ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розшифровка тесту «Автопортрет» 

Є.С.Романова и С.Ф.Потьомкіна у своїй книзі з проективних методик пропонують увазі читачів тест «Автопортрет», котрий може бути використаний і для діагностики особистості.

Автопортрет — це зображення людини, створене ним самостійно. Для психодіагностики важливо, в якій мірі автопортрет як зображання його творця вичерпує власну модель і обмежується нею, а також, за якими типологічними ознаками можна його розрізнити.

Р.Бернс пояснює елементи, котрі можуть бути на автопортреті наступним чином.

Голова. Малюнок великої голови зазвичай припускає великі інтелектуальні претензії, або незадоволеність власним інтелектом. Малюнок маленької голови зазвичай відображує почуття інтелектуальної або соціальної неадекватності.

Очі. Великі очі на малюнку припускають підозру, а також прояв стурбованості і гірперчутливості по відношенню до громадської думки. Маленькі або напівзакриті очі зазвичай означають самозаглибленість і тенденцію до інтроверсії.

Вуха і ніс. Великі вуха припускають чутливість до критики. Акцент, зміщений на ніс, припускає наявність сексуальних проблем. Підкреслені ніздрі свідчать про схильність до агресії.

Рот. Підкреслений рот припускає примітивні оральні тенденції або можливі проблеми з мовленням. Відсутність рота означає депресію або кволість у спілкуванні.

Руки. Символізують контакт особистості з оточуючим світом, сковані руки припускають жорстку, обов’язкову, зам­кнену особистість. Кволі опущені руки припускають неефективність. Слабкі, тонкі руки припускають фізичну або психологічну слабкість. Довгі, міцні руки припускають амбіційність і велике включення в події зовнішнього світу. Дуже короткі руки припускають відсутність амбіційності і почуття неадекватності.

Ноги. Довгі ноги означають потребу в незалежності. Великі ноги означають потребу у безпеці. Малюнок без ніг означає нестабільність и відсутність основи. Де­зертири, наприклад, часто малюють людей без ніг.

Інтерпретація II (інтегративно-оціночна). Тест розроблений для виявлення індивидуально-типологічних особливостей людини, уявлень про себе, власну зовнішність, особистості і відношення до неї.

При аналізі малюнків виокремлюються ознаки зображення, на основі котрих всі малюнки можна об’єднати наступним чином.

1. Естетичне зображення — виконується особами, які мають художні здібності. По графічним тестам и по тесту «Автопортрет» завжди можна розрізнити осіб, які мають «руку художника». Легкість, гнучкість ліній, їх виразність, лаконічність образу виокремлюють малюнки цих людей.

2. Схематичне зображення — у вигляді обличчя, схеми тіла, бю­ста, намальованих в профіль и анфас; частіше до такого типу зображення тяжіють особи інтелектуального складу (мислителі, за І.П.Павловим), для котрих важливо отримати найбільш загальні уявлення про явище; деталі їх цікавлять за мірою потреби. Це зображення відноситься до синтетичного когнітивного стилю з тенденцією до узагальнення.

3. Реалістичне зображення – виконане з більш детальними подробицями, т.б. промальовуванням обличчя, волосся, ушей, шиї, одягу. Зазвичай так малюють люди, які відрізняються великою педантичністю, схильні до деталізації, аналітичному когнітивному стилю.

4. Метафоричне зображення — людина зображує себе у вигляді певного предмету, наприклад, чайника або хімічної пробірки, спортивного знаряддя, тварини, рослини, літературного персонажу і т.п. Таке зображення виконують особи художнього складу, які мають розвинену фантазію уяви, творчі здібності і, звісно, почуття гумору.

5. «Автопортрет в інтер’єрі» — зображення людини в оточенні певних предметів, на фоні пейзажу, кімнати і т.п. До такого роду зображень схильні особи, які мають здібність до сюжетного опису, а також направленість на зовнішнє предметне оточення

6. Емоційний автопортрет — людина відобразила себе в певному емоційному стані, часто є шаржем або нагадує його. Особи, які мають більш високу емоційність, які рефлексуюють власний стан, схильні до такого роду малюнків. Причому ця емоція може бути частіше протилежна тій, котра зображується. На­приклад, сумна людина часто малює усміхнене обличчя і т.п.

7. Зображення пози або руху— людина зображує себе в період здійснення певної дії. Такий тип зображення належить особам з виразними рухами, захопленням спортом, танцями і т.п.

8. Зображення автопортрету зі спини — замість обличчя малюється потилиця; зазвичай таке зображення належить особам, які мають протиріччя по відношенню до інструкції, наприклад, експериментатору і т.д., або при небажанні малювати обличчя і інші зображення.

 

Додаток 3.

Розшифровка тесту «Ваша діяльність у відображенні вашого кольору»

Сірий — колір розважливих, заможних людей. Це, як правило, усталені характери, досить недовірливі і підозрілі. Вони прагнуть за всім спостерігати непомітно, не заявляючи про себе і залишаючись у тіні. Тим, кому не подобається сірий колір, мають легкий та імпульсивний характер, що виявляється в діяльності.

Синій колір люблять мрійники. У своєму оточенні вони виділя­ються скромністю і доброзичливістю. Ці люди швидко втомлюються і мають потребу в повноцінному відпочинку. Добре й упевнено вони почувають у товаристві собі подібних. Ті, кому не подобається синій колір, невпевнені і замкнуті у собі, часто легковажні і несерйозні, хоча й намагаються це приховати від оточуючих людей.

Зелений колір вибирають ті люди, що бояться чужого впливу і нама­гаються в усьому діяти самостійно. Це індивідуалісти й у групі почувають себе менш упевнено, ніж на самоті. Однак, якщо необхідно закрити грудьми амбразуру, такі люди зроблять це без зволікання. Труднощів не бояться, і увесь час шукають спосіб самоствердитися, тому що для них важливою є громадська думка.

Червоний колір люблять сміливі, владні, вольові, запальні і досить товариські люди. Вони легко вирішують конфліктні ситуації, хоча нерідко самі ж їх і створюють. У людей, яким червоний колір не по­добається, є схильність до усамітнення, хоча для них характерна стабільність у відносинах.

Жовтий колір вибирають інтелігентні, товариські, допитливі люди, що легко пристосовуються як до людей, так і до обставин. Вони багато докладають зусиль, щоб привернути до себе увагу інших,— і їх є за що любити. Якщо людина уникає жовтого кольору, це свідчить про її песимізм.

Фіолетовому кольору віддають перевагу делікатні, емоційні і чуттєві люди. Це, як правило, гармонійно розвинені люди, приємні в спілку­ванні. Вони не докучають оточуючих своїми проблемами, але візьмуть участь у вирішенні ваших.

Коричневий колір вибирають ті, хто упевнений у собі, твердо стоїть на ногах у всьому. Вони небагатослівні, неметушливі. На цих людей можна покластися у важкій справі, їм можна довіряти, але до свого серця вони мало кого допустять.

Чорний колір вибирають невпевнені люди. Вони схильні до депресії. Намагаються уникати спілкування з людьми і найчастіше самотні.

 

 

Додаток 4.

Діагностика «Професіограма вихователя»

П.І.Б. ____________________________________________________________________________

 

І. Пронумеруйте наступні якості в залежності від їх значимості особисто для вас:

1. Любов до дітей.

2. Емпатія, вміння співчувати іншим.

3. Комунікабельність, доброзичливість у спілкуванні.

4. Комунікативні навички.

5. Організаційні здібності.

6. Високий вербальний і невербальний інтелект.

7. Творчі здібності.

8. Урівноваженість, емоційна стабільність.

9. Ерудованість.

10. Певність у собі, висока адекватна самооцінка.

 

ІІ. Назвіть 9 основних рис гарного вихователя:

ІІІ. Продовжить речення:

  1. У дитсадку у мене є можливість….
  2. У дитсадку я досить часто…
  3. Я почуваю себе у дитсадку
  4. У нашому дитсадку завжди…
  5. Авторитет дитсадка залежить від…
  6. Мій імідж…
  7. В дитсадку мої ідеї завжди …

Дякуємо за щирі відповіді!

 

Додаток 5.

Професійний гороскоп

 

Знак зодіаку Професійно важливі якості Сфери професій­ної діяльності Професії, що рекомендуються
Водолій працьовитість, відпо­відальність, терпимість, товариськість, допитли­вість, мудрість наука, техніка, педагогіка, філо­логія, мистецтво хімік, фізик, біолог, учитель, вихователь, пе­рекладач
Риби інтуїція, чуйність, терпи­мість, обґрунтованість, потреба в інформації наука, спорт, література, педа­гогіка психолог, ви­хователь, актор, лікар, фахівець з інформатики
Овен активність, сила пере­конання, наполегливість, енергійність, цілеспря­мованість, організатор­ські здібності наука, політика, педагогіка, вій­ськова справа, сільське госпо­дарство учитель, дизай­нер, журналіст
Телець об'єктивність, само­владання, практичність, спритність, спостереж­ливість прикладна наука, ремесло, садів­ництво психолог, співробітник соціального за­безпечення, журналіст
Близнюки допитливість, багата фантазія, швидкість ре­акції, широта мислення, творчі здібності, ділови­тість, красномовство наука, техніка, філологія, мис­тецтво дизайнер, письменник, музикант, пере­кладач
Рак інтуїція, чутливість, дбайливість, аналітичні здібності, обережність техніка, бізнес, медицина, квіт­ництво психолог, режи­сер, банківський службовець, поет
Лев прагнення керувати, чес­толюбство, уміння усе систематизувати, впевне­ність у собі, працездат­ність, заповзятливість, красномовство педагогіка, ре­клама, промис­ловість, торгівля, інформатика, обчислювальна техніка вихователь, соціолог, ре­кламний агент
Діва відповідальність, тактов­ність, пунктуальність, гарна пам'ять, органі­заторські й аналітичні здібності, ощадливість педагогіка, будів­ництво, мисте­цтво, медицина вихователь, со­ціолог, психолог, лікар, будівель­ник
Терези чарівність, диплома­тичність, товариськість, математичні здібності, здатність пристосовува­тися, уміння наполягти на своєму право, мисте­цтво, наука, археологія, еко­номіка фізик, матема­тик, економіст, актор, праців­ник соціального забезпечення, історик, худож­ник
Скорпіон працездатність, уміння, збирати й оцінювати інформацію, справед­ливість, уміння ладити з людьми, реалістичність філософія, фізи­ка, хімія, педа­гогіка учитель, вихо­ватель, юрист, психолог, по­літолог, бібліо­текар
Стрілець цілеспрямованість, схильність до ризику, впевненість у собі, опти­мізм, організаторські здібності, відповідаль­ність, творче начало філологія, право, геологія, мисте­цтво детектив, менеджер, секретар, музикант, геолог
Козеріг самостійність, об'єктив­ність, захопленість, від­повідальність, винахідли­вість, честолюбство наука, торгівля, дипломатія, бу­дівництво, філо­софія, сільське господарство фізик, дипломат, священик, ди­зайнер

 

 

Додаток 6.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.017 с.)