Білет №53 Складні випадки слововживання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Білет №53 Складні випадки слововживання. 

Омоніми становлять неабияку трудність у практиці слововживання. Тому основна вимога до тексту з омонімом - чіткість, виразність, повнота інформації, точність контексту.

Існує також явище міжмовної омонімії – продукт взаємодії близькоспоріднених мов, сплутування однакових за звучанням слів, що позначають різні поняття у різних мовах. Це дало змогу називати міжмовні омоніми "фальшивими друзями перекладача", "підводними рифами у мовленні", "ключами, що відмикають зовсім різну дійсність".

Провокаційна близькість слів – однаковість (чи приблизна однаковість) звучання - створює проблему в міжкультурній комунікації, є причиною двозначних ситуацій або словесною пасткою під час перекладу.

Наведемо приклади з різних слов'янських мов, напр.: польської: pogrzeb (похорон) - погріб (укр.); charakterny (відважний, рішучий) -характерний (укр.); grzywna (штраф) - гривня (укр); duma (гордість, пиха) - дума (укр.); dywan (килим) - диван (укр.); sielanka (легке, безтурботне життя, ідилія) - селянка (укр.); waza (супниця) - ваза (укр.); чеської: biograph (кінематограф) - біограф (укр.); buchta (булка) -бухта (укр.); holka (дівчина) - голка (укр.); crstvy (свіжий) - черствий (укр.); huba (рот) - губа (укр.); zachod (туалет) - захід (укр.); pozor (увага) - позор (рос, ганьба); plennik (грабіжник) - пленник (рос, полонений); socha (статуя) - соха (рос, плуг); сербської: сад (зараз) -сад (укр.); хорватської: домовина (батьківщина) - домовина (укр.); вреднота (надбання) - вреднота (укр.); російської: пильний (від пилу) - пильний (укр., ретельний); наглий (раптовий) - наглий (укр., нахабний); неделя (тиждень) - неділя (укр., день тижня); мешкать (бути повільним) - мешкати (укр., проживати); орать (кричати) - орати (укр., землю); рожа (морда, пика) -рожа (укр., мальва, троянда); человек (людина) — чоловік (укр., одружений); запамятовать (забути) — запам 'ятати (укр.) та ін.

Результатом досліджень явища російсько-української міжмовної омонімії став словник, який нараховує близько 2,5 тисяч омонімічних пар31. Причиною прикрих помилок у щоденному мовленні є сплутування слів, однакових за звучанням у російській та українській мовах. Дібрала та докладно пояснила правильне вживання таких омонімів І. Фаріон: Ми часто боліємо за „Шахтар" (замість уболіваємо); називаємо по фамілії (замість на прізвище, а фамілія живе у селі); губимо чужу долю (замість занапащаємо, а губимо речі); мішаємо працювати (замість заважаємо, а мішаємо кашу); їмо обід з трьох блюд (замість із трьох страв на різних блюдах); лишаємо когось прав (замість позбавляємо, а лишаємо напризволяще); відказуємо у послузі (замість відмовляємо, а відказуємо на запитання); дурно себе почуваємо (замість погано, зле, але дурно кудись йдемо); смутно згадуємо (замість нечітко, ледве, а смутно хіба від цього на душі); приїздимо зі свитою (замість із почтом, але у старій свиті); путаємо терміни (замість плутаємо, а путаємо коней); заказуємо квитки (замість замовляємо, але заказуємо туди їхати); заставляємо щось робити (замість змушуємо, а заставляємо хату меблями і річ у ломбарді); доказуємо теорему (замість доводимо, а доказуємо казку до кінця); цілу неділю ходимо на роботу (замість тиждень, а в неділю відпочиваємо); заїжджаємо комусь у рожу (замість у пику, а рожі зацвітають у саду); поступаємо до університету (замість вступаємо, а поступаємо комусь шмат городу); гойдаємо дитину в люльці (замість колисці, а люльку куримо); зачиняємо калитку (замість хвіртку, а калитку ховаємо); йдемо до книжного магазину (замість книжкового чи книгарні, але знаємося на книжному стилі); являємося найбільшими знавцями (замість є, а являємося хіба що у сні); їздимо на рибалку (замість на риболовлю, але з рибалками); гадаємо на кавовій гущі (замість ворожимо, а гадаємо, що знаємо українську мову...).

Міжмовна омонімія може стосуватися й віддалених від української мов. Найчастіше це зумовлює помилки під час перекладу текстів. Перекладачі залишають поза увагою окремі відтінки значень слів, напр., з англійської: accurate (точний), magazine (журнал), figure (цифра), dramatic (несподіваний, яскравий), decade (десятиріччя), formal (офіційний), nation (народ, країна), sabotage (диверсійний акт), popular (народний), з французької: artiste (художник) та ін. Звичайно, для того, щоб уникати таких помилок, треба знати предмет перекладу, досконало володіти мовою оригіналу та його лексико-граматичними особливостями у зіставленні з рідною, частіше звертатися до перекладного словника рідною, частіше звертатися до перекладного словника.

Омоніми можуть застосовуватися у різних функціональних стилях, але лише в художньому - з певною стилістичною метою. Науковий і офіційно-діловий вимагає точності контексту, тому омоніми у них не мають стилістичних функцій.

Пароніми

Непорозуміння у результаті неправильного вживання слів-паронімів Неправильне вживання слів-паронімів у повсякденному мовленні призводить до непорозуміння, іноді створює комічний ефект (сплутування слів уява/уявлення, компанія/кампанія, плутати / путати; поява незрозумілих слів, замість фотогенічний — фотогігієнічний та ін.).

Ось деякі приклади неправильного слововживання: Стан хворого задоволений (замість задовільний); Посольство Японії в Україні засвічує (замість засвідчує) свою повагу і має честь повідомити про Програму надання ґрантів... Посольство також висловлює прохання уважно познайомитись (замість - ознайомитись) з умовами і донести інформацію усім зацікавленим; Класична "економічна людина " найчастіше являється нам (замість - ми уявляємо класичну "економічну людину") в образі підприємця, що максимізує прибуток.

 

постраждати від знецінення потерпіти від знецінення
поступають податки надходять податки
поступило в продаж надійшло в продаж
поступити по закону діяти (чинити) згідно з законом
потерпіти аварію зазнати аварії
по цим галузям у цих галузях
правка не внесена поправка не внесена
представити депутата відрекомендувати депутата
пресловутий сумнозвісний
приведіть приклад наведіть приклад
прийомна голови приймальня голови
приводити до висновку призводити до висновку
приймати участь брати участь
прийняти до відома взяти до відома
прийняти участь у чому взяти участь у чому
прийшли всі без виключення прийшли всі без винятку
прийшло в голову спало на думку
провадити курс реформ проводити курс реформ
проводити операції провадити операції
продовження буде далі буде
протирічити суперечити
рахувати (я рахую) вважати (я вважаю)
рішення по найбільш важливим питанням рішення з найважливіших питань
робити зусилля докладати зусиль
роздався телекфонний дзвінок пролунав телефонний дзвінок
розподіл влади на… поділ влади на…
розробити міроприємство розробити заходи
розтаможувати товар розмитнювати товар
саме по собі саме собою
свідоцтвом цього є свідченням цього є
сказано на мій адрес сказано на мою адресу
складає 100 гривень становить 100 гривень
слідувати прикладу наслідувати приклад
слідуюче питання наступне питання
співпадати збігатись
співставляти зіставляти
споживати інформацію користуватися інформацією
справа рухається повільно справа посувається повільно
спрямовувати закон комітетам направляти закон комітетам
стосовно щодо
стремління прагнення
судьба людини доля людини
ставити акцент на чомусь робити акцент на чомусь
стрибати з одного боку в інший кидатись з одного боку в інший
так прийнято так заведено
так як оскільки, бо
творче лице творче обличчя
тим не менше а втім, проте, однак
тормозити гальмувати
трапилася сварка сталася сварка
туристська поїздка туристична поїздка
у заключення сказав на закінчення (у підсумку, у кінці) сказав
узгоджувальна комісія погоджувальна комісія
умісно сказати доречно сказати
у мутній воді у каламутній воді

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.01 с.)