ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВКАЗІВКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ СТРІЛЬБ 

1. Вправи зі стрілецької зброї виконуються в тирі (на стрільбищі). При цьому визначаються:

1.1. Вихідний рубіж.

1.2. Рубіж відкриття вогню.

1.3. Пункт бойового постачання.

2. Навчальні стрільби проводяться за наявності наказу (доручення) керівника органу (підрозділу) про проведення навчальних стрільб з особовим складом.

3. Підрозділи повинні прибувати на стрільбище (у тир) не пізніше, ніж за 20 хвилин до початку стрільб. Цей час використовується для підготовки зброї і патронів до стрільби, перевірки знань заходів безпеки особовим складом, умов виконання вправ, роботи мішеневого обладнання і засобів зв’язку, організації занять у тилу і підготовки першої зміни до стрільби.

4. Після прибуття особового складу на стрільбище за командою керівника стрільб на командному пункті підіймається білий прапор (уночі – включається світло ліхтаря білого кольору). З виходом зміни на вихідний рубіж і до команди “Відбій” замість білого прапору підіймається червоний (уночі-влючається світло ліхтаря червоного кольору).

5. На вихідному рубежі керівник стрільб перевіряє готовність зміни до виконання вправи і дає наказ роздавачу боєприпасів видати зміні патрони. Стрілець, який одержав патрони, оглядає їх і доповідає керівнику, наприклад: ,,Капітан Іваненко три (чотири, …) бойові патрони одержав та оглянув”.

6. За командою керівника стрільб: ,,Зміна, спорядити магазини”, стрілець від’єднує магазин від зброї (у випадку з пістолетом – не виймаючи його з кобури), споряджає патронами магазин та приєднує його до зброї (у випадку з пістолетом – до основи рукоятки, не виймаючи повністю пістолет із кобури).

7. Керівник, переконавшись у готовності зміни (стрільця), подає команду: ,,Зміна, на рубіж відкриття вогню – кроком руш”. Після прибуття зміни на рубіж відкриття вогню керівник командує: ,,Зміна, заряджай (приготуватися)”. За цією командою стрілець повинен прийняти вихідне положення для виконання відповідної вправи та виконує підготовчі дії згідно порядку її виконання. Наприклад при виконанні початкових вправ стрільби з пістолета – вийняти пістолет із кобури, вимкнути запобіжник, надіслати патрон до патронника, увімкнути запобіжник. Після закінчення приготування стрілець зобов’язаний доповісти про готовність до стрільби, наприклад: ,,Капітан Іваненко до стрільби готовий”.

8. Перевіривши готовність до стрільби кожного стрільця і прийнявши доповіді від них, керівник подає команду: ,,Вогонь” (,,Старт”). За цією командою стрільці здійснюють визначені порядком виконання вправи дії (наприклад, вимикають запобіжник, ставлять курок на бойовий звід або починають переміщення) і ведуть вогонь.

9. Якщо під час ведення вогню з якихось причин виникає затримка (зброя не стріляє) стрілець повинен прибрати палець зі спускового гачка, підняти вільну руку до гори (ствол зброї при цьому повинен бути направлений тільки у бік лінії мішеней), після цього повинен підійти керівник стрільб та прийняти міри щодо усунення затримки.

10. Закінчивши виконувати вправи, стрілець повинен: утримуючи зброю у бік лінії мішеней, доповісти про закінчення стрільби, наприклад: ,,Капітан Іваненко стрільбу закінчив”.

11. Керівник стрільб, переконавшись, що зміна закінчиластрільбу, подає команду: ,,Зміна, розряджай! Зброю — до огляду”. За цією командою стрільці повинні: від’єднати магазин від зброї та забезпечити огляд керівником стрільб відсутності патрона в патроннику. Наприклад, у випадку пістолета – витягти магазин із основи рукоятки пістолета та покласти його під вели­кий палець правої руки попереду запобіжника так, щоб подавач магазину був на 2—3 см вище, ніж затвор.

12. Оглянувши зброю кожного стрільця, керівник подає команду: ,,Оглянуто”. За цією командою стрілець повинен:

12.1. Закрити патронник (зняти затвор із затворної затримки).

12.2. Спустити курок з бойового зводу, увімкнути запобіжник.

12.3. Приєднати магазин (у випадку пістолета – вставити магазин в основу рукоятки пістолета і сховати його до кобури).

13. Після огляду зброї керівник стрільб подає команду:
,,Відбій” і за необхідністю веде зміну для огляду мішеней. Огляд мішеней керівником і стрільцями здійснюється за командою: ,,Зміна, до мішеней кроком руш”. Керівник зупиняє зміну в двох-трьох кроках від мішеней і заслуховує доповідь стрільців, наприклад: ,,Товаришу полковнику, капітан Іваненко виконував першу вправу із пістолета (автомата), у ціль влучено трьома кулями (вибив 25 очок), оцінка відмінно”.

14. Під час виконання вправ керівник стрільб повинен
знаходитись позаду зміни, яка стріляє, і не втручатися в дії
стрільців при умові додержання ними заходів безпеки та прийомів стрільби.

15. Сигнали на показ, рух і освітлення цілей повинні подаватися так, щоб їх не було чутно (помітно) стрільцям.

16. Якщо стрілець не виконав вправу, то повторна стрільба проводиться тільки після додаткового навчання, при цьому в журнал обліку занять, відвідування і успішності службової та бойової підготовки заносяться оцінки як першої, так і повторної стрільби. До виконання наступної вправи працівники допускаються при отриманні позитивної оцінки в попередній вправі.

17. Після закінчення стрільби керівник дає команду зібрати гільзи, перевірити наявність зброї, магазинів, сумок для магазинів, перевіряє правильність заповнення відомості видачі набоїв. Потім проводить аналіз заняття і оголошує оцінку за стрільбу кожному стрільцю та органу (підрозділу) внутрішніх справ, а також контролює чищення зброї.

Розділ ІІІ

ВПРАВИ ДЛЯ СТРІЛЬБ

Вправи для стрільб з пістолета

№ вправи Призначення вправи Відстань до цілі, м. Ціль Кількість патронів
Початкові вправи    
  1. Прищеплення початкових навичок у стрільбі по нерухомій цілі в необмежений час 15 - 25 Поясна фігура (мішень № 1)
  2. Прищеплення початкових навичок прицільної стрільби по нерухомій цілі в необмежений час Грудна фігура з колами (мішень № 4)
  3. Прищеплення початкових навичок стрільби з двох рук по нерухомій цілі в обмежений час 7 - 15 Поясна фігура (мішень № 2)
Основний курс
  4. Навчання стрільбі по нерухомій цілі в обмежений час     Поясна фігура (мішень № 1)
  5. Навчання стрільбі в умовах нестійкої рівноваги по цілі, що рухається в обмежений час (тільки для працівників ДАІ)     Спеціальна мішень ,,колесо-скат,,
  6. Навчання стрільбі після пробіжки по нерухомій цілі в обмежений час   25, 15, 10   Ростова фігура (мішень № 8)
  7. Навчання стрільбі з перенесенням вогню в обмежений час.     7-10   Поясна фігура (мішень № 2)
    8.   Прищеплення навички ведення вогню із заміною магазину.     Поясна фігура з колами (мішень № 2 - а)
  Вправи для спеціальних підрозділів міліції та для членів груп захоплення  
  9. Навчання техніки стрільби по противнику, який захищений бронежилетом   7-10   Поясна фігура (мішень № 2)  
  10. Відпрацювання навичок ведення вогню, утримання точки прицілювання під час складних пересувань в умовах активного впливу психологічних та фізичних навантажень   7-10   Поясна фігура (мішень № 2)     4, 6 або 8
    11. Прищеплення навички ведення вогню із-за укриттів різних габаритів у комплексі з пересуванням між укриттями та заміною магазину.   15,10   Поясна фігура (мішень № 2)  
    12. Прищеплення навички ведення вогню з автомобіля (виконується в умовах стрільбища).     Макет автомобіля з позначеними зонами враження (колеса, моторний відсік) Ростова фігура (мішень № 8)    
               

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Початкова вправа перша

Ціль — поясна фігура (мішень № 1) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 15 – 25 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — необмежений.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб вихо­дить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Заряджай”, стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, по­дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли.

Початкова вправа друга

Ціль — грудна фігура з колами (мішень № 4) встановлюється на висоті не вище 125 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 25 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — необмежений.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — вибито 25 очок;

,,добре” — вибито 21 очко;

,,задовільно” — вибито 18 очок.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж — відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Заряджай”, стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли.

Початкова вправа третя

Ціль — поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені – 7 – 15 м.

Кількість патронів – 3 шт.

Час на виконання вправи – 8 с.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби – стоячи з двох рук.

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення.

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Заряджай”, стрільці приймають положення для стрільби, приводять зброю у готовність та приймають позицію очікування, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, по­дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника стрільб виконують по три постріли упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.

На початковому етапі навчання можливе виконання цієї вправи роздільно по одному пострілу за 3 с.

Вправа четверта

Ціль — поясна фігура (мішень № 1) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю міше­ні, нерухома.

Відстань до мішені — 25 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 8 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівник стрільб ,,Приготуватись”, стрільці обличчям до мішені, приймають вихідне положення – пістолет зафіксований у кобурі, магазин з трьома патронами в основі рукоятки пістолета, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника стрільб діста­ють з кобури пістолет, вимикають запобіжник, досилають патрон до патронника і роблять по три постріли упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.

На початковому етапі навчання можливе виконання цієї вправи роздільно по одному пострілу за 4 с.

Вправа п’ята

(тільки для працівників служби ДАІ)

Ціль — спеціальна мішень ,,Колесо-скат” (колесо чорного кольору за розміром відповідає скату ВАЗ), яка рухається перпендикулярно напрямку стрільби із швидкістю 1 м/сек протягом 5 м, на відстані 3—6 см від поверхні грунту до нижньої точки кільця. Ціль може з'являтися праворуч або ліворуч.

Відстань до мішені — 15 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 5 с.

Вихідне положення – позиція очікування, всі патрони в магазині.

Положення для стрільби — стоячи з руки (з двох рук).

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення;

,,добре” — 2 влучення;

,,задовільно” — 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівника стрільб ,,Приготуватись”, стрільці обличчям до мішені на платформі розміром 75х75 см, яка укріплюється на чотирьох пружинах (зусилля згинання кожної 10 кг/см) на висоті 15 см над землею, приймають вихідне положення – пістолет у руці, магазин з трьома патронами в основі рукоятки пістолета, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці вимикають запобіжник, досилають патрон до патронника і роблять по три постріли.

Вправа шоста

Ціль – ростова фігура (мішень № 8) встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені – 25 м, 15 м, 10 м (вихідне положення 50 м).

Кількість патронів – 3 шт.

Час на виконання вправи – 25 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби – стоячи, з коліна, лежачи, з руки (з двох рук) (визначається керівником стрільб для кожного рубежу відкриття вогню).

Оцінка:

,,відмінно” – 3 влучення;

,,добре” – 2 влучення;

,,задовільно” – 1 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Працівник за командою керівника стрільб займає вихідне положення на старті (50 м до рубежу відкриття вогню), пістолет знаходиться в кобурі, магазин з трьома патронами в основі рукоятки пістолета. Керівник стрільб, визначає і доводить стрільцю положення для стрільби на кожному рубежі відкриття вогню, області враження мішені та перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Старт”(вмикає хронометр). Стрілець висувається на рубіж відкриття вогню (рухається бігом до 25-метрової позначки), зупиняється, приймає відповідне положення, виймає пістолет із кобури, вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника і робить один постріл у визначену керівником область мішені, продовжуючи рух, виконує постріл з рубежів 15 м і 10 м протягом визначеного часу. Після завершення часу керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.Дозволяється по­чинати рух від смуги мішеней і після досягнення 25-метрової позначки розвернутися на 180°.

Вправа сьома

Ціль — три (дві) поясні фігури (мішень № 2) встановлюються на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухомі.

Відстань до мішені – 7 - 10 м.

Кількість патронів – 3 шт.

Час на виконання вправи — 4 с.

Вихідне положення – позиція очікування (запобіжник вимкнутий).

Положення для стрільби — стоячи з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 3 влучення;

,,добре” – 2 влучення;

,,задовільно” – 1 влучення;

за умови, що вражені всі мішені і час виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. Керівник доводить послідовність враження цілей та подає команду ,,Заряджай”, за якою працівник приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення – позицію очікування. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника стрільб проводить три постріли з перенесенням вогню по трьох цілях у послідовності, вказаній керівником стрільб упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”. Припускається виконання вправи по двох цілях, з перенесенням вогню на іншу мішень після кожного пострілу.

Вправа восьма

Ціль — поясна фігура з колами (мішень № 2 - а) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені – 15 м.

Кількість патронів – 4 шт. (2+2).

Час виконання вправи – 15 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби – стоячи з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 4 влучення;

,,добре” – 3 влучення;

,,задовільно” – 2 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню та за командою ,,Приготуватись” приймає вихідне положення – пістолет зафіксований у кобурі, один магазин у основі рукоятки пістолета, другий – у кишені для запасного магазина, по два патрони у кожному, доповідають про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці приводять зброю у готовність і роблять два постріли, після чого, кожен самостійно, проводять зміну магазину та роблять ще два постріли у ту ж мішень упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.

Вправа дев’ята

Ціль — поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 7—10 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — 5 с.

Вихідне положення – позиція очікування.

Положення для стрільби — стоячи з двох рук.

Оцінка:

,,відмінно” — 3 влучення — 1 в голову, 2 в інші частини;

,,добре” — 2 влучення — 1 в голову, 1 в інші частини;

,,задовільно” — 1 влучення в голову;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встанов­леного часу, з результату знімається одне влучення.

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. За командою керівник стрільб ,,Заряжай” приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення — позиція очікування (пістолет утримується двома руками, магазин з двома патронами в рукоятці пістолета, а третій патрон у патроннику), доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрільці під наглядом керівника ведуть вогонь упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”. Виконується два постріли (подвійний постріл) у корпус, третій — із затримкою в го­лову. Затримка необхідна для точного прицілювання.

Вправа десята

Ціль — поясна фігура (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені — 7—10 м.

Кількість патронів — 4, 6, 8 шт. (залежно від складності відходів).

Час на виконання вправи — 6, 8, 10 с. (залежно від складності відходів).

Вихідне положення – положення очікування.

Положення для стрільби — початок виконання вправи — стоячи з двох рук.

Оцінка:

,,відмінно” — 4, 6, 8 влучень (залежно від кількості патронів);

,,добре” — 3, 4, 6 влучень;

,,задовільно” — 2, 3, 4 влучення;

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Працівник за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню. Керівник доводить послідовність відходів з лінії вогню і подає команду ,,Заряджай” за якою працівник приводить зброю у готовність та приймає вихідне положення – позиція очікування (пістолет тримається двома руками, магазин із патронами в рукоятці пістолета, один па­трон у патроннику), доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Вогонь” (вмикає хронометр). Стрілець під наглядом керівника проводить подвійний постріл, здійснює відхід з лінії вогню способом, який визначає керівник стрільб, кілька разів упродовж визначеного часу, після завершення якого керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.

Наприклад, стрілець займає положення для стрільби стоячи. Після команди ,,Вогонь” фіксує мушку і цілик у контурі мішені, проводить подвійний постріл. Далі виконує відхід управо-униз, з переходом у положення для стрільби з коліна, фіксує мушку і цілик у контурі мішені, проводить подвійний постріл. Виконує відхід уліво перекатом через спину з вихо­дом у положення для стрільби лежачи, фіксація — подвійний постріл. Вправу закінчено. Проектувати можна різні варіанти відходів.

 

Вправа одинадцята

Ціль — дві поясні фігури (мішень № 2) встановлюється на висоті не вище 100 см від нижнього краю мішені, нерухома.

Відстань до мішені – 15 м, 10м.

Кількість патронів – 4 шт. (2+2).

Час виконання вправи – 20 с.

Вихідне положення – зброя у кобурі.

Положення для стрільби – стоячи, з коліна, у присіді з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 4 влучення (по два в кожну ціль);

,,добре” – 3 влучення (два в одну ціль + одне в іншу);

,,задовільно” – 2 влучення (по одному в кожну ціль);

за умови, що час на виконання не був перевищений. За кожен постріл, що був виконаний після закінчення встановленого часу, з результату знімається одне влучення.

Порядок виконання.

Працівник, за командою керівника стрільб, виходить на вихідний рубіж на відмітці 25 м до лінії мішеней та приймає вихідне положення – пістолет зафіксований у кобурі, один магазин у основі рукоятки пістолета, другий – у кишені для запасного магазина, по два патрони у кожному, доповідає про готовність. Керівник стрільб, перевіривши приготування стрільця, подає команду ,,Старт” (вмикає хронометр). Стрілець рухається бігом до першого укриття на рубежі 15 м (макет фрагменту будівлі), займає позицію за укриттям, приводить зброю у готовність і робить два постріли в мішень з однієї руки, стоячи, не виходячи із-за укриття. Після стрільби, залишаючись за укриттям, виконати заміну магазину, привести зброю у готовність та рухатись бігом до наступного укриття на рубежі 10 м (макет паркана або капоту автомобіля – не вище 80 см). Прийнявши позицію за укриттям, стрілець виконує два постріли у мішень №2 з коліна (з колін, у присіді), не виходячи із-за укриття. Після завершення визначеного часу керівник стрільб подає сигнал ,,Час”.

Категорично забороняється виконувати вправу у складі зміни – тільки по одному стрільцю в окремій галереї. При переміщеннях з пістолетом у руках, вказівний палець має знаходитись у положенні ,,поза спусковою скобою”.

Вправа дванадцята

Ціль – макет автомобіля з позначеними зонами враження (колеса, моторний відсік); ростова фігура (мішень № 8) встановлюється на поверхні землі, нерухома; комбінація мішеней.

Відстань до мішеней – 10 м від лінії руху автомобіля.

Відстань між мішенями – 15 м.

Кількість патронів – 4 шт.

Швидкість руху автомобіля – 30-40 км/год.

Вихідне положення – позиція очікування на передньому пасажирському сидінні автомобіля, який стоїть на відстані 20 м від першої мішені.

Положення для стрільби – сидячи на сидінні, з двох рук (з руки).

Оцінка:

,,відмінно” – 4 влучення (по два у кожну мішень);

,,добре” – 3 влучення;

,,задовільно” – 2 влучення (при враженні обох мішеней);

Порядок виконання.

Працівник, за командою керівника стрільб, займає місце на передньому пасажирському сидіння автомобіля, скло опущене, пістолет у кобурі, 4 патрони у магазині; в автомобілі знаходиться водій та на задньому сидінні – керівник стрільб. За командою керівника ,,Заряджай”, стрілець, дотримуючись заходів безпеки, приводить зброю у готовність та приймає позицію очікування, доповідає про готовність. Перевіривши приготування стрільця, керівник подає команду ,,Старт” – автомобіль починає рух. Стрілець самостійно вибирає найзручніше положення для стрільби і, при наближенні до мішеней, робить по два постріли в кожну. Можливі варіанти виконання вправи: з використанням тільки макету автомобіля, враженням ростової мішені лише у зону ніг тощо.

 

 

Примітка. Теоретичне навчання, тренування працівників без патронів на засвоєння методики швидкісної стрільби, а також практичне відпрацювання техніки вказаної методики за умовами виконання початкових вправи № 3 вправ №№ 6, 9, 10 проводяться відповідно до методичних рекомендацій ,,Швидкісна стрільба із пістолета Макарова” — РІО МВС України—1994 (вих. № 6/9—1166 від 16.06.94).

При відпрацюванні всіх практичних вправ дозволяється вводити еле­менти укриттів, захисного спорядження, фізичних навантажень, світлошумових перешкод.

 

 

Вправи для стрільб зі штурмової гвинтівки (автомата)

 

№ вправи Призначення вправи Відстань до цілі, м Ціль Кількість патронів
1. Навчання стрільбі з місця по нерухомій цілі Грудна фігура з колами (мішень №4)
2. Навчання стрільбі з місця по цілі, яка з’являється на обмежений час (для коротко-ствольних автоматів – 100 м) Поясна фігура (мішень №1)
3. Навчання стрільбі з місця по цілі, яка з’являється на обмежений час, з відходом з лінії вогню (вправа для спеціальних підрозділів міліції по боротьбі з організованою злочинністю та тероризмом) 200-350 Кулеметна обслуга (мішень № 10) Ручний протитанковий гранатомет (мішень №9) Поясна фігура (мішень №1)

 

УМОВИ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

Вправа перша

Ціль — грудна фігура з колами (мішень № 4) встановлюється на поверхні землі, нерухома.

Відстань до мішені — 100 м.

Кількість патронів — 3 шт.

Час на виконання вправи — необмежений.

Положення для стрільби — лежачи з упору.

Оцінка:

,,відмінно” — 25 очок;

,,добре” — 21 очко;

,,задовільно” — 18 очок;

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Заряджай”. Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника проводять по три одиночні постріли.

Вправа друга

Ціль — поясна фігура (мішень № 1) на щиті 100x60 см, встановлюється на поверхні землі, яка з'являється тричі по 10 с. з інтервалом 5—10 с.

Відстань до мішені — 200 м (для короткоствольних автоматів — 100 м).

Кількість патронів— 12 шт.

Положення для стрільби — стоячи, з коліна, лежачи з руки.

Оцінка:

,,відмінно” — влучено в кожну появу мішені;

,,добре” — влучено в 2 появи мішені;

,,задовільно” — влучено в 1 появу мішені;

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) за командою керівника стрільб виходить на рубіж відкриття вогню, приймає вихідне положення стоячи. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Заряджай”. Зміна (працівник) вимикає запобіжник, досилає патрон до патронника, вмикає запобіжник і доповідає про готовність до стрільби. Керівник дає команду ,,Вогонь”. Стрільці під наглядом керівника при появі мішені ведуть вогонь короткими чергами. Після зникнення (падіння) мішені працівник самостійно ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник. Зміна (працівник) займає вихідне положення з коліна і продовжує стрільбу при появі мішені. При зникненні мішені стрілець ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник, займає вихідне положення лежачи і продовжує стрільбу при появі мішені.

Вправа третя

Цілі — кулеметна обслуга (мішень № 10) з'являється 1 раз на 15 с. на відстані 200—250 м; ручний протитанко­вий гранатомет (мішень № 9) з'являється 1 раз на 15 с. на відстані 250—300 м; група злочинців — дві поясні фігури (мішень № 1) з'являються 1 раз на 30 с. і розташовані по фронту не менше 3 м на відстані 300—350 м.

Кількість патронів — 20 шт., з них 5 з трасуючими кулями.

Положення для стрільби — лежачи з руки (упирати зброю магазином у грунт не дозволяється).

Оцінка:

,,відмінно” — влучено у всі мішені;

,,добре” — влучено в 3 появи мішені, в т. ч. кулеметна обслуга;

,,задовільно” — влучено в 2 мішені;

 

Порядок виконання.

Зміна (працівник) виконує вправу в жилеті куленепробивному важкому та шоломі. За командою керівника стрільб виходить у вихідну позицію зі зброєю і доповідає про готовність до виконання вправи. Керівник, перевіривши приготування стрільців, подає команду ,,Вогнева позиція 25 метрів попереду. На вогневу позицію вперед, до бою!”. За цією командою зміна (працівник) знімає штурмову гвинтівку (автомат) з плеча і, пригнувшись, біжить на вогневу позицію. На ній в положенні лежачи приєднує магазин із патронами, знімає штурмову гвинтівку (автомат) із запобіжника, досилає патрон у патронник, ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник, встановлює необхідний приціл. Після команди керівника ,,Вогонь”зміна (працівник) знімає штурмову гвинтівку (автомат) із запобіжника і влучає у всі цілі самостійно згідно з умовами вправи. У паузах між показом цілей зміна (працівник) ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник і виконавши 1—2 перекати ліворуч або праворуч, змінює вогневу позицію, знімає штурмову гвинтівку (автомат) із запобіжника і продовжує вправу. Після закінчення стрільби зміна (працівник) ставить штурмову гвинтівку (автомат) на запобіжник і доповідає про закінчення стрільби.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)