ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реле часу з пневматичним уповільнювачемВ таких реле електромагніт постійного чи змінного струму діє на контактну систему через затримуючий пристрій в вигляді пневматичного демпфера або часового механізму. Витримка часу міняється при регулюванні цього пристрою. Перевагою такого реле є можливість живлення як змінним, так і постійним струмом і незалежність від напруги і частоти живлення, температури.

Пневматичне реле РВП застосовується в схемах електропривода метелоріжучих станків і інших механізмів. При спрацюванні електромагніта колодка під дією пружини опускається і діє на мікропереключувач. Колодка також зв’язана з з гумовою діафрагмою пневматичного сповільнювача. Швидкість руху колодки визначається перерізом отвору, через який всмоктується повітря в верхню частину сповільнювача. Витримка часу регулюється голкою, яка міняє переріз цього отвору. Контактна система спрацьовує без витримки часу.

Реле з пневматичним сповільненням дозволяє регулювати витримку часу в діапазоні від 0,4 до 180 с з точністю . Контактна система мікропереключувача допускає тривалий струм 3 А, струм відключення 0,21 А при змінній напрузі 380 В.

У сповільнювачах вигляді анкерного механізма його пружина заводиться під дією електромагніта. Контакти реле запускаються в рух лише після того, як зв’язаний з ним анкерний механізм відраховує визначений час.

Витримку часу в цих реле регулюється в діапазоні від 7 до 17 с з точністю . В реле є і не регулюючі контакти, які зв’язані з якорем електромагніта і використовуються в колах, в яких не потрібно витримки часу.

 

Моторні реле часу

Для створення витримки часу 20-30 хвилин використовують так звані моторні реле часу, в склад яких входить електродвигун з заданою частотою обертання. Промисловістю випускається велика серія цих релена витримки часу від 1 с до 26 хв з різним виконанням контактів. Для пуску реле подається напруга на електромагніт 1 і двигун 2. З допомогою ручки 12 електромагніт без витримки часу включає муфту 3, 4 і замикає вихідний контакт 5. Через муфту і зубчасту передачу 6 двигун починає обертати диски 7 з кулачками 8 і 9, які діють на проміжні кулачки 10 і 11 і вихідні контакти 16 і 13. При дотику кулачків 8 і 10 останній повертається проти годинникової стрілки і дає можливість контактній пластині 14 опуститися вниз під дією сили пружності. При цьому контакт 16 розмикається. При дотику кулачків 9 і 11 останній повертається і звільняє пластину 15, що викликає замикання контакта 13. Витримка часу роботи контактів16 і 13 регулюється шляхом зміни початкового положення дисків 7. При знятті напруги з реле диски 7 повертаються в початкове положення з допомогою спіральної повертаючої пружини 17

Точність роботи реле . Реле дозволяє встановлювати різну витримку часу в п’яти незалежних колах. Вихідні контакти реле допускають довгий струм 10 А і при змінному струмі можуть відключати навантаження потужністю 800 ВА при напрузі 220 В і 100 Вт при тій же напрузі і індуктивному навантаженні постійного струму. Допустимі коливання напруги складають . Час повертання не більше 1 с.

 

 

Запобіжники плавкі

Запобіжник – комутаційний електричний апарат, призначений для захисту електричних кіл від струмових перевантажень і короткого замикання. Це – найпростіші і найпоширеніші електричні апарати, що захищають систему від перевантажень.

Запобіжники спрацьовують, як правило, від струмів, що мають величину від 1 мА до 1000А. вони поділяються на:

1) Запобіжники низької напруги(до 660 В при І=до 1000А)

2) 2) Запобіжники високої напруги(до 35 кВ при І=до 15кА)

Основними елементами запобіжника є:

-плавка вставка, що включається послідовно із колом, яке захищається;

-дугогасильний пристрій.

Запобіжники при спрацюванні проходять декілька стадій

1) нагрівання вставки до температури плавлення;

2) плавлення і випаровування вставки;

3) поява і гасіння дуги

Найбільш розповсюджені матеріали вставок: мідь, цинк, алюміній, плюмбум, срібло. Срібні вставки найбільш стабільні, але дорогі, цинк і плюмбум мають високу чутливість, але і високий опір.

Запобіжник працює в двох режимах, які різко відрізняються: в нормальних умовах і в умовах перевантажень і коротких замикань. В першому випадку нагрів вставки має характер усталеного процесу, при якому вся виділяючи в ньому теплота віддається в навколишнє середовище. При цьому крім вставки нагріваються до установленої температури і всі інші деталі запобіжника. Ця температура не повинна перевищувати допустимих значень. Струм, на який розрахована плавка вставка для довгої роботи, називають номінальним струмом плавкої вставки . Він може відрізнятися від номінального струму самого запобіжника

Зазвичай в один і той самий запобіжник можна вставити плавкі вставки на різні номінальні струми. Номінальний струм запобіжника, вказаний на ньому, рівний найбільшому із номінальних струмів плавких вставок, призначених для даної конструкції запобіжника.

Захисні властивості запобіжника при перевантаженнях нормуються. Наприклад, для запобіжника з плавкими вставками на номінальні струми 63-100А плавкі вставки не повинні перегоріти при протіканні струму 1,3 на протязі 1 години, і при струмі 1,6 повинні перегоріти за час до 1 години. При струмах, які перевищують струм плавлення, запобіжник повинен спрацювати відповідно до струмо-часової характеристики. Зі зростанням струму степінь прискорення перегорання плавкої вставки повинен зростати набагато швидше струму. Для отримання такої характеристики надають вставці спеціальну форму або використовують металургійний ефект, який полягає в тому, що багато легкоплавких металів здатні в розплавленому стані розчиняти деякі тугоплавкі метали…

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.007 с.)