Змістовий модуль 10. Патогенні прокаріоти та еукаріоти. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 10. Патогенні прокаріоти та еукаріоти. 

1. До лікарні надійшла дитина з діагнозом “стафілококовий сепсис”. На яке живильне середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?

A * Цукрово-пептонний бульйон

B М’ясо-пептонний агар

C Середовище Плоскірьова

D Середовище Бучіна

E Жовчно-сольовий агар

 

2. В дитячому садочку після вживання сирної маси у дітей виникло захворювання, яке характеризується гострим початком, нудотою, блювотою, проносом. При мікроскопії мазків, виготовлених із сирної маси та блювотних мас виявлені грампозитивні мікроорганізми, які розташовані у вигляді скупчень, що нагадують грона винограду. Які будуть ваші наступні дії по встановленню етіології спалаху даної харчової токсикоінфекції?

A *Додатково провести бактеріологічний метод дослідження

B Зробити заключення, що причиною спалаху є стафілокок

C Додатково поставити алергічну пробу

D Додатково виявити антитіла в сироватці крові хворих

E Додатково визначити фаготип стафілокока

 

3. У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?

A *Провести фаготипування виділених штамів

B Визначити здатність штамів до токсиноутворення

C Провести дослідження обладнання харчоблоку

D Вивчити наявність антитіл у хворих дітей

E Поставити алергічну пробу

 

4. У зв’язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

A *Фаготип

B Пігментоутворення

C Антигенна структура

D Біохімічна активність

E Антибіотикограма

 

5. У хлопчика 12 років після перенесеної ангіни розвинулося ревматичне ураження серця. Кожна наступна стрептококова інфекція погіршує стан хворого. Який препарат доцільно використати для профілактики ускладнень?

A * Пеніцилін

B Стрептококовий анатоксин

C Стрептококовий бактеріофаг

D Донорський гама-глобулін

E Аутовакцина

 

6. У дитячому садку здійснено обстеження дітей і персоналу з метою виявлення менінгококового носійства. Підберіть метод мікробіологічного дослідження:

A * Бактеріологічний

B Алергічний

C Бактеріоскопічний

D Біологічний

E Серологічний

 

7. При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на назофарінгіт, виявлені Гр- диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які органи дитини найбільш ймовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?

A * Оболонки мозку

B Серцеві клапани

C Ниркові гломерули

D Статево-сечові шляхи

E Лімфатичні вузли

8. Хворій назофарингітом дитині лікар поставив діагноз "менінгококовий назофарингіт". Який метод лабораторної діагностики найбільш раціональний для підтвердження діагнозу?

A * Бактеріологічний

B Біологічний

C Серологічний

D Мікроскопічний

E Алергічний

 

9. Від хворої дитини на цереброспінальний менінгіт отримано спинномозкову рідину мутного характеру, яка вміщує велику кількість лейкоцитів. Якою із серологічних реакцій слід скористатися для експрес-діагностики захворювання?

A * Реакцією преципітації

B Реакцією аглютинації

C Реакцією зв'язування коиплементу

D Реакцією гемаглютинації

E Реакцією нейтралізації

 

10. Хворий 5 років скаржиться на сильний головний біль, блювоту. Об’єктивно: ригідність м’язів потилиці, блювота без попередження нудотою, герпетичні висипи на обличчі, лихоманка. На підставі бактеріологічних досліджень якого патологічного матеріалу можливе підтвердження попереднього діагнозу – цереброспінальний менінгіт ?

A * Пункція спинно- мозгової рідини, яка витікає під тиском і має неприємний запах

B Виділення урінокультур N.meningitidis

C Виділення копрокультур N. meningitidis

D Дослідження блювоти

E Виділення бактерій N. meningitidis з слизової оболонки сечостатевої системи

 

11. При бактеріологічному дослідження матеріалу від хворого з підозрою на хронічну гонорею, росту мікроорганізмів на спеціальних поживних середовищах не виявлено. Які методи діагностики слід використати, щоб підтвердити чи спростувати діагноз хронічної гонореї?

A *Поставити РЗК, алергічну шкірну пробу із гонококовим алергеном

B Визначити титр антитіл в сироватці крові хворого, використовуючи РПГА

C Біологічний метод

D Імунну електронну мікроскопію

E Повторити посів досліджуваного матеріалу на диференційно-діагностичні середовища

 

12. У хворої дитини з явищами гнійного керато-кон'юнктивіту лікар-офтальмолог запідозрив бленорею (гонорейний кон'юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід скористатися для підтвердження діагнозу?

A * Мікроскопічним та бактеріологічним

B Серологічним та алергічним

C Біологічним та методом фагодіагностики

D Біологічним та алергічним

E Мікроскопічним та серологічним

13. На спецiальному живильному середовищi, пiсля посiву видiлень гною з уретри, виросли нiжнi голубоватi колонiї. При мiкроскопiї препаратiв з них виявленi грамнегативнi бобовиднi диплококи. Збудником якої хвороби вони являються?

A *Гонореї

B Хламiдiозу

C Сифiлiсу

D Туляремiї

E Мелiоїдозу

 

14. Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які за Грамом фарбувалися негативно, нагадували кавові зернини. Розташовувалися в лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести?

A *Гонорея

B Сифіліс

C Венеричний лімфогранулематоз

D М'який шанкр

E Трихомонадоз

15. До iнфекцiйної лiкарнi поступила дитина з пiдозрою на колi-ентерит. З випорожнень виділено кишкову паличку. Як встановити належнiсть палички до патогенних варіантів?

A *В реакцiї аглютинацiї з О сироватками

B На пiдставi бiохiмiчних властивостей

C Шляхом фаготипування

D Мікроскопію забарвлених мазків

E За характером росту на середовищi Ендо

 

16. З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному годуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна поставити?

A *Колі-ентерит

B Гастро-ентерит

C Холероподібне захворювання

D Харчове отруєння

E Дизентерієподібне захворювання

 

17. При бактеріологічному дослідженні випорожнень чотиримісячної дитини з симптомами гострої кишкової інфекції на середовищі Ендо виросли у великій кількості червоні колонії. Які це можуть бути мікроорганізми?

A *Ешерихії

B Сальмонели

C Стафілококи

D Стрептококи

E Шигели

 

18. У хлопчика 7 років - холероподібне захворювання (блювота, профузна діарея). При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросли однотипні колонії: малинового кольору, з металевим блиском. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?

A * ентеротоксигенна Escherichia coli

B Salmonella enteritidis

C Yersinia enterocolitica

D Shigella sonnei

E НАГ-вібріон

 

19. Від хворого з діагнозом дизентерія було виділено шигелу зі здатністю продукувати екзотоксин. Про який вид шигел йде мова?

A * Шигела дизентерії

B Шигела Зонне

C Шигела Флекснера

D Шигела Бойда

E Шигела Нью-Кастла

 

20. З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження для встановлення джерела інфекції?

A *Провести фаготипування виділеної чистої культури

B Зробити антибіотикограму

C Поставити реакцію преципітації

D За допомогою реакції звязування комплементу

E Поставити реакцію нейтралізації

21. Хворий був доставленпий в лікарню із скаргами на головний біль, підвищення температури, частий стілець, болі в животі з тенезмами. Лікар поставив клінічний діагноз «дизентерія?» та направив досліджуваний матеріал (випорожнення) в баклабораторію. Яким методом діагностики лікар-бактеріолог повинен був підтвердити або спростувати клінічний діагноз?

A *Бактеріологічним

B Біологічним

C Бактеріоскопічним

D Серологічним

E Алергологічним

 

22. У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?

A *Аглютинації з діагностичними сироватками

B Зв’язування комплементу

C Непрямої гемаглютинації

D Преципітації

E Затримки гемаглютинації

23. В інфекційне відділення поступив хворий з підозрою на дизентерію. Який основний із наведених методів лабораторної діагностики необхідно назначити?

A *Бактеріологічний.

B Серологічний.

C Алергічний.

D Біологічний.

E Мікроскопічний.

 

24. В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі випорожнення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури, слабкість. Лікар запідозрив дизентерію. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

A *Бактеріологічний

B Серологічний

C Мікологічний

D Мікроскопічний

E Протозоологічний

 

25. У мазках, які були виготовлені з харкотиня хворого на туберкульоз легень мікобактерій не виявлено. Яким методом можна підвищити імовірність виявлення мікобактерій в харкотині?

A * Гомогенізації і флотації

B Прайса і Школьнікової

C Темнопольна мікроскопія

D Мікроскопія препаратів, пофарбованих за Цилем-Нільсеном

E Мікроскопія нативних мікропрепартів

 

26. При дослідження харкотиння хворого методом Прайса в мазках виявлені червоного кольору паличковидні бактерії, які утворюють звивисті тяжі. Яка речовина обумовлює склеювання даних бактерій та ії ріст у вигляді джутів?

A *Корд-фактор

B Альттуберкулін

C Фтіонова кислота (фосфатид)

D Туберкулостеаринова кислота

E РРД

 

27. В мазку, виготовленому із харкотиння хворого на туберкульоз, мікробактерії не виявлені. Чи можна підвищити ймовірність бактеріоскопічного виявлення збудника в харкотинні? Якщо так, то якими методами?

A * Методами збагачення дослідного матеріалу (центрифугуванням, флотацією)

B Біологічним методом

C Посівом матеріалу в середовище збагачення

D Методом імуноферментного аналізу

E Серологічними методами

 

28. У чоловіка 36 років з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду сечі. При мікроскопії знайдено кислотостійкі бактерії, але за методом Прайса корд-фактор не виявлений. Яке дослідження дозволить найбільш надійно підтвердити або спростувати попередній діагноз?

A * Зараження лабораторних тварин

B Вивчення токсигенності

C Фаготипування виділеної культури

D Серологічна ідентифікація збудника

E Шкірна алергічна проба

29. При медичному обстеженні школярів 1-го класу була поставлена проба Манту. Із 35 школярів у 15 проба Манту була негативною. Що необхідно зробити дітям з негативною пробою Манту

A *Ввести вакцину БЦЖ

B Ввести антитоксичну сироватку

C Ввести вакцину антирабічну

D Зробити повторну пробу

E Дослідити сироватку крові

 

30. Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

A * Туберкулін.

B Вакцину БЦЖ.

C Вакцину АКДП.

D Тулярин.

E Вакцину АДП.

 

31. У дитячому садку зробили пробу Манту. Який препарат був для цього використаний?

A *Туберкулiн

B Бруцелін

C Тулярин

D Антраксин

E Токсоплазмін

 

32. В лабораторію особливо небезпечних інфекцій поступили випорожнення хворого з діагнозом “холера”. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно використати, щоб підтвердити або відхилити діагноз?

A * Бактеріологічний

B Алергічний

C Бактеріоскопічний

D Біологічний

E Вірусологічний

 

33. При первинному посіві води на 1% пептонну воду, через 6 годин на поверхні виявлений ріст – ніжна плівка. Для збудника якого захворювання характерними є такі культуральні властивості?

A * Збудника холери

B Збудника чуми

C Збудника туберкульозу

D Збудника дизентерії

E Збудника псевдотуберкульозу

 

34. У патогенезі холери значну роль відіграють екзо- і ендотоксини, ферменти агресії. Основним синдромом цієї хвороби є дегідратація. Виберіть, які з перерахованих патогенетичних впливів є основною причиною зневоднення.

A *Активація аденілатциклази

B Відщеплення нейрамінової кислоти

C Деструкція гіалуронової кислоти

D Дефект фосфоліпідів мембран

E Деструкція муцину

 

35. До інфекційного відділення госпіталізовано хворого зі скаргами на багаторазовий пронос та блювоту, біль у м'язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар виставив попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес-діагнозу?

A * Пряма і непряма РІФ

B РА

C Бактеріологічним методом

D Серологічним методом

E Біологічним методом

 

36. На 1% лужній пептонній воді після посіву в неї досліджного матеріалу (випорожнень) та 8-годинній інкубації виявлен ріст у вигляді ніжної блакитної плівки. Для збудника якого захворювання характерні такі культуральні властивості?

A * Холери

B Чуми

C Черевного тифу

D Паратифу А

E Дизентерії

 

37. Із калу та блювотних мас від хворого з підозрою на холеру були виділені культури вібріонів. Проведення якої реакції дозволить визначити вид мікроба, який викликав це захворювання?

A *Аглютинації з сиворотками, що містять О-антитіла.

B Аглютинації з сироватками, що містять Н-антитіла.

C Пасивної гемаглютинації з еритроцитарним антигенним діагностикумом

D Аглютинації Відаля

E Преципітації

 

38. Хворий поступив в інфекційну клініку з попереднім діагнозом “Черевний тиф?”. Відчуває себе хворим протягом трьох днів. Використання, якого метода, дасть змогу підтвердити діагноз?

A *Виділення гемокультури

B Виділення копрокультури

C Виділення уринокультури

D Виділення білікультури

E Виділення розеолокультури

 

39. Враховуючи скарги хворого, дані об`активного обстеження та епідситуацію, лікар виставив попередній діагноз «Черевний тиф» та направив дослідний матеріал в бактеріологічну лабораторію. Хворий хворіє впродовж 2 днів. Яким методом мікробіологічної діагностики можна підтвердити діагноз у даного хворого?

A *Бактеріологічним

B Мікроскопічним

C Серологічним

D Біологічним

E Алергологічним

40. Хворий з підозрою на черевний тиф поступив в інфекційну лікарню на 3-й день захворювання. Який метод мікробіологічної діагностики слід використати ?

A *Виділення гемокультури.

B Виділення копрокультури.

C Виділення урінокультури.

D Виділення збудника з ліквора.

E Виділення білікультури

 

41. Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин, але на наступний день стан хворого погіршився, температура підвищилася до 39,6оС. Чим пояснити погіршення стану хворого?

A *Дією ендотоксинів збудника

B Алергічною реакцією

C Нечутливістю збудника до левоміцетину

D Приєднанням вторинної інфекції

E Реінфекцією

 

42. До лікаря-інфекціоніста на прийом прийшов хворий зі скаргами на пропасницю, яка триває три дні, загальну слабість, безсоння, погіршення апетиту. Лікар запідозрив черевний тиф. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для підтвердження діагнозу?

A *Виділення гемокультури

B Виділення копрокультури

C Виділення уринокультури

D Виділення білікультури

E Виділення мієлокультури

 

43. Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція відома під назвою:

A *Відаля

B Борде - Жангу

C Вассермана

D Райта

E Асколі

 

44. Для серологічної діагностики черевнотифозного бактеріоносійства було використано діагностикум, що являє собою оброблені таніном еритроцити барана, на яких адсорбований Vi-антиген Salmonella typhi. В якій реакції буде застосовано цей діагностикум?

A * РПГА

B РГГА

C РГА

D РП

E РЗК

45. Хворий поступив в інфекційну лікарню на 8-й день зі скаргами на головний біль, недомагання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні реакції аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього дослідження?

A *Черевний тиф

B Дизентерія

C Холера

D Лептоспіроз

E Туберкульоз

 

46. З метою діагностики тифо-паратифозного захворювання проведено реакцію аглютинації Відаля. Вона виявилася позитивною з черевнотифозним О-антигеном у розведенні 1:1600, з черевнотифозним Н-антигеном – у розведенні 1:200. Про що це свідчить?

A * Про захворювання на черевний тиф.

B Відсутність тифо-паратифозного захворювання.

C Черевнотифозне бактеріоносійство.

D Інкубаційний період черевного тифу.

E Перенесений черевний тиф в анамнезі.

 

47. У хворого з пiдозрою на черевний тиф на протязi двох тижнiв захворювання лабораторний дiагноз не був встановлений. Який матерiал треба направити до лабораторiї для бактерiологiчного дослiдження на третьому тижнi?

A *Фекалiї та сечу

B Харкотиння

C Слиз з носа

D Слиз з зiву

E Промивнi води шлунку

48. Для серологiчної дiагностики черевного тифу використовують реакцiю Вiдаля. Який механiзм взаємодiї антигенiв та антитiл лежить в її основi?

A *Аглютинацiя

B Преципiтацiя

C Бактерiолiз

D Гемолiз

E lмобiлiзацiя бактерiй

 

49. При ідентифікації збудника харчової токсикоінфекції з'ясувалося, що за своїми біохімічними властивостями він відноситься до роду Salmonella. Яка ознака збудника дозволить найбільш точно встановити його видову приналежність?

A *Антигенна структура

B Фаготип

C Культуральні властивості

D Патогенність для лабораторних тварин

E Морфо-тинкторіальні властивості

 

50. Хлопчик 12 років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою ймовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?

A * Escherichia coli

B Salmonella enteritidis

C Proteus vulgaris

D Pseudomonas aeruginosa

E Yersinia enterocolitica

 

51. При бактеріологічному дослідженні блювотних мас хворих виділені грамнегативні палички середніх розмірів із заокругленими кінцями, рухливі, які аглютинуються сальмонельозною О-сироваткою групи В. Ідентичні мікроорганізми виявлені в салаті, який напередодні вживали всі хворі. Про збудника якого захворювання можна думати в даному випадку?

A *Сальмонели – збудники гострого гастроентериту

B Сальмонели – збудники черевного тифу

C Сальмонели – збудники паратифу А

D Ешерихії – збудники харчової токсикоінфекції.

E Протеї – збудники харчової токсикоінфекції

 

52. В лікарню поступила дитина з діагнозом дифтерія. Якими препаратами для специфічної терапії ви скористаєтесь?

A *Протидифтерійною антитоксичною сироваткою, антибіотиками

B Дифтерійним анатоксином, антибіотиками

C Вакциною «Кодивак», сульфаніламідами

D Дифтерійними вакцинами: АКДП, АДП, АД

E Дифтерійним бактеріофагом

 

53. Від хворої дитини з підозрою на дифтерію виділено коринебактерію дифтерії. Яке дослідження необхідно провести, щоб переконатись, що даний мікроб є збудником дифтерії у цієї дитини?

A *Перевірити токсигенність мікроба

B Провести фарбування за методом Буррі - Гінса

C Виконати посів на кров'яний агар

D Заразити кролика

E Провести реакцію аглютинації

 

53. При обстеженні хворої дитини, у якої відмічалось підвищення температури до 38°С, біль при ковтанні, набряк обличчя, адинамія, сіро-білі плівки на мигдаликах, лікар запідозрив дифтерію. Якими мікробіологічними методами можна підтвердити попередній діагноз?

A *Мікроскопічним + бактеріологічним.

B Мікроскопічним+алергологічним

C Мікроскопічним+серологічним

D Алергологічним+серологічним

E Біологічним+серологічним

 

54. У хворого на протязi 10 днiв має мiсце пiдвищена температура, приступи

характерного кашлю. Лiкар назначив посiв слизу з носоглотки на середовище КУА. Який мiкроорганiзм передбачається виявити?

A * Палочку коклюшу

B Палочку iнфлюенци

C Лiстерiю

D Стафiлокок

E Клебсiєлу

 

55. Хворому після вживання інфікованого продукту необхідно провести екстренну профілактику (ботулізму). Вкажіть, який з перелічених препаратів слід використати?

A *Полівалентна антитоксична сироватка.

B Інтерферон.

C Моновалентна антитоксична сироватка.

D Анатоксин.

E Плацентарний гама-глобулін.

 

56. В бактерiологiчну лабораторiю з вогнища харчового отруєння доставлена в'ялена риба, при дослiдженнi якої на середовищі Кiтта-Тароццi бактерiолог виявив мiкроорганiзми подiбнi до “тенiсної ракетки”. Збудником якоi хвороби вони могли бути?

A *Ботулiзму

B Сальмонельозу

C Дизентерiї

D Стафілококової токсикоінфекції

E Черевного тифу

 

57. Після вживання м`ясних консервів у хворог Н. з`явилось двоїння в очах, сильний головний біль, порушення ковтання, м`язева слабкість. Виставлений діагноз ботулізм. З яким фактором патогенності пов`язані клінічні прояви цього захворювання?

A *Екзотоксин.

B Гемолізин.

C Ендотоксин.

D Плазмокоагулаза.

E Фібринолізин.

 

58. Хворий Н. поступив у лікарню зі скаргами на блювоту, запаморочення, двоїння в очах, важкість при ковтанні. Лікар запідозрив ботулізм. Які методи діагностики доцільно використати для підтвердження діагнозу?

A *Біологічна проба, бактеріологічний

B Алергічна проба, серологічний

C Бактеріологічний, мікологічний

D Протозоологічний, мікроскопічний

E -

 

59. У хворого після вжитку в їжу консервованих грибів з’явилися симптоми бульбарного паралічу: птоз, двоїння в очах, афонія, порушення ковтання. Попередній діагноз: ботулізм. За допомогою якої реакції можна визначити тип токсину?

A * Реакція нейтралізації

B Реакція аглютинації

C Реакція преципітації

D Реакція зв’язування комплементу

E Реакція імунофлюорестенції

60. Новонароджений, 20 днів, помер від правцю. Де з найбільшою ймовірністю може бути знайдений збудник?

A * Пупкова ранка

B Спинний мозок

C Кров

D Шлунково-кишковий тракт

E М‘язи

 

61. Після дослідження біоптату, взятого у хворого під час езофагодуоденоскопії був виставлений бактеріологічний діагноз: хелікобактеріоз. Яка із особливостей бактерій, що виділена у цього хворого, була обов’язково врахована при культивуванні?

A *Мікроаерофільність

B Наявність ферменту уреази

C Колонізація клітин гастрального типу

D Відсутність спор та капсул

E Наявність шести полярних джгутиків

62. Хворому запропонували пройти бактеріологічний аналіз для встановлення етіології виразки шлунку. Які мікроорганізми мають намір виявити?

A *Гелікобактер

B Лістерії

C Лептоспіри

D Сальмонелу

E Шигелу

63. Вкажіть збудника інфекцій, який може вражати слизові, викликати запалення внутрішніх органів, сепсис, утворення синьо-зеленого гною, як правило є стійким до більшості антибіотиків:

A *Pseudomonas aeruginosa

B Proteus vulgaris

C Staphylococcus aureus

D Streptococcus mutants

E Escherichia coli

64. При бактерiологiчному дослiдженнi сечi хворого пiєлонефритом видiленi мiкроорганiзми, що утворюють на мясо-пептонному агарi жовто-зелений пiгмент i характерний запах. Як вони називаються?

A *Псевдомонади

B Ешерiхiї

C Протеї

D Клебсiєли

E Азотобактерiї

65. При бактеріологічному дослідження гною із післяопераційної рани виділені мікроорганізми, які давали ріст на цукрово-кров’яному агарі через 7-10 днів в анаеробних умовах: колонії S-форми, блискучі, чорного кольору з неприємним запахом. При мікроскопії виявлені поліморфні грамнегативні палички. Які мікроорганізми могли викликати цей гнійний процес?

A *Бактероїди

B Клостридії

C Фузобактерії

D Вейлонели

E Кишкова паличка

66. У чоловіка 40 років ушкоджені міжпальцеві проміжки на ногах: шкіра мокне, відшаровується, з‘явилися тріщини. При посіві зішкрябу шкіри на середовище Сабуро виросли пухнасті колонії, білі зверху та зеленувато-жовті внизу. У мазках з верхньої частини колоній видно конідії у вигляді “дубинок” з 1-5 клітинами. Які ще органи найбільш ймовірно може уразити цей збудник?

A * Нігті

B Волосся

C Підшкірна клітковина

D Лімфатичні судини

E Слизова статевих шляхів

 

67. При мікроскопії волосся, яке було взяте від хворого із вражених ділянок виявлені залишки міцелію гриба, спори, пухирці повітря та крапельки жиру. Для збудників якого грибкового захворювання характерна така мікроскопічна картина волосся?

A * Фавуса

B Мікроспорії

C Трихофітії

D Епідермофітії

E Споротрихоза

 

68. При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольпо-вагінітом лікар виявив округлої форми та еліпсоподібні, що брунькуються клітини, розміром 3-6 мкм. Про збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

A *Кандидозу

B Кокцидіозу

C Епідермофітії

D Мікроспорії

E Криптококозу

 

69. Лікар - педіатр при огляді трьохмісячнї дитини відмітив, що слизова оболонка порожнини рота, а також язик вкриті щільним білим нальотом. В матеріалі, взятому з місця ураження, бактеріолог виявив наявність грибів дріжжеподібної форми, в зв’язку з цим запідозрили мікоз:

A *Кандидоз

B Фавус

C Епідермофітія

D Актиномікоз

E Трихофітія

 

70. При мікроскопічному дослідженні нативного препарату з випорожнень хворого, які мають кров'яно-слизистий характер виявлені мікроорганізми округлої форми, в цитоплазмі яких містяться еритроцити, а також цисти дрібних розмірів з 4 ядрами. Про який збудник йде мова?

A * Entamoeba hystolitica

B Entamoeba coli

C Lamblia intestinalis

D Trichomonas intestinalis

E Leichmania donovani

71. Доярка у розпал епідемії грипу звернулась до лікаря зі скаргами на високу температуру, загальну слабкість, відсутність апетиту, біль в суглобах. Протягом 10 діб вона лікувалась з діагнозом “Грип”. Але інфекціоніст запідозрив в неї бруцельоз. Якою реакцією можна поставити остаточний діагноз бруцельоз?

A * Райта

B Хеддльсона

C Імунофлюорестенції

D Відаля

E Оухтерлоні

 

72. В міську інфекційну лікарню поступив пацієнт із скаргами, які дозволили лікарю поставити попередній діагноз туляремія. Яким із нижче перерахованих методів є найбільш раннім методом діагностики та найбільш застосованим у звичайних клінічних умовах?

A *Алергологічний

B Біологічний

C Серологічний

D РІФ (експрес-метод)

E Бактеріологічний

 

73. Хворий 34 роки звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Під час огляду : нещільний, без болісний набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби?

A * Bacillus antracis

B Staptylococcus aureus

C Bacillus anthracoides

D Bacillus subtilis

E Bacillus megaterium

 

74. При мікроскопії харкотиння хворого з попереднім діагнозом "гостра пневмонія" виявлено хаотично розташовані мікроорганізми овоїдної форми довжиною до 2 мкм, інтенсивніше забарвлені на полюсах. Який найбільш імовірний діагноз можна встановити на підставі отриманих даних?

A *Легенева форма чуми

B Пневмококова пневмонія

C Стафілококова пневмонія

D Клебсієльозна пневмонія

E Дифтерія

 

75. У хворого з симптомами – головний біль, висока температура, лихоманка, кашель, із харкотиння виділили палички овоїдної форми з біполярним зафарбовуванням, грамнегативні, в мазках з бульоної культури розташовані ланцюжками, на агарі утворюють колонії R-форми. Це характерно для збудника:

A * Чумы

B Туберкульозу

C Дифтерії

D Стрептококової ангіни

E Менінгококового назофарингіту

 

76. В селищі К. у декількох господарствах було виявлено масову загибель щурів. Виникла підозра, що причиною може бути чума. Які постмортальні дослідження тварин слід провести з метою екстренного встановлення збудника інфекції?

A * Реакція кільцепреципітації

B Реакція аглютинації

C Реакція пасивної аглютинації

D Реакція зв”язування комплементу

E Реакція нейтралізації

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 118; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.02 с.)