Розподіл лісництва на майстерські дільниці й обходиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл лісництва на майстерські дільниці й обходи№ з.п. Номер майстерської дільниці Загальна площа дільниці, га Обходи Квартали
Номери Площа, га Кількість Середня площа
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Всього в лісництві          

Додаток 3

РІЧНИЙ ПЛАН ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

____________________________________ лісництва

_________________________ лісгоспу на 20___ рік

№ з.п. Назва проходів Одиниця виміру Обсяг робіт Фактично виконано Відсоток виконання  
Головне га        
  рубання м³        
Освітлення га        
    м³        
Прочищення га        
    м³        
Прохідні рубки га        
    м³        
Санітарні га        
  вибіркові м³        
Санітарні га        
  суцільні м³        
Садіння лісу га        
Догляд за лісовими культурами га        
Заготівля лісового насіння кг        
Вирощування садивного матеріалу га        
тис.шт.        
Влаштування протипожежних розривів км        
Влаштування мінералізованих смуг км        
Догляд за мінералізованими смугами км        
Утримання тимчасових пожежних наглядачів тис.грн.        

Додаток 4

Рисунок 1. План лісосіки головного користування

Додаток 5

Польова перелікова відомість дерев, призначених у рубки

 

 

Постійний лісокористувач _____________________

Лісництво (структурний підрозділ)___________

категорія лісів ______________, господарство__________, № кварталу____, № виділу ____, № ділянки ___, лісосіка на 20___ рік, система рубок__________________, вид, спосіб рубки _________________, загальна площа ділянки ____га, експлуатаційна площа ділянки _____ га, забезпечення збереження підросту - площа __ га, порода _______ кількість на 1 га_____ тис. шт.

Дерева, які не підлягають вирубуванню і залишаються на лісосіках (для суцільних рубок), кількість_____шт.

Спосіб відновлення лісів __________________________________

Спосіб очищення __________________________________

 

Сту­пені тов­щини, см Кількість дерев за породами, штук
     
діло-вих напів-ділових дро-в’яних діло-вих напів-ділових дро-в’яних діло-вих напів-ділових дро-в’яних
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Перелік виконали: керівник__________________________________________

(посада, П.І.Б. , підпис)

Спеціалісти ____________________________________________

(посада, П.І.Б., підпис)

____________________________________________

Дата переліку "_____" _________ 20___ р.

Додаток 6

Модельні дерева для визначення розряду висот

 

Номе-ри моде-лей Порода______________ Порода____________ Порода____________
ступені товщини, см висота дерев, 0,5 м середня висота, 0,1 м роз-ряд висот ступені товщини, см висота дерев, 0,5 м середня висота, 0,1 м роз-ряд висот ступені товщини, см висота дерев, 0,5 м середня висота, 0,1 м роз-ряд висот
                         

……….

Встанов-

лений

розряд

висоти

 

Висоти модельних дерев обмірювались: (висотоміром, мірною вилкою, заміром зрубаних дерев, іншим способом) ________________

 

Виконавці __________________________________________________________________

(посада, П.І.Б., підпис)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата "_____" _____________ 20__ р

 

 

Додаток 7

Відомість матеріально-грошової оцінки


Додаток 8

В І Д О М І С Т Ь

чергової лісосіки на 20____ р.

 

Постійний лісокористувач ______________________________________________

___________________________. Лісотаксовий пояс __________________ .

Категорія лісів ______________________________________________________ .

Система рубок _______________________________________________________

Вид (спосіб) рубки ___________________________________________________

 

№ пп № кварталу № виділу № ділянки Площа, га Господарство Госпсекція Запас, м3 Розряд такс   Вартість, грн Підріст Спосіб очищення Спосіб віднов-лення лісів Запроектовано, не запроектовано лісовпорядкуванням
ділової дров’яної разом ліквідної стовбурної ліквіду з крони хворосту і сучків разом ділової дров’яної разом ліквіду з крони хворосту і сучків разом площа, га кількість на 1 га, тис. шт.
                                                 
                                                 
                                                 

 

Лісництво (структурний підрозділ)______________________________

Разом по лісництву

Усього

Постійний лісокористувач: ________________________________

(посада, підпис П.І.Б. )

Дата "_____" _________ 20___ р.


Додаток 9

АКТ

Відведення лісосіки

 

"______" _______________20___р.

Комісія в складі_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

провели відведення під __________________________________на 20_____рік

Постійний лісокористувач __________________________________

Лісництво (структурний підрозділ) __________________________________

Квартал ______. Виділ(ділянка) _______ . Площа _______га. Склад деревостану до рубання _____________________. Вік _____років. Повнота ___. Бонітет ___. Запас на 1 га ________куб. м. Запас на всій площі ділянки ______куб. м.

Закладені пробні площі: кількість шт., площа ____га

(____% від площі лісосіки):

 

Порода На пробній площі, куб.м. В переведенні на 1 га, куб.м. В переведенні на всю площу, куб.м.
хворост L=4,1-6 м Хворост L=2-4м хворост L=менш як 2 м разом хворост L=4,1-6 м хворост L=2-4м хворост L=менш як 2 м разом хворост L=4,1-6 м хворост L=2-4м хворост L=менш як 2 м разом
                         
                         
                         
                         
                         
Усього                        

 

Дерева, призначені до рубання діаметром 8 см і більше проклеймовані біля кореневої шийки. На всій площі проведено перелік вказаних дерев і складена перелікова відомість № _____. Таким чином підлягає вирубування на всій площі:

 

Порода Маса в щільних куб.м.
ділова деревина дров'яна деревина хворост L=4,1-6 м хворост L=2-4м хворост L=менш як 2 м разом
велика середня дрібна разом
                   
                   
                   
                   
                   
Усього                  

 

Зрубана деревина складена. Ділянка обмежена візиром.

Додаток: 1. Перелікова відомість

2. Переліково-оцінювальна відомість

3. План лісосіки

Лісничий (керівник структурного підрозділу)_______________ (___________)

Члени комісії _______________(_________), __________(_________), ________ (_________ ),

_______ ___________ (__________)

 

 

Додаток 10Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.022 с.)