u. На Державний експертний центр МОЗ України.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

u. На Державний експертний центр МОЗ України.v.На ДАК «Лiки України»

w.На Державну службу лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення

x.На Державну iнспекцiю з контролю лiкарських засобiв

y.На Комiтет з контролю за наркотиками при МОЗ України.

 

 

23.Наказ, що регламентує санітарні вимоги в аптечних установах:

Z. Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р.

aa.Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р.

bb.Наказ МОЗ України №497 від 12.12.2001р.

cc.Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р.

dd.Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р.

 

24.Тривалість робочого тижня для працівників зі шкідливими умовами праці становить:

A. 36 год.

b.40 год.

c.42 год.

d.38 год.

e.30 год

 

25.Засоби індивідуального захисту діляться на:

A. Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, медичні засоби захисту

b.Респіратори, ізолювальні протигази

c.Респіратори, ізолювальні протигази, фільтрувальні цивільні та промислові протигази

d.Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, сховища

e.Фільтрувальні цивільні та промислові протигази

 

26.В відділ кадрів звернулася жінка з заявою надати їй додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних. Має двох дітей. До якого віку дітей надається така відпустка?

a. 15 років;

b.16 років;

c.17 років;

d.18 років;

e.19 років

 

27.Ви – випускниця медичного коледжу і на момент закінчення Вам виповнилося 17 років. При прийнятті на роботу в аптечний пункт, якою має бути для Вас тривалість робочого тижня?

A. 36 годин

b.40 годин

c.30 годин

d.24 години

e.32 години

 

 

28.Основні положення з реалізації права громадян на життя і здоров’я в процесі праці, відносин між власником і працівником та порядок організації охорони праці в Україні встановлює:

A. Закон України про охорону праці

b.Конституція України

c.Кодекс законів про працю

d.Указ Президента України

e.Наказ МОЗ України №256 „Про заборону застосування праці жінок на важких та небезпечних роботах”

 

 

29.Нічний робочий час визначається законом з:

A. 22-ї години до 6-ї години

b.21-ї години до 6-ї години

c.20-ї години до 6-ї години

d.19-ї години до 6-ї години

e.18-ї години до 6-ї години

 

 

30.До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать захворювання та отруєння, що зумовлені впливом небезпечних факторів або шкідливих речовин протягом не більше:

A. однієї робочої зміни

b.тижня

c.двох діб

d.місяця

e.шести місяців

 

31.Яка дія струму супроводжується опіками окремих ділянок тіла, нагріванням кровоносних судин, серця, мозку та ін. органів, через які проходить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів:

A. термічна

b.біологічна

c.механічна

d.електролітична

e.фізична

 

32.Назвіть колір і текст напису балона з киснем:

a. + голубий "Кисень медичний"

b.- голубий, "Кисень"

c.- сірий, "Кисень"

d.- сірий, "Кисень медичний"

e.- білий, "Кисень медичний"

 

 

2.Дії у разі витікання ртуті з термометра в торгівельному залі аптеки

A. зібрати у посуд з водою, закрити притертою пробкою

b.викликати дезінфектора

c.зібрати у целофановий пакет чи ін. посуд

d.зібрати у посуд з притертою пробкою

e.зібрати у посуд з притертою пробкою та з дезінфектантом

 

3.Ви прийняті на посадуфармацевта. Який вид інструктажу повинен провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?

A. вступний

b.первинний

c.цільовий

d.повторний

e.позаплановий

 

4.Система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людини від шкідливого й небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики, - це:

A. електробезпека

b.безпека життєдіяльності

 

c.охорона праці

d.гігієна праці

e.електрофізика

 

 

5.Залежно від профілю діяльності, спеціалізації та конкретних умов праці фармацевтичних працівників до професійних шкідливих чинників належать:

A. усе переліковане

b.значне нервово-емоційне напруження

c.небезпека травматизації

d.несприятливе за своїми фізичними та хімічними властивостями оточуюче середовище на робочому місці

e.вимушене положення, праця в нічний час

 

6.Основними ознаками нервового виснаження фармацевтичного працівника є:

A. знесиленість, хронічне стомлення, емоційне перенапруження (депресія, безпорадність)

b.психічне перенапруження (негативне ставлення до себе, роботи, людей)

c.висипка на шкірі

d.фізіологічні зміни

e.усі переліковані

 

7.Для фармацевтичного персоналу характерні типові групи стресорів, які:

A. усі характерні

b.спричинені умовами фармацевтичної справи (постійний контакт із хворими )

c.виникають через особистісні причини (дефіцит знань)

d.провокуються адміністрацією (акредитація, конфлікти)

e.виникають у процесі спілкування з відвідувачами аптеки та колегами

 

8.Результати перевірки знань працівників фармацевтичного підприємства з питань охорони праці оформляються:

A. протоколом

b.наказом

c.інструкцією

d.договором

e.розпорядженням

 

 

На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?

A. На всі підприємства, організації, незалежно від форми власності й видів їхньої діяльності

b. На підприємства й організації державної форми власності

c. Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності

d. На підприємства невиробничої сфери залежно від виду діяльності

e. На підприємства фармацевтичного виробництва

 

40. Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на фармацевтичному підприємстві, в організації, установі?

A. Власник

b. Держава

c. Начальник служби охорони праці

d. Безпосередній керівник працівника (підрозділу)

e. Фармацевт

 

На кого покладено вищий нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?

a. На органи прокуратури

b. На профспілки та технічну інспекцію

c. На керівників підприємства

d. На службу охорони праці

a. На санітарну службу

 

 

42. Балони із стисненими газами встановлюються від батареї опалення не ближче:

a. 1,0 м

b. 0,1 м

c. 2. 0,5 м

d. 2,0 м

e. 5,0 м

 

На яку відстань потрібно винести постраждалого із зони розтікання струму замикання на землю?

a. Не менше 8 м

b. Не менше 3 м

c. Не менше 5 м

d. Не менше 10 м

e. Не менше 15 м

 

В яких випадках спроби оживлення постраждалого після зупинки серця можуть бути ефективними?

A. Коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 4-5 хвилин

b. Коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 2-х хвилин

c. Коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 3-х хвилин

d. Коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 10 хвилин

e. Коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 15 хвилин

На яку відстань до місця замикання електродроту на землю забороняється наближатися?

a. 8 м

b. 1 м

c. 2 м

d. 5 м

e. 10 м

 

47. Обов’язки фармацевтичних підприємств, аптечних установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки регламентовані:

a. Законом “Про пожежну безпеку”

b. КЗпП

c. Галузевими нормативними актами

d. Рішеннями органів виконавчої влади

e. Законом про охорну праці

 

48. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на :

a. Власника

b. Профспілки

c. Державу

d. Фонд соціального страхування від нещасних випадків

e. Пожежні дружини

 

Скільки років повинні зберігатися підприємстві акти розслідування нещасних випадків, складені по формі Н-1?

a. 45 років

b. 1 рік

c. 25років

d. Залежить від важкості нещасного випадку

e. Не зберігається

 

 

Яким нормативним актом чи актами регулюється порядок розслідування нещасних випадків на виробництві?

A. Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

b. КЗпП

c. Законом України “Про охорону праці”

d. Положенням “Про медичний огляд”

e. Законом України “Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку, які спричинили втрату працездатності”

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)