Інформаційна система. Операційні системи. 





Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційна система. Операційні системи.



Екзаменаційні білети

з предмета "Обчислювальна техніка та програмування"

Білет №1.

1. Структура та принципи побудови електронно-обчислювальних та комп'ютерних систем.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Форматування текстового документа.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Впорядкування лінійних таблиць.

Білет №2.

1. 0пераційна система MS DOS. Оболонка NORTON COMMANDER. Робота з файлами та каталогами в NC.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм лінійної структури.

3. Практичне завдання. Електронні таблиці MS EXCEL. Використання логічних функцій.

Білет №3.

1. Електронні таблиці та їх призначення. Середови­ще табличного процесора та основні його елементи. По­дання даних в електронних таблицях. Введення текстів, чисел і формул.

2. Практичне завдання. Бази даних.Створення форм з допомогою майстра. Редагування форм з допомогою конструктора.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з післяумовою (REPEAT).

 

Білет №4.

1. ОС Windows. Робочий стіл і панель задач Windows. Головне меню. Огляд панелі керування. Вікна в ОС Windows та дії з ними. Робота з об'єктами. Робота з файлами і папками.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Створення формул.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з передумовою (WHILE).

 

Білет №5.

1. Системи опрацювання текстів, їх призначення, ос­новні функції та класифікація. Програма MS WORD. Створення та редагування документів в MS Word.

2. Практичне завдання. Електронні таблиці MS EXCEL. Використання статистичних функцій.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм розгалуженої структури. Команда вибору CASE.

 

 

Білет №6.

1. Програма-оболонка Windows Commander.Інтерфейс програми. Робота з файлами та папками.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Ілюстративна графіка.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з одновимірними масивами.

Білет №7.

1. Електронні таблиці MS EXCEL. Форматування клітин. Копіювання формату клітин. Можливості форматування клітин за допомогою вікна Формат ® Ячейки. Поняття про абсолютні і відносні адреси.Створення формул та копіювання формул. Використання функцій в MS Excel. Робота з майстром функцій.

2. Практичне завдання. Бази даних. Звіти. Створення звіту за допомогою майстра.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з параметром (FOR).

 

Білет №8.

1. Бази даних та їх типи. Системи управління базами даних (СУБД). Призначення та основні функції СУБД. Реляційні БД. Програма MS ACCESS.

2. Практичне завдання. Табличний процесор MS EXCEL. Форматування клітин. Створення формул. Використання стандартних функцій.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з передумовою (WHILE).

 

Білет №9.

1. Текстовий редактор MS Word. Форматування документа в MS Word.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програми розгалуженої структури.

3. Практичне завдання. Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на вибирання.

 

Білет №10.

1. Поняття про архівування інформації. Методи архівування. Огляд програм-архіваторів. Робота з архіваторами WinRAR та WinZIP.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Ділова графіка. Робота з художнім текстом.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з післяумовою (REPEAT).

Білет №11.

1. СУБД ACCESS. Створення БД. Створення таблиць. Створення схеми даних.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Створення, редагування та форматування документів.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Організація розгалужень.

 

Білет №12.

1. Підтримка баз даних у табличному процесорі. Впорядкування даних. Використання фільтрів. Пошук інформації.

2. Практичне завдання. MS WORD. Пoбyдoвa таблиць.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з одновимірними масивами.

 

Білет №13.

1. Текстовий редактор MS WORD. Формули в текстовому документі.

2. Практичне завдання. Електронні таблиці MS EXCEL. Впорядкування даних. Використання фільтрів.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Комбінація алгоритмічних конструкцій.

 

 

Білет №14.

1. СУБД ACCESS.Робота з вікном бази даних. Створення БД. Створення таблиць. Робота із структурою таблиць. Заповнення та редагування таблиці БД.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Способи створення таблиць.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Обробка лінійних масивів.

 

Білет №15.

1. Діаграми в MS EXCEL. Майстер діаграм. Редагування діаграм.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з використанням вказівки розгалуження.

3. Практичне завдання. Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на перетворення даних.

 

Білет №16.

1. Об’єкт бази даних – звіти.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з використанням команд розгалуження.

3. Практичне завдання. Логічні функції в MS Excel.

 

Білет №17.

1. Бази даних. Форми. Автоформа. Створення форм з допомогою майстра.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програми лінійної структури.

3. Практичне завдання. Сортування і пошук даних в електронних таблицях. Автофільтр. Розширений фільтр.

Білет №18.

1. Інтернет. Адресація ресурсів. Служби. Протоколи.

2. Практичне завдання. MS WORD. Пoбyдoвa таблиць.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з параметром(FOR).

Білет №19.

1. Сучасні інформаційні технології. Комп’ютерні презентації. Програма POWER POINT.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Команда вибору CASE.

3. Практичне завдання. Логічні функції. Організація розгалужень в MS EXCEL .

 

 

Білет №20.

1. Бази даних. Запити. Створення запитів на вибірку.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з використанням вказівки розгалуження.

3. Практичне завдання. Програма MS EXCEL.Логічні функції..

 

 

Білет №21.

1. Використання функцій в MS Excel. Робота з майстром функцій.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Ділова графіка. Побудова діаграм.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з післяумовою (REPEAT).

Білет №22.

1. Комп’ютерні мережі. Локальні та глобальні мережі. Глобальна мережа ІНТЕРНЕТ.

2. Практичне завдання. Впорядкування та фільтрування даних в електронних таблицях MS EXCEL.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з параметром(FOR).

Білет №23.

1. Бази даних. Запити. Створення запитів на зміну даних.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Ділова графіка. Побудова блок-схем.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з передумовою (WHILE).

 

Білет №24.

1. Підтримка баз даних у табличному процесорі. Впорядкування даних. Використання фільтрів. Пошук інформації.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм лінійної структури.

3. Практичне завдання. Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на створення нових таблиць, додавання та знищення даних.

 

Білет №25.

1. Бази даних. Звіти.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Формули в текстовому документі.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з післяумовою (REPEAT).

 

Білет №26.

1. Глобальна мережа ІНТЕРНЕТ. Адресація ресурсів. Служби ІНТЕРНЕТ.

2. Практичне завдання. MS WORD. Таблиці. Побудова графіків.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Комбінація алгоритмічних конструкцій.

 

Білет №27.

1. Поняття про архівування інформації. Методи архівування. Огляд програм-архіваторів. Робота з архіваторами WinRAR.

2. Практичне завдання. Практичне завдання. СУБД. Програма MS ACCESS. Cтвopeння бази даниху вигляді реляційних таблиць.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з параметром(FOR).

 

Білет №28.

1. Принципи пошуку інформації за допомогою глобальної мережі Інтернет. Програми-броузери. Програма Internet Explorer.

2. Практичне завдання. Електронні таблиці MS EXCEL. Використання стандартних функцій.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з одновимірними масивами.

 

Білет №29.

1. Комп’ютерні віруси. Класифікація. Антивірусні програми.

2. Практичне завдання.Мова програмування PASCAL. Створення програм з розгалуженням.

3. Практичне завдання. Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на відшукання записів, що повторюються, запити з параметром.

 

Білет №30.

1. Електронна пошта. Принципи функціонування. Програма Outlook Express. Надсилання та отримання повідомлення.

2. Практичне завдання. Побудова діаграм та графіків в MS Excel.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм на пошук даних у масивах.

Перелік завдань,

які виносяться на екзамен з предмета

"Обчислювальна техніка та програмування"

І. Теоретичні завдання.

Бази даних. СУБД MS Access.

Бази даних та їх типи. Системи управління базами даних (СУБД). Призначення та основні функції СУБД. Реляційні БД. Програма MS ACCESS.

СУБД ACCESS.Робота з вікном бази даних. Створення БД. Створення таблиць БД з допомогою майстра. Створення таблиць. Робота із структурою таблиць. Заповнення та редагування таблиці БД.

Бази даних. Форми. Автоформа. Створення форм з допомогою майстра. Редагування форм з допомогою конструктора.

Бази даних. Запити. Створення запитів на вибірку. Створення запитів на зміну даних.

Бази даних. Звіти.

ІІ. Практичні завдання.

Текстовий редактор MS Word.

Створення та редагування документів.

Форматування текстового документа.

Способи створення таблиць.

Створення формул. Створення формул в таблицях.

Ділова графіка.

Побудова діаграм та графіків.

Побудова блок-схем.

Робота з художнім текстом.

Ілюстративна графіка.

Бази даних. СУБД MS Access.

 

СУБД. Програма MS ACCESS. Cтвopeння бази даниху вигляді реляційних таблиць.

СУБД. Програма MS ACCESS. Cтвopeння бази даниху вигляді реляційних таблиць.Побудова схеми даних.

Програма MS ACCESS. Робота з формами

Програма MS ACCESS. Створення форм за допомогою майстра. Редагування форм в режимі конструктора.

Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на вибирання.

Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на зміну даних.

Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на перетворення даних.

Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на створення нових таблиць, додавання та знищення даних.

Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на відшукання записів, що повторюються, запити з параметром.

Програма MS ACCESS. Звіти.

 

Екзаменаційні білети

з предмета "Обчислювальна техніка та програмування"

Білет №1.

1. Структура та принципи побудови електронно-обчислювальних та комп'ютерних систем.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Форматування текстового документа.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Впорядкування лінійних таблиць.

Білет №2.

1. 0пераційна система MS DOS. Оболонка NORTON COMMANDER. Робота з файлами та каталогами в NC.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм лінійної структури.

3. Практичне завдання. Електронні таблиці MS EXCEL. Використання логічних функцій.

Білет №3.

1. Електронні таблиці та їх призначення. Середови­ще табличного процесора та основні його елементи. По­дання даних в електронних таблицях. Введення текстів, чисел і формул.

2. Практичне завдання. Бази даних.Створення форм з допомогою майстра. Редагування форм з допомогою конструктора.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з післяумовою (REPEAT).

 

Білет №4.

1. ОС Windows. Робочий стіл і панель задач Windows. Головне меню. Огляд панелі керування. Вікна в ОС Windows та дії з ними. Робота з об'єктами. Робота з файлами і папками.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Створення формул.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з передумовою (WHILE).

 

Білет №5.

1. Системи опрацювання текстів, їх призначення, ос­новні функції та класифікація. Програма MS WORD. Створення та редагування документів в MS Word.

2. Практичне завдання. Електронні таблиці MS EXCEL. Використання статистичних функцій.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм розгалуженої структури. Команда вибору CASE.

 

 

Білет №6.

1. Програма-оболонка Windows Commander.Інтерфейс програми. Робота з файлами та папками.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Ілюстративна графіка.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з одновимірними масивами.

Білет №7.

1. Електронні таблиці MS EXCEL. Форматування клітин. Копіювання формату клітин. Можливості форматування клітин за допомогою вікна Формат ® Ячейки. Поняття про абсолютні і відносні адреси.Створення формул та копіювання формул. Використання функцій в MS Excel. Робота з майстром функцій.

2. Практичне завдання. Бази даних. Звіти. Створення звіту за допомогою майстра.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з параметром (FOR).

 

Білет №8.

1. Бази даних та їх типи. Системи управління базами даних (СУБД). Призначення та основні функції СУБД. Реляційні БД. Програма MS ACCESS.

2. Практичне завдання. Табличний процесор MS EXCEL. Форматування клітин. Створення формул. Використання стандартних функцій.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з передумовою (WHILE).

 

Білет №9.

1. Текстовий редактор MS Word. Форматування документа в MS Word.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програми розгалуженої структури.

3. Практичне завдання. Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на вибирання.

 

Білет №10.

1. Поняття про архівування інформації. Методи архівування. Огляд програм-архіваторів. Робота з архіваторами WinRAR та WinZIP.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Ділова графіка. Робота з художнім текстом.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм циклічної структури. Команда циклу з післяумовою (REPEAT).

Білет №11.

1. СУБД ACCESS. Створення БД. Створення таблиць. Створення схеми даних.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Створення, редагування та форматування документів.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Організація розгалужень.

 

Білет №12.

1. Підтримка баз даних у табличному процесорі. Впорядкування даних. Використання фільтрів. Пошук інформації.

2. Практичне завдання. MS WORD. Пoбyдoвa таблиць.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з одновимірними масивами.

 

Білет №13.

1. Текстовий редактор MS WORD. Формули в текстовому документі.

2. Практичне завдання. Електронні таблиці MS EXCEL. Впорядкування даних. Використання фільтрів.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Комбінація алгоритмічних конструкцій.

 

 

Білет №14.

1. СУБД ACCESS.Робота з вікном бази даних. Створення БД. Створення таблиць. Робота із структурою таблиць. Заповнення та редагування таблиці БД.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Способи створення таблиць.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Обробка лінійних масивів.

 

Білет №15.

1. Діаграми в MS EXCEL. Майстер діаграм. Редагування діаграм.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з використанням вказівки розгалуження.

3. Практичне завдання. Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на перетворення даних.

 

Білет №16.

1. Об’єкт бази даних – звіти.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з використанням команд розгалуження.

3. Практичне завдання. Логічні функції в MS Excel.

 

Білет №17.

1. Бази даних. Форми. Автоформа. Створення форм з допомогою майстра.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програми лінійної структури.

3. Практичне завдання. Сортування і пошук даних в електронних таблицях. Автофільтр. Розширений фільтр.

Білет №18.

1. Інтернет. Адресація ресурсів. Служби. Протоколи.

2. Практичне завдання. MS WORD. Пoбyдoвa таблиць.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з параметром(FOR).

Білет №19.

1. Сучасні інформаційні технології. Комп’ютерні презентації. Програма POWER POINT.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Команда вибору CASE.

3. Практичне завдання. Логічні функції. Організація розгалужень в MS EXCEL .

 

 

Білет №20.

1. Бази даних. Запити. Створення запитів на вибірку.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з використанням вказівки розгалуження.

3. Практичне завдання. Програма MS EXCEL.Логічні функції..

 

 

Білет №21.

1. Використання функцій в MS Excel. Робота з майстром функцій.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Ділова графіка. Побудова діаграм.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з післяумовою (REPEAT).

Білет №22.

1. Комп’ютерні мережі. Локальні та глобальні мережі. Глобальна мережа ІНТЕРНЕТ.

2. Практичне завдання. Впорядкування та фільтрування даних в електронних таблицях MS EXCEL.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з параметром(FOR).

Білет №23.

1. Бази даних. Запити. Створення запитів на зміну даних.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Ділова графіка. Побудова блок-схем.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з передумовою (WHILE).

 

Білет №24.

1. Підтримка баз даних у табличному процесорі. Впорядкування даних. Використання фільтрів. Пошук інформації.

2. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм лінійної структури.

3. Практичне завдання. Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на створення нових таблиць, додавання та знищення даних.

 

Білет №25.

1. Бази даних. Звіти.

2. Практичне завдання. Текстовий редактор MS WORD. Формули в текстовому документі.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з післяумовою (REPEAT).

 

Білет №26.

1. Глобальна мережа ІНТЕРНЕТ. Адресація ресурсів. Служби ІНТЕРНЕТ.

2. Практичне завдання. MS WORD. Таблиці. Побудова графіків.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Комбінація алгоритмічних конструкцій.

 

Білет №27.

1. Поняття про архівування інформації. Методи архівування. Огляд програм-архіваторів. Робота з архіваторами WinRAR.

2. Практичне завдання. Практичне завдання. СУБД. Програма MS ACCESS. Cтвopeння бази даниху вигляді реляційних таблиць.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Циклічні команди. Створення та реалізація програми з використанням циклу з параметром(FOR).

 

Білет №28.

1. Принципи пошуку інформації за допомогою глобальної мережі Інтернет. Програми-броузери. Програма Internet Explorer.

2. Практичне завдання. Електронні таблиці MS EXCEL. Використання стандартних функцій.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм з одновимірними масивами.

 

Білет №29.

1. Комп’ютерні віруси. Класифікація. Антивірусні програми.

2. Практичне завдання.Мова програмування PASCAL. Створення програм з розгалуженням.

3. Практичне завдання. Програма MS ACCESS. Робота з запитами. Запити на відшукання записів, що повторюються, запити з параметром.

 

Білет №30.

1. Електронна пошта. Принципи функціонування. Програма Outlook Express. Надсилання та отримання повідомлення.

2. Практичне завдання. Побудова діаграм та графіків в MS Excel.

3. Практичне завдання. Мова програмування PASCAL. Створення та реалізація програм на пошук даних у масивах.

Перелік завдань,

які виносяться на екзамен з предмета

"Обчислювальна техніка та програмування"

І. Теоретичні завдання.

Інформаційна система. Операційні системи.

Структура та принципи побудови електронно-обчислювальних та комп'ютерних систем.

0пераційна система MS DOS. Оболонка NORTON COMMANDER. Робота з файлами та каталогами в NC.

ОС Windows. Робочий стіл і панель задач Windows. Головне меню. Огляд панелі керування. Вікна в ОС Windows та дії з ними. Робота з об'єктами. Робота з файлами і папками.

Програма Провідник. Робота з папками, файлами, ярликами.

Програма-оболонка Windows Commander.Інтерфейс програми. Робота з файлами та папками.

Поняття про архівування інформації. Методи архівування. Огляд програм-архіваторів. Робота з архіваторами WinRAR та WinZIP.

Комп’ютерні віруси. Антивіруси. Антивірусні комплекси.

 

 





Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.015 с.)