Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місцьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гігієнічні нормативи допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць(Цей список вводиться замість списку, затвердженого

Головним державним санітарним лікарем СРСР

від 27.08.84 р. № 3086-84 і доповнень до нього:

№ 1 від 08.05.85 р. № 3865-85,

№ 2 від 13.02.87 р. № 4256-87,

№ 3 від 24.09.89 р. № 5158-89,

№ 4 від 10.11.91 р. № 6053,

№ 5 від 20.11.91 р. № 6055-91

з врахуванням значень ГДК речовин, затверджених

Головним державним санітарним лікарем України протягом

1994 - 1996 рр.)

А. Значення встановлених коефіцієнтів комбінованої дії

хімічних речовин (Ккд)

I. Перелік речовин, для яких при сумісній присутності в атмосферному повітрі встановлено ефект сумації біологічної дії з Ккд рівним 1,0 (при розрахунку за формулою):

C1 C2 Cn

------ + ------ + ... ------- <= 1,0):

ПДК1 ПДК2 ПДКn

1. Ацетон, акролеїн, фталевий ангідрид;

2. Ацетон і фенол;

3. Ацетон і ацетофенон;

4. Ацетон, фурфурол, формальдегід і фенол;

5. Аерозолі п'ятиоксиду ванадію та оксидів марганцю;

6. Ацетальдегід і вінілацетат;

7. Аерозолі п'ятиоксиду ванадію і сірчистий ангідрид;

8. Аерозолі п'ятиоксиду ванадію і триоксиду хрому;

9. Азоту диоксид, гексен, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю;

10. Акрилова і метакрилова кислоти;

11. Акрилова і метакрилова кислоти, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метилметакрилат;

12. Ацетон, трикрезол, фенол;

13. Аміак, сірководень;

14. Аміак, сірководень, формальдегід;

15. Аміак, формальдегід;

16. Азоту диоксид і оксид, мазутна зола, сірки диоксид;

17. Бензол і ацетофенон;

18. Валеріанова, капронова і масляна кислоти;

19. Вольфрамовий і сірчистий ангідриди;

20. Гексахлоран і фазолон;

21. 2,3-Дихлор-1,4-нафтахінон і 1,4-нафтахінон;

22. 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-трихлорпропан, і тетрахлоретилен;

23. Ізопропілбензол і гідроперекис ізопропілбензолу;

24. Ізобутенілкарбінол і диметилвінілкарбінол;

25. Метилдигідропіран і метилентетрагідропіран;

26. Миш'яковистий ангідрид і свинцю ацетат;

27. Миш'яковистий ангідрид і германій;

28. Моно-, ди- і пропіламіни;

29. Озон, диоксид азоту, формальдегід;

30. Оксид вуглецю, диоксид азоту, формальдегід, гексан;

31. Оксид вуглецю і пил цементного виробництва;

32. Оцтова кислота і оцтовий ангідрид;

33. Пропіонова кислота і пропіоновий альдегід;

34. Свинцю оксид і сірки диоксид;

35. Сірководень і формальдегід;

36. Сірчистий ангідрид і аерозоль сірчаної кислоти;

37. Сірчистий ангідрид і нікель металевий;

38. Сірчистий ангідрид і сірководень;

39. Сірчистий ангідрид і диоксид азоту;

40. Сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, фенол і пил конверторного виробництва;

41. Сірчистий ангідрид, оксид вуглецю, диоксид азоту і фенол;

42. Сірчистий ангідрид і фенол;

43. Сірчистий ангідрид і фтористий водень;

44. Сірчаний і сірчистий ангідриди, аміак і оксиди азоту;

45. Сірководень і дініл;

46. Сильні мінеральні кислоти (сірчана, соляна і азотна);

47. Сірчанокислі мідь, кобальт, нікель і сірчистий ангідрид;

48. Фенол і ацетофенон;

49. Фурфурол, метиловий і етиловий спирти;

50. Циклогексан і бензол;

51. Етилен, пропілен, бутилен і амілен.

II. Перелік речовин, для яких при сумісній присутності в атмосферному повітрі встановлено ефект неповної сумації біологічної дії

а) з Ккд рівним - 1,6 (при розрахунку за формулою):

C1 C2 Cn

----- + ------ + ... ------ <= 1,6):

ПДК1 ПДК2 ПДКn

52. Вольфрамат натрію, парамолібдат амонію, свинцю ацетат;

б) з Ккд рівним 2,0 (при розрахунку за формулою):

C1 C2 Cn

----- + -------- + ... -------- <= 2,0):

ПДК1 ПДК2 ПДКn

53. Вольфрамат натрію, миш'яковистий ангідрид, парамолібдат амонію, свинцю ацетат;

в) з Ккд рівним 2,5 (при розрахунку за формулою):

C1 C2 Cn

-------- + -------- + ... -------- <= 2,5):

ПДК1 ПДК2 ПДКn

54. Вольфрамат натрію, германію диоксид, миш'яковистий ангідрид, парамолібдат амонію, свинцю ацетат.

III. Перелік речовин, для яких при сумісній присутності в атмосферному повітрі встановлено ефект посилення (потенціювання) біологічної дії з Ккд рівним 0,8 (при розрахунку за формулою):

C1 C2 Cn

-------- + -------- + ... -------- <= 0,8):

ПДК1 ПДК2 ПДКn

55. Бутилакрилат і метилакрилат;

56. Фтористий водень і фтористі солі.

IV. Перелік речовин, для яких при сумісній присутності в атмосферному повітрі встановлено ефект незалежної біологічної дії (зберігається ГДК кожної речовини):

57. Гексиловий, октиловий спирти (Ккд - 2);

58. Сірки диоксид, цинку оксид (Ккд - 2).

Б. Значення гранично допустимих концентрацій

 N п/п Речовини Гранично допустимі концентрації в мг/м3
максимальна разова середньо- добова клас небезпе- чності
1. Азоту диоксид 0,085 0,04
2. Азоту оксид 0,4 0,06
3. Азоту трифторид 0,4 0,2
4. Акролеїн 0,03 0,03
5. Акрилонітрил - 0,03
6. Алкілдиметиламіни C17 - C20 0,01 -
7. Алкілсульфат натрію 0,01 -
8. Алліл хлористий 0,07 0,01
9. Альдегід масляний 0,015 0,015
10. Альдегід бензойний (бензальдегід) 0,04 -
11. Альдегід валеріановий 0,03 -
12. Альдегід каприловий 0,02 -
13. Альдегід каприновий 0,02 -
14. Альдегід капроновий 0,02 -
15. Альдегід пелларгоновий 0,02 -
16. Альдегід енантовий 0,01 -
17. Алліловий ефір оцтової кислоти (аллілацетат) 0,4 -
18. Альдегід ізомасляний (2-метилпропаналь) 0,01 -
19. Альдегід кротоновий (b-метилакролеїн, 2-бутеналь) 0,025 0,025 - - 2 2
20. Альдегід пропіоновий (пропаналь) 0,01 -
21. Алюмінієво-калієві квасці (сульфат калію-алюмінію) - 0,006
22. Алюмінієво-амонієві квасці (сульфат амонію-алюмінію) - 0,006
23. Алюмінію нітрат - 0,006
24. Алюмінію оксид (в перерахунку на алюміній) - 0,01
25. Алюмінію сульфат - 0,006
26. Алюмінію хлорид - 0,006
27. Амбуш 0,05 0,02
28. Амінтриацетонамін 0,05 0,02
29. Амонію персульфат 0,06 0,03
30. Амонію сульфат 0,2 0,1
31. Альфа-3 (діюча речовина - дихлороцтовий кальцій) 0,3
32. Аміл бромистий (1-бромпентан) 0,03 0,01
33. н-Амілацетат 0,1 0,1
34. Амілени (суміш ізомерів) 1,5 1,5
35. Амонію нітрат (аміачна селітра) - 0,3
36. Аммофос (суміш моно- і діамоній фосфату з домішкою сульфату амонію) 0,2
37. 5/6 Аміно-(2-параамінофеніл) бензімідазол - 0,01
38. Аміни аліфатичні C15 - C20 0,003 0,003
39. 2-Аміно-1,3,5, -триметилбензол (мезидін) 0,003 0,003
40. Аміак 0,2 0,04
41. Ангідрид вольфрамовий - 0,15
42. Ангідрид малеіновий (пара, аерозоль) 0,2 0,05
43. Ангідрид оцтовий 0,1 0,03
44. Ангідрид сірчистий 0,5 0,05
45. Ангідрид фосфорний 0,15 0,05
46. Ангідрид фталевий (пара, аерозоль) 0,1 0,1
47. Анілін 0,05 0,03
48. п-Ацетамінофенол (парацетамол) - 0,04
49. Арилокс-100 0,5 0,15
50. Арилокс-200 0,5 0,15
51. Ацетальдегід 0,01 0,01
52. Ацетон 0,35 0,35
53. Ацетофенон 0,003 0,003
54. Барій вуглекислий (у перерахунку на барій) - 0,004
55. Білок пилу білково-вітамінного концентрату (БВК) - 0,001
56. Бенз(а)пірен - 0,1 мкг/ 100 м3
57. Бензин (нафтовий, малосірчистий у перерахунку на вуглець) 1,5
58. Бензин сланцевий (у перерахунку на вуглець) 0,05 0,05
59. Бензинова фракція легкої смоли високошвидкісного піролізу бурого вугілля (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) 0,25 -
60. Бензилацетат 0,01 -
61. Бензол 1,5 0,1
62. Бензолсульфокислоти метиловий ефір 0,01 -
63. Бензолхлорсульфаміду натрієва сіль (хлорамін Б) 0,03 -
64. 2-Бензотіазолілсульфенморфолід (сульфенамід М) 0,1 0,02
65. Бензотрифторид 0,3 -
66. Бактеріальний інсектицидний препарат (БІП) (діюча основа спорово-кристалічний комплекс бацилус, туренгієнзис, варіант кауказикус) - 1,5 х 105 мікробних тіл/м3 (0,005 мг/м3)
67. Біоресметрин 0,09 0,04
68. Бітоксибацилін (діюча основа див. п. 66) - 4,5 х 104 мікробних тіл/м3 (0,0015 мг/м3)
69. Борат кальцію - 0,02
70. Бром - 0,04
71. о-Броманізол -
72. Бромбензол - 0,03
73. о-Бромфенол 0,13 0,03
74. п-Бромфенол 0,13 0,03
75. Бутан -
76. 1,3-Бутадієн (дивініл)
77. Бутил бромистий (1-бромбутан) 0,03 0,01
78. Бутилацетат 0,1 0,1
79. Бутилен
80. Бутиловий ефір акрилової кислоти (бутилакрилат) 0,0075 -
81. 2-Бутилтіобензотіазол (бутилкаптакс) 0,015 -
82. Бутил хлористий 0,07 -
83. 1-Бромнафталін - 0,004
84. м-Бромфенол 0,08 0,03
85. Бутилметакрилат 0,04 0,01
86. Ванадію п'ятиоксид - 0,002
87. Вінілацетат 0,15 0,15
88. Вісмуту оксид - 0,05
89. Водень бромистий 0,1
90. Водень миш'яковистий - 0,002
91. Водень фосфористий 0,01 0,001
92. Водень хлористий (соляна кислота) по молекулі HCl 0,2 0,2
93. Водень ціанистий (синильна кислота) - 0,01
94. Вольфрамат натрію (у перерахунку на вольфрам) - 0,1
95. Вуглецю оксид
96. Вуглець чотирьоххлористий 0,7
97. * Вугільна зола теплоелектростанцій (з вмістом оксиду кальцію 35 - 40 %, дисперсністю до 3 мкм нижче не менше 97 %) 0,05 0,02
98. Вуглеводні насичені C12 - C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець -
99. Гаприн (по специфічному білку) - 0,0002 (алерген)
100. Гексаметилендіамін 0,001 0,001
101. Гексаметилендиамінадіпінат (сіль АГ) 0,07 0,07
102. Гексаметиленімін 0,1 0,02
103. Гексаметиленімін м-нітробензоат (інгібітор корозії 1 - 2) 0,02 -
104. Гексан -
105. Гексафторбензол 0,8 0,1
106. 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбіцикло (2,2,1)-гептен-2,5,6-біс(оксиметил) сульфіт (тіодан) 0,017 0,0017
107. Гексахлорциклогексан (гексахлоран) 0,03 0,03
108. Гексен 0,4 0,085
109. Гексил бромистий (1-бромгексан) 0,03 0,01
110. Гептен 0,35 0,065
111. Гептил бромистий (1-бромгептан) 0,03 0,01
112. Германій диоксид (у перерахунку на германій) - 0,04
113. Гідроперекис ізопропілбензолу (гідроперекис кумолу) 0,007 0,007
114. Гексиловий ефір оцтової кислоти (гексилацетат) 0,1 -
115. Гексатіурам (50 % тіурам, 30 % гексахлорбензол, 20 % наповнювач) 0,05 0,01
116. Гексахлоретан - 0,05
117. 2-(2'-Гідрокси-5'-метилфеніл) бенатриазол (беназол П, тінувін) - 0,2
118. Данітол 0,01 0,05
119. Дендробацилін - 3 х 104 мікробних тіл/м3
120. Децил бромистий (1-бромдекан) 0,03 0,01
121. Диалкіламінопропіонітрил (ИФХАНГАЗ) 0,03 0,01
122. Диамід вугільної кислоти (карбамід, мочевина) - 0,2
123. 4,4-Диамінодифенілсульфон - 0,05
124. Диангідрид піромелітової кислоти 0,02 0,01
125. 1,2-Дибормпропан 0,04 0,01
126. 1,2-Дибромпропанол 0,003 0,001
127. 2,4-Дибромтолуол 0,4 0,1
128. n-Дибромбензол 0,2 -
129. Дибенз(a, h)антрацен - 5 нг/м3
130. 2,2-Дибензотіазолілдисульфід (альтакс) 0,08 0,03
131. Дивінілбензол технічний (суміш дивінілбензолу з етилстіролом) по етилстіролу 0,01 -
132. b-Дигідрогептахлор (дилор) 0,01 0,005
133. 1,1-Дигідроперфторгептиловий ефір акрилової кислоти 0,5 -
134. Диметиламін 0,005 0,005
135. Диметиланілін 0,0055 0,0055
136. N,N-Диметилацетамід 0,2 0,006
137. 0,0-Диметил-S-(1,2-біс- карбетоксиетилдитіофосфат) (карбофос) 0,015 -
138. Диметилвінілкарбінол -
139. 4,4-Диметилдиоксан-1,3 0,01 0,004
140. Диметилдисульфід 0,7 -
141. 0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамідометил) дитіофосфат (фосфамід, рогор) 0,003 0,003
142. 0,0-Диметил-S-2(1-N-метилкарбо- моілетилтіоетил-фосфат) (кільваль) 0,01 0,01
143. 0,0-Диметил-S(N-метил-N-форміл карбомоіл-метил) дитіофосфат (антіо) 0,01 0,01
144. Ди-п-ксилілен 0,6 0,3
145. Диметиладіпінат 0,1 -
146. Диметиламінобензоли (диметил-аніліни, ксилідіни - суміш мета, - орто- і пара- ізомерів) 0,04 0,02
147. 3,3-Диметилбутан-2-он (пінаколін) 0,02 -
148. 2-(2,2-Диметилвініл)-3,3- диметилциклопропанкарбонової кислоти метиловий ефір (метиловий ефір хризантемової кислоти) 0,07 -
149. Диметилглутарат 0,1 -
150. 0,0-Диметил-0-(2-диетиламіно-6- метилпірилідін-4) тіофосфат (актеллік) 0,03 0,01
151. Диметилізофталат - 0,01
152. Диметилортофталат 0,03 0,007
153. Диметилсукцинат 0,1 -
154. 3,3-Диметил-1-(1,2,4-триазоліл-1-)- 1-(4-хлорфенокси) бутанол-2 (триадіменол) 0,07 0,01
155. Диметилформаль (метилаль) 0,05 -
156. Диметилетаноламін 0,25 0,06
157. Диморфоліндисульфід (N,N'-дитіодиморфолін, сульфазан P) 0,04 -
158. 0,0-Диметил-0-(4-нітрофеніл) тіофосфат (метафос) 0,008 -
159. 0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлоретил) фосфонат (хлорофос) 0,04 0,02
160. Диметилсульфід 0,08 -
161. Диметилформамід 0,03 0,03
162. 0,0-Диметил-S-етилмеркаптоетил- дитіофосфат (N-81, екатин) 0,001 0,001
163. Диметиловий ефір терефталевої кислоти 0,05 0,01
164. 2,6-Диметилфенол (2,6-ксиленол) 0,02 0,01
165. Дикетен 0,007 -
166. 1,3-Ди(2,4-ксилімоно)-2-азопропан (мітак) 0,1 0,01
167. Дініл (суміш 25 % дифенілу і 75 % дифенілоксиду) 0,01 0,01
168. Дипропіламін 0,35 0,2
169. Дитолілметан 0,05 0,03
170. 2,4-Дитретамілфеноксиоцтової кислоти хлорангідрид 0,035 -
171. Дифторхлорметан (фреон-22)
172. 3,4-Дихлоранілін 0,01 0,01
173. 4,4-Дихлордифенілсульфон - 0,1
174. 4,4-Дихлордифенілтрихлорметил- карбінол (кельтан) 0,2 0,02
175. Дихлордифторметан (фреон-12)
176. 2,3-Дихлор-1,4-нафтахінон (дихлон) 0,05 0,05
177. 1,2-Дихлорпропан - 0,18
178. 2,3-Дихлорпропен 0,2 0,06
179. 1,3-Дихлорпропілен 0,1 0,01
180. Дихлорфторметан (фреон-21)
181. Дихлоретан
182. 1,1-Дихлор-4-метилпентадієну- 1,3 (дієн-1,3) 0,05 0,03
183. Дициклогексиламіну малорозчинна сіль (інгібітор корозії МСДА) 0,008 -
184. Дициклогексиламіну нітрит (інгібітор корозії НДА) 0,02 -
185. Диетиламін 0,05 0,05
186. b-Диетиламіноетилмеркаптан 0,6 0,6
187. N,N-Диетиланілін 0,01 -
188. Диетилкетон 0,5 0,3
189. Диетилхлортіофосфат 0,025 0,01
190. 0,0-Диетил-0-(2-ізопропіл-4-метил- 6-піриміділ) тіофосфат (базудін) 0,01 0,01
191. Диетиловий ефір 0,6
192. Диетилртуть (у перерахунку на ртуть) - 0,0003
193. 0,0-Диетил-S-(6-хлорбензоксазонілін- 3-метил) дитіофосфат (фозалон) 0,01 0,01
194. N,N-Диетил-м-толуідін 0,01 -
195. Диетилентриамін 0,01 -
196. 2,4,6,10-Додекатетраен 0,002 -
197. Додецилбензол (додецилбензен, фенілдодекан) 3,5 1,5
198. Епіхлоргідрин 0,2 0,2
199. Етил хлористий - 0,2
200. Етилацетат 0,1 0,1
201. Етилбензол 0,02 0,02
202. Етилен
203. Етилену оксид 0,3 0,03
204. Етиленімін 0,001 0,001
205. Етиленсульфід 0,5 -
206. 0-Етил-0-4-(метилтіо)феніл- пропілдитіофосфат (болстар) 0,01 -
207. N-Етиланілін 0,01 -
208. Етил-0-толуідін 0,01 -
209. Етиловий ефір валеріанової кислоти (етилвалерат) 0,03 -
210. Етиловий ефір акрилової кислоти (етилакрилат) 0,0007 -
211. 2-Етилгексилакрилат 0,01 -
212. N-Етил-м-толуідін 0,01 -
213. Етоксистилакрилат 0,002 -
214. Заліза оксид (у перерахунку на залізо)** - 0,04
215. Заліза сульфат (у перерахунку на залізо)** - 0,007
216. Заліза хлорид (у перерахунку на залізо)** - 0,004
217. Зола сланцева 0,3 0,1
218. Ізоаміл бромистий (1-бром-3-метилбутан) 0,03 0,01
219. Ізобутенілкарбінол 0,075 -
220. Ізобутил бромистий (1-бром-2-метилпропан) 0,03 0,01
221. Ізобутиронітрил 0,02 0,01
222. Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (ізобутилацетат) 0,1 -
223. Ізопрену олігомери (димери) 0,003 -
224. Ізонікотинової кислоти гідразид (ізоніамід) 0,05 0,02
225. Ізопропіл бромистий (2-бром-пропан) 0,03 0,01
226. Ізопропілбензол (кумол) 0,014 0,014
227. Ізопропіл-2-(1-метил-н-пропіл)- 4,6-динітрофенілкарбонат (акрекс) 0,02 0,002
228. Інгібітор деревно-смоляної прямої гонки (ІДСПГ) 0,006 0,006
контроль по фенолу  
229. Індію нітрат (у перерахунку на індій) - 0,005
230. Іод - 0,03
231. Кадмій азотнокислий (у перерахунку на кадмій) - 0,0003
232. Кадмій йодистий (у перерахунку на кадмій) - 0,0003
233. Кадмію оксид (у перерахунку на кадмій) - 0,0003
234. Кадмій сірчанокислий (у перерахунку на кадмій) - - 0,0003 0,0003 1 1
235. Кадмій хлористий (у перерахунку на кадмій) - 0,0003
236. Калію карбонат (поташ) 0,1 0,05
237. Калію ксантогенат бутиловий 0,1 0,05
238. Калію ксантогенат ізобутиловий 0,1 0,05
239. Калію ксантогенат ізопропіловий 0,1 0,05
240. Калію ксантогенат етиловий 0,05 0,01
241. Кальцію ацетат - 0,05
242. Кальцію гідроксид - 0,05
243. Кальцію карбонат - 0,05
244. Кальцію оксид - 0,05
245. Кальцію хлорид - 0,05
246. Капролактам (пара, аерозоль) 0,06 0,06
247. Карбонат циклогексиламіну (КЦА) 0,07 -
248. Кислота азотна по молекулі HNO3 0,4 0,15
249. Кислота акрилова 0,1 0,04
250. Кислота ацетилсаліцилова (аспірин) - 0,04
251. Кислота а-броммасляна 0,01 0,003
252. Кислота борна - 0,02
253. Кислота валеріанова 0,03 0,01
254. Кислота капронова 0,01 0,005
255. Кислота масляна 0,015 0,01
256. Кислота метакрилова 0,03 0,01
257. Кислота метиленбутанбутандіонова (метиленянтарна, ітаконова) 0,3
258. Кислота мурашина 0,2 0,05
259. Кислота перфторвалеріанова 0,1 -
260. Кислота пропіонова 0,015 -
261. Кислота себацинова 0,15 0,08
262. Кислота сірчана по молекулі H2SO4 0,3 0,1
263. Кислота терефталева 0,01 0,001
264. Кислота оцтова 0,2 0,06
265. Кислота ціанурова 0,02 0,01
266. Кобальту ацетат (у перерахунку на кобальт) - 0,001
267. Кобальт металічний - 0,001
268. Кобальту оксид - 0,001
269. Кобальт сірчанокислий (у перерахунку на кобальт) 0,001 0,0004
270. Композиція "Дон-52" (у перерахунку на ізопропанол) 0,6 -
271. Ксилол 0,2 0,2
272. Лепідоцид - 3 х 105 мікробних тіл/м3 (0,003 мг/м3)
273. Магнію оксид 0,4 0,05
274. Магнію хлорат - 0,3
275. Мазутна зола теплоелектростанцій (у перерахунку на ванадій) - 0,002
276. Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю) 0,01 0,001
277. Міді оксид (у перерахунку на мідь) - 0,002
278. Мідь сірчиста (у перерахунку на мідь) 0,003 0,001
279. Мідь сірчанокисла (у перерахунку на мідь) 0,003 0,001
280. Мідь хлориста (у перерахунку на мідь) - 0,002
281. Мідь хлорна (у перерахунку на мідь) 0,003 0,001
282. Міді трихлорфенолят 0,006 0,003
283. Меліорант 0,5 0,05
284. 2-Меркаптобензотіазол (каптакс) 0,12 -
285. 2-Меркаптоетанол (монотіоетилен- гліколь) 0,07 0,07
286. Меприн бактеріальний 0,01 -
287. Метальдегід (ацетальдегід тетрамер) 0,003 0,003
288. Метилацетат 0,07 0,07
289. Метил-1-(бутилкарбамоіл)- 2-бензімідазолкарбамат (узген) 0,35 0,05
290. Метилен бромистий 0,1 0,04
291. Метилен йодистий 0,4 -
292. Метилен хлористий 8,8 -
293. 4-Метил-5,6-дигідропіран 1,2 -
294. 4-Метилентетрагідропіран 1,5 -
295. 2-Метилбутадієн-1,3 (ізопрен) 0,5 -
296. Метилізобутилкетон 0,1 -
297. Метилізобутилкарбінол 0,07 -
298. 2-Метилпентеналь 0,007 -
299. Метилмеркаптан 9 х 10-6 -
300. Метилнітрофос 0,005 -
301. a-Метилстірол 0,04 0,04
302. Метиловий ефір акрилової кислоти (метилакрилат) 0,01 0,01
303. Метиловий ефір валеріанової кислоти 0,03 -
304. Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат) 0,1 0,01
305. Метіонін 0,6 -
306. 2-Метокси-2-метилпропан (метил- третинно-бутиловий ефір) 0,5 -
307. N-b-Метоксиетилхлорацетат-о- толуідін (толуін) 0,03 -
308. Мільбекс (суміш 1,1-біс-4-хлор- феніл-етанол і п-хлорфеніл- 2,4,5-трихлорфенілазосульфід) 0,2 0,1
309. Молібден його неорганічні сполуки (молібдену триоксид, парамолібдат амонію ін.) (по молібдену) - 0,02
310. Монобензилтолуол 0,02 -
311. Моноізобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцеллозольв) 0,3
312. Моноізопропіловий ефір етиленгліколю (пропілцеллозольв) 1,5 0,5
313. Монометиланілін 0,04 0,04
314. Монометиламін 0,004 0,001
315. Монопропіламін 0,3 0,15
316. Монохлорпентафторбензол 0,6 0,1
317. Моноетаноламін - 0,02
318. Моноетиламін 0,01 0,01
319. Миш'як, неорганічні сполуки (у перерахунку на миш'як) - 0,003
320. Натрієва сіль монохлороцтової кислоти (натрію монохлорацетат) 0,03 0,015
321. Натрію сульфат 0,3 0,1
322. Натрію сульфіт 0,3 0,1
323. Натрію сульфіт-сульфатні солі 0,3 0,1
324. Нафталін 0,003 0,003
325. a-Нафтахінон 0,005 0,005
326. 1-Нафтил-N-метилкарбамат (севін) - 0,002
327. b-Нафтол 0,006 0,003
328. Нікель металічний - 0,001
329. Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) - 0,001
330. Нікель, розчинні солі (у перерахунку на нікель) 0,002 0,0002
331. Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) 0,002 0,001
332. Нітробензол 0,008 0,008
333. м- Нітробромбензол 0,12 0,01
334. м-Нітрохлорбензол 0,004 0,004
335. o-Нітрохлорбензол 0,004 0,004
336. n-Нітрохлорбензол 0,004 0,004
337. 3-Нітро-4-хлорбензотрифторид 0,005 -
338. Нітрили карбонових кислот C17 - C20 0,04 -
339. Нітрили синтетичних жирних кислот фракцій C10 - C16 0,005 -
340. N-Нітрозодиметиламін (диметилнітрозамін) - 50 нг/м3
341. Озон 0,16 0,03
342. 2,2-Оксидиетанол (диетиленгліколь) - 0,2
343. Окситетрациклін 0,01 -
344. Окситетрацикліну хлоргідрат 0,01 -
345. Октафтортолуол 1,3 -
346. Олова хлорид (у перерахунку на олово) 0,5 0,05
347. Олова диоксид (у перерахунку на олово) - 0,02
348. Олова оксид (у перерахунку на олово) - 0,02
349. Олова сульфат (у перерахунку на олово)

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.01 с.)