ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КР1533ІР13 Восьмирозрядний реверсивний здвиговий регістр 

Умовно-графічне позначення Таблиця істинності

  Входи     Виходи Q0 Q1...Q6 Q7
  Скидання Вибір режиму   Тактовий С Зсув Даних А 0-А7
S1 S0 Уліво Вправо
L H   H   H   H   H   H H X X   H   L   L   H   H L X X   H   H   H   L   L L X L   ∫   ∫   ∫   ∫   ∫ X X X   X   X   X   H   L X X X   X   H   L   X   X X X X   a...h   X   X   X   X X L L L L Q00 Q10 Q60 Q70   a b g h   H Q0n Q5n Q6n   L Q0n Q5n Q6n   Q1n Q2n Q7n H   Q1n Q2n Q7n L Q00 Q10 Q60 Q70

 

Таблиця призначення виводів

 

Номер виводу Позначення Призначення
01.23 02.22 S0.S1 EX1.EX2 A0 Q0 A1 Q1 A2 Q2 A3 Q3 C 0V Q4 A4 Q5 A5 Q6 A6 Q7 A7 UCC Вхід вибору призначення Вхід «Зсув вправо», «Зсув вліво» Вхід даних Вихід даних Вхід даних Вихід даних Вхід даних Вихід даних Вхід даних Вихід даних Тактовий вхід Загальний вивід Вхід «установка» у стані «логічного 0» Вихід даних Вхід даних Вихід даних Вхід даних Вихід даних Вхід даних Вихід даних Вхід даних Вивід живлення від джерела живлення

 

 

КР1533ІР15 Чотирьохрозрядний регістр D-типу із трьома

Станами виходів

 

Умовно-графічне позначення Таблиця істинності

Входи Вихід
R C G1 G2 D Q
H L   L L L L X L   ∫   ∫   ∫   ∫ X X X X   H X   X H   L L   L L X X X X L H L Q0   Q0   Q0   L   H

 

 

Таблиця призначення виводів

EZ1 EZ2 Q0 Q1 Q2 Q3 C 0V G1 G2 D0 D1 D2 D3 R UCC   Вхід керування третім станом виходів Вхід керування третім станом виходів Вихід Вихід Вихід Вихід Тактовий вхід Загальний вивід Вхід дозволу Вхід дозволу Вхід інформаційний Вхід інформаційний Вхід інформаційний Вхід інформаційний Вхід скидання Вивід живлення від джерела напруги

 

 


Призначення виводів

 

08 – загальний вивід

16 – U живл.

 

КР555ІР16 Чотирьохрозрядний регістр D-типу із трьома

Станами виходів

 

Умовно-графічне позначення Таблиця істинності

 

Входи Виходи Q0 Q1 Q2 Q3
Вибір режиму S0 Тактовий С Послідовн. ЕХ1 Паралельний А0 А1 А2 А3
H H H L L L H ∫ ∫ H ∫ ∫ X X X X H L X X X X a b c d 01* 02* 03* d X X X X X X X X X X X X Q00 Q10 Q20 Q30 a b c d Q1n Q2n Q3n d Q00 Q10 Q20 Q30 H Q0n Q1n Q2n L Q0n Q1n Q2n

 

 

Таблиця призначення виводів

 

EX1 Q0 Q1 Q2 Q3 S0 0V C Q3 Q2 Q1 Q0 UCC Вхід послідовного введення даних Вхід інформаційний Вхід інформаційний Вхід інформаційний Вхід інформаційний Вхід вибору режиму Загальний вивід Вхід керування третім станом Вхід тактовий Вхід інформаційний Вхід інформаційний Вхід інформаційний Вхід інформаційний Вивід живлення від джерела напруги

 

 

КР1533ІР29 Восьмирозрядний універсальний здвиговий регістр з трьома станами на виході

 

Умовно-графічне позначення Таблиця призначення виводів

SEMO0 ZD6 ZD4 ZD2 ZD0 D0 R 0V SR C ZD1 ZD3 ZD5 ZD7 D7 SL SEMO1 UCC Вхід вибору режиму Вхід дозволу стану високого імпедансу Вхід дозволу стану високого імпедансу Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вихід першого розряду даних Вхід установки в стан «логічний 0» Загальний вивід Вхід «Зсув вправо» Вхід тактовий Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вихід восьмого розряду даних Вхід «Зсув вліво» Вхід вибору режиму Вивід живлення від джерела напруги

 

 

Таблиця істинності та функціонування

 

 

Режим Вхід Вхід/вихід Вихід
R SEM00 SEM01 C SL SR ZD0 ZD1 ZD2 ZD3 ZD4 ZD5 ZD6 ZD7 D0 D7
Устан. «Лог.0» L H H X X X X X X X X X X X X X L L
Утри- мання H L L L L X X X D0O D1O D2O D3O D4O D5O D6O D7O D0O D7O
H X X L L L X X D0O D1O D2O D3O D4O D5O D6O D7O D0O D7O
Зсув вправо H H L L L L→H X H H D0n D1n D2n D3n D4n D5n D6n H D7n
H H L L L L→H X L L D0n D1n D2n D3n D4n D5n D6n L D7n
Зсув вліво H L H L L L→H H X D1n D2n D3n D4n D5n D6n D7n H D1n H
H L H L L L→H L X D1n D2n D3n D4n D5n D6n D7n L D1n L
Заван- таження H H H X X L→H X X d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d0 d7

 

 

КР1533ІР24 Восьмирозрядний універсальний здвиговий регістр

 

Умовно-графічне позначення Таблиця призначення виводів

    SEMO0 ZD7 ZD5 ZD3 ZD1 D1 0V SR C ZD2 ZD4 ZD6 ZD8 D8 SL SEMO1 UCC Вхід вибору режиму Вхід дозволу стану високого імпедансу   Вхід дозволу стану високого імпедансу Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вихід першого розряду даних Вхід установки в стан «логічний 0» Загальний вивід Вхід «Зсув вправо» Вхід тактовий Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вхід/вихід даних Вихід восьмого розряду даних Вхід «Зсув вліво» Вхід вибору режиму Вивід живлення від джерела напруги

 

Таблиця істинності та функціонування

 

 

Режим Вхід Вхід/вихід Вихід
SEM00 SEM01 C SL SR ZD1 ZD2 ZD3 ZD4 ZD5 ZD6 ZD7 ZD8 D1 D8
Устан. «Лог.0» L H H X X X X X X X X X X X X X L L
Утри- мання H L L L L X X X D1O D2O D3O D4O D5O D6O D7O D8O D1O D8O
H X X L L L X X D1O D2O D3O D4O D5O D6O D7O D8O D1O D8O
Зсув вправо H H L L L X H H D1n D2n D3n D4n D5n D6n D7n H D7n
H H L L L X L L D1n D2n D3n D4n D5n D6n D7n L D7n
Зсув вліво H L H L L H X D2n D3n D4n D5n D6n D7n D8n H D2n H
H L H L L L X D2n D3n D4n D5n D6n D7n D8n L D2n L
Заван- таження H H H X X X X d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d1 d8

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.005 с.)