Укажіть, коли був прийнятий Акт проголошення незалежності України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Укажіть, коли був прийнятий Акт проголошення незалежності України.Варіант 1

Укажіть, коли був прийнятий Акт проголошення незалежності України.

А 16 липня 1990 р.; Б 24 серпня 1991р.; В 1 грудня 1991 р.; Г 28 червня 1996 р.

Укажіть, правління якого лідера КПРС відзначено спробами зміцнення дисципліни, економії, підвищення продуктивності праці, боротьби з корупцією.

А Леоніда Брежнєва; Б Юрія Андронова; В Костянтина Черненка; Г Михайла Горбачова.

3. Укажіть, якому поняттю відповідає наведене визначення.
...Верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.


А Народний суверенітет;

Б автономія;

В державний суверенітет;

Г самовизначення нації.


Назвіть подію з української історії, річниці якої була присвячена акція з утворення живого ланцюга, що з'єднав Львів, Київ та Донбас у 1990 р.

А Проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР (22 січня 1919 р.);

Б проголошення ЗУНР (19 жовтня 1918 р.);

В проголошення Третім Універсалом утворення Української Народної Республіки (20 листопада 1917 р.);

Г проголошення незалежності УНР (22 січня 1918 р.)

Укажіть, якою була реакція радянського керівництва на катастрофу на Чорнобильській АЕС.

А Оперативна ліквідація самої катастрофи та її негативних наслідків; проведення широкої кампанії інформування населення щодо небезпек радіаційного зараження та його профілактики;

В спроба приховати сам факт катастрофи, потім — масштаби її наслідків: проведення евакуації населення із заражених територій лише зі знач­ним запізненням;

В накладення жорсткого табу на питання, що стосувались катастрофи на станції, практично повне приховування будь-яких фактів про неї;

Г повне ігнорування катастрофи.

6. Укажіть області України, у яких паралельно з референдумом про підтримку нового союзного договору проводився референдум із питанням про незалежність України.

1)Тернопільська;

2)Львівська;

3)Івано-Франківська;

4)Чернівецька;

5)Рівненська;

Волинська.

А 1,2; Б 2,3; В 4,5; Г 2,6.

Укажіть основні положення, передбачені Законом Української РСР «Про економічну самостійність Української РСР».

1)Запровадження національної валюти;

2)проведення з 1 січня 1991 р. широкомасштабної приватизації;

3)монополія державної форми власності на засоби виробництва;

4)ліквідація колгоспів;

5)децентралізація власності й роздержавлення економіки;

Створення національної митниці.

А 1,2,4; Б 1,3,6; В 1,5,6; Г 2,4,5.

Укажіть вимоги, які ставились опозиційним КПУ Демократичним блоком на виборах до Верховної Ради Української РСР.

1)Запровадження політичного плюралізму;

2)заборона діяльності КПУ та КПРС в Україні;

3)проголошення Україною незалежності;

4)легалізація Української греко-католицької церкви та Української автокефальної церкви;

5)реабілітація воїнів УПА;

Створення в Україні економічної системи, заснованої на різноманітності та рівноправності форм власності.

А 1,3,6; Б 2,3,5; В 1, 4, 6; Г 3,4,5.

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.


1 Госпрозрахунок;

2 спекуляція;

3 дефіцит;

Держприймання».

А Отримання прибутку від різниці між ціною при купівлі та продажу;

Б угода, що передбачає обмін еквівалентними за вартістю товарами та послугами, результатами інтелектуальної діяльності без оплати грошима;

В перевищення попиту на товари над їх пропозицією на ринку;

Г діяльність, заснована на самоокупності та самофінансуванні;

Д перевірка якості готової продукції підприємства спеціальною державною комісією.


Установіть відповідність між датою та подією.


1 Березень 1990 р.;

2 16 липня 1990 р.;

3 жовтень 1990 р.;

Серпня 1991 р.

А Голодування студентів, політична криза;

Б спроба державного перевороту;

В вибори до Верховної Ради УРСР та органів місцевого самоврядування;

Г прийняття Декларації про державний суверенітет України;

Д проголошення незалежності України.


Установіть хронологічну послідовність утворення громадських організацій і об'єднань.

А Установча конференція Товариства української мови ім. Т. Шевченка;

Б відновлення роботи Української Гельсінської спілки;

В Установча конференція товариства «Меморіал»;

Г створення в Києві Українського культурологічного клубу.

Установіть хронологічну послідовність подій.

А Прийняття Закону «Про економічну самостійність Української РСР»;

Б постанова про відновлення автономії Криму;

В затвердження державних символів України;

Г указ «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України».


Варіант 2

Укажіть, де і коли відбувалися події, описані в тексті.

«...Розгорнуто роботи з очистки забруднених ділянок прилеглої території. До їх виконання залучено спеціалізовані підрозділи, оснащені необхідною сучасною технікою та ефективними засобами. Деякі агентства на Заході поширюють чутки про те, що нібито під час аварії на АЕС загинуло тисячі людей. Як уже повідомлялось, фактично загинуло дві особи, госпіталізо­вано лише 197, із них 49 залишили шпиталь після обстеження. Підприємства, колгоспи, радгоспи та установи працюють нормально».


А Чорнобиль, квітень 1986 р.;

Б Кузнєцовськ, квітень 1986 р.;

В Чорнобиль, липень 1989 р.;

Г Київ, липень 1989 р.


Укажіть, під якими гаслами проводились багатотисячні мітинги у Львові в червні – липні 1988р.

А Підвищення заробітної платні;

Б скорочення тривалості робочого дня на підприємствах автомобільної промисловості;

В демократизації суспільства й національного відродження;

Г виходу України зі складу СРСР.

Укажіть прізвище партійного діяча, який у 1985 р. став генеральним секретарем ЦК КПРС та з ім'ям якого пов'язаний початок «перебудови».

А Юрій Андропов; Б Костянтин Черненко; В Михайло Горбачов; Г Борис Єльцин.

Укажіть, які положення містила скасована в жовтні 1990 р. 6 стаття Конституції Української РСР.

А Право Української РСР на вихід зі складу Радянського Союзу;

Б принцип «Від кожного — за здібностями, кожному — за працею»;

В керівна і спрямовуюча роль Комуністичної партії Радянського Союзі в радянському суспільстві;

Г належність державі основних засобів виробництва в промисловості, будівництві та сільському господарстві, засобів транспорту і зв'язку банків, майна організованих державою торговельних, комунальних те інших підприємств, основного міського житлового фонду, а також іншого майна, необхідного для здійснення завдань держави.

Укажіть, яку позицію зайняло керівництво Української РСР в умовах спроби державного перевороту, організованої ДКНС.

А Рішуча підтримка дій заколотників;

Б обережна, вичікувальна позиція;

В заклики до ненасильницького опору діям заколотників, саботажу їхніх рішень;

Г заклики до активного опору, у разі необхідності — збройного.

Укажіть держави, що 8 грудня 1991 р. в Біловезькій Пущі підписали угоду про припинення існування СРСР та утворення Співдружності незалежних держав (СНД).

1)Росія;

2)Україна;

3)Молдова;

4)Литва;

5)Білорусь;

Казахстан.

А 1,2,6; Б 1,5,6; В 2,3,4; Г 1,2,5.

Укажіть основні положення Декларації про державний суверенітет України.

1)Проголошення принципу народовладдя;

2)відродження Української Народної Республіки;

3)проголошення позаблокового статусу України;

4)запровадження національної валюти України;

5)проголошення незалежності України від СРСР;

Передбачення укладення в майбутньому нового Союзного договору, заснованого на демократичних принципах.

А 1,2,5; Б 1,3, 5; В 1,3,6; Г 2,3,4.

Укажіть, які наслідки мала антиалкогольна кампанія, розпочата в 1985 р.

1)Зменшення доходів державної скарбниці;

2)подолання алкоголізму;

3)поширення наркоманії, токсикоманії та самогоноваріння;

4)остаточне утвердження здорового способу життя;

Знищення виноградників.

А 1,3,5; Б 2,4,5; В 1,2,4; Г 1,2,5.

Установіть відповідність між поняттям та його визначенням.


1 «Перебудова»;

2 гласність;

3 плюралізм;

Референдум.

А Оприлюднення відкритої і повної інформації про будь-яку суспільну діяльність та можливість її вільного обговорення;

Б характеристика політичної системи суспільства, за якої соціальні групи мають можливість висловлювати власні позиції через своїх представників у політичних і громадських організаціях;

В механізм правління, який передбачає розв'язання найбільш важливих для суспільства питань шляхом всенародно­го голосування;

Г програма реформування командно-адміністративної, бюрократичної соціальної системи СРСР, метою якої був перехід до демократичного соціалізму та ринкової економіки;

Березня 1991р.

2 19 серпня 1991р.;

3 30 серпня 1991р.;

Грудня 1991 р.

А Спроба державного перевороту в СРСР, утворення ДКНС;

Б Всесоюзний референдум із питання укладення нового союзного договору;

В постанова Верховної Ради України про заборону КПУ;

Г проведення перших в Україні виборів Президента України;

Варіант 1

Укажіть, коли був прийнятий Акт проголошення незалежності України.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 234; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.024 с.)