Розрахунок електричного навантаженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок електричного навантаженняРозрахунок електричних навантажень проводиться за методом упорядкованих діаграм. Вони необхідні для розрахунку потужності трансформаторів, розрахунку установок релейного захисту, вибору струмоведучих частин і високовольтного обладнання проектованої підстанції. Для розрахунку електричних навантажень маємо відомість навантажень.

 

Таблиця 2.1- Відомість електричних навантажень

 

Найменування електроприймача Потужність одного ЕП, Рп, кВт Кіль-кість n, шт. Коеф. Використання Квик Коефіцієнт Потужності
сosj tgj
Формовка полуциліндра 0,7 0,6 1,33
Формувальний стан 91,2 0,7 0,6 1,33
Лінія зварювання №2 0,65 0,4 2,29
Підйомно-поворотні роліки 2,7 0,8 0,7 1,02
Вентиляція 0,8 0,5 1,73
Гідронасос 0,8 0,5 1,73
Підйомник ПВ=40% 0,8 0,5 1,73
Освітлення q=0,01 кВт/м2 S=1600 м2 0,9 0,95 0,33

 

 

Визначаємо установлену номінальну потужність ЕП у тривалому режимі

Рном iпi , кВт (2.1)

 

де Рп i - паспортна потужність одного ЕП, кВт.

Для ЕП, працюючих у повторно – короткочасному режимі (ПКР) приводимо їх роботу до тривалого режиму

 

Рном iп i´ , кВт (2.2)

 

де Рп i - паспортна потужність одного ЕП, кВт,

ТВ%- повтор увімкнень, %.

 

Формовка полуциліндра Рном1= Рп1 =1 кВт,
Формувальний стан Рном2= Рп2 =91,2 кВт,
Лінія зварювання №2 Рном3= Рп3 =130 кВт,
Підйомно-поворотні роліки Рном4= Рп4 =2,7 кВт,
Вентиляція Рном5= Рп5 =40 кВт,
Гідронасос Рном6= Рп6 =130 кВт,
Підйомник ПВ=40 % Рном7= Рп7´ =10´ =12,65 кВт,
Освітлення Рном8=q´S=0,01´1600=16 кВт,

 

Визначаємо сумарну установлену потужність при ТВ=100% для кожної групи ЕП і в цілому по дільниці цеху.

 

Рн iSном i´n i , кВт (2.4)

 

де Рном i - установлена номінальна потужність ЕП у тривалому режимі,

n i - кількість ЕП, шт.

 

Рн1S= Рном1´n1=100´1=100 кВт.

 

Потужність інші електроприймачів розраховуємо аналогічно. Отримані дані заносимо у таблицю 2.2.

Сумарна установлена потужність по дільниці цеху

 

РномS= н іS=100+0,12+130,0+2,7+40,0+130,0+10=503,9 кВт.

 

Визначаємо середнє значення активної потужності ЕП за найбільш завантажену зміну з кожної групи ЕП і в цілому по дільниці цеху

 

Рзм iвик i´ Рн iS, кВт (2.5)

 

де Квик i - коефіцієнт використання ЕП,

Рн iS - сумарна установлена потужність ЕП при ТВ=100%, кВт.

 

Рзм1= Квик1´ Рн1S=0,7´100=70 кВт.

 

Інші електроприймачі розраховуємо аналогічно. Отримані дані заносимо у таблицю 2.2.

Середнє значення активної потужності ЕП за найбільш завантажену зміну в цілому по дільниці цеху

 

РзмS = зм i= 70+3,84+84,50+56,16+64,00+208,00=546,50 кВт.

 

Отримані дані заносимо у таблицю 2.2.

Визначаємо середнє значення реактивної потужності ЕП за найбільш завантажену зміну з кожної групи ЕП і в цілому по дільниці цеху.

 

Qзм i=Pзм i ´ tgj i, квар (2.6)

 

де Рзм i – середнє значення активної потужності ЕП за найбільш завантажену зміну з кожної групи ЕП, кВт,

tgj i – коефіцієнт потужності.

 

Qзм1= Рзм1´ tgj 1=70´1,33=93.33 квар.

 

Потужність інші електроприймачів розраховуємо аналогічно. Отримані дані заносимо у таблицю 2.2.

Середнє значення реактивної потужності ЕП за найбільш завантажену зміну в цілому по дільниці цеху:

QзмS= зм і=93,33+85,12+193.61+57,29+110,85+360,27+17,53=900,48 квар.

 

Отримані дані заносимо у таблицю 2.2.

Визначаємо повну потужність ЕП за найбільш завантажену зміну по дільниці цеху, кВА.

 

Sзм=Ö РзмΣ 2+QзмΣ 2, кВА (2.7)

 

де РзмS та QзмS – середнє значення активної і реактивної потужності ЕП за найбільш завантажену зміну по дільниці цеху, кВт и квар.

 

Sзм=Ö 546,50 2+900,482=1053,34 кВА.

 

Визначаємо максимальні розрахункові значення потужностей і максимальний розрахунковий струм в цілому по дільниці цеху.

Модуль силової збірки.

 

m=Рн максн мiн, (2.8)

 

де Рн макс - максимальне номінальне значення потужності одного ЕП, кВт,

Рн мiн - мінімальне номінальне значення потужності одного ЕП, кВт.

 

m=130/2,7»96.

 

Згідно з [1] с.55, число m може бути більш, менш або дорівнювати 3.

У даному випадку m>3.

Середній коефіцієнт використання групи ЕП.

 

КвикзмΣ / РномΣ , (2.9)

 

де РзмS - середнє значення активної потужності ЕП за найбільш завантажену зміну по дільниці цеху, кВт,

РномS - сумарна установлена потужність ЕП по дільниці цеху, кВт

 

Квик=546,50/900,48=0,60>0,2

 

Згідно з [1] с.56 значення Квик може бути більш, менш або дорівнювати 0,2. Квик >0,2.

Ефективне число ЕП дільниці цеху nе визначаємо згідно з [1] с.56 із умови, що n>10, Квик > 0,2 , m > 3, Рн¹const.

 

nе= (2.10)

 

де РномS - сумарна установлена активна потужність ЕП по дільниці цеху, кВт,

Рн макс - максимальне номінальне значення потужності одного ЕП, кВт.

 

nе=2´503,9/130=7,75 шт.

 

Згідно з [1] таблиця 2.13 с.54, визначаємо Кмакс.

Для nе=8 та Квик =0,6 - Кмакс=1,10.

Визначаємо активну максимальну розрахункову потужність дільниці цеху:

 

Рмакс= Кмакс´РзмS, кВт (2.11)

де Кмакс - коефіцієнт максимуму,

РзмS - середнє значення активної потужності ЕП за найбільш завантажену зміну, кВт.

 

Рмакс= 1,10´546,50=601,15 кВт.

 

Визначаємо реактивну максимальну розрахункову потужність дільниці цеху.

 

Qмакс=QзмS, квар (2.12)

 

де QзмS - середнє значення реактивної потужності ЕП за найбільш завантажену зміну, квар.

 

Qмакс= 900,48*1,1=950,53 квар.

 

Визначаємо повну максимальну потужність дільниці цеху.

 

Sмакс= , кВА (2.13)

 

де Рмакс – максимальна активна розрахункова потужність дільниці цеху, кВт,

Qмакс - максимальна реактивна розрахункова потужність дільниці цеху, квар.

 

Sмакс=√601,152+950,482=1158,67 кВА.

 

Визначаємо максимальний розрахунковий струм дільниці цеху.

Iмакс= А (2.14)

 

де Sмакс - повна максимальна розрахункова потужність дільниці цеху, кВА,

Uн - номінальна напруга живлення ЕП, кВ.

 

Iмакс= =1672,40 А.

 

Отримані дані заносимо у таблицю 2.2.

 

2.2 Розрахунок середнього значення коефіцієнта потужності і вибір компенсуючого пристрою

 

Установка комплектного КУ дозволяє значно зменшити витрати електричної енергії у мережі за рахунок виробництва реактивної потужності на місці її споживання, ніж розвантаження живлячих мереж від передачі реактивної потужності. При цьому знижується струм у живильних лініях і трансформаторах, а виходячи з цього і витрати електричної енергії.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.011 с.)