Фізико-географічна характеристика міста ДрогобичаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фізико-географічна характеристика міста Дрогобича  Короткий опис ландшафту - Горбиста рівнина, пересічена потічками, річками. - Абсолютна рівнина – 270 м. - Найбільша висота – 371,8м, крутизна до 5%, місцями – до 10%. Вздовж південної околиці міста протікають річки: - Тисмениця ( ширина – до 15 м, глибина – до 1,5м, швидкість течії –0,3 – 0,5 м/сек.); - Серет ( ширина – до 3м, глибина – до 1м).
  Короткий опис клімату Середньорічна температура – 7,5градуса (максимальна - 33,8 мінімальна -33,1 градуса). Середньорічна кількість днів з опадами-174. Домінуючі напрями приземного вітру: - весна – західний 5 – 7 м/сек.; - літо – західний 6 – 8 м/сек..; - осінь – північно-західний 7-10 м/сек..; - зима – північно-західний 20-25 м/сек..
  Характерні для клімату міста особливості Клімат помірно-континентальний, з високою зволоженістю. Часті тумани, більшість яких припадає на січень місяць. Часті вітри, максимальний порив яких - до 15-20 м/сек., більшість яких припадає на листопад-грудень місяці. Часті, сильні дощі: приблизна добова кількість опадів 240-250% від середньо-декадної. Середньорічна температура + 08 С. Ожеледиця.
Середньорічна кількість опадів   749 мм. (1990-2000) норма
Характеристика корисних копалин, які можуть використовуватися для дегазації, дезактивації або інших завдань під час ліквідації аварій   Немає

Характеристика рік і річок на території міста

Назва Протяжність по території району, км Кількість населених пунктів вздовж берегової смуги Кількість гребель (водосховищ) Кількість трубопроводів, які проходять через річку Кількість мостів
Газо- Нафто- Аміако- Продукто-
Малі річки :
Р. Тисмениця протікають через місто - -
Р. Серет - - - -
ВСЬОГО за місто : - -

Виробничий комплекс

1.2.1. Підприємства, виробничі об`єднання, комбінати

Всього за місто : 38, з них по галузях промисловості:

Галузь промисловості Кількість підприємств
Загальна Потенційно небезпечних
Енергетична промисловість
Гірничо-збагачувальна промисловість
Хімічна промисловість
Нафтопереробна промисловість
Машинобудівна промисловість
Будівельні підприємства -
Легка промисловість -
Харчова промисловість -
Нафтохімічна - -
Металообробна
Деревообробна -
Поліграфічна -
Виробництво будматеріалів -
Комунально-господарські підприємства
Інші (в т.ч. аеродроми) - -
Всього за місто :

Характеристика техногенної небезпеки

2.1. Небезпечні об"єкти (території), становище на яких потребує вирішення екологічних проблем, пов’язаних з небезпекою для населення.

Загальна кількість об’єктів – 2 одиниці

  Назва об’єкту території)   Місце розташування Перелік екол. проблем на об’єкті, території   Дата виникнення   Необхідні заходи   Джерела фінансуванн
І група ризику (об"єкти, що потребують негайних запобіжних заходів)
- - - - - -
П група ризику (об"єкти, для яких необхідно провести запобіжні заходи протягом наступного року)
- - - - - -
Ш група ризику (об"єкти, що потребують довгострокової роботи)
Стебницьке державний гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" вул. Дрогобицька, 127 м. Стебник, Львівської обл., Негативні техногенні процеси в зоні діяльності підприємства, проприв надсолевих вод у вироблені пустоти які, при подальшому їх розвитку, можуть привести до виникнення НС техногенного характеру   1999рік Ліквідація водяних притоків, ліквідація пустот Виконання Комплексного проекту консервації рудника № 2 СДГХП "Полімінерал" і рекультивації порушених земель" Державний бюджет
ВАТ "НПК Галичина" (НПЗ №1,) вул. Стрийська, м. Дрогобич, Львівська обл. Наявність нафтових шламів   - Поступова утилізація нафтових шламів Кошти підприємства
ВАТ "НПК Галичина" (НПЗ №2) вул. Борислав ська, 82 м. Дрогобич, Львівська обл., Використання аміаку та сірчаної кислоти   - Дотримання заходів безпеки виробництва. Удосконалення системи виявлення витоку аміаку. Встановлення локальної системи оповіщення   Кошти підприємства  
Всього об"єктів: 1 тупеню-0; П ступеню – 0; Ш ступеню - 2

2.2. Небезпечні об'єкти (території), становище на яких потребує вирішення проблем, пов`язаних з небезпекою виробництва (у тому числі шахти)

Назва об`єкта (території) Місце розта-шування Перелік проблем, пов`язаних з небезпекою виробництва Дата виник-нення Необхідні заходи Джерела фінансу-вання
І група ризику (об’єкти, що потребують негайних запобіжних заходів)
ІІ група ризику-немає (об’єкти, для яких необхідно провести запобіжні заходи протягом наступного року)
ІІІ група ризик у (об’єкти, що потребують довгострокової роботи)
Стебницьке ДГХП "Полімінерал" м. Стебник вул. Дрогобицька 127,   -рудник № 1   -рудник №2       -прорив надсолевих вод у відроблені пустоти;   -прорив надсолевих вод у відроблені пустоти.     -1852- р.р.     -1966- р.р.       - ліквідація водопритоків, закладка пустот. Ліквідація водопритоків.   Закладка пустот. Розроблений “Комплексний проект консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель. Проводяться роботи згідно розробленого проекту     Державний бюджет     Державний бюджет
Стебницьке ДГХП "Полімінерал" Хвостосховище       Переповнення хвостосховища за рахунок атмосферних опадів.   1966 р. Консервація і ліквідація хвостосховищ передбачені у розробленому комплексному проекті. Проводяться роботи згідно проекту. Аварійний скид через пристрої (сифони) згідно технічного регламенту. Державний бюджет
Всього об’єктів: І ступеню – 0, ІI ступеню – 0, ІІІ ступеню - 1

 

Хімічна небезпека

Промислові підприємства, які утримують на своїй території хімічні речовини, що не використовуються у виробництві і потребують утилізації

  Назва об’єкту Місто (населений пункт) Назва хімічних речовин Кількість хімічних речовин, т. Пропозиції щодо утилізації хімічних речовин   Джерела фінансуванн
І група ризику (об"єкти, що потребують негайних запобіжних заходів)
- - - - - -
П група ризику (об"єкти, для яких необхідно провести запобіжні заходи протягом наступного року)
- - - - - -
Ш група ризику (об"єкти, що потребують довгострокової роботи)
Стебницький ДГХП "Полімінерал" вул. Дрогобицька, 127 м. Стебник, Львівської обл.,   Піщано солеві відходи   11,4 млн. м ³     Поступова утилізація   Державний бюджет
ВАТ "Нафтоперероб-ний комплекс Галичина" вул. Стрийська, 443 м. Дрогобич, Львівської обл.,   Нафтошламові відходи   19382,81 Поступова утилізація 2008 р.– 250,3 т. 2009 р.- 345,7 т. 2010 р. -1000 т.   Кошти підприємства
Вагонне депо Дрогобич Львівської залізниці провулок Вокзальний, 11 м. Дрогобич, Львівської обл.,   Нафтошламові відходи   30,0 т. Поступова утилізація В 2009р. утилізовано -752т.   Кошти підприємства
                     

Всього : -піщано-солеві відходи:-11,4 млн.м ³

- нафтолами : - 19412,81 т.

 

Всього об’єктів : І-го ступеню – 0, П-го ступеню – 0, Ш ступеню -3.

2.3.2.Об`єкти, які знищують (переробляють) або можуть тимчасово зберігати хімічні речовини з інших підприємств з метою подальшої переробки – немає.

2.3.3.Токсичні відходи, непридатні або заборонені для використання агрохімікати-немає.

2.3.4.Хімічно-небезпечні об’єкти :

№ п/п Назва об`єкту Місце розташування СДОР СДОР, кількість, т. Перелік проблем на об’єкті Необхідні заходи Джерела фінансу-вання  
І ступінь
ВАТ "НПК Галичина" м. Дрогобич, вул.Бориславська,82 82100 Аміак Не створено локальної системи оповіщення Створити локальну систему оповіщення   Кошти підприємства
П ступінь
- - - - - - - -
Ш ступінь – немає
В С Ь О Г О :  
Всього об’єктів : І ступеню – 1, ІI ступеню – 0, ІІІ ступеню –0
                     

Радіаційна небезпека.

2.4.1. Об`єкти ядерно-паливного циклу – немає.

2.4.2. Об`єкти, які використовують закриті джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), прилади іонізуючого випромінювання (ПІВ)

Призначення ДІВ, ПІВ Кількість об"єктів Загальна кількість Джерела фінансування
ДІВ ПІВ
Медично-рентгенівське обладнання Міністерство охорони здоров"я
ДІВ для повірки приладів -  
Всього:  

Пожежна небезпека

Перелік пожежонебезпечних об`єктів Назва районів області Коротка характеристика загрози для населення і довкілля, яка може виникнути у разі пожежі Джерела фінансування
І група ризику - немає (об’єкти, що потребують негайних запобіжних заходів)
Лісові масиви - немає
Підприємства нафтопереробки – немає
Торф`яні родовища – немає
Підприємства хімічної промисловості – немає
Інші підприємства – немає
ІІ група ризику (об’єкти, для яких необхідно провести запобіжні заходи протягом наступного року)
Лісові масиви – немає
Підприємства нафтопереробки :
1.ВАТ "НПК Галичина"     2.ТзОВ "М А С Т " м. Дрогобич     м. Стебник У випадку виникнення пожежі, існує загроза населенню та довкіллю - " - Кошти підприємства   - " -
Торф`яні родовища – немає
Підприємства хімічної промисловості :
1.ВАТ "Дрогобицький завод побутової хімії" (ВАТ "ДРОФА")   2. ДП "Фарматрейд" м. Дрогобич   м. Дрогобич У разі пожежі в л/ф цеху загрози довкіллю чи населенню не виникне а тільки робочим - " - Кошти підприємства     - " -
Інші підприємства :
1 Залізнична станція "Дрогобич"   2.Дьвівська філія " Торговий Дім "Контініум-Галичина" ( АЗС № 16)   3. Дьвівська філія " Торговий Дім "Контініум-Галичина" ( АЗС № 17)   4. Львівська філія ВАТ "Концерн Галнафтогаз" (АЗС № 56 )     5. Львівська філія ВАТ "Концерн Галнафтогаз" (АЗС № 57     6. Львівська філія ВАТ "Концерн Галнафтогаз" (АЗС № 21 )     7. Нафтопровідне управління м. Дрогобич   м. Дрогобич вул. В.Великого,7/1     м. Дрогобич вул. Стрийська,343   м. Дрогобич вул.Стрийська,268   м. Дрогобич вул. Самбірська,157     м. Дрогобич вул. Самбірська,128   м. Дрогобич вул. Нафтовиків,51   У випадку виникнення пожежі, існує загроза населенню та довкіллю   Не поновлена розмітка Не проведено страхування   Технічне обслуговування вогнегасників Не поновлена розмітка Не проведено страхування     Заключити договір на протипожежне спостереження     Технічне обслуговування вогнегасників     У випадку виникнення пожежі, існує загроза населенню та довкіллю     У випадку вибуху пароповітряної суміші в резервуарах можливе пошкодження автотранспорту, обладнання, будівель та поранення людей на відстані 220м. на території підприємства та НПК “Галичина” Кошти підприємств   - " -     - " -   - " -     - " -   - " -   - " –     - " -
ІІІ група ризику (об’єкти, що потребують довгострокової роботи)
Лісові масиви - немає
Підприємства нафтопереробки – немає
Торф`яні родовища – немає
Підприємства хімічної промисловості – немає
Інші підприємства
- - - -
Всього об’єктів : І групи –0, ІI групи – 9, ІІІ групи –0

 

Вибухова небезпека

№ п/п Назва вибухо- небезпечного об`єкту Район розташування вибухо- небезпечного об`єкту Перелік проблем на об’єкті Необхідні заходи Джерела фінансування
І група ризику - немає (об’єкти, що потребують негайних запобіжних заходів)
- - - - - -
ІІ група ризику (об’єкти, для яких необхідно провести запобіжні заходи протягом наступного року)
ВАТ НПК "Галичина"   м. Дрогобич вул..Бориславська,82 Відсутність локальної системи оповіщення Встановлення локальної системи оповіщення Кошти підприємства    
Залізнична станція "Дрогобич"   м. Дрогобич майдан Злуки,1 Відсутність локальної системи оповіщення об"єкту Встановити локальну систему оповіщення об"єкту Кошти підприємства
    Львівська філія " Торговий Дім "Контініум- Галичина" ( АЗС № 16)     м. рогобич В.Великого,7/1 - не поновлена розмітка - не проведено страхування - не проведено заміру опору ізоляції електромережі; - не проведено технічне обслуговування вогнегасників ВП-100; - поновити мате ріальний резерв Усунути виявлений недолік Кошти підприємства
  Львівська філія " Торговий Дім "Контініум- Галичина"   ( АЗС № 17)     м. Дрогобич Стрийська,343 - відсутні засоби індивідуального захисту; - не проведено заміру опору ізоляції - не поновлена розмітка - не проведено страхування електромережі; - поновити мате ріальний резерв Усунути виявлений недолік Кошти підприємства
    Львівська філія ВАТ "Концерн Галнафтогаз"   (АЗС № 56 )     м. Дрогобич Стрийська,268 - не заключено договір на протипожежне спостереження - не поновлена розмітка - не проведено страхування електромережі; - поновити мате ріальний резерв Усунути вказані недоліки Кошти підприємства
Львівська філія ВАТ "Концерн Галнафтогаз"   (АЗС № 57)   м. Дрогобич Самбірська,157 - відсутній об’єктовий матеріальний резерв; - відсутні засоби індивідуального захисту; - не проведено заміру опору ізоляції - посадові особи не пройшли спеціальні навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки Усунути вказані недоліки Кошти підприємства
Нафтопровідне управління м. Дрогобич Нафтовиків,51 Відсутність локальної системи оповіщення Встановити локальну систему оповіщення об"єкту Кошти підприємства
  - - - - -
Ш група ризику (об’єкти, що потребують довгострокової роботи)
Львівська філія ВАТ "Концерн Галнафтогаз"   (АЗС № 21 ) м.Дрогобич Самбірська,128 - не поновлена розмітка - не проведено страхування електромережі; - поновити мате ріальний резерв - не заключено договір на протипожежне спостереження Усунути вказані недоліки кошти підприємства
Всього об’єктів: І групи –0, ІI групи – 7 ІІІ групи – 1

Гідродинамічна небезпека

Водосховища - немаєПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.56.11 (0.006 с.)