ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення загальних зборів членів Української ліги американського футболу

від ­­­­_____ 2016 р.

 

Протокол № ­­­­___/2016

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Проведення чемпіонату УЛАФ

Серед команд України

Року

 

Київ – 2016

ЗМІСТ


ЗМІСТ.................................................................................................................................................. 2

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ...................................................................................................................... 3

Глава I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ........................................................................ 4

Глава II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ........................................................................................... 4

Глава III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІГИ АМЕРИКАНСЬКОГО ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД УКРАЇНИ............................................................................................................................................................ 4

Глава IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІГИ АМЕРИКАНСЬКОГО ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД УКРАЇНИ.............................................................................................................................................. 5

Глава V. СУДДІВСТВО........................................................................................................................ 11

Глава VI. СТАТИСТИКА....................................................................................................................... 12

Глава VII . ПЕРЕХОДИ ГРАВЦІВ ІЗ КЛУБУ В КЛУБ................................................................................ 13

Глава VIII. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ................................................................................................ 14

Глава IX . ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................................. 16


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ІFАF ─Міжнародна федерація американського футболу

УЛАФ- Українська ліга американського футболу

Президія УЛАФ ─орган оперативного управління УЛАФ

Клуб ─клуб американського футболу, команда (організація, установа, підприємство та ін., які представляють клуб, команду)

Гравець ─Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях з американського футболу

Дивізіон – група команд сформована за територіальною (іншою) ознакою або жеребкуванням

Правила гри ─Звід положень та вимог, затверджених УЛАФ, обов’язкових для виконання у змаганнях з американського футболу серед команд Україні

Регламент ─Регламент чемпіонату Української ліги американського футболу серед команд України 2016 року

Ростер– список гравців команди, що заявлені до участі у чемпіонату УЛАФ серед команд України 2016 року

Офіційна особа ─Представник УЛАФ, керівник команди, який виконує офіційні функції, пов’язані з організацією і проведенням змагань

Суддя ─Особа, призначена УЛАФ для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри

Залікова книжка спортсмена ─Документ установленого зразку, в якому вказано основні особисті дані гравця

Дисциплінарні санкції ─Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень за поведінку, що підлягає покаранню

Відсторонення ─Заборона гравцю брати участь в офіційних змаганнях або заборона офіційній особі виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін

 

Глава I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ

Нормативно-правовою базою Регламенту є:

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

- Статут Української ліги американського футболу;

- Правила американського футболу, затверджені Федерацією американського футболу України та Міністерством сім`ї, молоді та спорту у 2009 р.

Глава II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ

Стаття 1. Мета регламенту

Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів організації і проведення чемпіонату Української ліги американського футболу серед команд України, прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів американського футболу.

Стаття 2. Завдання регламенту

1. Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних документів УЛАФ.

2. Встановити порядок здійснення управління змаганнями.

3. Визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та проведення змагань.

4. Створити умови для забезпечення комфорту та безпеки для Учасників змагань і глядачів.

Глава III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІГИ АМЕРИКАНСЬКОГО ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД УКРАЇНИ

Стаття 3. Мета чемпіонату УЛАФ серед команд України

Метою чемпіонату УЛАФ серед команд України є популяризація та піднесення престижу американського футболу, забезпечення дозвілля та залучення до занять американським футболом широких верств населення, підвищення рівня майстерності гравців, визначення чемпіона УЛАФ серед команд з американського футболу, відбір кандидатів до складу збірної УЛАФ.

Стаття 4. Завдання чемпіонату УЛАФ серед команд України

1. Сприяти оздоровленню широких верств населення України.

2. Створити умови для підвищення рівня майстерності спортсменів.

3. Відібрати до складу збірної УЛАФ кандидатів, що під час проведення чемпіонату продемонстрували свій рівень майстерності відповідно до вимог тренерського штабу збірної та Положення про збірну України з американського футболу.

Глава IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ УЛАФ СЕРЕД КОМАНД УКРАЇНИ

Стаття 5. Керівництво чемпіонату УЛАФ серед команд України

1. Загальне керівництво чемпіонатом здійснює УЛАФ.

2. Безпосередня організація та проведення чемпіонату покладається на загальні збори членів УЛАФ, яким належить право оперативного прийняття рішень щодо проведення чемпіонату. Питання, не передбачені Регламентом, регулюються загальними зборами членів УЛАФ.

Стаття 11. Склад команди

1. Учасник чемпіонату повинен подати склад команди до УЛАФ з необмеженою кількістю гравців разом з документами при подачі заявкових документів.

2. До складу команди повинні бути внесені прізвища та ім’я гравців, їх ігровий номер, дата народження, серія та номер паспорта, ріст, вага, позиція, назва команди у попередньому сезоні та відмітка лікаря про допуск спортсмена до змагань.

Стаття 22. Нагородження

1. Нагородження переможців і призерів чемпіонату УЛАФ серед команд України проводять представники УЛАФ та представники інших установ та організацій, що здобули на це особисте право.

2. Команда, що посіла перше місце у чемпіонаті, отримує звання «Чемпіон УЛАФ серед команд України 2016 року» і нагороджується кубком і дипломом УЛАФ. Гравці, тренери і керівники клубу нагороджуються медалями за перше місце.

3. Команди, що посіли друге і третє місця у чемпіонаті, нагороджуються дипломами відповідних ступенів УЛАФ. Гравці, тренери і керівники команд нагороджуються медалями відповідних ступенів.

4. Наймайстерніші гравці чемпіонату УЛАФ по позиціях нагороджуються відповідними дипломами УЛАФ.

5. Судді, які обслуговували матч за І місце чемпіонату УЛАФ серед команд України, нагороджуються дипломами УЛАФ.

Стаття 23. Фінансові умови

1. Клуб несе всі витрати, пов’язані з участю його команди у матчах чемпіонату.

2. Бюджет чемпіонату УЛАФ серед команд України складається з внесків клубів, які здійснюються безпосередньо на оплату послуги.

3. Для гарантованого дотримання обов’язків команди щодо участі у чемпіонаті УЛАФ повинна отримати усі документи згідно регламенту.

4. Сума гарантійного грошового внеску становить 2000,00 (дві тисячі) гривень та повертається клубу після закінчення змагань в повному обсязі, якщо до клубу не були застосовані дисциплінарні санкції відповідно до ст. 33. Сплатити цей внесок потрiбно до ________.(на сезон 2016 року відмінено)

5. Команда господар матчу повинна оплатити гонорари за суддівство матчів змагань згідно до тарифної таблиці, затвердженої загальними зборами членів УЛАФ відповідно до категорії судді. Гонорар повинен бути збільшений на суму витрат на проїзд згідно з наданими підтверджуючими проїзними документами. Виплати повинні бути здійснені в день проведення матчу, не пізніше, ніж за 1 годину до його початку.

6. Витрати на переліт у літаках; проїзд у вагонах підвищеної комфортності (спальних вагонах), таксі; проживання в готелях рівня більш ніж три зірки - не компенсуються.

7. Якщо матч не відбувся з вини однієї з команд, виплата гонорару за суддівство та інспектування здійснюється як за виконану роботу, за умови, якщо судді прибули на місце проведення матчу.

8. Якщо матч не відбувся у зв’язку з форс-мажорними обставинами, відшкодовуються тільки витрати на відрядження суддів.

Глава V. СУДДІВСТВО

Глава VI. СТАТИСТИКА

Стаття 27. Мета

1. Метою ведення статистики є:

- визначення найкращих гравців сезону за індивідуальними показниками

- визначення найкращих команд за командними показниками

- більшої інформативності про змагання з американського футболу

- більш розгорнутого висвітлення матчів з американського футболу у ЗМІ

2. Надавати для тренерського штабу Збірної УЛАФ статистичну інформацію про гравців, що під час проведення чемпіонату продемонстрували свій рівень майстерності відповідно до вимог тренерського штабу збірної та Положення про збірну України з американського футболу

Стаття 28. Бюро статистики

1. Бюро статистики (надалі Бюро) – незалежна організація, яка збирає Протоколи матчів Чемпіонату УЛАФ, обробляє їх, проводить аналітичні розрахунки та надає результати, згідно поставлених завдань на вимогу УЛАФ

2. Команда повинна зазначити у Заявковому листі на Чемпіонат УЛАФ особу (Скорер), яка буде здійснювати ведення статистики на домашніх матчах цієї команди згідно інструкцій Бюро.

3. Бюро повинно забезпечити усі необхідні матеріали Скореру для належного виконання своїх обов‘язків. (див.Додаток) та при необхідності провести навчання відповідних осіб.

Стаття 29. Скорер

1. Скорер – є офіційною особою клуба, яка слідкує за перебігом дій на полі та фіксує дії гравців згідно формулярів.

2. Скорер зобов’язаний належно виконувати свою роботу та по закінченню гри відсилати на адресу Бюро (електронна пошта ____________) усі необхідні документи згідно інструкції.

Стаття 30. Статус гравця

1. Гравці, які беруть участь у змаганнях під егідою УЛАФ, мають статус гравця-аматора.

2. Аматором є гравець, який не одержує винагороди. Допускається компенсація клубом фактичних витрат гравця, пов’язаних з його діяльністю у клубі.

Стаття 31. Переходи гравця

1. У період проведення чемпіонату гравець має право на перехід до іншого клубу, який також приймає участь у чемпіонаті УЛАФ тільки під час перерви між першим та другим колами чемпіонату. При цьому команда, у яку переходить гравець повинна заплатити за дозвіл на трансфер у УЛАФ у сумі:

- Майстер спорту - 1000грн

- Кандидат у майстри спорту – 750 грн

- гравці, з іншими розрядами – 500 грн

Клуб, у який перейшов гравець набуває усі права на цього гравці згідно Ст.31.

2. Перехід гравця до іншого клубу можливий за умови подання ним особистої письмової заяви про таке бажання до УЛАФ Додатково до цієї заяви, гравець має предоставити до УЛАФ трансферного листа від поточного клубу у якому підтвержується, що гравець не має перед клубом ніякої матеріальної заборгованості та дисциплінарних стягнень (наприклад, відсторонення гравця керівництвом клубу від матчів або тренувань), і що клуб не заперечує переходу гравця до іншого клубу. Трансферний лист повинен бути завіреним мокрими печатками поточного клубу. Після отримання згоди про перехід в інший клуб від поточного клубу та УЛАФ, перехід гравця вважається санкціонованим.

3. Після санкціонованого переходу гравця, цей гравець не має права приймати участь у матчах проти свого попереднього клубу, незалежно від етапу чемпіонату УЛАФ, групового або фінального.

4. Якщо під час санкціонованого переходу гравця він був відсторонений УЛАФ від участі в матчах, цей гравець відбуває залишок відсторонення у новому клубі.

5. Якщо поточний клуб відмовляє гравцеві у переході до іншого клубу, УЛАФ має право звернутися до клубу за додатковими поясненнями щодо причин відмови про перехід. Після цього, УЛАФ має право проводити додаткові консультації з гравцем та його поточним клубом щодо урегулювання ситуації та задовольняння інтересів обох сторін (Згідно Ст. 38 цього Регламенту).

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення загальних зборів членів Української ліги американського футболу

від ­­­­_____ 2016 р.

 

Протокол № ­­­­___/2016

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Проведення чемпіонату УЛАФ

Серед команд України

Року

 

Київ – 2016

ЗМІСТ


ЗМІСТ.................................................................................................................................................. 2

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ...................................................................................................................... 3

Глава I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ........................................................................ 4

Глава II. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ........................................................................................... 4

Глава III. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІГИ АМЕРИКАНСЬКОГО ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД УКРАЇНИ............................................................................................................................................................ 4

Глава IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІГИ АМЕРИКАНСЬКОГО ФУТБОЛУ СЕРЕД КОМАНД УКРАЇНИ.............................................................................................................................................. 5

Глава V. СУДДІВСТВО........................................................................................................................ 11

Глава VI. СТАТИСТИКА....................................................................................................................... 12

Глава VII . ПЕРЕХОДИ ГРАВЦІВ ІЗ КЛУБУ В КЛУБ................................................................................ 13

Глава VIII. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ................................................................................................ 14

Глава IX . ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................................. 16


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

ІFАF ─Міжнародна федерація американського футболу

УЛАФ- Українська ліга американського футболу

Президія УЛАФ ─орган оперативного управління УЛАФ

Клуб ─клуб американського футболу, команда (організація, установа, підприємство та ін., які представляють клуб, команду)

Гравець ─Спортсмен, який у складі команди бере участь у навчально-тренувальному процесі та змаганнях з американського футболу

Дивізіон – група команд сформована за територіальною (іншою) ознакою або жеребкуванням

Правила гри ─Звід положень та вимог, затверджених УЛАФ, обов’язкових для виконання у змаганнях з американського футболу серед команд Україні

Регламент ─Регламент чемпіонату Української ліги американського футболу серед команд України 2016 року

Ростер– список гравців команди, що заявлені до участі у чемпіонату УЛАФ серед команд України 2016 року

Офіційна особа ─Представник УЛАФ, керівник команди, який виконує офіційні функції, пов’язані з організацією і проведенням змагань

Суддя ─Особа, призначена УЛАФ для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри

Залікова книжка спортсмена ─Документ установленого зразку, в якому вказано основні особисті дані гравця

Дисциплінарні санкції ─Заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень за поведінку, що підлягає покаранню

Відсторонення ─Заборона гравцю брати участь в офіційних змаганнях або заборона офіційній особі виконувати службові обов’язки на визначену кількість матчів чи на визначений термін

 

Глава I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ

Нормативно-правовою базою Регламенту є:

- Закон України «Про фізичну культуру і спорт»;

- Статут Української ліги американського футболу;

- Правила американського футболу, затверджені Федерацією американського футболу України та Міністерством сім`ї, молоді та спорту у 2009 р.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.037 с.)