Шляхи забезпечення пожежної безпеки об'єкта 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шляхи забезпечення пожежної безпеки об'єктаОсновними вихідними даними при розробці комплексу технічних і організаційних рішень щодо забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки в кожному конкретному випадку є чинна законодавча і нормативно-технічна база з питань пожежної безпеки, вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин, що застосовуються у виробничому циклі, кількість вибухопоже-жонебезпечних матеріалів і речовин і особливості виробництва. На основі цих вихідних даних визначаються такі критерії вибухопожежонебезпечності об'єкта, як категорії приміщень і будівель за вибуховою і пожежною небезпекою, а також класи вибухонебезпечних зон. Саме залежно від категорії приміщень і будівель і класу зон за вибухопожежною небезпекою, відповідно до вимог чинних нормативів, розробляються технічні і організаційні заходи і засоби забезпечення вибухопожежної безпеки об'єкта.

На блок-схемі (рис.38) приведена загальна послідовність вирішення питань щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта. Як видно, основою для розробки технічних і організаційних рішень систем пожежної безпеки (попередження пожежі, протипожежного захисту і організаційно-технічних заходів) є вихідні дані - законодавчо-нормативна база з пожежної безпеки, вибухо-пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин, що застосовуються у виробничому процесі, кількість цих речовин і матеріалів, особливості технології, категорії вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень і будівель та класи вибухонебезпеки і пожежної небезпеки зон в приміщеннях і поза ними.

Для того, щоб звести до мінімуму кількість пожеж після надзвичайної ситуації, обмежити їх поширення і забезпечити необхідні умови для ліквідації, необхідно завчасно провести відповідні пожежопрофілактичні заходи.

Рис. 38. Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта

 

Основними інженерно-технічними заходами цивільного захисту для підвищення протипожежної безпеки об'єктів господарської діяльності є: підвищення вогнетривкості нових будівель, а також будівель, що реконструюються та розширюються; знос малоцінних легкозаймистих будівель; обробка вогненебезпечних конструкцій вогнезахисними речовинами; зниження пожежонебезпечних властивостей оздоблювальних матеріалів і покриттів; розробка безперервних технологічних процесів виробництва, що виключають наявність проміжних ємностей з пожежовибухонехонебезпечними продуктами; зниження місткості виробничої апаратури і складів пожежонебезпечних речовин, а також віддалення цих складів від технологічних установок на безпечні відстані; захист ємностей і комунікацій від розливу речовин (прокладка на низьких опорах, в землі, обвалування, підземне зберігання, установка зворотних клапанів самозачинювання, піддонів, пасток і резервуарів з направленим стоком); захист технологічного устаткування, апаратів, ємностей від дії надзвичайних ситуацій (фарбування у білий колір, установка екранів); розробка і впровадження автоматичних систем виявлення і гасіння пожеж на найбільш важливих об'єктах та ін.

Способи ліквідації пожеж

Кожній людині необхідно знати елементарні правила гасіння пожеж. Крім знання правил гасіння пожеж, потрібно користуватися правилами запобігання їх виникнення. Це включає насамперед виконання загальних правил поводження з електронагрівальними приладами, газовими і електричними плитами. В осінньо-зимовий період підвищене навантаження несуть електропроводи, електрообладнання, електронагрівальні прилади. І там, де це не враховується і не приділяється потрібної уваги питанням пожежної безпеки, нерідко виникають пожежі.

Щоб уникнути пожеж з цієї причини, електропроводку та електричні прилади необхідно завжди тримати неушкодженими. Старі електропроводи слід замінити новими, провислі – натягнути на ролики, оголені місця проводів - ізолювати. Несправні лампові патрони, штепселі, вимикачі - відремонтувати.

З метою пожежної безпеки все населення у повсякденному житті повинно виконувати певні профілактичні протипожежні правила:

- обережно поводитися із газовими і електронагрівальними приладами;

- не користуватися несправними газовими апаратами і електронагрівальними приладами;

- не залишати працюючі газові і електронагрівальні прилади на тривалий час без нагляду;

- не дозволяти користуватися газовими і нагрівальними приладами дітям і особам, що не знайомі з правилами користування;

- не розбирати і не ремонтувати газові і електронагрівальні прилади власними силами і засобами;

- при користуванні електронагрівальними приладами - прасками, чайниками, плитками - їх слід встановлювати на вогнетривкі підставки (керамічні, бетонні, цегляні);

- виходячи з дому, вимкнути електричні прилади, газові плити, примуси, гасівки і печі;

- не зберігайте легкозаймисті засоби для чищення там, де є джерело тепла.

Але якщо лихо з якихось причин все ж таки прийде в дім, і трапиться пожежа, треба негайно викликати пожежну команду по встановленому для даної місцевості номеру телефону. Найчастіше - це телефон 101. Коротко, виразно і спокійно повідомити: де виникла пожежа, що горить і хто повідомляє про пожежу.

 

Рис. 39. Види пожежної сигналізації По кнопковому повідомлювачу спеціаль-ної пожежної сигналізації для повідомлення про пожежу необхідно розбити скло будь-яким предметом, після чого сильно натиснути пускову кнопку. Не очікуючи прибуття по-жежної команди, одразу ж розпочинайте гасіння пожежі, використовуючи для цього первинні засоби гасіння - вогнегасники: воду, пісок, цупке покривало та ін.; зволікання із викликом пожежної команди і невміле корис-тування первинними засобами пожежогасіння може призвести до великих пожеж.

На початковій стадії пожежі вогонь, як правило, поширюється досить повільно, і осередок його може бути ліквідований за короткий час обмеженими силами і засобами населення, робітниками і службовцями без залучення пожежних команд.

При рятуванні потерпілих із палаючих будинків, при гасінні пожежі, дотримуйтесь наступних правил:

 • перш ніж увійти у палаюче приміщення, накрийтеся мокрим покривалом, плащем, щільною тканиною;
 • двері в задимлене приміщення відкривайте обережно, щоб уникнути займання вогню від великого притоку свіжого повітря;
 • у дуже задимленому приміщенні рухайтесь навколішки або пригнувшись;
 • для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину;
 • якщо на вас загорівся одяг, лягайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я; бігти не можна - це ще більше роздуває вогонь;
 • побачивши людину в одязі, що горить, накиньте на нього пальто, плащ, будь-яке покривало і щільно притисніть його. На місце опіків накладіть пов'язки і відправте потерпілого до медичного закладу;
 • при гасінні пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні крани, а також воду, пісок, землю, інші засоби;
 • речовини, що гасять вогонь, спрямовуйте в місця найбільш інтенсивного горіння і не на полум'я, а на поверхню яка горить;
 • якщо горить вертикальна поверхня, воду подавайте у верхню її частину;
 • у задимленому приміщенні використовуйте розпилений струмінь, який сприяє осадженню диму і пониженню температури;
 • горючі рідини гасіть пінними сумішами, засипайте піском або ґрунтом, а також накривайте невеликі осередки одягом і брезентом;
 • якщо горить електродріт, спочатку вимкніть електрику, а потім починайте гасити вогонь;
 • виходити із зони пожежі необхідно в навітряний бік, туди звідки дує вітер.

Для ефективного припинення горіння необхідно виконати хоча б одну з указаних дій:

  1. ізоляція осередку горіння від повітря або пониження концентрації кисню шляхом розбавлення його негорючими газами;
  2. охолодження осередку горіння до температури нижчої за визначену межу;
  3. гальмування швидкості хімічних реакцій в полум'ї;
  4. створення умов, які перекриють шлях вогню.

Пожежу можна загасити при допомозі вогнегасних речовин, які поділяються на групи:

● - охолоджуючі зону реакції горіння (вода, водні розчини солей, твердий СО2);

● - розбавляючи речовини в зоні реакції горіння (інертні гази, водяна пара, водяний туман);

● - ізолюючі речовини (хімічна та повітряна – механічна піна, порошкові суміші, негорючі сипучі речовини, листові матеріали);

● - хімічно гальмуючі реакції горіння (хладони, галогенні вуглеводні).

Вода є найбільш дешевим і доступним засобом гасіння пожежі. Водою не можна гасити легкозаймисті речовини, які мають щільність меншу щільності води (бензин, керосин, ацетон, мастила) тому, що вони спливають на поверхню води і розтікаються, продовжуючи горіти. Воду та інші вогнегасні речовини на її основі не можна використовувати для гасіння речовин, що реагують з водою і виділяють при цьому горючі гази (металічний калій і натрій, карбід кальцію, карбіди лужноземельних металів). Вода проводить електричний струм, тому гасіння водою електроприладів небезпечно. Для гасіння пожеж електроприладів можна використовувати тонко розпилену воду.

Пожежна техніка залеж-но від способу пожежогасіння поділяється: - на первинні засоби; - пересувні — різні пожежні автомобілі; - стаціонарні — спеціальні установ-ки із запасом вогнегас--них речовин, що приводяться в дію автоматично або вручну. До первинних засобів пожежогасіння належать; · вогнегасники різних типів (піняві, хімічні, повітряно-піняві, вуглекислотні, порошкові, хладонові); · внутрішні крани з пожеж-ними рукавами і стволами; · бочки з водою, ящики з піс-ком; · простирадла азбестові, повс-тяні, брезентові;
 • ручний пожежний інстру-мент (ломи, лопати, сокири, мотопомпи).
  Рис. 40. Засоби пожежогасіння

Найдоступнішими засобами гасіння займань і пожеж є вода, пісок, або грунт, ручні вогнегасники, азбестові і брезентові покривала, гілки дерев або одяг.

Пожежний пост обладнується пожежним щитом, на якому розміщуються: вогнегасники - 2 шт; лопати - 2 шт; ломи - 2 шт; відра - 2 шт; сокири - 2 шт; багри - 2 шт; кошма - 1 шт. Крім того, біля щита встановлюється діжка з водою місткістю не менш як 200 л і ящик з піском місткістю не менш як 0,5 м3.

 

Вогнегасники - надійний засіб гасіння займань до прибуття пожежних підрозділів. Випускаються наступні типи вогнегасників: вуглецевокислотні, пінні, порошкові та аерозольні. Вогнегасник - сталева тонкостінна посудина, у верхній чаcтині якої приварена бобижка, у яку угвинчують вентиль з насадкою для створення струменя і ручкою для перенесення. В середині балону мається сифонна трубка.

Пінний вогнегасник ОП-5 призначений для гасіння початкових вогнищ пожежі на площі до 1м2.

Порошковий вогнегасник ОП-1("Супутник-1") застосовується для гасіння невеликих займань автомобілів, лужних металів, електроустановок, що знаходяться під напругою, легкозаймистих і горючих рідин.

Аерозольні бромметилові вогнегасники типу ОА і ОУБ застосовуються для гасіння горючих і тліючих матеріалів (бавовни, текстилю), а також електроустановок, що знаходяться під напругою до 380 В. Промисловість випускає вуглецевокислотно-бромметилові вогнегасники

ОУБ-3 і ОУБ-7, що аналогічні за конструкцією, але відрізняються розмірами.

Для приготування вогнегасника до роботи необхідно:

1. Звільніти запор кронштейна від пломби і піднести вогнегасник до вогнища пожежі.

2. Узявшись лівою рукою за рукоятку вогнегасника, правою рукою відкрити вентиль, обертаючи маховичок проти годинникової стрілки до кінця.

3. Спрямувати струмінь на місце найбільш інтенсивного горіння.

Гасіння легкозаймистих і горючих речовин, що зберігаються на складах у резервуарах різної місткості і будови, а також у тарі - залізних діжках, на об'єктах господарської діяльності можливі випадки зберігання їх у різній тарі (діжках, бідонах і т.д.) , у побутових умовах зберігаються у металевій і пластмасовій тарі (бідонах, каністрах тощо), має ряд особливостей і включає два періоди: період локалізації і період ліквідації.

У перший період основною задачею є обмеження поширення вогню на інші ємності. На другому етапі здійснюються заходи по безпосередній ліквідації горіння.

Невеликі вогнища горіння розлитої рідини чи займання рідини в окремій тарі можна ліквідувати первинними засобами пожежегасіння, а саме: ізоляцією шляхом засипання вогнища піском (грунтом); ізоляцією вогнища шляхом накриття його кошмою (брезентом); гасінням горючої рідини за допомогою пінних і порошкоподібних вогнегасників.

Для гасіння займань не завжди можна користуватися водою або піною. Небезпечно спрямовувати водний струмінь на палаючу електропроводку чи на електроустановки, що знаходяться під напругою, тому що при цьому людина може бути уражена струмом, оскільки вода є гарним провідником. Тому перед початком гасіння необхідно вимкнути напругу із палаючих електромереж.

У разі виявлення вибухонебезпечних предметів (авіабомби, артилерійські і мінометні боєприпаси, протитанкові і протипіхотні міни, ручні гранати, вибухівку та підозрілі вибухові пристрої тощо) виконуйте такі правила:

- не піднімайте і не розбирайте вибухонебезпечні предмети;

- відгородіть місце знаходження вибухонебезпечних предметів;

- забезпечте при можливості охорону місця знаходження вибухонебезпечних предметів;

- повідомте про знахідку органи місцевої виконавчої влади, військкомат, міліцію, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення рай (міськ) адміністрації.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 281; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.007 с.)