ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійна робота 7. (3 години)Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 316-326

 

Література [1-11, 45-48]

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І:

 

1. Поняття порівняльного кримінального права як навчальної дисципліни. Предмет, метод за завдання.

2. Джерела кримінального права України.

3. Джерела кримінального права Франції.

4. Джерела кримінального права Німеччини.

5. Джерела кримінального права Великобританії та США.

6. Принцип nullum crimen sine lege та інститут аналогії в кримінальному праві країн – порівняльна характеристика.

7. Дія кримінально-правової норми в часі за правом України, Росії, Франції, Німеччини, Англії та США. Зворотна дія кримінально-правової норми.

8. Дія кримінально-правової норми у просторі: порівняльна характеристика. Принципи дії кримінально-правової норми у просторі.

9. Поняття та ознаки злочину в кримінальному праві України та Російської Федерації.

10. Компоненти злочинного діяння за кримінальним правом Франції.

11. Поняття та ознаки злочину за кримінальним правом Німеччини.

12. Actus reus та mens rea злочинного діяння за кримінальним правом країн англо-саксонської правової сім’ї.

13. Класифікація злочинних діянь у країнах романо-германської правової сім’ї: порівняльна характеристика.

14. Класифікація злочинних діянь за кримінальними кодексами США (Федеральний кримінальний кодекс США та кодекси штатів, зокрема кримінальний кодекс штату Нью-Йорк).

15. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави та форми у різних правових системах.

16. Склад злочину, його елементи та ознаки. Види складів злочину.

17. Основні системно-структурні характеристики юридичного складу злочину.

18. Об’єкт злочину: поняття, види, ознаки та значення. Особливості об’єкту злочину у різних правових системах.

19. Суб’єкт злочину: поняття, види, ознаки.

20. Юридична особа як суб’єкт злочину – особливості кваліфікації за кримінальним правом Франції, Англії.

21. Вік кримінальної відповідальності у різних правових системах.

22. Поняття неосудності та обмеженої осудності у різних правових системах.

23. Поняття та ознаки об’єктивної сторони злочину.

24. Поняття та ознаки суб’єктивної сторони злочину.

25. Форми вини за кримінальним правом України.

26. Форми вини за кримінальним правом Російської Федерації.

27. Форми вини в англійському кримінальному праві.

28. Форми вини за французьким кримінальним правом.

29. Форми вини за кримінальним правом Німеччини.

30. Форми вини за кримінальним кодексом штату Нью-Йорк.

31. Об’єктивне інкримінування: поняття та суть за кримінальним правом Франції, Англії, США. Допустимість об’єктивного інкримінування.

32. Обставини, що виключають злочинність діяння в різних правових системах.

33. Стадії вчинення злочинного діяння в різних правових сім’ях.

34. Зародкові злочини за англійським кримінальним правом.

35. Добровільна відмова від вчинення злочину за кримінальним правом України та Росії: її правове значення.

36. Поняття та форми співучасті, види співучасників у різних правових системах.

37. Ексцес виконавця в різних правових системах.

38. Причетність до злочинного діяння: поняття, характеристика, відмінність від співучасті в кримінальному праві різних країн.

 

 


Змістовий модуль ІІ

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ; ПОКАРАННЯ ЯК ФОРМА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

 

Тема 9. Кримінальна відповідальність

 

Самостійна робота 8. (2 години)

 

Письмове розв’язання 1 задачі за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 245-250

 

Література [1-11, 49-50]

Тема 10. Покарання за злочинне діяння

 

Лекція 7-8. Покарання за злочинне діяння (4 години)

1. Поняття, цілі покарання за кримінальним правом України. Система та види покарань, їх кримінально-правова характеристика.

2. Поняття та функції покарання за кримінальним правом Франції. Види покарань для юридичних та фізичних осіб.

3. Покарання за Кримінальним кодексом Німеччини.

4. Покарання, цілі та види за кримінальним правом Російської Федерації.

5. Покарання, цілі та види за кримінальним правом Англії.

6. Види покарань за кримінальним правом США.

 

Семінар 9-10. Покарання за злочинне діяння (4 години)

1. Поняття, цілі покарання за кримінальним правом України. Система та види покарань, їх кримінально-правова характеристика.

2. Поняття та функції покарання за кримінальним правом Франції. Види покарань для юридичних та фізичних осіб.

3. Поняття, теорії покарання у кримінальному законодавстві Німеччини. Види покарання за Кримінальним кодексом Німеччини та їх характеристика.

4. Покарання за кримінальним правом Російської Федерації. Система покарань за Кримінальним правом РФ.

5. Покарання, цілі та види за кримінальним правом Англії.

6. Види покарань за кримінальним правом США.

 

 

Самостійна робота 9. (4 години)

 

Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 341-347

 

Література [1-11, 51-52]

Тема 11. Інші форми кримінальної відповідальності

 

Семінар 11. Інші форми кримінальної відповідальності (2 години)

1. Інші, крім покарання, форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним правом України.

2. Інститут відстрочки призначення покарання за КК Франції. Режим напівволі у французькому кримінальному праві.

3. Умовне засудження за КК Російської Федерації.

4. Відстрочка винесення вироку та умовна відстрочка виконання покарання за англійським кримінальним правом. Інститут пробації.

 

Самостійна робота 9. (4 години)

 

Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 372-380

 

Література [1-11, 13, 17]

 

Тема 12. Заходи безпеки

 

Самостійна робота 11. (4 години)

 

Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 372-374

 

Література [1-11, 53-54]

 

Тема 13. Призначення покарання

 

Семінар 12. Призначення покарання (2 години)

1. Загальні засади призначення покарання в кримінальному праві України. Обставини, що обтяжують чи пом’якшують покарання.

2. Призначення більш м’якого, ніж передбачено законодавством, покарання. Призначення покарання за сукупністю вироків та за сукупністю злочинів.

3. Призначення покарання за кримінальним правом Франції. Період надійності. Призначення покарання при рецидиві. Особливості призначення покарання фізичним особам за проступок. Індивідуалізація покарання.

4. Призначення покарання за КК Російської Федерації. Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про милість. Призначення покарання за незакінчений злочин.

5. Призначення покарання за англійським кримінальним правом. Поняття найгіршого випадку та його роль при призначенні покарання. Можливість призначення співпадаючих або послідовно протікаючих покарань при засудженні за два або більше злочини. Призначення покарання звичним злочинцям.

6. Невизначені вироки за КК штату Нью-Йорк.

 

Самостійна робота 12. (3 години)

 

Письмове розв’язання 2 задач за навчальним посібником „Кримінальне право України: Практикум / За ред. С.С.Яценка. – К., 2010. с. 348-356

 

Література [1-11, 55-58]

 

Тема 14. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та від подальшого відбуття покарання

 

Семінар 13. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та від подальшого відбуття покарання (2 години)

1. Звільнення від кримінальної відповідальності за КК України – дійове каяття, примирення з потерпілим, передача на поруки, зміна обстановки, закінчення строків давності. Спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Інститут умовного та безумовного (повного) дострокового звільнення від відбування позбавлення волі за англійським кримінальним правом.

3. Особливості звільнення від відбуття покарання за кримінальним правом України. Звільнення від подальшого відбуття покарання за українським кримінальним правом.

4. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та відбуття покарання за кримінальним правом Російської Федерації.

5. Звільнення від кримінальної відповідальності, від покарання та відбуття покарання за кримінальним правом Франції та Німеччини.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.009 с.)