Відредагуйте фрагменти текстів автобіографії.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відредагуйте фрагменти текстів автобіографії.АВТОБІОГРАФІЯ

Відредагуйте фрагменти текстів автобіографії.

· Я народилася в 1958 році 17 серпня в місті Харкові в родині робочого, українка. В 1975 році закінчила 10 класів середньої школи №124 м. Харкова. В 1975 році поступила до Харківського інститута громадського харчування.

· З 1960 по 1965 рік вчився заочно на геолого-географічному факультеті Харківського державного університета імені О.М. Горького (сьогодні імені В. Каразіна), де отримав фах економ-географа, вчителя географії. Постійно приймав активну участь в громадянському політичному житті рідного міста.

· Я, Васільєв Євген Петрович, народився 17 листопаду 1938 року в с. Калинівка, Миколаєвської області, Миколаєвського району.

· В 1983 році пішов до першого класу загальноосвітньої Веселівської школи № 1, яку завершив в 1993 році з відзнакою. З 1993 року вчився в Запоріжзькому Національному Університеті на юридичному факультеті, який закінчив у 1998 році та одержав повну вищу освіту за професією правознавство.

· З вересня 2000 по лютий 2005 року працював юрисконсультом аграрної кампанії «Нива» в смт. Веселе. З лютого 2005 року прийнятий на посаду юрисконсульту апарату Веселівської районної державної адміністрації Миколаєвської області, де працюю по сьогоднішній час.

  • 2. Перекладіть українською мовою.

Автобиография

Я, Васильев Николай Павлович, родился 15 декабря 1962 года в Луганской области, в г. Сватово.

В 1970 году поступил в общеобразовательную среднюю школу № 1 г. Сватово, которую окончил в 1980 году.

В 1980 году поступил в Луганский политехнический институт, который закончил в 1985 году по специальности инженер-теплоэнергетик.

С 1985 года по настоящее время работаю на предприятия «Golden Telekom» инженером.

Состав семьи:

Жена, Васильева Наталья Ивановна, 1968 года рождения, работает медсестрой в больнице скорой помощи.

Сын, Васильев Алексей Николаевич, 1994 года рождения, студент 1 курса КНУ им. Шевченко.

Мать, Васильева (Костромская) Марина Фёдоровна, 1938 года рождения, пенсионер, проживает по адресу: Луганская область, г. Сватово, ул. Кударя, 38.

Отец, Васильев Павел Васильевич, 1938 года рождения, пенсионер, проживает по адресу: Луганская область, г. Сватово, ул. Кударя, 38.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Відредагуйте фрагменти характеристики.

· Дякуючи високій працездатності і добрим здібностям, Васільчук С.В. було переведено ведучим інженером цьої служби.

· На протязі роботи у службі Д’яков М.М. показав себе як кваліфікований спеціаліст, добре знаючий свої обов’язки, чутливий, впевнений у собі. В трудовому коллективі користується повагою та авторитетом.

· Характеристика призначається для подання до Миколаївського Державного Педагогічного Університета ім. В. Сухомлинського.

· Протягом полутора років займає посаду бугалтера. В трудовому коллективі за період праці зарекомендувала себе як вірний друг, готовий прийти на допомогу.

· Висока отдача Ващук Сергія Ільїча в роботі та особливості інтелекта визивають повагу і вдячність співробітників. Він неоднократно приймав участь і перемагав на конкурсах серед молодих фахівців отраслі. Його роботу завжди відзначають на відмінно.

  • 2. Перекладіть українською мовою.

Характеристика

Николаева Николая Андреевича,

выпускника инженерно-экономического факультета Киевского национального университета

технологии и дизайна,

1985 года рождения, образование высшее.

Николаев Н.А. – выпускник инженерно-экономического факультета Киевского национального университета технологи и дизайна. За время обучения проявил себя как старательный студент, постоянно повышал свой профессиональный уровень. Николаев Н.А. неоднократно принимал участие в научных конференциях. Выступал с содержательными докладами по вопросам маркетинга. Выпускник также принимал участие в межуниверситетской студенческой конференции «Новое поколение маркетологов», где выступил с темой: «Падение медиа-бюджетов в условиях финансового кризиса».

Николаев Н.А. с первого курса работал над темой дипломной работы «Интернет-маркетинг». Дипломная работа показывает, что выпускник хорошо ориентируется в исследованном материале и свободно владеет теоретическими основами, удачно соединяет теорию с практическим анализом реальных компаний.

Следует отметить, что Николаев Н.А. печатался в журналах «Выпускник», «Молодые предприниматели».

Выпускник требователен к себе, пользуется уважением среди товарищей и преподавателей факультета.

Характеристику выдано по месту требования.

07.07.2010

Декан

инженерно-экономического факультета подпись Л.К. Яшина

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Відредагуйте фрагменти текстів рекомендаційних листів.

· Я получив Ваш лист з проханням дати об’єктивну рекомендацію п. Ковальову А.П., який нещодавно ходотайствує про посаду заступника директора у Вашій фірмі. Ковальова А.П. я знаю з 1998 року, тобто тоді, як він почав працювати в нашому об’єднанні. Безперечно, Ковальов А.П. – дуже чутлива, добра, товариська людина, користується повагою та авторитетом серед колег.

· На ваше прохання дати об’єктивну рекомендацію Лєсній Татяні Олександровні – претенденту на посаду завідувача кафедрою з фізики у Вашому університеті маю слідуючі застереження.

· Ілью Генадійовича я знаю з 2000 року, тоді, коли він почав працювати на нашій фірмі. Безперечно, він користується авторитетом, його поважають колеги. На нинішній посаді діловода Ілья добився високих результатів. Його можна характеризувати як відповідального й старанного робітника.


  • 2. Перекладіть українською мовою.

Рекомендательное письмо

Подтверждаю, что господин Васильев, родившийся 30 марта 1967 года, в период с 14 мая 1997 года по 1 января 2011 года работал в нашей компании на должности менеджера.

Господин Васильев был задействован в продвижении нового товара на российский рынок. Особенно хочется отметить его организаторские способности, умение быстро находить и налаживать связи с отечественными и зарубежными партнерами. Благодаря своим обширным знаниям и работоспособности, он в краткие сроки сумел разобраться с технологическими особенностями нового продукта. Несмотря на сжатые сроки и неблагоприятные обстоятельства, ему удалось добиться выполнения показателей по бизнес-плану. Господин Васильев разработал и провел ряд семинаров и тренингов для дилеров по ознакомлению и работе с продуктом, что способствовало его продвижению на рынке. Мы благодарны господину Васильеву за успешное сотрудничество. Если информация в рекомендательном письме не показалась вам исчерпывающей, буду рад ответить на ваши вопросы.

Генеральный директор М.И. Шумский

ЗАЯВА

НАКАЗИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Відредагуйте частини текстів наказу.

· Контролювання за виконанням дійсного наказу надати заступникові начальника облуправління.

· ВІДПРАВИТИ:

· Коваль Сергія Степановича у м. Київ сроком на 10 днів по питаннях виробництва.

· ПРИЗНАЧИТИ:

· Іванову Ульяну Петрівну на посаду завідувача відділом... з посадовою ставкою згідно штатного розкладу.

· ЗВІЛЬНИТИ:

· Козачук Констянтина Валерйовича із займаючої посади за самовільний уход з роботи 2.12.11.

· ПЕРЕВЕСТИ:

· Григоренко Ганну Валер’ївну, бугалтера II категорії віділу економічного аналізу, на посаду економіста І категорії цього самого віділу, за її бажанням, з посадовим окладом 2600 гривнів на місяць.

· НАДАТИ:

· Мовчан Олексію Федоровичу, заміснику начальника механічного цеха, щорічний відпуск на 24 робочіх днів з 28 листопада по 24 грудня 2011 р. за період роботи з 5 березня 2010 р. по 4 березня 2011р.

  • 2. Перекладіть українською мовою.

Киевская фирма «Орион»

Приказ № 354

10.11. 2011 г. Киев

О назначении на должность

НАЗНАЧИТЬ:

Артемьева Ефрема Афанасьевича на должность экономиста фирмы с 11 ноября 2011 года с трёхмесячным испытательным сроком, установив должностной оклад в размере 2500 гривен.

Основание: заявление Артемьева Е.А. и согласие начальника планового отдела Лескова А.И.

Директор фирмы подпись А.М. Николаев

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Общие положения

1.1. Настоящий договор является срочным трудовым договором. На основании настоящего трудового договора возникают трудовые отношения между работником и предприятием, которые со стороны последнего реализуются Работодателем.

1.2. Термином «Стороны» в настоящем договоре определяются Работодатель и Работник.

Обязанности сторон

2.1. В соответствии с этим трудовым договором Работник обязуется выполнять работу, определенную настоящим договором, а Работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством, коллективным договором и соглашением сторон.

2.2. Работник обязуется:

2.2.1. выполнять работу, предусмотренную трудовым договором, заданиями работодателя и должностной инструкцией;

2.2.2. своей работой оказывать содействие увеличению прибыли Работодателя;

2.2.3. выполнять требования техники безопасности труда, правила противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности;

2.2.4. нести полную материальную ответственность за предоставленные ему материально-технические ценности на условиях, предусмотренных действующим законодательством Украины;

2.2.5. не разглашать конфиденциальную информацию, а также сведения, которые составляют коммерческую тайну предприятия, и нести ответственность за ее разглашение, установленную действующим законодательством Украины...

ПРЕС-РЕЛІЗ

ЗВІТ

ДОВІДКА

Штамп

Дата, номер

Справка

Выдана Петренко В.С. в том, что он действительно работает в ООО «Электрим» с 29 июня 2010 года на должности инженера-проектировщика с должностным окладом 2893 (две тысячи восемьсот девяносто три) гривни.

На время с 8 июля 2011 года по 2 августа ему предоставляется отпуск с сохранением рабочего места.

По возвращении из отпуска Петренко В.С. приступает к работе в той же должности и с тем же окладом.

Справка выдана для предъявления по месту требования.

Директор подпись А.С. Синицын

Главный бухгалтер подпись В.С. Тимощук

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

ПРОТОКОЛ

СЛУЖБОВИЙ ЛИСТ

АВТОБІОГРАФІЯ

Відредагуйте фрагменти текстів автобіографії.

· Я народилася в 1958 році 17 серпня в місті Харкові в родині робочого, українка. В 1975 році закінчила 10 класів середньої школи №124 м. Харкова. В 1975 році поступила до Харківського інститута громадського харчування.

· З 1960 по 1965 рік вчився заочно на геолого-географічному факультеті Харківського державного університета імені О.М. Горького (сьогодні імені В. Каразіна), де отримав фах економ-географа, вчителя географії. Постійно приймав активну участь в громадянському політичному житті рідного міста.

· Я, Васільєв Євген Петрович, народився 17 листопаду 1938 року в с. Калинівка, Миколаєвської області, Миколаєвського району.

· В 1983 році пішов до першого класу загальноосвітньої Веселівської школи № 1, яку завершив в 1993 році з відзнакою. З 1993 року вчився в Запоріжзькому Національному Університеті на юридичному факультеті, який закінчив у 1998 році та одержав повну вищу освіту за професією правознавство.

· З вересня 2000 по лютий 2005 року працював юрисконсультом аграрної кампанії «Нива» в смт. Веселе. З лютого 2005 року прийнятий на посаду юрисконсульту апарату Веселівської районної державної адміністрації Миколаєвської області, де працюю по сьогоднішній час.

  • 2. Перекладіть українською мовою.

Автобиография

Я, Васильев Николай Павлович, родился 15 декабря 1962 года в Луганской области, в г. Сватово.

В 1970 году поступил в общеобразовательную среднюю школу № 1 г. Сватово, которую окончил в 1980 году.

В 1980 году поступил в Луганский политехнический институт, который закончил в 1985 году по специальности инженер-теплоэнергетик.

С 1985 года по настоящее время работаю на предприятия «Golden Telekom» инженером.

Состав семьи:

Жена, Васильева Наталья Ивановна, 1968 года рождения, работает медсестрой в больнице скорой помощи.

Сын, Васильев Алексей Николаевич, 1994 года рождения, студент 1 курса КНУ им. Шевченко.

Мать, Васильева (Костромская) Марина Фёдоровна, 1938 года рождения, пенсионер, проживает по адресу: Луганская область, г. Сватово, ул. Кударя, 38.

Отец, Васильев Павел Васильевич, 1938 года рождения, пенсионер, проживает по адресу: Луганская область, г. Сватово, ул. Кударя, 38.

ХАРАКТЕРИСТИКАПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.017 с.)