Підстави, що дозволяють залучення та визначення територій, на які сили та засоби із сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ можуть бути залучені для виконання завдань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підстави, що дозволяють залучення та визначення територій, на які сили та засоби із сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ можуть бути залучені для виконання завдань1. Залучення сил та засобів для виконання завдань за призначенням з території сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ здійснюється:

якщо сил та засобів, які залучені згідно з планами залучення сил та засобів району виїзду підрозділу за максимальним номером виклику (розрахунками сил та засобів району для реагування на надзвичайні ситуації в планах приведення в готовність до дій за призначенням (залучення сил та засобів) під час загрози або виникнення надзвичайних ситуацій за сигналом “ЗБІР - АВАРІЯ”), не достатньо для забезпечення якісного реагування, повноти проведення оперативних заходів і забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж у мінімальні строки;

якщо підрозділ гарнізону ОРС ЦЗ, у районі обслуговування якого виникла надзвичайна ситуація (подія), пожежа, знаходиться на відстані, значно більшій від місця події, ніж підрозділ оперативно-рятувальної служби сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ, за наявності прямої загрози людям і необхідності вжиття термінових заходів для обмеження розповсюдження небезпечних факторів;

у разі неможливості залучення підрозділу гарнізону ОРС ЦЗ, у районі безпосередньої відповідальності якого виникла надзвичайна ситуація або пожежа, через порушення транспортного сполучення з населеними пунктами внаслідок негативної дії природних явищ і стихійних лих;

у разі обмеження тактико-технічних можливостей підрозділу гарнізону ОРС ЦЗ (як правило, пов’язані з відсутністю ГДЗС у підрозділі або недостатньою кількістю ЗІЗОД), у районі відповідальності якого виникла надзвичайна ситуація або пожежа з викидом небезпечних хімічних речовин або задимленням в будівлях великої площі;

у разі необхідності залучення в найкоротший термін спеціальної техніки, обладнання та оснащення для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж, пов’язаних із виникненням лісових та торф’яних пожеж, великих пожеж на об’єктах нафтогазодобувного та переробного комплексу;

в інших випадках за умови належного обґрунтування необхідності залучення.

Граничний термін залучення сил та засобів сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ визначається начальником гарнізону ОРС ЦЗ. У разі стабілізації оперативної обстановки та можливості зменшення кількості сил та засобів, що залучені для проведення оперативних дій, у першу чергу до місць постійної дислокації направляються підрозділи сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ.

2. Території, на які можуть бути залучені сили та засоби сусіднього гарнізону ОРС ЦЗ

перелік районів Сумської і Чернігівської областей, що мають спільні кордони:

№ з/п Назва району Чернігівської області Назва району Сумської області
Новгород-Сіверський Середино-Будський та Шостківський
Коропський Шостківський, Кролевецький та Конотопський
Бахмацький Конотопський
Талалаївський Роменський
Срібнянський Роменський

Від Чернігівського обласного гарнізону ОРС ЦЗ на територію Сумської області можуть залучатися:

№ з/п Назва району Сумської області Підрозділ, що залучається від Чернігівського гарнізону ОРС ЦЗ
Середино-Будський ДПРЧ-17 Новгород-Сіверського району
Шостківський ДПРЧ-17 Новгород-Сіверського району; ДПРЧ-26 Коропського району
Кролевецький ДПРЧ-26 Коропського району
Конотопський ДПРЧ-26 Коропського району; ДПРЧ-24 та ДПРЧ-4 Бахмацького району
Роменський ДПРЧ-62 Срібнянського району

Від Сумського обласного гарнізону ОРС ЦЗ на територію Чернігівської області можуть залучатися:

№ з/п Назва району Чернігівської області Підрозділ, що залучається від Сумського гарнізону ОРС ЦЗ
Новгород-Сіверський ДПРЧ-17 смт Зноб-Новгородське Середино-Будського району; ДПРЧ-6 Шостківського району
Коропський ДПРЧ-6 Шостківського району; ДПРЧ-22 міста Кролевець; ДПРЧ-8 Конотопського району
Бахмацький ДПРЧ-8 Конотопського району; ДПРЧ-16 смт Дубов’язівка Конотопського району
Талалаївський ДПРЧ-16 смт Дубов’язівка Конотопського району; ДПРЧ-9 Роменського району
Срібнянський ДПРЧ-9 Роменського району
__________ Примітка. Окрім визначених районів Сумської та Чернігівської областей, основна та спеціальна пожежно-рятувальна техніка, спеціальні аварійно-рятувальні машини різного типу, інженерна техніка, техніка РХБ і підготовлений до роботи на ній особовий склад цих гарнізонів ОРС ЦЗ можуть залучатися для надання допомоги на іншій території цих областей.
       

3. Сили та засоби Чернігівського обласного гарнізону ОРС ЦЗ, що можуть залучатися на територію Сумської області:

№ з/п Назва підрозділу Кількість особового складу Засоби захисту Техніка
Л-1/ЗЗК АСП-2
ДПРЧ-17 Новгород-Сіверського району АЦ-40(130)63Б; (АЦ-40(131)137А)
ДПРЧ-26 Коропського району АЦ-40(432921)63Б.02; (АЦ-40(131)137А)
ДПРЧ-24 Бахмацького району АЦ-40(432921)63Б.02; (АЦ-40(131)137А)
ДПРЧ-4 Бахмацького району АЦ-40(130)63Б; (АЦ-40(131)137А)
ДПРЧ-62 Срібнянського району АЦ-40(130)63Б; (АЦ-40(131)137А)

Сили та засоби Сумського обласного гарнізону ОРС ЦЗ, що можуть залучатися на територію Чернігівської області:

№ з/п Назва підрозділу Кількість особового складу Засоби захисту Техніка
Л-1/ЗЗК АСП-2
ДПРЧ-17 смт Зноб-Новгородське Середино-Будського району АЦ-40(130)63Б; АЦ-40(131)137А
ДПРЧ-6 Шостківського району АЦ-40(130)63Б; АЦ-40(131)137А
ДПРЧ-22 міста Кролевець АЦ-40(130)63А; АЦ-40(130)63Б
ДПРЧ-8 Конотопського району АЦ-40(131)137А; АЦ-40(133)Г1181
ДПРЧ-16 смт Дубов'язівка Конотопського району АЦ-40(130)63Б; АЦ-40(131)137А
ДПРЧ-9 Роменського району АЦ-40(130)63Б; АЦ-40(131)137А
__________ Примітки: 1. Зазначається техніка, що вводиться до оперативного розрахунку в зимовий період або в разі погіршення стану доріг.
2. У підрозділах, від яких сили та засоби направлені в інший гарнізон ОРС ЦЗ, здійснюється збір особового складу резервного караулу та вводиться в оперативний розрахунок резервна техніка або проводиться її передислокація.
  На гасіння великих лісових і торф’яних пожеж, ліквідацію пожеж та аварій на об’єктах нафтопромислового комплексу, для ліквідації наслідків окремих надзвичайних ситуацій, як правило, необхідне залучення великої кількості підготовленого до роботи на техніці особового складу. З метою можливості швидкого залучення необхідної кількості цих сил та засобів гарнізону ОРС ЦЗ, в якого виникла в цьому потреба, виходить з клопотанням до гарнізону ОРС ЦЗ, з якого планується залучення техніки та особового складу, щодо приведення їх у готовність до дій за призначенням за сигналом “ЗБІР - АВАРІЯ” відповідно до заздалегідь розроблених планів. Остаточне рішення щодо залучення цих сил та засобів приймається керівництвом ДСНС України.
             

Дані про основну пожежно-рятувальну техніку цільового призначення, спеціальну пожежно-рятувальну техніку, спеціальні аварійно-рятувальні машини різного типу, інженерну техніку і техніку РХЗ Чернігівського гарнізону ОРС ЦЗ:

№ з/п Тип пожежно-рятувального автомобіля, засобу гасіння пожежі Наявність автомобілів (од.), засобів гасіння пожеж (т) Дислокація: населений пункт, підрозділ, назва об'єкта Оперативний розрахунок Резерв Ремонт
Автомобіль повітряно-пінного гасіння ДПРЧ-9 міста Прилуки;    
ДПРЧ-2 міста Чернігів    
Автомобіль порошковий ДПРЧ-1 міста Чернігів;    
ДПРП ДПРЧ-9 міста Прилуки;    
ДПРЧ-25 міста Чернігів    
Пожежна насосна станція ЧСПТ АРЗ СП міста Чернігів;  
ДПРЧ-7 міста Прилуки    
Автодрабина ДПРЧ-7 міста Прилуки;    
ДПРЧ-24 міста Бахмач;    
ДПРЧ-15 міста Ніжин;    
ДПРЧ-31 міста Корюківка;    
ЧСПТ АРЗ СП міста Чернігів;    
ДПРЧ-1 міста Чернігів;    
ДПРЧ-2 міста Чернігів    
Автомобіль рукавний ЧСПТ АРЗ СП міста Чернігів;    
ДПРЧ-7 міста Прилуки    
Автомобіль ГДЗС АРЧ АРЗ СП міста Чернігів    
Аварійно-рятувальний автомобіль ДПРЧ-14 міста Прилуки;    
ДПРЧ-31 міста Корюківка;  
АРЧ АРЗ СП міста Чернігів;    
ДПРЧ-15 міста Ніжин    
КТА-25 АРЧ АРЗ СП міста Чернігів    
Пересувна база ГДЗС АРЧ АРЗ СП міста Чернігів    
8Т-311 М ДПРЧ-32 міста Мена;    
ДПРЧ-6 смт Ладан;    
ДПРЧ-2 міста Чернігів    
САРМ-Л АРЧ АРЗ СП міста Чернігів    
АРС-14 АРЧ АРЗ СП міста Чернігів    

Відомості про основну пожежно-рятувальну техніку цільового призначення, спеціальну пожежно-рятувальну техніку, спеціальні аварійно-рятувальні машини різного типу, інженерну техніку і техніку РХЗ Сумського гарнізону ОРС ЦЗ:

N з/п Тип пожежно-рятувального автомобіля, засобів гасіння пожежі Наявність автомобілів (од.), засобів гасіння пожежі (т) Дислокація: населений пункт, підрозділ, назва об'єкта Оперативний розрахунок Резерв Ремонт
Автомобіль повітряно-пінного гасіння ДПРЧ-9 міста Суми    
Автодрабина ЗТС міста Суми;  
ДПРЧ-6 міста Шостка;    
ДПРЧ-8 міста Конотоп;    
ДПРЧ-9 міста Ромни;    
ДПРЧ-14 міста Охтирка;    
ДПРЧ-19 міста Глухів    
Автомобіль порошковий ЗТС міста Суми;    
ДПРЧ-14 міста Охтирка    
Пожежна насосна станція ЗТС міста Суми;    
ДПРЧ-6 міста Шостка;  
ДПРЧ-9 міста Ромни    
Аварійно-рятувальний автомобіль ЗТС міста Суми    
Автомобіль димовидалення ЗТС міста Суми    
Автомобіль рукавний ЗТС міста Суми;    
ДПРЧ-6 міста Шостка;    
ДПРЧ-9 міста Ромни;    
ДПРЧ-14 міста Охтирка    
Автомобіль зв'язку та освітлення ЗТС міста Суми    Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 102; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)