Завдання з вибором однієї правильної відповідіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання з вибором однієї правильної відповідіЗавдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Подільський – добування паливних корисних копалин; Б. Донецький – вирощування зернових культур

В. Придніпровський – чорна металургія; Г. Столичний – кольорова металургія

2. Оберіть помилкове щодо України твердження:

А) АЕС розташовані в Рівненській, Миколаївській та Хмельницькій областях;

Б) центрами виробництва літаків є Київ і Харків;

В) с/г спеціалізацією Полісся є вирощування жита, гречки, картоплі, хмелю та льону;

Г) до складу Центрального економічного району входять Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області

3. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання електроенергетики, вугільної, хімічної галузей, металургії, важкого машинобудування та приміського типу сільського господарства:

А. Причорноморський; Б. Придніпровський; В. Північно-Східний; Г. Донецький

4. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання машинобудування та металообробки,

хімічної, паливної, лісової та деревообробної, легкої, харчової промисловості та багатофункціонального сільського господарства: А.Карпатський; Б. Причорноморський; В. Донецький; Г. Північно-Східний

5. Визначте, для якого промислового вузла характерне таке сполучення галузей: чорна металургія, вугільна промисловість, коксохімія, важке машинобудування:

а) Полтавський; б) Львівський; в) Донецький; г) Дніпропетровський

6. Найбільший за площею економічний район України:

а) Причорноморський; б) Придніпровський; в) Столичний; г) Карпатський.

7. Назвіть галузь спеціалізації Подільського економічного району:

А. Нафтова промисловість; Б. Чорна металургія; В. Буряківництво; Г. Виноградарство

8. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Столичний – гірничодобувна галузь; Б. Причорноморський – лісове господарство;

В. Північно-Східний – чорна металургія; Г. Подільський – сільське господарство

9. Який економічний район межує з п’ятьма європейськими країнами:

А) Карпатський; Б) Північно-Західний; В) Причорноморський; Г) Столичний

10. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Подільський – енергетика; Б. Столичний – чорна металургія;

В. Причорноморський – курортне господарство; Г. Північно-Західний – зернове господарство

11. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А) Столичний – чорна металургія; Б) Придніпровський – машинобудування;

В) Донецький – видобуток нафти і газу; Г) Подільський – добування солей

12. Оберіть варіант, де обидва виробництва є спеціалізацією Донецького і Придніпровського ек. районів:

А. Металообробка, лісозаготівля; Б. тонкорунне вівчарство, виноградарство;

В. важке машинобудування, металургія; Г. нафтопереробка, льонарство

13. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання сільського господарства і харчової промисловості, а також лісової, деревообробної, легкої промисловості та машинобудування:

А. Столичний; Б. Подільський; В. Центральний; Г. Північно-Західний

14. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання чорної металургії, хімічної промисловості, електроенергетики, машинобудування та сільського господарства:

А. Карпатський; Б. Столичний; В. Північно-Східний; Г. Придніпровський

15. Яка область не входить до складу Столичного економічного району:

а) Чернігівська; б) Черкаська; в) Київська; г) Житомирська

16. У якому економічному районі галуззю спеціалізації однієї з областей є вирощування хмелю:

а) Причорноморський; б) Придніпровський; в) Столичний; г) Північно-Східний

17. У межах якого соціально-економічного району розташована крайня західна точка України:

а) Карпатський; б) Північно-Західний; в) Подільський; г) Причорноморський

18. У якому економічному районі розвинуті всі види транспорту:

а) Донецький; б) Карпатський; в) Придніпровський; г) Столичний

19. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Столичний – виробництво зерна; Б. Північно-Західний – фармацевтична промисловість

В. Придніпровський – птахівництво; Г. Донецький – паливно-енергетична промисловість

20. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання машинобудування та металообробки, харчової і легкої промисловості, курортно-туристичного господарства та потужного сільського господарства:

А. Карпатський; Б. Придніпровський; В. Причорноморський; Г. Північно-Західний

21. Назвіть економічний район, який посідає друге місце за розвитком важкої індустрії:

А. Північно-Східний; Б. Донецький; В. Столичний; Г. Придніпровський

22. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Столичний – кольорова металургія; Б. Придніпровський – чорна металургія;

В. Донецький – наукоємне машинобудування; Г. Подільський – вирощування соняшнику

23. Правильний варіант ланцюга (галузь – підприємство – основний чинник розміщення) для Львова:

А. Харчова промисловість – кондитерська фабрика «Світоч» - споживач

Б. Машинобудування – авіазавод КНТК «Антонов» - кваліфіковані кадри

В. Металургійна промисловість – комбінат «Асцелор Міттал Стіл Кривий Ріг» - мінеральні ресурси

Г. Паливна промисловість – НПЗ «Лінос» - транспортно-географічне положення

24. Для якого економічного району провідними галузями є нафтова, лісохімічна, хімічна промисловість:

а) Карпатський; б) Подільський; в) Причорноморський; г) Придніпровський.

25. Оберіть групу економічних районів України, на які припадає найбільша частка товарного виробництва продукції машинобудування:

А. Донецький, Придніпровський, Столичний; Б. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний;

В. Придніпровський, Північно-Східний, Столичний; Г. Карпатський, Подільський, Придніпровський

26. Які області входять до складу Північно-Західного економічного району:

А) Вінницька, Тернопільська, Хмельницька; Б) Рівненська, Волинська;

В) Черкаська, Кіровоградська; Г) Харківська, Сумська, Полтавська.

27. Основний критерій виділення економічних районів – це:

а) ГП; б) природні умови і ресурси; в) історія економічного розвитку; г) спеціалізація господарства

Завдання на визначення правильної послідовності

1. Розташуйте послідовно з заходу на схід адміністративні одиниці Причорноморського економічного району: А. Миколаївська обл..; Б. Одеська обл..; В. АР Крим; Г. Херсонська обл..

2. Зазначте послідовність розташування економічних районів за рівнем розвитку промисловості, починаючи з найвищого показника: А. Північно-Західний; Б. Придніпровський; В. Донецький; Г. Столичний

 

3. Розташуйте послідовно за годинниковою стрілкою економічні райони України починаючи від

кордону з Білорусією: а) Столичний; б) Придніпровський; в) Північно-Східний; г) Донецький

4. Розташуйте послідовно економічні райони України відповідно до кількості

адміністративних одиниць (областей, АР і міст загальнодержавного значення), що входять

до їхнього складу, починаючи від найбільшого:

А. Карпатський; Б. Причорноморський; В. Подільський; Г. Центральний

5. Розташуйте послідовно з заходу на схід економічні райони України:

А. Донецький; Б. Подільський; В. Придніпровський; Г. Карпатський

6. Розташуйте послідовно проти годинникової стрілки економічні райони України починаючи від

кордону з Білорусією: а) Подільський; б) Причорноморський; в) Карпатський; г) Північно-Західний

7. Розташуйте послідовно за величиною площі економічні райони України, починаючи від

найменшого: А. Карпатський; Б. Причорноморський (Південний); В. Центральний; Г. Північно-Західний

8. Розташуйте послідовно із заходу на схід адміністративні області Карпатського економічного району:

А. Закарпатська; Б. Тернопільська; В. Хмельницька; Г. Івано-Франківська

9. Розташуйте міста Причорноморського економічного району у порядку зменшення в них чисельності населення:

а) Миколаїв; б) Ялта; в) Одеса; г) Херсон

Нанесіть на к/к економічні райони України.

VІІ. Територіальний поділ України

Визначте економічний район, що спеціалізується на виробництві літаків, вантажних автомобілів, нафтопродуктів, поліграфічної продукції.

А Подільський; Б Карпатський; В Столичний; Г Північно-Східний

Земель найменша?

А Північно-Західному; Б Придніпровському; В Північно-Східному; Г Подільському

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Подільський – добування паливних корисних копалин; Б. Донецький – вирощування зернових культур

В. Придніпровський – чорна металургія; Г. Столичний – кольорова металургія

2. Оберіть помилкове щодо України твердження:

А) АЕС розташовані в Рівненській, Миколаївській та Хмельницькій областях;

Б) центрами виробництва літаків є Київ і Харків;

В) с/г спеціалізацією Полісся є вирощування жита, гречки, картоплі, хмелю та льону;

Г) до складу Центрального економічного району входять Вінницька, Черкаська та Кіровоградська області

3. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання електроенергетики, вугільної, хімічної галузей, металургії, важкого машинобудування та приміського типу сільського господарства:

А. Причорноморський; Б. Придніпровський; В. Північно-Східний; Г. Донецький

4. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання машинобудування та металообробки,

хімічної, паливної, лісової та деревообробної, легкої, харчової промисловості та багатофункціонального сільського господарства: А.Карпатський; Б. Причорноморський; В. Донецький; Г. Північно-Східний

5. Визначте, для якого промислового вузла характерне таке сполучення галузей: чорна металургія, вугільна промисловість, коксохімія, важке машинобудування:

а) Полтавський; б) Львівський; в) Донецький; г) Дніпропетровський

6. Найбільший за площею економічний район України:

а) Причорноморський; б) Придніпровський; в) Столичний; г) Карпатський.

7. Назвіть галузь спеціалізації Подільського економічного району:

А. Нафтова промисловість; Б. Чорна металургія; В. Буряківництво; Г. Виноградарство

8. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Столичний – гірничодобувна галузь; Б. Причорноморський – лісове господарство;

В. Північно-Східний – чорна металургія; Г. Подільський – сільське господарство

9. Який економічний район межує з п’ятьма європейськими країнами:

А) Карпатський; Б) Північно-Західний; В) Причорноморський; Г) Столичний

10. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Подільський – енергетика; Б. Столичний – чорна металургія;

В. Причорноморський – курортне господарство; Г. Північно-Західний – зернове господарство

11. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А) Столичний – чорна металургія; Б) Придніпровський – машинобудування;

В) Донецький – видобуток нафти і газу; Г) Подільський – добування солей

12. Оберіть варіант, де обидва виробництва є спеціалізацією Донецького і Придніпровського ек. районів:

А. Металообробка, лісозаготівля; Б. тонкорунне вівчарство, виноградарство;

В. важке машинобудування, металургія; Г. нафтопереробка, льонарство

13. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання сільського господарства і харчової промисловості, а також лісової, деревообробної, легкої промисловості та машинобудування:

А. Столичний; Б. Подільський; В. Центральний; Г. Північно-Західний

14. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання чорної металургії, хімічної промисловості, електроенергетики, машинобудування та сільського господарства:

А. Карпатський; Б. Столичний; В. Північно-Східний; Г. Придніпровський

15. Яка область не входить до складу Столичного економічного району:

а) Чернігівська; б) Черкаська; в) Київська; г) Житомирська

16. У якому економічному районі галуззю спеціалізації однієї з областей є вирощування хмелю:

а) Причорноморський; б) Придніпровський; в) Столичний; г) Північно-Східний

17. У межах якого соціально-економічного району розташована крайня західна точка України:

а) Карпатський; б) Північно-Західний; в) Подільський; г) Причорноморський

18. У якому економічному районі розвинуті всі види транспорту:

а) Донецький; б) Карпатський; в) Придніпровський; г) Столичний

19. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Столичний – виробництво зерна; Б. Північно-Західний – фармацевтична промисловість

В. Придніпровський – птахівництво; Г. Донецький – паливно-енергетична промисловість

20. Назвіть економічний район, для якого характерне переважання машинобудування та металообробки, харчової і легкої промисловості, курортно-туристичного господарства та потужного сільського господарства:

А. Карпатський; Б. Придніпровський; В. Причорноморський; Г. Північно-Західний

21. Назвіть економічний район, який посідає друге місце за розвитком важкої індустрії:

А. Північно-Східний; Б. Донецький; В. Столичний; Г. Придніпровський

22. Вкажіть правильне поєднання економічного району з його спеціалізацією:

А. Столичний – кольорова металургія; Б. Придніпровський – чорна металургія;

В. Донецький – наукоємне машинобудування; Г. Подільський – вирощування соняшнику

23. Правильний варіант ланцюга (галузь – підприємство – основний чинник розміщення) для Львова:

А. Харчова промисловість – кондитерська фабрика «Світоч» - споживач

Б. Машинобудування – авіазавод КНТК «Антонов» - кваліфіковані кадри

В. Металургійна промисловість – комбінат «Асцелор Міттал Стіл Кривий Ріг» - мінеральні ресурси

Г. Паливна промисловість – НПЗ «Лінос» - транспортно-географічне положення

24. Для якого економічного району провідними галузями є нафтова, лісохімічна, хімічна промисловість:

а) Карпатський; б) Подільський; в) Причорноморський; г) Придніпровський.

25. Оберіть групу економічних районів України, на які припадає найбільша частка товарного виробництва продукції машинобудування:

А. Донецький, Придніпровський, Столичний; Б. Донецький, Придніпровський, Північно-Східний;

В. Придніпровський, Північно-Східний, Столичний; Г. Карпатський, Подільський, Придніпровський

26. Які області входять до складу Північно-Західного економічного району:

А) Вінницька, Тернопільська, Хмельницька; Б) Рівненська, Волинська;

В) Черкаська, Кіровоградська; Г) Харківська, Сумська, Полтавська.

27. Основний критерій виділення економічних районів – це:

а) ГП; б) природні умови і ресурси; в) історія економічного розвитку; г) спеціалізація господарстваПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.64 (0.013 с.)