році Ясінський усиновив 6-річного хлопчика. Через чотири роки Ясінський помер, а його дружина, яка не була усиновлювачем, продовжувала фактично виховувати дитину. Орган опіки та піклування звернувся до суду з позовом про визнання усиновлення недійсним, оскільки не було письмової згоди дитини на її усиновлення, а згода дружини Ясінського на усиновлення ним дитини не була нотаріально засвідчена.

Вирішіть спір.

 

ЗАДАЧА 6.

До суду звернувся із заявою адвокат Тараненко від імені Райкова про усиновлення Райковим двох дітей від першого шлюбу його дружини Райкової. До заяви була долучена письмова заява дітей, в якій було вказано: „Ми згодні, щоб Райков Н.Н. був нашим батьком”, а також позитивна характеристика з місця праці Райкова, довідка про присвоєння йому ідентифікаційного номеру, довідка про розмір заробітної плати Райкової С.К.

Чи достатніми і належними є подані документи для розгляду справи та прийняття судом рішення про усиновлення дітей ? Чи обов’язковим за таких обставин є висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення?

 

ЗАДАЧА 7.

Старцева звернулась до суду зі скаргою на рішення органу опіки та піклування про звільнення її від виконання обов’язків опікуна. У судовому засіданні було встановлено, що Старцева була призначена опікуном свого онука Сергія після смерті його батьків. Психічний розвиток Сергія відстає від вікових норм, він має незадовільні оцінки з більшості предметів. Орган опіки та піклування зробив спробу помістити дитину в дитячий будинок, звідки він утік. Старцева зверталась до органу опіки та піклування з проханням надати їй згоду на відчуження квартири, єдиним власником якої є Сергій. Зі слів Старцевої, вона хотіла придбати будинок в селі через поганий стан здоров’я онука. Від виконання обов’язків опікуна її звільнили, як пояснив представник органу опіки та піклування, за використання статусу опікуна в корисних цілях.

Вирішіть спір.

 

ЗАДАЧА 8.

Після автокатастрофи у дружини Возного стався стійкий психічний розлад. У подружжя Возних було двоє дітей. За позовом Возного шлюб було розірвано, про місце проживання дітей у рішення суду не йшлося. Возний за кілька місяців зареєстрував інший шлюб і обидвох доньок забрав до себе. Колишня дружина Возного, інвалід І групи, переїхала на проживання до своїх батьків і за кілька місяців одну з доньок забрала. Батько сплачував аліменти на цю дитину і часто приїжджав до неї. Оскільки дитиною фактично опікувалася бабця, то баба звернулася до органу опіки та піклування про призначення її опікуном дитини. Коли батько дізнався про те, що бабця призначена опікуном дитини, звернувся до суду про оскарження такого рішення органу опіки та піклування.

Вирішіть спір.

ЗАДАЧА 9.

Бірюкова звернулась до суду з позовом про звільнення її від виконання обов’язків опікуна. Суд відмовив в прийнятті заяви, пояснивши, що рішення з цього питання приймає орган опіки та піклування.

Чи правомірною є відмова суду ?

 

Завдання 1.Наведіть відмінності та спільні риси правового статусу патронатного вихователя і опікуна (піклувальника), батьків-вихователів, прийомних батьків, усиновлювачів.

 

Завдання 2. Скориставшись типовими договорами, складіть власний проект договору про створення прийомної сім’ї та передачу дітей на виховання. Як Ви вважаєте, чи повинні бути самі діти сторонами цього договору ?

 

Завдання 3. З’ясуйте, які питання, не врегульовані в Сімейному кодексі України щодо відносин патронату можна вирішити на практиці, скориставшись аналогією закону та аналогією права. Випишіть їх письмово.

 

Завдання 4. Які переваги та недоліки щодо вибору форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, на Вашу думку, випливають із можливості договірного визначення засад таких відносин ?


3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Нормативно-правові акти

1. Конституція України 1996 року

2. Загальна декларація прав людини 1948 року

3. Конвенція ООН про права дитини 1989 року

4. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

2. Конвенція ООН про захист основних прав людини і основних свобод 1959 року

3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року

4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 року

5. Хартія прав сім’ї 1983 року

6. Сімейний кодекс України 2002 року

7. Цивільний кодекс України 2003 року

8. Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року

9. Закон України від 26.04.2001 року «Про охорону дитинства»// Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 30

10. Закон України від 08.09.2005 року «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»// Офіційний Вісник України. – 2005. - № 40.

11. Закон України від 13.01.2005 року «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 6.

12. Закон України від 02.06.2005 року «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 26.

13. Закон України від 01.07.2010 року «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»// Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 14.

14. Закон України від 23.05.1991 року «Про освіту»// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 20.

15. Закон України від 11.12.2003 року «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»// Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №15.

16. Закон України від 02.09.1993 року «Про нотаріат»// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39.

17. Закон України від 15.11.2001 року «Про попередження насильства в сім’ї»// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 10.

18. Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок, затверджена постановою Верховної Ради України від 05.03.1999 року

19. Концепція державної сімейної політики, затверджена постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 року

20. Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 47.

21. Положення про дитячий будинок сімейного типу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 18.

22. Положення про прийомну сім’ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 18.

23. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року станом на 13.07.2011 // Право України. – 1994. - № 7-8.

24. Порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 34.

25. Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 року// Офіційний Вісник України. – 2012. - № 40.

26. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України у ред. 28.05.2012 року// Офіційний Вісник України. – 2012. - № 48.

27. Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року// Офіційний Вісник України. – 1999. - № 26.

28. Інструкція про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.2008 року// Офіційний Вісник України. – 2008. - № 10.

29. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року// Офіційний Вісник України. – 2012. - № 10.

 

Судова практика

30. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

31. Застосування судами сімейного законодавства України// Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 1.
33. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3
(Із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного СудуУкраїни № 20 від 19 грудня 2008 р.)
34. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 р. № 11


35. Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 3


36. Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми// Узагальнення судової практикиПостанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”

 

Основна література

32. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

33. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003.

34. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.

Додаткова література

35. Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. – М., 1995

36. Антошкіна В. Договірне регулювання відносин з надання утримання між подружжям (колишнім подружжям)// Право України. – 2004. - №11

37. Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю подружжя// Право України. – 2001. - № 9

38. Афанасьєва Л.В. Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї та родичів// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2002. - № 1.

39. Афанасьєва Л.В. Аліментні зобов’язання свояків, фактичних вихованців та вихованців// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. - № 17

40. Афанасьєва Л // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. - № 1.

41. Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. – М., 2002.

42. Бикова О.Ю. Інститут заручин за Сімейним кодексом України// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003.В. Проблеми законодавчого визначення оптимального розміру аліментів на неповнолітніх дітей

43. Бічук Л. Здійснення неповнолітніми своїх майнових прав та обов’язків// Вісник Академії правових наук України. - № 21

44. Босанац Милан. Внебрачная семья. – М., 1981

45. Васильєв С. Припинення шлюбу: історико-правовий аспект// Право України. – 1998. - № 2

46. Васильківська І. Сімейне виховання: історико-правовий аспект// Право України.- 1998.- №6.

47. Ватрас В. Правова природа таємниці усиновлення. //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002.- Спецвипуск.

48. Ватрас В. Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2003

49. Ватрас В.А. До питання про поняття сімейних правовідносин// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003

50. Гаспарян А.С., Атрохова Е.С. Брачный контракт. Гарантия семейного счастья. – Ростов н/ Д.: «Феникс», 2004. – 288с.

51. Гурська Т. Охорона здоров’я і репродуктивні права жінок (цивільно-правовий аспект)// підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 2

52. Гусак П. Моральні та правові аспекти допоміжних репродуктивних технологій. – У зб.: На межі життя і смерті// Вісник Інституту родини і подружнього життя Львівської Богословської Академії. Л., 2001. - № 2

53. Данилин В.И. Ответственность по советскому семейному праву. – Уфа, 1980

54. Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України// Юридична Україна. – 2003. - № 1

55. Дністрянський С. Цивільне право. Ч. 1. – В., 1919

56. Євко В.Ю. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект// Право України. – 2001. - № 8

57. Євко В.Ю. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу// Тези наукових доповідей до конференції, присвяченої світлій пам’яті проф.. О.А. Пушкіна. – Х., 2001

58. Євко В.Ю. Право дитини жити та виховуватися у родині// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск

59. Євко В.Ю. Правова природа дитячого будинку сімейного типу// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. Спецвипуск.

60. Євко В.Ю. Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування// Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 6

61. Жилинкова И.В. Брачный контракт. Монография. – Х.: «Ксилон», 1995. – 172с.

62. Жилинкова И.В. Право собственности супругов. Монография. – Х.: «Ксилон», 1997. – 236с.

63. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Монография. – Х.: «Ксилон», 2000. – 398с.

64. Жилінкова І.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин в сім’ї// Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 1(20).

65. Жилінкова І.В. Інститут заручин: далеке минуле і найближче майбутнє// Вісник Академії правових наук України. - № 27

66. Жилінкова І.В. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України// Вісник Академії правових наук України. - № 30

67. Жилінкова І.В. Поняття сім’ї в праві// Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. - № 10

68. Жилінкова І.В. Розвиток інституту шлюбного договору// Вісник Академії правових наук України. - № 28

69. Жилінкова І.В. Сімейне право: галузевий суверенітет чи де суверенізація ?// Вісник Академії правових наук України. - № 26

70. Зілковська Л.М. Правове регулювання усиновлення в Україні. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 2002

71. Кидалова А. Право дітей знати своїх батьків// Право України. – 1998. - № 3

72. Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми// Право України. – 2004. - № 3

73. Колісниченко З. Узгодження законодавства України з вимогами Конвенції ООН про права дитини – вимога часу// Право України. – 1997. - № 6

74. Короткова Л. Чи потрібен інститут патронату?// Радянське право. – 1989. - № 4

75. Короткова Л., Віхров О. Сімейне право України (історичний огляд)// Право України. – 1994. - № 11-12

76. Короткова Л.. Віхров О. Таємниця фіктивних розлучень// Право України. – 1996. - № 9

77. Короткова Л.. Віхров О. Шляхи правового захисту сім’ї державою// Право України. – 1997. - № 1

78. Короткова Л.. Віхров О. Щодо визначення правового статусу вітчима (мачухи)// Право України. – 1995. - № 5-6

79. Короткова Л. Необходимо универсальное понятие семьи // Правоведение. 1980. - № 1.

80. Красицька Л. Визначення походження дітей за новим сімейним законодавством України// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2003

81. Кузмичова Л.О., Жилінкова І.В. Особисті права та обов’язки батьків та дітей: Учб. посіб. – К.: УМКВО, 1991. – 56с.

82. Левківський Б.К. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин у новому Сімейному кодексі України// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003

83. Лепех С.М. Договір патронату за Сімейним кодексом України 2002 року// Нотар. – 2005. - № 3-4.

84. Лепех С.М. Інститут сепарації: проблеми застосування// Право України. – 2003. - № 3

85. Лепех С.М. Переваги та недоліки договірного регулювання майнових відносин за Сімейним кодексом України 2002 року// Матеріали конференції «Треті осінні юридичні читання». – Хм., 2004

86. Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2005.

87. Лепех С.М. Прийомна сім’я як форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування// Вісник Львівського національного університету. – 2005. - № 41.

88. Маслов В.Ф. Имущественные отношения в семье. – Х., 1974

89. Матвеев Г.К. Советское семейное право. – М., 1985

90. Мельник Є.Ф. Правове становище дітей-сиріт при живих батьках// Радянське право. – 1989. - № 1

91. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України// Право України. – 2004. - № 4

92. Москалюк В.Ю. Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект). Автореферат дис. канд. юрид. наук. – Х.., 2003

93. Нечаева А.М. Семейное право: проблемы и перспективы развития// Государство и право. – 1999. - № 3

94. Нечаева А.М. Семья и закон. – М., 1980

95. Нечаева А.М. Споры о детях. – М., 1989

96. Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой охраны// Государство и право. – 1996. - № 12

97. Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М., 1991

98. Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

99. Оридорога М.Т. Брачное правоотношение. – К., 1971

100. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство// Право України. – 2004. - № 11

101. Пергамент А.И. Алиментные обязательства. – М., 1951

102. Пігач Я.М. Основні положення і значення Сімейного кодексу України 1919 року// На шляху до правової держави: тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції 7-8 лютого 1991р. ІІ випуск Л., 1991.

103. Пігач Я.М. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції// Радянське право. – 1990. - № 7

104. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.

105. Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України// Юридична Україна. – 2003. - № 1

106. Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США// Право України. – 2004. - № 5

107. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985

108. Ромовська З.В. Аліментні зобов’язання. – Л., 1973

109. Ромовська З.В. Права та обов’язки батьків і дітей. – Л., 1975

110. Ромовська З.В. Сімейне право – перспективи розвитку// Основні напрями реформи цивільного права в Україні. Зб. статей та матеріалів. – К., 1997

111. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003

112. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2

113. Рясенцев В.А. Советское семейное право. – М., 1982

114. Савченко Л.А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 1997

115. Савченко Л.А. Права і обов’язки батьків по вихованню дітей// Право України. – 1997. - № 5

116. Сапейко Л.В. Визначення розміру аліментів на неповнолітніх дітей за новим Сімейним кодексом України// Проблеми законності. – 2003. - №63

117. Сапейко Л.В. Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей// Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск.

118. Сапейко Л.В. Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. - № 18.

119. Сеник С.В. Право дітей на аліменти// Нотар. – 2004. – № 2

120. Сиротенко С.Є. Щодо компенсації моральної шкоди за Сімейним кодексом України// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

121. Сібільов М.М. До питання про договірні засади регулювання сімейних відносин// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63

122. Ульяненко О.О. Шлюбний контракт на межі двох кодексів// Вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2003. - № 1.

123. Фурса С. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі// Право України. – 2002. - № 5

124. Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1

125. Юзікова Н. Діти потребують захисту// Право України. – 1998. - № 6

126. Явор О.А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 1996

127. Чумаченко Г. Сімейний кодекс України – інтеграція до системи загальнолюдських цінностей// Юридичний журнал. – 2003. - № 8.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

 

Сімейне право

Методичні вказівки до семінарських занять для студентів

напряму підготовки 6.030402Правознавство

Укладачі:А.О. Дутко к.ю.н.

Н.М. Зільник

 

 

 

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.009 с.)