ТОП 10:

Фіскально-адміністративні аспекти місцевих податків та зборівУ відділі місцевих, ресурсних (рентних) і неподаткових платежів студент практикант вивчає:

· законодавчі акти із змінами та доповненнями про місцеві податки та збори;

· роль місцевих податків та зборів у формуванні бюджету місцевого самоврядування;

· місцеві податки та збори, що справляються в районі (місті);

· порядок приймання та обробки звітності платників;

· методику планування та проведення перевірок правильності розрахунків та своєчасності сплати місцевих податків та зборів;

· порядок підготовки звітної інформації ДПІ з питань адміністрування місцевих податків і зборів;

· динаміку надходження місцевих податків і зборів за 2-3 роки.

Бере участь у:

· обробці звітності платників;

· плануванні та проведенні перевірок щодо правильності розрахунків своєчасності сплати місцевих податків та зборів;

· перевірці правильності застосування пільг

· складанні актів, довідок та протоколів за результатами перевірок;

· підготовці звітної інформації ДПІ.

Організація податкового контролю юридичних осіб

Студент практикант знайомиться зі структурою, чисельністю, призначенням та функціональними обов’язками управління податкового контролю юридичних осіб, системою управління підрозділом, системою документообігу.

Студент практикант узагальнює отриману раніше інформацію з питань податкового контролю (за попередніми темами) та вивчає:

· законодавчі акти зі змінами та доповненнями до них, нормативні документи з питань організації податкового контролю;

· порядок взаємодії підрозділів ДПІ при організації перевірок (обмін інформацією, участь у контрольно-перевіряючих діях, тощо);

· методику планування та проведення податкових перевірок;

· порядок взаємодії з митними органами з питань організації виїзних перевірок;

· порядок підготовки до виїзних комплексних перевірок;

· дії перевіряючого після прибуття до платника;

· специфіку перевірки підприємств різних галузей;

· звітну документацію підрозділу;

· порядок обміну інформацією між податковою та митною службами.

Бере участь у:

· плануванні та проведенні податкових перевірок;

· складанні звітності управління;

· оформленні актів, довідок, протоколів за результатами перевірок.

Фіскально-адміністративні аспекти податків з фізичних осіб

 

Студент практикант ознайомлюється із структурою, чисельністю, призначенням та функціональними обов‘язками працівників управління оподаткування фізичних осіб, системою управління підрозділом, системою документообігу.

Вивчає:

· законодавчі акти щодо оподаткування доходів громадян, зміни та доповнення до них;

· особливості оподаткування доходів фізичних осіб у залежності від виду доходів та виду зайнятості;

· функції податкових агентів;

· порядок застосування пільг при оподаткуванні доходів фізичних осіб та їх документальне оформлення;

· право на податкову знижку та її документальне підтвердження;

· порядок декларування доходів фізичних осіб;

· порядок патентування окремих видів підприємницької діяльності;

· порядок справляння фіксованого податку;

· порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Бере участь у:

· документальних перевірках по податку на доходи фізичних осіб;

· прийнятті декларацій про суми одержаного сукупного доходу;

· оформленні реєстраційних посвідчень (патентів).

 

Облік надходжень податків і зборів

Студент практикант з’ясовує: в якому підрозділі ведеться облік надходжень податків і зборів, які документи регламентують роботу цього підрозділу, який склад підрозділу, яка система управління підрозділом, яка система документообігу.

Вивчає:

· основні завдання підрозділу;

· порядок взаємодії з іншими підрозділами;

· документацію, що слугує підставою для обліку нарахованих сум;

· документацію, що слугує підставою для обліку сплачених сум;

· обмін документацією з установами казначейства та фінансовими органами;

· електронні та паперові облікові регістри, які ведуться в підрозділі при провадженні обліку сплачених сум податків і зборів;

· вхідні та вихідні документи;

· звітні документи (внутрішні та зовнішні).

Бере участь:

· в заповненні документів з обліку надходжень податків і зборів;

· у складанні звітних документів.

 

2.11. Ознайомлення з АРМ, які функціонують в ДПІ району (міста)

Студент практикант знайомиться з використанням АРМ та ПК в податковій інспекції.

Вивчає:

· функціональні завдання, які вирішуються з допомогою АРМ та ПК;

· методику контролю за вирішенням завдань;

· інструкції по роботі з АРМ;

· інструкції користувача ПК при рішенні певних задач;

· ефективність використання АРМ та ПК у роботі органу державної податкової служби;

· системність використання АРМ та ПК;

· програмне забезпечення;

· зв’язок з АРМ вищестоящих організацій;

· зовнішні зв’язки з базами даних інших служб;

· методику аналізу результатів вирішення задач.

Бере участь у:

· введені вхідної інформації;

· вирішенні відповідних задач на ПК та використанні АРМ;

· аналізуванні результатів.


Прогнозно-аналітична робота податкових органів

Студент практикант знайомиться, вивчає та висвітлює у звіті такі питання:

· штатна структура та завдання відділу;

· методика аналізу наявної бази оподаткування;

· методика підготовки показників для розрахунку очікуваної бази оподаткування та прогнозування майбутніх надходжень;

· методика оцінки результативності заходів щодо контролю за повнотою залучення платників до сплати податків;

· методика формування і розподілу прогнозних завдань по платежах і рівнях бюджетів, структурних підрозділах і періодах;

· методика аналізу нарахувань податків;

· методика факторного аналізу надходжень;

· методика аналізу і оцінки виконання показників по надходженнях;

· методика аналізу діяльності підприємств (з метою виявлення випадків ухилення від оподаткування);

· порядок подання пропозицій по розширенню бази оподаткування.

Стягнення податкової заборгованості

 

Студент практикант знайомиться, вивчає та висвітлює у звіті такі питання:

· організація функціональної та інформаційної взаємодії ДПІ з іншими державними органами (Митний комітет, фінвідділ, казначейство, банки тощо) з питань стягнення податкового боргу;

· організація стягнення недоїмки, застосування штрафів і нарахування пені;

· взаємодія з податковою міліцією;

· листування з платниками податків;

· підготовка матеріалів і пропозицій для оголошення банкрутства платника податків, ведення судових та арбітражних справ, розгляд скарг та претензій платників податку.

 

Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу

Студент практикант з’ясовує:яким підрозділом ведеться робота з надання платникам податків розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, які документи регламентують роботу цього підрозділу, який склад підрозділу, які системи управління підрозділом та документообігу.

Вивчає:

· список завдань підрозділу, документацію, яка ведеться даними підрозділами;

· вимоги до платників податків при наданні їм відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, вхідні та вихідні документи, звітні документи.

Бере участь:

· в оформленні документів з надання платникам податків можливості відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу;

· у складанні звітних документів.


Претензійно-позовна робота органів ДПС України

Студент практикант з’ясовує:яким підрозділом ведеться претензійно-позовна робота в органах ДПС України, які документи регламентують роботу цього підрозділу, який склад підрозділу, системи управління та документообігу.

Вивчає:

· основні завдання підрозділу;

· документацію, яка ведеться в підрозділі при проведенні претензійно-позовної роботи;

· вхідні та вихідні документи;

· звітні документи (внутрішні та зовнішні).

Бере участь:

· в оформленні документів при проведенні претензійно-позовної роботи;

· у складанні звітних документів.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.008 с.)