Розділ 1. Практичні заняття.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Практичні заняття.Заняття з фізичного виховання базуються на врахуванні індивідуальних можливостей кожного студента, реакції його організму на фізичне навантаження та стан фізичної підготовленості.

Заняття з фізичного виховання передбачає вступну, основну і заключні частини.

Вступна, підготовча частина: (тривалість 15-20 хвилин) включає вправи на увагу, координацію рухів та загально-розвиваючі вправи. Перед початком заняття обов'язково фіксується вихідний показник частоти серцевих скорочень (ЧСС) у стані спокою. Протягом заняття цей показник враховується для контролю за дозуванням фізичного навантаження.

Установчим режимом фізичного навантаження в процесі розминки є такий, при якому ЧСС не перевищує на початкових заняттях 120-130 поштовхів на хвилину (пошт./хв.) з подальшим підвищенням до 130-145 пошт./хв.

В основній частині заняття (тривалість 45-50 хв.) використовується рівень фізичного навантаження, який забезпечує розвиток загальної витривалості, необхідної для зміцнення серцево-судинної та дихальної систем. Для вирішення цього завдання, як правило, використовується ходьба та оздоровчий біг.

Біг чи ходьбу спочатку необхідно виконувати з інтервалами протягом 3-4 хв., поступово збільшуючи до 15-20 хв. При цьому потрібно регулювати темп руху таким чином, щоб ходьба переходила на біг, а частота серцевих скорочень не перевищувала спочатку 120-150, а потім 140-160 пошт/хв. Після виконання таких вправ обов'язково оцінюється період відновлення по реакції зменшення ЧСС. Окрім розвитку витривалості у цій частині заняття використовуються вправи силового направлення та на удосконалення гнучкості. Силова підготовка включає виконання вправ з зусиллям 80-90% від максимального по 3-4 рази, або до 20 разів з зусиллям 50-70% від максимального. Бажано використовувати для розвитку силових якостей спортивні тренажери, гантелі, еспандери.

Розвиток гнучкості забезпечується шляхом поступового збільшення амплітуди рухів у суглобах під час виконання вправ з багаторазовим повторенням та при виконанні махових рухів.

Розвитку фізичних якостей також сприяє включення до основної частини заняття рухливих ігор, естафет та елементів спортивних ігор.

Заключна частина (тривалість 10-15 хвилин) забезпечує приведення організму до стану відносного спокою. Обов'язково в заключній частині проводиться аналіз реакції організму на фізичні навантаження в процесі всього заняття, використовуються вправи на увагу, розслаблення та відновлення дихання. Також використовуються такі допоміжні засоби, як масаж і самомасаж окремих частин тулуба і кінцівок. Під час проведення заключної частини заняття ЧСС поступово знижується приблизно до ви­хідного рівня. Обов'язково наприкінці заняття кожен студент повинен отримати домашнє завдання.

Головною особливістю занять у спеціальному відділенні є не спортивна направленість, а цілеспрямоване використання фізичних вправ з метою покращення фізичного, психічного здоров'я, удосконалення функціональних можливостей організму за допомогою засобів фізичної культури і спорту. Виконання фізичних вправ повинно бути дозованим і не виконуватися з максимальним зусиллям, до межі своїх можливостей.

З перших занять студенти спеціального відділення оволодівають прийомами самоконтролю та визначення ступеня втоми, навчаються оцінювати реакцію ЧСС на фізичне навантаження. Особлива увага під час занять з фізичного виховання приділяється техніки дихання при виконанні фізичних вправ та формуванню правильної постави.

Навчальні групи у спеціальному відділенні формуються в залежності від характеру порушень в організмі:

Група "А" – студенти з захворюваннями серцево-судинної та дихальної системи;

Група "Б" – студенти з захворюваннями шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи;

Група "В" – студенти з порушенням опорно-рухового апарату;

Група "Г" – студенти з порушенням жіночого біологічного циклу;

Група "Д" – студенти з порушенням органів зору;

Група "Е" – студенти з порушенням обміну речовин.

Група "Ж" – студенти з захворюваннями ЦНС та черепно-мозковими травмами.

Розподіл енерговитрат по частинам заняття у спеціальному відділенні складає приблизно: підготовча частина: 25-30%; основна: 50-60%; заключна: 5-10% від загальної суми за все заняття.

Під час занять зі студентами спеціального відділення потрібно використовувати фізичні вправи такої інтенсивності, які не призводять до фізичного виснаження організму. У підготовчій частині використовуються фізичні вправи помірної інтенсивності, при якій ЧСС підвищується лише на 25-30% від вихідного рівня (не більше 100 пошт./хв.); включаються також дозовані фізичні навантаження середньої інтенсивності, при яких пульс підвищується до 110-115 пошт./хв. Під кінець заняття, за умови достатньої адаптації студентів до фізичних навантажень, виконуються фізичні вправи середньої інтенсивності і дозовано - великої інтенсивності, при виконанні яких пульс підвищується до 70-80% від вихідного рівня (130-140 пошт./хв.).

Виконання субмаксимальних і максимальних навантажень під час занять зі студентами спеціального медичного відділення не бажано.

Вимоги до студентів в процесі практичних занять:

1. Початок занять суворо за розкладом.

2. Прибуття на заняття тільки у спортивній формі: спортивний костюм та спортивне взуття.

3. Довідки про хворобу, незалежно від того, якою лікувальною установою вони видані, повинні бути затверджені печаткою лікаря університету. 4. Довідки про стан здоров‘я студента, звільнення його від практичних занять чи направлення у відповідне навчальне відділення подаються викладачеві на початку навчального року або семестру.

5. Студенти, які звільнені від фізичних навантажень, повинні бути присутніми на заняттях з фізичного виховання та допомагати викладачеві в організаційних питаннях чи суддівстві.

6. Студенти спеціального медичного відділення виконують вправи, які вимагає викладач особисто перед кожним студентом після оцінки функціонального та фізичного стану на початку семестру.

7. Рекомендовано для студентів спец. мед. відділення ведення щоденника самоконтролю.

8. Відповідальність за зберігання одягу і особистих речей несе черговий, який визначається старостами від кожної групи і знаходиться в роздягальні біля речей до кінця заняття.

9. У кожному окремому випадку питання відпрацювання практичних занять вирішує викладач, який відповідає за групу.

Розділ - практичні заняття включає такі теми, як: легка атлетика, гімнастика (ритмічна гімнастика, атлетична гімнастика, загально-розвиваючі вправи та рухливі ігри), спортивні ігри (баскетбол, волейбол, футбол, настільний теніс), професійна-прикладна фізична підготовка.

Легка атлетика

Вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, спеціальні бігові вправи. Оздоровчі аспекти використання легкоатлетичних вправ. Особливості техніки бігу на різні дистанції. Техніка бігу на короткі дистанції (біг по прямій та по повороту). Техніка спортивної ходьби та бігу на середні дистанції, кросового бігу. Особливості техніки бігу в природних умовах. Техніка низького старту та стартового розгону в бігу на короткі дистанції. Ознайомлення з особливостями естафетного бігу. Техніка долання горизонтальних та вертикальних перешкод. Особливості техніки легкоатлетичних стрибків. Розвиток і формування швидкісно-силових та складнокоординаційних якостей. Розвиток швидкісно-силових якостей за допомогою стрибкових вправ. Контроль розвитку швидкісних якостей та витривалості.

Гімнастика.

Навчання елементів гімнастики. Спеціальні гімнастичні вправи в організації рухової діяльності і оздоровленні студентів. Загально-розвиваючі гімнастичні вправи з предметами. Вправи на рівновагу та елементи акробатики. Ознайомлення з вправами на релаксацію, стретчінг. Сприяння розвитку гнучкості засобами гімнастики. Особливості видів дихальної гімнастики. Використання гімнастичних вправ в реабілітації та відновленні фізичного стану після професійного перевтомлення, ознайомлення з базовими кроками аеробіки та сприяння закріпленню їх виконання засобами ідеомоторного тренування

Ритмічна гімнастика:Ознайомлення з вправами корегуючої та ритмічної гімнастики. Ознайомлення з елементами шейпінгу. Складання індивідуальних програм для корекції статури, сприяння розвитку координаційних якостей засобами танцювальної аеробіки. Ознайомлення з напрямками оздоровчого фітнесу. Сприяння подальшому розвитку фізичних якостей за допомогою колового тренування з використанням пліометричних вправ.

Атлетична гімнастика:Ознайомлення з розвитком спеціальних рухових якостей засобами атлетизму. Ознайомлення з технікою виконання силових вправ для різних груп м’язів. Ознайомлення з особливостями використання тренажерів в силовій підготовці. Ознайомлення з особливостями використання атлетичних вправ відповідно до типів конституції тіла.

Загально-розвиваючі вправи та рухливі ігри:Вивчення комплексів загально-розвиваючих вправ на місці та в русі. Ігри з елементами загально-розвиваючих вправ, з ходьбою, стрибками, ігри з м’ячем і метанням для розвитку основних рухових здібностей.

Спортивні ігри

Баскетбол:Вправи загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи баскетболістів. Основи техніки та тактики гри в баскетбол. Тактика гри у нападі та захисту в баскетболі. Ловля і передача м’ячарізними способами з місця, в кроці зі зміною місць, ведення м’яча різними способами на місці і в русі, перехвати м’яча під час передачі, кидки м’яча в кошик з близьких і далеких відстаней однією і двома руками, зонний, особистий і змішаний захист, тактика гри в баскетбол, навчальна гра, участь в змаганнях.

Волейбол:Спеціальні вправи волейболіста. Основи техніки гри. Стійки волейболістів і переміщення по майданчику приставними і хресними кроками, прийом і передача м’яча різними способами, подачі м’яча різними способами, розміщення гравців на майданчику і техніка передач, нападаючі удари, різні види блокування та страхування, організація захисту, тактика гри в волейбол, навчальна гра, участь в змаганнях.

Футбол:Вправи загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи футболістів. Основи техніки та тактики гри у футбол. Удар внутрішньою стороною ступні по нерухомому м'ячу і м'ячу, що котиться, зупинка м'яча внутрішньою стороною, підошвою. Ведення м'яча носком, серединою та зовнішньою частиною підйому. Техніка гри воротаря. Удар м'яча головою з місця і в русі, жонглювання м'ячем. Удари по м'ячу що летить, підстрибує. Зупинка м'яча, що опускається чи летить назустріч, грудьми, стегном, ступнею. Відбирання м'яча вибиванням у випаді і підкаті. Гра в стінку, прості ігрові комбінації за стандартних положень.

Удари по м'ячу після ведіння, індивідуальні тактичні дії, групові тактичні дії, відбір м'яча. Удари по м'ячу середньою частиною підйому на силу та точність із різних положень. Удари по м'ячу головою з різних опорних і без опорних положень, викидання м'яча із-за бокової лінії. Навчальні та двосторонні ігри, ігрові вправи. Гра в міні-футбол, участь в змаганнях.

Настільний теніс:Вправи загального розвитку та спеціально підготовчі вправи тенісиста. Основи техніки та тактики гри в настільний теніс. Тактика гри у настільному тенісі. Подача м’яча через сітку Перебивання м’яча через сітку. Загально-фізичні вправи, які розвивають м'язи необхідні для гри, тактика гри в настільний теніс, одиночна і парна гра, навчальні ігри, участь в змаганнях.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.011 с.)