СТЕРИЛІЗАЦІЇ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІЧНИМ МЕТОДОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТЕРИЛІЗАЦІЇ ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІЧНИМ МЕТОДОММета: Профілактика внутрішньо-лікарняного інфікування пацієнтів і професійного інфікування персоналу. Видалення усіх видів мікроорганізмів.

Показання: Знищення патогенної мікрофлори.

Необхідні умови:

- централізоване.стерилізаційне відділення (ЦСВ)

- парові стерилізатори, повітряні стерилізатори

- засоби для стерилізації, дозволені до застосування у ЛПЗ

- індикатори стерилізації

- сухі очищені вироби медичного призначення

- захисний одяг: халат, шапочка, маска, рукавички

Кінцевий результат: Досягнення стерильності медичних виробів.

Методи стерилізації:

а)повітряний метод - вироби з металу, скла і сіліконової гуми

(режим 180" - 60 хв.)

б)паровий метод - вироби з металу, скла, текстильних матеріалів

(режим 2 атм., 132" - 20 хв.)

гумові рукавички, вироби з гуми і полімерів

(режим 1.1 атм. 120° -■ 45 хв.)

 

*ПРОЦЕС ОБГРУНТУВАННЯ
1. Одягти захисний одяг *2. Виконати дезинфекцію всіх використаних виробів медичного призначення, згідно стандарту *3. Промити проточною водою до зникнення запаху. *4. Здійснити передстерилізаційне очищення згідно стандарту. охорона здоров'я персоналу видалення біологічних забруднень крові, слизу, знищення вегетативних форм мікроорганізмів видалення дезинфікуючих засобів видалення органічних забруднень, залишків ліків, жиру
*5. Промита проточною водою. • видалення залишків миючих засобів

 

 

20.   Шкіру місця ін'єкції протерти спиртом, круговими рухами від центру до периферії, два рази: Ділянку 10* 10 см., Ділянку 5*5 см., двома різними кульками, дати висохнути. Забезпечення інфекційної безпеки
21.   Виконати ін'єкцію відповідно до чинних стандартів, відповідно до виконуваної ін'єкції. Виконання ін'єкції
22.   Лівою рукою прикладають змочену спиртом ватну кульку до місця уколу і швидким рухом витягують голку. Забезпечення інфекційної безпеки
23.   Зробіть відмітку в документах про виконання ін'єкції. Забезпечення документального оформлення
24.   Запитати пацієнта про самопочуття. Визначення реакції пацієнта на процедуру
25.   Шприц піддати дезінфекції відповідно до чинного стандарту та Наказу № 120. Забезпечення інфекційної безпеки
26.   Зняти рукавиці, згідно стандарту Забезпечення інфекційної безпеки
27.   Зняти маску Забезпечення інфекційної безпеки
28.   Вимити руки згідно стандарту Забезпечення інфекційної безпеки

 

Примітка:

Дезінфекція одноразових шприців проводиться згідно Наказу № 120:

- Нероз’єднуючи голки і шприца, промивають в ємкості № 1,

- Опускають в ємкість № 2 в розчин на одну годину, не знімаючи голки, лише витягнути поршень,

- Продезінфіковані шприци витягують, промивають проточною водою,

- Деформують канюлі шприців,

- Голки збирають в ємкість, що не проколюється, щоб не Поранитися, закривається, іде на утилізацію, Ватні кульки дезінфікують окремій ємкості,

- Ампули збирають в ємкість для сміття,

Всі ін'єкції виконуються в халаті для маніпуляцій.

 

*6. Прополоскати дистильованою водою. • знесолення і забезпечення хімічно-
  чистої поверхні
*7. Провести проби н»залишок прихованої • контроль якості
крові та миючого засобу. передстерилізаційної очистки • у вологому середовищі
*8. Просушити вироби.
  розмножуються мікроорганізми
9. Вибрати вид стерилізації • засіб і режим стерилізації в
  залежності від матеріалу виробу
10. Упакувати (при закритому виді стериліз.)  
* 11 Сухі вироби на сітці або в упаковці • дотримання норм завантаження
помістити в стерилізатори відповідно до  
норм завантаження  
* 12. Індикатори стерилізації розмістити в • забезпечення контролю стерилізаці
паровому стерилізаторі методом конверта у 5  
точках, у повітряному - пошарово у 3-х точках
*13. Витримати відповідний режим при • дотримання режиму стерилізації
кожному виді стерилізації необхідно для досягнення найбільшого ефекту стерилізації • контроль якості стерилізації
 
*14. Після закінченні термічної стерилізації
вийняти всі термоіндикаторні трубки (Тіт-2,  
Тіт-З) і провести їх в візуальний огляд.  
Позитивними результатами контролю  
температури вважати зміну агрегатного  
стану наповнювача до несипучого і кольору  
наповнювача від білого до світло-корич-  
невого, або стерильним пінцетом вийняти  
паперовий термоіндикатор, колір індикатору  
(тест-смужки^, ,порівняти з еталоном. Якщо  
колір індикатору відповідає еталону, то  
приклеїти його на бірку на весь період  
користування.  
15. При від'ємних результатах контролю • забезпечення інфекційної безпеки
температури стерилізацію повторити.
*1б. При виявленні механічних пошкоджень • забезпечення інфекційної безпеки
термоіндикаторних трубок стерилізаційні  
матеріали піддати повторній обробці і  
стерилізації.  
*17. Вивантажити стерильні вироби у • забезпечення інфекційної безпеки
стерильній зоні  
* 18. Заповнити журнал обліку роботи • облік і наступність
стерилізаторів  

Контроль якості:

- Експертиза діяльності медичної сестри

- Показники стерильності (бак контроль за пунктами позначеними зірочкою *. ) виробів медичного призначення.

 

Відповідальні:

Головна медична сестра Л.О. Рускевич

Рада медичних сестер

 

  4.   Надягніть стерильні рукавички Забезпечення
      інфекційної безпеку
5.   Доброзичливо привітати пацієнта Встановлення контакту
      з пацієнтом
6. '   Відрекомендуватися пацієнту Встановлення контакту
      з пацієнтом
  Пояснити пацієнту хід і суть процедури Мотивація пацієнта до
      співпраці
8.   Дати інформацію про дію препарату Забезпечення
      інформацією пацієнта
9.   Отримати згоду пацієнта на проведення Виконання вимог
    процедури закону
10.   Звірити призначення Відповідність
      призначення
11.   Вибрати місце ін'єкції Ефективне виконання
      ін'єкції
12.   Оглянути місце ін'єкції, пропальпувати Визначення чистоти
    місце ін'єкції шкіри (без
      захворювань)
13.   Перевірте справність шприца Надійність експлуатації
      шприца, запобігання
      втратам лікарського
      препарату
14.   Підготуйте шприц до виконання ін'єкції Забезпечення
      виконання ін'єкції
15.   Перевірте дозу, назву, термін Попередження
    придатності, звірте з приписами. можливих ускладнень
16.   Розведіть ліки у флаконі відповідно до Забезпечення
    стандарту. виконання ін'єкції
17.   Наберіть лікарський препарат у шприц Забезпечення
    відповідно до стандарту, покладіть у виконання ін'єкції
    стерильний лоток на внутрішню сторону  
    подвійної стерильної серветки, туди  
    покладіть три ватні кульки змочені 70° ,
    спиртом.  
18.   Допоможіть пацієнту зайняти зручне Забезпечення
    положення в постелі. виконання ін'єкції
19.   Забезпечте доступ до місця ін'єкції. Забезпечення
      виконання ін'єкції

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

На робочому місці

СТАНДАРТ

Стерилізації виробів медичного призначення хімічним методом.

Мета: Профілактика внутрішньо - лікарняного інфікування пацієнтів, професійного зараження персоналу. Видалення усіх видів мікроорганізмів. Показання: Знищення патогенної флори.

Необхідні умови:

- засоби для стерилізації, дозволені до застосування в ЛПЗ (6 % р-н перекису водню);

- сухі очищені вироби медичног о призначення;

- ємкості з кришками, що щільно закриваються - герметичні;

- стерильні простирадла;

- стерильна вода;

- бікс

- електрокип'ятильник, водяний термометр.

 

Процес Обгрунтування
1. Одягти захисний одяг, рукавички. - охорона здоров'я персоналу
*2. Виконати дезинфекцію використаних виробів медичного призначення згідно стандарту. • видалення біологічних забруднень крові, слизу, знищення вегетативних форм мікроорганізмів.
*3.3дійснити передстерилізаційне очищення згідно стандарту. - видалення органічних забруднень, залишків ліків, жиру.
4. Провести проби на залишок прихованої крові та миючого засобу згідно стандарту - контроль якості перед стерилізаційної очистки
5. Просушити вироби. - запобігання розмноження мікроорганізмів.
6. Вироби медичного призначення покласти в ємкість і щільно закрити кришкою. - запобігання побічної дії хімічного засобу на організм персоналу.
7. Витримати режим при кімнатній температурі 18° - 6 годин, при температурі - 50° - 3 години. - дотримання режиму стерилізації необхідно для досягнення найбільшого ефекту.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ СТАНДАРТ

ВИКОНАННЯ ІН'ЄКЦІЇ В МАНІПУЛЯЦІЙНОМУ

КАБІНЕТІ

Мета:

Введення лікарських засобів

Показання:

Виконання медичних маніпуляцій.

Кінцевий результат:

Попередження ускладнень.

Протипоказання:

Лежачі пацієнти.

Необхідні умови:

Стерильні шприци, стерильні голки, ампули з препаратами, пилочки, не стерильний пінцет для відкриття флаконів, лоток для сміття, стерильні ватні кульки, сирт етиловий70° для обробки пробок флаконів і ампул і рукавичок, 70° етиловий спирт для обробки шкіри в місці ін'єкції, рушник, мило. Для виконання ін 'єкцій в палаті — стерильні серветки з стерильними двошаровими серветками

 

№ п\п Процес Обгрунтування
Вимити руки згідно стандарту миття рук Забезпечення інфекційної безпеки.
2. Надіньте маску   Забезпечення інфекційної безпеки
3. Запросіть пацієнта в маніпуляційний кабінет. Встановлення контакту з пацієнтом

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.035 с.)