За згодою відділу у справах неповнолітніх
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За згодою відділу у справах неповнолітніх 

8. Які види покарання за порушення нормативних актів з охорони праці та невиконання вимог безпеки праці передбачає адміністративна відповідальність

Штрафи

2. звільнення з роботи

3. порушення кримінальної справи

 

9. Хто розслідує і бере на облік нещасні випадки з учнями у період практики на виробництві під керівництвом посадових осіб навчального закладу на відведеній для цієї мети ділянці

1. розслідуються підприємством і беруться на облік навчальним закладом

2. розслідуються і беруться на облік навчальним закладом

Розслідуються управлінням освіти і науки, беруться на облік навчальним закладом

10. Акт про нещасний випадок на підприємстві, не пов’язаний з виробництвом, має форму

1. Н-1

НПВ

3. Н-5

 

11. Які прилади використовуються для вимірювання відносної вологості повітря

1. анемометри, термографи

Гігрографи, психрометри

3. пірометри випромінювання, манометри

 

12. Допустимі умови праці – це такі, за яких

1. зберігається здоров’я працюючих і працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу

Параметри факторів виробничого середовища не перевищують встановлені гігієнічні нормативи

3. дія виробничих чинників може мати негативний вплив на організм працівників

 

13. Тару, що містить небезпечні та шкідливі речовини, фарбують у сигнальний колір

1. червоний

Жовтий

3. синій

 

14. Витрати енергії при виконанні фізичних робіт середньої важкості знаходяться у межах

1. 101-150 кКал/год

ККал/год

3. 251-300 кКал/год

 

15. Захисні системи в особливо небезпечних приміщеннях навчальних

лабораторій не повинні допустити напруги дотику

Понад 12 В

2. понад 36 В

3. понад 42 В

 

16. Якою повинна бути температура повітря в майстернях, навіть у холодну пору року

1. не нижчою за 16-18оС

Не нижчою за 18-20оС

3. не нижчою за 20-22оС

 

17. До якого класу умов праці відносяться умови, за яких зберігається здоров’я працюючих і працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу

Оптимальні

2. допустимі

3. шкідливі

 

18. Чи допускаються до обслуговування обладнання підвищеної небезпеки особи молодше 18 років

Ні

2. так

3. так, після спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

19. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

Щороку

2. кожні три роки

3. кожні два роки

 

20. Підвищена температура поверхні обладнання відноситься до небезпечного виробничого чинника

1. хімічного

2. біологічного

Фізичного

 

21.До якого ступеню вогнестійкості відносяться споруди, всі конструкції яких неспалимі

Го

2. 3–го

3. 5–го

 

22. У лабораторіях, майстернях, кабінетах учням дозволяється працювати з пожежонебезпечними речовинами

Тільки під наглядом і керівництвом викладача або лаборанта

2. самостійно після отримання вступного протипожежного інструктажу

3. самостійно після проходження первинного протипожежного інструктажу

 

23. Стан ізоляції електричних проводів необхідно перевіряти

1. не рідше 1 разу на 6 місяців

Не рідше 1 разу на 3 місяці

3. не рідше 1 разу на рік

 

24. Довжина струменя вуглекислотного вогнегасника ВВ-2 складає

М

2. 2 – 6 м

3. 2 – 5 м

 

25. Термін дії вуглекислотного вогнегасника ВВ-2 складає

1. 50 – 60 секунд

2. 40 – 50 секунд

Секунд

 

26. Балон вогнегасника ВВ-2 заповнений зрідженою вуглекислотою під тиском

1. 0,7 МПа

МПа

3. 70 МПа

 

27.Яка періодичність перевірки знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки у працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою

Один раз на рік

2. два рази на рік

3. один раз в квартал

 

28. Для гасіння тліючих речовин застосовують вогнегасник

Хладоновий

2. порошковий

3. вуглекислотний

 

29. Який тип вогнегасника не можна застосовувати при гасінні установок, що перебувають під напругою

1 вуглекислотний

2 порошковий

Хімічно-пінний

 

30. Горючі гази, пара, пил (ацетон, метан, пропан, бензин, кам’яновугільний і борошняний пил тощо) можуть утворювати вибухові суміші

1. під час зберігання понад один рік

У суміші з киснем повітря

3. у суміші з азотом

 

31. До основних індивідуальних засобів захисту в електроустановках належать

1. захисне заземлення

Ізоляційні штанги

3. огороджувальні пристрої

 

32. Величина напруги, яка використовується для освітлення і ручного електроінструменту при роботі в небезпечних виробничих зонах

В

2. 127; 220 В

3. 380 В

 

33. Яким способом треба виходити із зони крокової напруги

1 вистрибувати на одній нозі

Переставляючи ступні ніг одна за одною, не відривати їх від землі

3 швидко вибігати

 

34. Пороговий невідпускаючий струм викликає у людини

Судорожні скорочення м’язів руки, в якій затиснений провід

2. фібриляцію серця

3. подразнення шкіри

 

35. Наряд-допуск це

1. усне розпорядження на виконання роботи

2. письмовий наказ на виконання роботи, викладений у книзі наказів

Письмове розпорядження на виконання роботи, викладене на спеціальному бланку

 

36. Яка дія електричного струму виявляється у розкладанні органічної рідини та крові, що призводить до значних порушень їх фізико-хімічного складу

1. термічна

Електролітична

3. біологічна

 

37. Відімкнення напруги під час відчинення дверей огороджувальних пристроїв здійснюється за допомогою блокувальних контактів

Електричного

2. механічного

3. електромагнітного

 

 

38. Захисне заземлення або занулення забезпечує

1. захист обладнання від короткого замикання

Захист людей від ураження електричним струмом у разі дотикання до

Металевих частин, які випадково опинилися під напругою

3. захист приміщення від удару блискавки

 

39. Чи можливе ураження електричним струмом без безпосереднього контакту зі струмопровідними частинами устаткування

1. не визначено

2. ні

Може виникнути через електричну дугу, крокову напругу тощо

 

40. Запалення очей внаслідок дії великого потоку ультрафіолетових променів - це

Електроофтальмія

2. електричний опік

3. електричний знак

 

41. Нанесення на поверхню виробу шару пружньов’язких матеріалів, що мають значне внутрішнє тертя, здійснюється з метою

1. шумоізоляції

2. віброізоляції

Вібропоглинання

 

42. Засоби захисту від іонізуючого випромінювання:

Ізоляція, огородження джерел випромінювання, обмеження часу перебування в радіаційно-небезпечній зоні, дистанційне керування, сигналізація та контроль, ЗІЗ

2. кондиціонування повітря, ізоляція, герметизація, знаки безпеки, ЗІЗ

3. блокування, використання засобів індивідуального захисту, вентиляція

 

43. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів для 17- річних юнаків та дівчат при тривалій роботі становлять

1. юнаки – 10 кг, дівчата – 8 кг

Юнаки – 12,6 кг, дівчата - 6,3 кг

3. юнаки – 15 кг, дівчата – 7,5 кг

 

44. Періодичність очищення скла світлових прорізів у приміщеннях з незначним виділенням пилу повинна бути

1. не рідше 4 разів на рік

2. по мірі необхідності

Не рідше 2 разів на рік

 

45. З метою створення і автоматичного підтримування у приміщеннях незалежно від зовнішніх умов постійних або змінних за відповідною програмою температури, вологості, найбільш придатних для людини та нормального проходження технологічного процесу, застосовується

1. вентиляція

Кондиціонування

3. опалення та вентиляція

 

46. Яким працівникам безкоштовно видається лікувально-профілактичне харчування

1. які зайняті на роботах в нічні зміни

2. у дні хвороби працівника

Працівникам, які зайняті на роботах з особливо тяжкими та шкідливими умовами праці

 

47. Мікроорганізми, бактерії, інфекційні захворювання – це шкідливі фактори виробничого середовища

1. фізичні

Біологічні

3. хімічні

 

48. Система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів запобігання професійних захворювань і отруєнь, це -

Виробнича санітарія

2. гігієна праці

3. фізіологія праці

 

49. Норми освітленості для аудиторій відповідно : на дошці, робочому

столі, у кімнаті викладачів

1. 200 лк; 100 лк; 50 лк

Лк; 300 лк; 200 лк

3. 1000 лк; 600 лк; 300 лк

 

50. Електродугове зварювання, плазмове обладнання, газорозрядні лампи – це джерела випромінювань

1. лазерних

2. електромагнітних

Ультрафіолетових

 

51. У разі поранення голови або шиї кровотеча зупиняється таким чином

1. притискується потилична артерія

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.013 с.)