ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини."Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

___________________ (назва установи)   Типова форма N 380-авт (бюджет) Затверджено наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


  Код за ДКУД
 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за касовими операціями

Дебет субрахунку 30_____ до кредиту субрахунків

Дата звіту касира Разом        
           
           
           
    і так далі    
           
Усього:          


           
           
           
           
    і так далі    
           
           


Кредит субрахунку 30_____ до дебету субрахунків

Дата звіту касира Разом        
           
           
           
    і так далі    
           
Усього:          


           
           
           
           
    і так далі    
           
           


Оборот за дебетом: ___________________
Оборот за кредитом: ___________________
Залишок на початок місяця: ___________________
Залишок на кінець місяця: ___________________
Сума оборотів за меморіальним ордером: ___________________


Виконавець: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Перевірив: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)  


"___" _______________ 20__ р. Додаток на _______ аркушах


___________________ (назва установи)   Типова форма N 381 (бюджет) Затверджено наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


  Код за ДКУД
 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

N з/п Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Дебет субрахунку ___ Кредит субрахунку ___
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)              
                                                 
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця _____ Залишок на кінець місяця ______
Сума оборотів за меморіальним ордером ______


Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

___________________ (назва установи)   Типова форма N 381-авт (бюджет) Затверджено наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


  Код за ДКУД
 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

Дебет субрахунку ____ до кредиту субрахунків

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Разом        
           
           
           
    і так далі    
           
Усього:          


           
           
           
           
    і так далі    
           
           


Кредит субрахунку _____ до дебету субрахунків

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Разом        
           
           
           
    і так далі    
           
Усього:          


           
           
           
           
    і так далі    
           
           


Оборот за дебетом: ___________________
Оборот за кредитом: ___________________
Залишок на початок місяця: ___________________
Залишок на кінець місяця: ___________________
Сума оборотів за меморіальним ордером: ___________________


Виконавець: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Перевірив: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)  


"___" _______________ 20__ р. Додаток на _______ аркушах


___________________ (назва установи)   Типова форма N 382 (бюджет) Затверджено наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


  Код за ДКУД
 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

N з/п Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Дебет субрахунку ___ Кредит субрахунку ___
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)              
                                                 
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця _____ Залишок на кінець місяця ______
Сума оборотів за меморіальним ордером ______


Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

___________________ (назва установи)   Типова форма N 382-авт (бюджет) Затверджено наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


  Код за ДКУД
 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

Дебет субрахунку ____ до кредиту субрахунків

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Разом        
           
           
           
    і так далі    
           
Усього:          


           
           
           
           
    і так далі    
           
           


Кредит субрахунку ____ до дебету субрахунків

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Разом        
           
           
           
    і так далі    
           
Усього:          


           
           
           
           
    і так далі    
           
           


Оборот за дебетом: ___________________
Оборот за кредитом: ___________________
Залишок на початок місяця: ___________________
Залишок на кінець місяця: ___________________
Сума оборотів за меморіальним ордером: ___________________


Виконавець: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Перевірив: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)  


"___" _______________ 20__ р. Додаток на _______ аркушах


___________________ (назва установи)   Типова форма N 408 (бюджет) Затверджено наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


  Код за ДКУД
 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

N з/п КЕКВ Дата N доку- мента Назва організації (установи) Залишок на початок місяця за субрахунком 364 Дебет субрахунку 364 Кредит субрахунку 364 Другі записи Залишок на кінець місяця за субрахунком 364
Дата N доку- мента до кредиту субрахунків Дата N доку- мента до дебету субрахунків Д Д Д
дебет кредит           Разом           Разом К К К дебет кредит
                                                       
                                                       
                                                       
                і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)                        
                                                         
Усього:                                              
Сума оборотів за меморіальним ордером _______    


Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах


Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

___________________ (назва установи)   Типова форма N 408-авт (бюджет) Затверджено наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


  Код за ДКУД
 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

N з/п КЕКВ Назва організації (установи), дата, N документа Залишок на початок місяця за субрахунком 364 (дебет, кредит) Дебет субрахунку 364 дата, N документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума Кредит субрахунку 364 дата, N документа, кор. субрахунок - сума, другі записи: Д, К, сума Залишок на кінець місяця за субрахунком 364 (дебет, кредит)
             
             
             
        і так далі      
Усього:        


Залишок на початок місяця: Дебет:   Кредит:
Дебет субрахунку 364 до кредиту субрахунків:     Субрахунок Сума _________________________ Разом:
Кредит субрахунку 364 до дебету субрахунків:     Субрахунок Сума _________________________ Разом:
Другі записи: до дебету субрахунків:     Субрахунок Сума _________________________ Разом:
Другі записи: до кредиту субрахунків:     Субрахунок Сума _________________________ Разом:
Залишок на кінець місяця: Дебет:   Кредит:
Сума оборотів за меморіальним ордером:     ________________________


Виконавець: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Перевірив: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)  


"___" _______________ 20__ р. Додаток на _______ аркушах


___________________ (назва установи)   Типова форма N 405 (бюджет) Затверджено наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68


Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
 


  Код за ДКУД
 МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5

за _______________ 20__ р.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.023 с.)