Г.6. Правила оформлення результатів випробуваньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Г.6. Правила оформлення результатів випробуваньРезультати випробувань оформлюються протоколом або звітом.

Протокол випробувань (звіт про випробування) має містити відомості про зразки, що були випробовані, умови та результати випробувань, а саме:

- назву та адресу лабораторії, що проводила випробування;

- дату випробувань;

- найменування будівельної конструкції, зразки якої були випробовані;

- назву та адресу замовника, а також назву виготовлювача зразків;

- перелік матеріалів і виробів, використаних для виготовлення зразків, з назвами їх виготовлювачів; якщо виготовлювач матеріалу або виробу невідомий, то це слід вказати;

- ескізи, фотографії та опис зразків;

- позначення нормативного документа, за яким проводилися випробування;

- опис розташування термопар на зразках;

- результати вимірювань температури в печі;

- результати вимірювання температури на зразках;

- опис поведінки зразків під час випробувань;

- час початку та закінчення випробувань;

- оцінку результатів випробувань;

- фотографії зразків після випробувань (за необхідності – і після розкриття внутрішніх шарів конструкції).

 

Додаток Д

(довідковий)

Таблиця Д.1 – Конструктивні характеристики будинків залежно від їхнього ступеня

Вогнестійкості

Ступінь вогнестійко-сті Конструктивні характеристики
  І, ІІ   Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону із застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів.
ІІІ Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам’яних матеріалів, бетону, залізобетону. Для перекриттів дозволяється застосовувати дерев’яні конструкції, захищені штукатуркою або негорючими листовими, плитними матеріалами, або матеріалами груп горючості Г1, Г2. До елементів покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості, поширення вогню, при цьому елементи горищного покриття з деревини повинні мати вогнезахисну обробку.
ІІІа Будинки переважно з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції – з металевих профільованих листів або інших негорючих листових матеріалів з негорючим утеплювачем або утеплювачем груп горючості Г1, Г2.
ІІІб Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з деревини, підданої вогнезахисній обробці. Огороджувальні конструкції виконують із застосуванням деревини або матеріалів на її основі. Деревина та інші матеріали групи горючості Г3, Г4 огороджувальних конструкцій мають бути піддані вогнезахисній обробці або захищені від дії вогню та високих температур.
IV Будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з деревини або інших горючих матеріалів, захищених від дії вогню та високих температур штукатуркою або іншими листовими, плитними матеріалами. До елементів покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню, при цьому елементи горищного покриття з деревини повинні мати вогнезахисну обробку.
IVa Будинки переважно одноповерхові з каркасною конструктивною схемою. Елементи каркаса – з металевих незахищених конструкцій. Огороджувальні конструкції – з металевих профільованих листів або інших негорючих матеріалів з утеплювачем груп горючості Г3, Г4.
V Будинки, до несучих і огороджувальних конструкцій яких не висуваються вимоги щодо межі вогнестійкості та межі поширення вогню.

 

 

Додаток Е

(обов’язковий)

 

Таблиця Е.1 – Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, вибір типу системи оповіщення

 

 

Призначення будинку, приміщення (найменування нормативного показника) Нормативний показник Тип СО
1. Підприємства побутового обслуговування та банки (кількість поверхів) *        
  *      
3 – 5     *    
6 – 16       * *
1.1 Приміщення побутового обслуговування та банків, що розташовані в будинках іншого призначення (загальна площа приміщень, м2) до 300 *        
понад 300   *      
1.2 Лазні та лазнево-оздоровчі комплекси (кількість місць, людей) до 20 *        
понад 20   *      
2. Підприємства громадського харчування (кількість місць, людей) до 50 не вимагається
50 – 200   *      
понад 200     *    
2.1 Приміщення громадського харчування, що розміщені у підвальному, цокольному поверхах незалежно від кількості місць, людей       *      
3. Підприємства торгівлі, у тому числі ринки, що розташовані у будинках (площа поверху, м2) до 500 *        
500 – 3500   *      
понад 3500     *    
3.1 Торговельні зали без природного освітлення незалежно від площі торговельної зали       *    
4. Дитячі дошкільні заклади (кількість місць, людей) до 100 *        
100 – 150   *      
понад 150     *    
4.1. Дитячі дошкільні заклади спеціального типу незалежно від кількості місць, людей     *    
5. Навчальні заклади: 5.1. Загальноосвітні та спеціалізовані школи, учбові корпуси шкіл-інтернатів (кількість місць, людей) до 270 *        
270 – 350   *      
351 – 1600     *    
понад 1600       * *
5.2 Спеціальні школи та спальні корпуси шкіл-інтернатів (кількість місць, людей) до 100 *        
101 – 200   *      
понад 200     *    
5.3. Навчальні корпуси професійно-технічних і вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації спеціалістів (кількість поверхів) до 4   *      
4 – 9     *    
понад 9       *   *

 

Продовження таблиці Е.1

 

 

Призначення будинку, приміщення (найменування нормативного показника) Нормативний показник Тип СО  
 
6. Заклади видовищні та дозвілля: 6.1. Працюють протягом цілого року (найбільша місткість зали, людей); до 300 *          
300 – 800   *        
понад 800     *      
6.2. Сезонної дії: а) криті; до 800 *          
понад 800   *        
б) відкриті до 400 *          
401 - 600   *        
понад 600     *      
7. Бібліотеки та архіви -   *        
7.1. За наявності читальних залів з кількістю місць понад 50 -     *      
7.2. Книгосховища, сховища - *          
8. Музеї та виставки (кількість відвідувачів) до 500   *        
500 - 1000     *      
понад 1000       * *  
9. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні (кількість місць, людей) до 200   *        
200 - 1000     *      
понад 1000       * *  
10. Лікувальні заклади зі стаціонаром (кількість ліжко-місць) до 60 понад 60   *   *      
10.1. Психіатричні лікарні -     *      
10.2. Амбулаторно-поліклінічні заклади (відвідування в зміну, людей) до 90   *        
понад 90     *      
11. Санаторії закладів відпочинку та туризму (кількість поверхів) до 9   *        
9 та більше     *      
11.1 За наявності в спальних корпусах харчоблоків та приміщень культурно-масового призначення -       * *  
12. Дитячі оздоровчі табори: а) працюють лише влітку -   *          
б) працюють цілий рік -   *        
13. Науково-дослідні установи, проектні і громадські організації, органи управління, заклади соціального захисту населення (кількість поверхів)   1 - 5     *        
 
  6 - 16       *      
 
14. Вокзали (кількість поверхів)   *        
понад 1     *      


Закінчення таблиці Е.1

 

Призначення будинку, приміщення (найменування нормативного показника) Нормативний показник Тип СО
15. Будинки готелів, гуртожитків та кемпінгів (кількість місць, людей) до 50   *      
понад 50     *    
15.1. Підвищеної поверховості та висотні -       * *
16. Висотні житлові будинки - *        
17. Виробничі будинки (кількість поверхів):            
категорій А, Б, В *        
понад 1   *      
категорій Г, Д 2 і більше *        
Примітка 1.Як самостійні зони оповіщення слід розглядати: приміщення побутового обслуговування та банків площею понад 200 м2 з постійним перебуванням людей, що не розташовані у будинках підприємств побутового обслуговування та банків; приміщення лазень (саун), що не розташовані у будинках лазень та лазнево-оздоровчих комплексів; приміщення громадського харчування площею понад 200 м2 з постійним перебуванням людей, що не розташовані у будинках громадського харчування; торговельні зали площею понад 100 м2, що не розташовані в будинках для підприємств торгівлі (у тому числі ринків); приміщення аудиторій, актових залів та інші зальні приміщення з кількістю місць понад 300, а також розташовані вище шостого поверху з кількістю місць менше 300; приміщення лікувальних, амбулаторно-поліклінічних закладів, не розташовані в будинках охорони здоров’я;
Примітка 2.У дошкільних закладах оповіщається тільки службовий персонал. У разі розміщення в одному будинку дошкільного закладу і початкової школи або основної школи (чи житлових приміщень для персоналу) загальною місткістю понад 50 чол. вони виділяються в самостійні зони оповіщення. У школі оповіщається спочатку персонал, потім учні.
Примітка 3.У житлових будинках дозволяється використання пожежних сповіщувачів автономної дії.
Примітка 4.У виробничих будинках перший тип СО дозволяється суміщати із селекторним зв’язком.
Примітка 5.На об’єктах, де відповідно до табл. Е1 дозволяється використання різних типів СО, остаточне рішення щодо вибору типу СО приймає проектна організація за узгодженням з органом державного пожежного нагляду.
Примітка 6.У приміщеннях та будинках, де знаходяться (працюють, мешкають, проводять дозвілля) люди з фізичними вадами (сліпі, глухі), СО проектують з урахуванням цих особливостей.
Примітка 7.Знак “ * ” означає нормований тип СО.

 

 

Зміст

1. Загальні положення ……………………….…….………………….......................................……
2. Пожежно-технічна класифікація …………….….………………….......................................……
  Будівельні матеріали ………………………...……………………..........................................……
  Будівельні конструкції ……………………….…………………............................................…….
  Протипожежні перешкоди ……………….……………………..............................................……
  Будинки, приміщення …………………...……………………................................................…….
  Сходи, сходові клітки та зовнішні пожежні драбини …………...........................................…...
3. Обмеження поширення пожежі між будинками …………..…….........................................……
4. Обмеження поширення пожежі в будинках ….…………………......................................…….
5. Забезпечення безпечної евакуації людей ……………………….........................................…..
  Загальні положення ………………………………..………………......................................…….
  Евакуаційні виходи ………………………………..…………………..................................………
  Евакуаційні шляхи ………………………………..…………………...................................………
  Евакуація по сходах та сходових клітках ………………..………….................................……..
6. Забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт ..………………………………………………………………………............................………..  
7. Основні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі …………...................................……
  Автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації ...................................……
  Протипожежне водопостачання для зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння ......……………………………………………………..................................………  
  Протидимний захист ……….……………………………….………...................................………
  Системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.............................……..
ДОДАТОК А (довідковий) Нормативні нормативних документів та нормативно-правових актів, на які є посилання у даних Нормах ……………….………………........................................................................……    
ДОДАТОК Б (обов’язковий) Терміни та визначення ………………………….…….……………..................................……...  
ДОДАТОК В Загальні вимоги до розрахункових методів визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій …………………….….…..................................................................................……    
ДОДАТОК Г (обов’язковий) Метод випробувань будівельних конструкцій на поширення вогню.........…………......... ….  
ДОДАТОК Д (довідковий) Конструктивні характеристики будинків залежно від їх ступеня вогнестійкості .…………………………………….…………………..................................……….    
ДОДАТОК Е (обов’язковий) Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, вибір типу системи оповіщення ....………………..……    
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 142; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.02 с.)