Клас 6. Поточні зобов'язанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Клас 6. Поточні зобов'язанняРахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання установи, що виникають протягом звичайної її діяльності і погашення яких очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63 - 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

60 "Короткострокові позики"

На рахунку 60 "Короткострокові позики" обліковуються суми за короткостроковими позиками, одержаними відповідно до законодавства, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:

601 "Короткострокові кредити банків";

602 "Відстрочені короткострокові кредити банків";

603 "Інші короткострокові позики";

604 "Прострочені позики".

На субрахунку 601 "Короткострокові кредити банків" обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті відповідно до законодавства.

На субрахунку 602 "Відстрочені короткострокові кредити банків" обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку 603 "Інші короткострокові позики" обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 "Прострочені позики" обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, від інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті у відповідності із законодавством.

61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" має такі субрахунки:

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими позиками";

612 "Поточна заборгованість за довгостроковими векселями";

613 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями".

На субрахунку 611 "Поточна заборгованість за довгостроковими позиками" обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 "Поточна заборгованість за довгостроковими векселями" ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.

На субрахунку 613 "Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями" обліковується поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

62 "Короткострокові векселі видані"

На субрахунку 621 "Видані короткострокові векселі" ведеться облік векселів, виданих установою згідно із законодавством і термін сплати яких встановлено протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

63 "Розрахунки за виконані роботи"

На рахунку 63 "Розрахунки за виконані роботи" ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи з капітального будівництва і надання послуг у наукових установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

Рахунок 63 "Розрахунки за виконані роботи" має такі субрахунки:

631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками";

632 "Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів";

633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень";

634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті";

635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт".

На субрахунку 631 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" обліковуються розрахунки з постачальниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо та розрахунки з підрядниками за конструкції і деталі, передані їм для будівництва та монтажу, і за виконані будівельно-монтажні роботи.

На субрахунку 632 "Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів" обліковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослідно-конструкторські розробки для науково-дослідних установ.

На субрахунку 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень" обліковуються розрахунки із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби.

На субрахунку 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" обліковуються розрахунки із замовниками за виконані науково-дослідні роботи.

На субрахунку 635 "Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт" обліковуються розрахунки з виконавцями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт науково-дослідної установи.

64 "Розрахунки із податків і зборів"

Рахунок 64 "Розрахунки із податків і зборів" призначено для узагальнення інформації про розрахунки установи за податками та зборами (обов'язковими платежами) згідно з законодавством.

Рахунок 64 "Розрахунки із податків і зборів" має такі субрахунки:

641 "Розрахунки за податками і зборами в бюджет";

642 "Інші розрахунки з бюджетом".

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками і зборами в бюджет" обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і зборів.

Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою.

На субрахунку 642 "Інші розрахунки з бюджетом" обліковуються інші розрахунки установи з бюджетом.

65 "Розрахунки із страхування"

На рахунку 65 "Розрахунки із страхування" ведеться облік розрахунків за відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та за іншими розрахунками за страхуванням.

Рахунок 65 "Розрахунки із страхування" має такі субрахунки:

651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування";

652 "Розрахунки із соціального страхування";

654 "Розрахунки з інших видів страхування".

На субрахунку 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.

За кредитом субрахунку 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" відображаються нараховані зобов'язання за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також одержані кошти від органів страхування, а за дебетом - погашення заборгованості.

На субрахунку 652 "Розрахунки із соціального страхування" ведеться облік розрахунків за операціями з часткової сплати за путівками на санаторно-курортне лікування, облік розрахунків зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів тощо.

На субрахунку 654 "Розрахунки з інших видів страхування" обліковуються розрахунки з інших видів страхування, передбачених законодавством.

66 "Розрахунки з оплати праці"

На рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам із заробітної плати, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, студентам, аспірантам і учням із стипендій та інших подібних виплат.

Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" має такі субрахунки:

661 "Розрахунки із заробітної плати";

662 "Розрахунки зі стипендіатами";

663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит";

664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках";

665 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням";

666 "Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків";

667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків";

668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання";

669 "Інші розрахунки за виконані роботи".

На субрахунку 661 "Розрахунки із заробітної плати" обліковуються розрахунки з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установ, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

На субрахунку 662 "Розрахунки зі стипендіатами" обліковуються розрахунки із стипендій з учнями, студентами й аспірантами.

На субрахунку 663 "Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит" обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями-зобов'язаннями працівників за товари, продані в кредит торговельними організаціями.

На субрахунку 664 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках" обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунку 665 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням" обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів на добровільне страхування шляхом безготівкових розрахунків.

На субрахунку 666 "Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків" обліковуються утримані із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями.

На субрахунку 667 "Розрахунки з працівниками за позиками банків" обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників за зобов'язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку у відповідності з законодавством.

На субрахунку 668 "Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання" обліковуються суми, утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та іншими документами.

На субрахунку 669 "Інші розрахунки за виконані роботи" обліковуються розрахунки за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам тощо) за роботи і виступи та разовими замовленнями.

67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами"

На рахунку 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами" обліковуються розрахунки установи за іншими операціями.

Рахунок 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами" має такі субрахунки:

671 "Розрахунки з депонентами";

672 "Розрахунки за депозитними сумами";

673 "Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування";

(рахунок 67 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2013 р. N 947,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати
відповідно абзацами шостим - одинадцятим)

674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів";

675 "Розрахунки з іншими кредиторами";

676 "Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності".

(рахунок 67 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий
вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим)

На субрахунку 671 "Розрахунки з депонентами" обліковуються операції за розрахунками з депонентами - суми заробітної плати і стипендій, пенсій, допомоги та інших виплат населенню, які не одержані в установлений термін, також обліковуються суми депонентської заборгованості, строк позовної давності яких минув і які підлягають сплаті до відповідних бюджетів.

На субрахунку 672 "Розрахунки за депозитними сумами" ведеться облік депозитних сум.

На субрахунку 673 "Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" відображаються розрахунки за коштами, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для подальшого розподілу (перерахування) за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

(рахунок 67 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2013 р. N 947,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий та дванадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим та тринадцятим)

На субрахунку 674 "Розрахунки за спеціальними видами платежів" ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах; за надходженнями на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо.

На субрахунку 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 67 "Розрахунки за іншими операціями і кредиторами", зокрема розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

На субрахунку 676 "Розрахунки за зобов'язаннями зі спільної діяльності" ведеться облік зобов'язань за операціями, пов'язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема оператором спільної діяльності за отриманими від учасників спільної діяльності активами як вкладами.

(рахунок 67 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

68 "Внутрішні розрахунки"

На рахунку 68 "Внутрішні розрахунки" ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторисів між вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами.

Рахунок 68 "Внутрішні розрахунки" має такі субрахунки:

683 "Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом";

684 "Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом".

На субрахунку 683 "Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом" обліковуються операції з внутрішнього переміщення за рахунок коштів загального фонду кошторису.

На субрахунку 684 "Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом" обліковуються операції з внутрішнього переміщення за рахунок коштів спеціального фонду кошторису.

Клас 7. Доходи

Рахунки класу 7 "Доходи" призначені для узагальнення інформації про доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду бюджетів.

70 "Доходи загального фонду"

Рахунок 70 "Доходи загального фонду" призначено для узагальнення інформації про доходи, що відносяться до надходжень коштів із загального фонду бюджету.

Рахунок 70 "Доходи загального фонду" має такі субрахунки:

701 "Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи";

702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи".

71 "Доходи спеціального фонду"

Рахунок 71 "Доходи спеціального фонду" призначено для узагальнення інформації про доходи спеціального фонду установи на її утримання.

Рахунок 71 "Доходи спеціального фонду" має такі субрахунки:

711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги";

712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ";

713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду";

714 "Кошти батьків за надані послуги";

715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду";

716 "Доходи майбутніх періодів".

(абзац восьмий рахунку 71 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

На субрахунку 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги" обліковуються надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються установою згідно з її основною діяльністю; надходження установи від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна установ; надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету)).

(абзац дев'ятий рахунку 71 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 23.07.2015 р. N 664)

На субрахунку 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ" обліковуються надходження за іншими джерелами власних надходжень установи (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримує установа від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право).

На субрахунку 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду" обліковуються надходження установи, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

На субрахунку 714 "Кошти батьків за надані послуги" обліковуються надходження за рахунок коштів батьків на утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів.

На субрахунку 715 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду" обліковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету загального фонду.

На субрахунку 716 "Доходи майбутніх періодів" обліковуються доходи, отримані у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

(абзац чотирнадцятий рахунку 71 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо.

(рахунок 71 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт"

Рахунок 72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт" призначено для узагальнення інформації про надходження від реалізації готових виробів і продукції виробничих (навчальних) майстерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізації науково-дослідних робіт.

Рахунок 72 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт" має такі субрахунки:

721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень";

722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств";

723 "Реалізація науково-дослідних робіт".

На субрахунку 721 "Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень" обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 відображає суму надходжень від реалізації, а дебетовий - збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.

Результати реалізації після закінчення звітного року відносяться на рахунок 43 "Результати виконання кошторисів".

На субрахунку 722 "Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств" обліковується реалізація продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку відображає суму надходжень від реалізації, а дебетовий - збитки від реалізації продукції.

Результати після закінчення року відносяться на рахунок 43 "Результати виконання кошторисів".

На субрахунку 723 "Реалізація науково-дослідних робіт" обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт.

Списання результатів від реалізації науково-дослідних і конструкторських робіт провадиться за закінченими темами, які здані за актами замовникам.

74 "Інші доходи"

Субрахунок 741 "Інші доходи установ" призначено для узагальнення інформації про доходи від плати за надані послуги установою згідно із законодавством, якщо нарахована плата за розрахунком не може бути в повному обсязі віднесена на певний вид доходу спеціального фонду, а також про доходи за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації дисконту), та відсотки за фінансовими інвестиціями.

На цьому субрахунку ведеться облік доходів від відновлення корисності, курсових різниць, суми дооцінки активів та доходів, пов'язаних зі спільною діяльністю без створення юридичної особи.

(рахунок 74 доповнено новим абзацом другим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

За кредитом субрахунку 741 "Інші доходи установ" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом - його списання на рахунок 43 "Результати виконання кошторисів".

Клас 8. Витрати

Рахунки класу 8 "Витрати" призначені для узагальнення інформації про фактичні видатки і витрати установи в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та кредитування бюджету.

(опис класу 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

80 "Видатки із загального фонду"

Рахунок 80 "Видатки із загального фонду" призначено для узагальнення інформації про видатки із загального фонду бюджету.

Рахунок 80 "Видатки із загального фонду" має такі субрахунки:

801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи";

802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи".

На субрахунку 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи" обліковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установи та на інші заходи.

У кінці року фактичні видатки списуються на результат виконання кошторису за загальним фондом.

На субрахунку 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи" обліковуються фактичні видатки, проведені установою за рахунок коштів, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи.

У кінці року фактичні видатки списуються на результат виконання кошторису за загальним фондом.

81 "Видатки спеціального фонду"

Рахунок 81 "Видатки спеціального фонду" призначено для узагальнення інформації про фактичні видатки за рахунок спеціального фонду бюджету згідно з кошторисами.

Рахунок 81 "Видатки спеціального фонду" має такі субрахунки:

811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги";

812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень";

813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду".

На субрахунку 811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, проведені за рахунок надходжень, що отримані установою як плата за послуги. На цьому субрахунку обліковуються видатки для проведення додаткової діяльності установою.

На субрахунку 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи у частині інших джерел власних надходжень.

На субрахунку 813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду" обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду.

82 "Виробничі витрати"

На рахунку 82 "Виробничі витрати" ведеться облік виробничих витрат за незавершеним виробництвом.

(абзац перший рахунку 82 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

Рахунок 82 "Виробничі витрати" має такі субрахунки:

821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень";

822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств";

823 "Витрати на науково-дослідні роботи";

824 "Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв";

825 "Витрати на заготівлю і переробку матеріалів";

826 "Видатки до розподілу".

На субрахунку 821 "Витрати виробничих (навчальних) майстерень" обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробів, видання друкованої продукції і на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 відображає суму витрат незавершеного виробництва продукції (що знаходиться в процесі виробництва).

На субрахунку 822 "Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств" обліковуються витрати підсобних сільських і навчально-дослідних господарств. Облік витрат ведеться окремо за галузями господарства (тваринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облік витрат на рільництво, овочівництво, садівництво. При потребі облік може бути організовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею тощо). Щодо тваринництва обліковуються окремо витрати на велику рогату худобу, вівчарство, свинарство тощо.

На субрахунку 822 обліковуються усі витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслідок падежу молодняку тварин.

На субрахунку 823 "Витрати на науково-дослідні роботи" обліковуються витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт з підприємствами і установами. У вартість робіт включаються всі видатки, пов'язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 відносяться всі витрати на виконання науково-дослідних робіт. Залишок за субрахунком 823 на кінець року може бути за незакінченими роботами.

Фактична вартість виконаних науково-дослідних робіт і зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 "Реалізація науково-дослідних робіт".

На субрахунку 824 "Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв" обліковуються витрати на виготовлення різних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 "Витрати на заготівлю і переробку матеріалів" обліковуються операції із заготівлі і переробки матеріалів господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо). На цьому субрахунку відображається собівартість заготовлених і перероблених матеріалів. На дебет субрахунку 825 зараховуються всі видатки, пов'язані із заготівлею і переробкою матеріалів, їх вартість, а також видатки на доставку, зберігання тощо. Після завершення заготівлі або переробки того чи іншого виду матеріалів складається акт за підписом відповідних осіб, у якому зазначаються кількість цінностей, одержаних при переробці або від заготівлі, витрати на ці роботи та їх собівартість. Акт затверджується керівником установи і є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками.

На субрахунку 826 "Видатки до розподілу" обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів.

83 "Інші витрати"

На субрахунку 831 "Інші витрати установ" ведеться облік витрат, які не відображені на рахунках 80 - 82, зокрема витрати за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації премії), втрати за активами й зобов'язаннями установи від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрати від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) активів, витрати, пов'язані зі спільною діяльністю без створення юридичної особи, тощо.

(абзац перший рахунку 83 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

За дебетом субрахунку 831 "Інші витрати установ" відображається сума визнаних витрат, за кредитом - списання на рахунок 43 "Результати виконання кошторисів".

84 "Витрати на амортизацію"

На субрахунку 841 "Витрати на амортизацію необоротних активів" ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються суб'єктом державного сектору в процесі звичайної діяльності, організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.

(абзац перший рахунку 84 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 23.07.2015 р. N 664)

За дебетом субрахунку 841 "Витрати на амортизацію необоротних активів" відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом - списання на субрахунок 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

(клас 8 доповнено рахунком 84 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

85 "Витрати майбутніх періодів"

На субрахунку 851 "Витрати майбутніх періодів" ведеться облік сум здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі, передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо).

(клас 8 доповнено рахунком 85 згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.014 с.)