Правові основи діяльності прокуратури.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правові основи діяльності прокуратури.Завдання, функції і принципи організації прокуратури України

Роль і місце прокуратури в системі державних органів України.

Правові основи діяльності прокуратури: організація діяльності, повноваження.

Завдання прокуратури України

Основні функції прокуратури. Принципи організації і діяльності прокуратури.

Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень.

Обов’язковість виконання вимог прокурора.

Участь у засіданнях органів державної влади і управління. Право невідкладного прийому. Розгляд заяв і скарг.

Тема 2.

Історія становлення та розвитку прокуратури України

Прокуратура на території України в період 1722-1917р.р. Прокуратура в період революції (1917-1921р.р.). Становлення і розвиток радянської прокуратури. Прокуратура незалежної України.

 

Тема 3.

Система, структура і організація діяльності органів прокуратури.

Система органів прокуратури. Генеральна прокуратура України. Повноваження Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури.

Прокуратура Автономної республіки Крим, областей, районні і міські прокуратури.

Слідчі прокуратури.

Колегії органів прокуратури.

Організація роботи і контролю виконання в органах прокуратури.

 

Тема 4.

Поняття прокурорського нагляду в Україні.

Поняття прокурорського нагляду в Україні. Предмет прокурорського нагляду, його види, завдання і система нагляду. Суб’єкти і об’єкти прокурорського нагляду. Нагляд і контроль як види діяльності держави.

 

Тема 5.

Нагляд за додержанням і застосуванням законів.

Предмет, об’єкт і межі нагляду за додержанням і застосуванням законів. Повноваження прокурора. Види нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів. Методики проведення прокурорських перевірок.

Протест, припис, подання, постанова прокурора. Вимоги до документів прокурорського реагування. Попередження правопорушень засобами прокурорського нагляду.

Тема 6.

Представництво інтересів громадянина або держави в суді.

Поняття представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді судами цивільних справ. Зміст представництва у розгляді судами господарських справ. Форми представництва. Повноваження прокурора. Апеляційне і касаційне подання прокурора.

Тема 7.

Підтримання державного обвинувачення в суді.

Завдання прокурора в судовому процесі. Повноваження прокурора при підтриманні державного обвинувачення .

Підтримання державного обвинувачення в суді. Підготовка до розгляду кримінальної справи в суді, її значення. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки. Зміна прокурором пред’явленого особі обвинувачення. Апеляція прокурора. Касаційне подання прокурора. Доповнення, зміна і відкликання апеляції, касаційного подання прокурора.

Тема 8.

Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Предмет нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

Нагляд за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства.

Обов’язковість вказівок прокурора.

Пред’явлення цивільного позову про відшкодування заподіяних злочином збитків.

 

Тема 9.

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Суть, завдання, предмет нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру. Повноваження прокурора та особливості їх реалізації, залежно від об’єкта нагляду.

Обов’язковість виконання постанов і вказівок прокурора.

 

Тема 10.

Кадри органів прокуратури.

Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих.

Класні чини працівників органів прокуратури. Порядок атестації працівників прокуратури.

Дисципліна праці. Дисциплінарний статут прокуратури. Заохочення та відповідальність прокурорів і слідчих. Заходи правового і соціального захисту працівників органів прокуратури.

Формений одяг і посвідчення працівника прокуратури.

 

 

Плани семінарських занять

Заняття 1.

Правові основи діяльності прокуратури Завдання, функції і принципи організації прокуратури

1. Роль і місце прокуратури в системі державних органів України.

2. Правові основи діяльності прокуратури

3. Основні функції прокуратури.

4. Принципи організації і діяльності прокуратури.

5. Обов’язковість виконання вимог прокурора.

6. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень.

 

Рекомендована література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року.

2. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – ст.793.

3. Про організацію роботи і контроль виконання в органах прокуратури: Наказ Генерального прокурора України №1.

4. Шумський В.П. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та фак-тів. – К.: Вентурі, 1998 р.

5. Нор В.Т., Берестецький Я.О. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій // Львів: Тріада плюс, 2002.

6. Довідник прокурора. Законодавчі та відомстві акти з питань прокурорської діяльності. К.: Воля, 2003.

 

Заняття 2.

Система, структура і організація діяльності органів прокуратури

1. Система органів прокуратури.

2. Генеральна прокуратура України.

3. Повноваження Генерального прокурора по керівництву органами прокуратури.

4. Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, районні і міські прокуратури.

5. Слідчі прокуратури.

6. Колегії органів прокуратури.

7. Організація роботи в органах прокуратури. Контроль виконання.

Рекомендована література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України.

3. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – ст.793.

4. Про організацію роботи і контроль виконання в органах прокуратури: Наказ Генерального прокурора України №1.

5. Довідник прокурора. Законодавчі та відомстві акти з питань прокурорської діяльності. К.: Воля, 2003.

6. Про Регламент Генеральної прокуратури України: Наказ Генерального прокурора України від 20 січня 2003 №4.

7. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста (району) по виконанню функцій, визначених Конституцією України. Легас, 2004. –240 с.

8. Нор В.Т., Берестецький Я.О. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій. // Львів: Тріада плюс, 2002.

9. Шумський В.П. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та фак-тів. – К.: Вентурі, 1998р.

10. Довідник прокурора. Законодавчі та відомстві акти з питань прокурорської діяльності. К.: Воля, 2003.

 

Заняття 3.

Нагляд за додержанням і застосуванням законів.

1. Предмет, об’єкт і межі нагляду за додержанням і застосуванням законів

2. Види нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів. Методика проведення прокурорських перевірок.

3. Повноваження прокурора (ст. 20 Закону про прокуратуру)

4. Протест прокурора.

5. Припис прокурора.

6. Подання прокурора.

7. Постанова прокурора.

8. Вимоги до документів прокурорського реагування.

 

Рекомендована література:

1. Конституція України. Розділ Прикінцеві положення.

2. Про прокуратуру: Закон України від 5.11.91 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №53. – С. 793.

3. Про організацію роботи органів прокуратури у здійсненні нагляду за додержання і застосуванням законів: Наказ Генерального прокурора України №6.

4. Довідник прокурора. Законодавчі та відомстві акти з питань прокурорської діяльності. Воля, Київ. – 2003.

5. Нор В.Т., Берестецький Я.О. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій // Львів: Тріада плюс, 2002.

6. Шумський В.П. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та фак-тів. – К.: Вентурі, 1998р.

 

Заняття 4.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.28.137 (0.018 с.)