Відмінності правової системи США від правової системи Англії. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відмінності правової системи США від правової системи Англії.Право США в цілому має структуру, аналогічну структурі загального права, але є й істотні відмінності. Одна з таких відмінностей, що має принципове значення, пов'язана з федеральною структурою США.

Регулювання цивільно-правових відносин, в основному, входить до компетенції окремих штатів, а федеральне право лише частково торкається цивільно-правових відносин у загальному контексті зростаючого федерального регулювання економіки.

У сфері цивільного права в більшості американських штатів діють не кодекси, а закони, що регулюють окремі правові інститути, або норми загального права. Виняток становить штат Луїзіана, де діє Цивільний кодекс 1870 p., що продовжує традиції французького права, і штати Джорджія, Каліфорнія, Монтана, Північна і Південна Дакота, де є цивільні кодекси, які регулюють лише вузьке коло проблем цивільного і сімейного права1.

У США цивільне право складається з окремих важливих правових інститутів — права корпорацій, договірного права, права власності та ін.

Найбільш істотні економічні і соціальні наслідки були пов'язані з розвитком правового статусу юридичної особи. У США, як і в Англії, немає особливої загальнотеоретичної конструкції «юридична особа», і такою виступає корпорація.

Одним із центральних інститутів американського права, що регулює цивільно-правові відносини, уважається інститут договірного права. До кінця XIX ст. договірні відносини регулювалися переважно прецедентним правом. У XX ст. на перший план регулювання даних відносин виходить законодавство штатів. Удосконаленню договірного права сприяла політика економічного лібералізму, при якій склалася майже необмежена свобода укладання різноманітних угод, які мають юридичну силу, що відкривало шлях індивідуальній і корпоративній підприємницькій діяльності. Для інституту договірного права США характерна конструкція зустрічного задоволення, заснована на обіцянці здійснити очікувані дії. При такому широкому розумінні договору ринкові відносини отримали своє юридичне вираження саме в договірному праві.

Інститут права власності регулюється, перш за все, Конституцією США. V і XIV поправки до конституції встановили, що жодна особа не повинна позбавлятися життя, свободи або власності без належної правової процедури. Так у 1879 р. при розгляді судової справи, пов'язаної із застосуванням V поправки Конституції США, суд заявив, що федерації, так само як і штатам... заборонено позбавляти особу або корпорацію власності без належної правової процедури. У 1889 р. суд уже прямо вказав, що корпорація є юридичною особою в тому значенні, в якому даний термін використано в XIV поправці, а тому вона не може бути позбавлена власності без належної правової процедури.

Сфера сімейно-правових відносин у більшості штатів регулюється не кодексами, а окремими законами, причому регулювання даної сфери належить до виключної компетенції штатів. Як уже наголошувалося, відмінності в регулюванні сімейно-правових відносин у різних штатах значні, що зумовило виникнення правових конфліктів. Для вирішення цієї проблеми Національна конференція уповноважених з уніфікації права штатів в 1970 р. підготувала проект Одноманітного закону про шлюб і розлучення, на підставі якого деякі штати розробили і прийняли відповідні закони.

Регулювання спадково-правових відносин також належить до компетенції права штатів. Історично в різних штатах склався неоднаковий порядок спадкування. Згідно з нормами спадкового права визнається спадкування згідно із законом і за заповітом. Пропорції між цими двома формами спадкування у багатьох випадках різні. Порядок спадкування, як правило, істотно розрізняється залежно від розміру спадку. При спадкуванні невеликого за розмірами майна потрібне лише виконання звичайних формальностей. Коли мова йде про велике майно, то формальності стають складнішими, а головне — законодавство передбачає особливий судовий контроль на період відкриття спадщини. Для управління успадкованим майном призначаються особливі особи, які виступають як виконавці заповіту. До їхніх функцій входить не тільки виконання волі заповідача, але й дотримання інтересів законних спадкоємців і кредиторів.

Згідно з Конституцією США кримінальне право, за винятком тих його норм, які мають загальнофедеральне значення, віднесене до ведення штатів.

Саме на рівні штатів злочинність набула особливо великих розмірів, а численні кримінальні акти і кодекси штатів, прийняті у 50 штатах, виявилися недостатніми. Суперечності, а також прогалини в кримінальному законодавстві окремих штатів вели до збільшення злочинності. Тому в середині XX ст., паралельно з рухом за модернізацію федерального Кримінального кодексу, почалася масштабна робота з уніфікації кримінального законодавства на рівні штатів, унаслідок чого Інститутом американського права в 1962 р. було розроблено Зразковий кримінальний кодекс. Хоча цей кодекс має неофіційний ха-рактер і служить лише зразком раціонального і досконалішого в техніко-юридичному відношенні документа, він дуже вплинув на кримінальні кодекси окремих штатів, сприяв їх зближенню. Підсумком стало ухвалення нових кримінальних кодексів більш ніж у 40 штатах.

Види покарань в США підрозділяються на основні і додаткові. Основними видами покарань є страта, тюремне ув'язнення, про-бація і штраф, додатковими — позбавлення різних прав, конфіскація майна, накладання обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду, суспільні роботи в суспільних інтересах та ін. Страта як вища міра покарання продовжує зберігатися в 36 штатах.

Основи кримінально-процесуального права в США були закладені англійським загальним правом і в подальшому розвинені з урахуванням особливостей американського суспільства. У деяких штатах було розроблено кримінально-процесуальні кодекси, об'єднані з кримінальними кодексами. З кінця XIX ст. всі питання, що стосуються кримінального процесу і судочинства, включаються у вигляді самостійних розділів до зводів законів штатів.

Зразковий кримінально-процесуальний кодекс, складений ще в 30-х—40-х pp. XX ст., не вплинув істотно на законодавство більшості штатів. На федеральному рівні процес консолідації кримінально-процесуального законодавства знайшов своє вираження в розділі 18 Звід законів США. У 1948 р. до цього розділу було включено особливу другу частину — «Кримінальний процес».

Докази, отримані з порушенням процесуальних правил, особливо в результаті таких процесуальних дій, як обшук і арешт, не можуть бути використані обвинуваченням і не приймаються суддею. Як порушення належної правової процедури розглядаються, наприклад, докази, отримані поліцією під час обшуку за присутності понятих і експертів, але без представників захисту.

Структура права США.

Право США по своїй структурі відноситься до сім'ї Загального права. У Англії іСША - одна і та ж загальна концепція права і його ролі; у обох країнах існує одно і те ж ділення права, використовуються одні і ті ж поняття і трактування норми права. Право США, в цілому, має структуру, аналогічну структурі Загального права. Проте при детальному вивченні виявляються численні структурні відмінності між американським і англійським правом.

Федеральне право і право штатів. Однією з таких істотних відмінностей є відмінність між федеральним правом і правом штатів.

На відміну від Англії США є федеральною державою, в якій неминуче виникає питання про співвідношення компетенцій федеральної влади і влади штатів.

Згідно з десятою поправкою до Конституції США 1791г. "повноваження, надані справжньою Конституцією Сполученим Штатам і користування якими не заборонене окремим штатам, залишаються за штатами або народом". Законодавство відноситься до компетенції штатів; компетенція федеральної влади - виключення, яке завжди повинне залишатися на певній статті Конституції. Істотно, що навіть з тих питань, по яких законодавствує Конгрес, штатам надана так звана залишкова компетенція. Штатам дозволяється законодавствувати з цих питань, по них забороняється приймати положення, що йдуть врозріз з нормами федерального права. Але їм не забороняється доповнювати федеральне право або заповнювати наявні в нім пропуски.

Принцип залишкової компетенції штатів має певні межі. Навіть у відсутність федеральних законів штати не можуть законодавствувати врозріз з духом Конституції і перешкоджати торгівлі між штатами. Також закон штату вважається неконституційним, якщо галузь, до якої він відноситься, підлягає регламентації виключно федеральним правом.

У результаті можна сказати, що в США немає федерального загального права. 50 систем загального права, наявні в 50 штатах, теоретично дійсно різні, але вже давно вважається, що вони стали або повинні стати ідентичними. Ця ідентичність не створює концепції федерального загального права. Але великої відмінності між 50 системами права окремих штатів немає, вони тяжіють до одноманітності, створюючи тим самим єдине право, по сфері свого застосування що є федеральним правом.

Право справедливості. У США отримала своє поширення юрисдикція судів справедливості. Через відсутність в США спеціальних судів, що застосовують канонічне право, суди справедливості включили в сферу своєї діяльності ті питання, які в Англії відносилися до церковної юрисдикції. Компетенція суду справедливості потрібна в тих випадках, коли право не надає ніяких засобів для вирішення питання. Наприклад, справи про визнання недійсної браку розглядалися саме таким чином, поки не був виданий відповідний закон4.

Конституційне і адміністративне право. Конституційне право і адміністративне право також є галузями, що глибоко розрізняються в Англії і США, оскільки відмінності конституційних принципів і політичних інститутів виявляють абсолютно різні проблеми і серйозно змінюють основи цих проблем. Контроль судів за конституційністю законів існує в США, але не існує в Англії. Американське адміністративне право припускає важливість вивчення організації і функціонування різного роду комісій - федеральних або окремих штатів, яких або аналогічних яким не існує в Англии.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 176; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.006 с.)