Задача 1: Сформулювати господарські операції, скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задача 1: Сформулювати господарські операції, скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.Виробниче підприємство відвантажило покупцям 12 серпня поточного року продукцію власного виробництва на суму 24600 грн. з ПДВ. Собівартість продукції 19850 грн. Оплата за продукцію надійшла на поточний рахунок в національній валюті 4 вересня.

Рішення:

Дт 90 Кт 27, списана собівартість реалізованої продукції 19850 грн.(довідка бухгалтерії)

Дт 36 Кт 70 відображено дохід від реалізації продукції 24600 грн.(ТТН, рахунок-фактура, накладна)

Дт 70 Кт 641 нараховано ПДВ 4100 грн. (ТТН, рахунок-фактура, накладна)

Дт 311 Кт 36 надійшли кошти від покупців 24600 грн.(виписка банку, рахунок, платіжне доручення,Договір, ТТН)

Задача 2: Сформулювати господарські операції, скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.

На поточний рахунок підприємства 5 серпня поточного року від покупців надійшла попередня оплата – 12480 грн. Підприємство відвантажило продукцію покупцеві 15 вересня поточного року. Собівартість реалізованої продукції 950 грн.

Рішення:

1.Дт 311 Кт 681 отримана попередня оплата від покупця 12480 грн.

2.Дт 643 Кт 641 відображено ПДВ з суми одержаної попередньої оплати 2080 грн.

3.Дт 90 Кт 27,23 списана собівартість реалізованої продукції 950 грн.

4.Дт 36 Кт 70 відображено дохід від реалізації продукції 12480 грн.

5.Дт 70 Кт 643 нараховано ПДВ 2080 грн.

6.Дт 681 Кт 36 зараховано раніше отриману суму попередньої оплати 12480 грн.

Документи: виписка банку, рахунок, платіжне доручення,Договір, ТТН.

 

Задача 3: Сформулювати господарські операції, скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.

Підприємство прийняло рішення щодо ліквідації автомобіля. Первісна вартість автомобіля 27300 грн., сума накопиченого зносу 27300 грн. Витрати на демонтаж та розбирання автомобіля:

заробітна плата – 250 грн.

нарахування на заробітну плату – суму визначити.

Оприбутковані деталі придатні для подальшого використання на суму 450 грн.

Рішення:

1)Дт 131 Кт 10 списано знос 27300 грн.

2)Дт 976 Кт 661 нарахована заробітна плата 250 грн.

3)Дт 976 Кт 65 відрахування на соціальні заходи 91 грн(33,2+1,6 +1,4+0,2)

4)Дт 20(207,205,209) Кт 746 оприбутковані деталі від ліквідації 450 грн

5) Дт 746 Кт 793 Визнано дохід від ліквідації автомобіля 450 грн.

6)Дт 79 Кт 976 списані витрати від ліквідації автомобіля 341 грн (91+250)

7) Дт 79 - Кт 441 =109 грн

Документи:ОЗСГ-1,ОЗСГ-3, розрах.-плат. Відомість, Книга обліку ЗП, ЛЗК, НВГП.

 

Задача 4: Сформулювати господарські операції, скласти кореспонденції рахунків. Визначити первісну доїльної установки. Вказати первинні документи.

Сільськогосподарське підприємство придбало доїльну установку вартістю 28300 грн. з ПДВ. Витрати з доставки власним транспортом 250 грн., витрати на монтаж доїльної установки: заробітна плата – 480 грн., нарахування на заробітну плату – визначити. Доїльна установка прийнята в склад основних засобів.

Рішення:

1)Дт 631 Кт 311 сплачено постачальнику за доїльну установку 28300 грн.

2)Дт 641 Кт 644 відображення податкового кредиту 4716,67 грн.

3)Дт 152 Кт 631 після отримання ДУ відображені витрати на суму купівельної вартості без ПДВ 23583,33 грн.

4)Дт 644 Кт 631 на суму ПДВ 4716,67 грн.

5)Дт 152 Кт 234 (203) списані витрати з доставки власним транспортом 250 грн.

6)списані витрати на монтаж ДУ:

6.1)Дт 152 Кт 661 заробітна плата 480 грн.

6.2)Дт 152 Кт 65 відрахування на соціальні заходи 174,72 грн (33,2+1,6+1,4+0,2)

6.3)Дт 106 Кт 152 оприбутковано доїльну установу за Первісною вартістю: 29204,72 грн.

Перв. вартість = 28300+250+480+174,72=29204,72 грн.

Документи: ВБ, рах.-фактура,Договір, податкова накладна, Подорожній лист вантажного автомобіля, розрахунково-платіжна відомість, ОЗСГ-1.

Задача 5: Сформулювати господарські операції, скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.

У процесі інвентаризації виявлено недостачу паливно-мастильних матеріалів на суму 900 грн. (без ПДВ). Через деякий час виявлено винного працівника, який відшкодував недостачу внесення готівки в касу. Підприємство вирішило визначити суму збитку в розмірі фактичних витрат.

Рішення:

1)Дт 947 Кт 203 виявлена нестача палива 1080 грн (900+180(ПДВ))

2) Дт 375 Кт 716 сума, що підлягає відшкодуванню винною особою 1080 грн

3) Дт 301 Кт 375 внесено суму в касу винною особою 1080 грн.

4) Дт 716 Кт 641 відображено ПДВ 180 грн

5) Дт 641Кт 311 перераховано до бюджету 180 грн.

Документи:Інвентаризаційний опис, ПКО, ВБ, Податкова накладна, Заява, Звіт про рух ПММ

 

Задача 6: Сформулювати господарські операції, скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.

У процесі інвентаризації виявлено недостачу паливно-мастильних матеріалів на суму 900 грн. (без ПДВ). Через деякий час виявлено винного працівника, який відшкодував недостачу внесення готівки в касу. Підприємство вирішило визначити суму збитку згідно з Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116.

Рішення:

1)Дт 947 Кт 203 виявлена нестача палива 1080 грн

2) Дт 375 Кт 716 сума, що підлягає відшкодуванню винною особою 2592 грн

Рзб=(1080+216)*2=2592 грн.

3) Дт 716 Кт 644 відображено плату до бюджету 1296 грн (1080+216)

4) Дт 644Кт 311 перераховано до бюджету 1296 грн

5) Дт 641 Кт 311 відображено ПДВ 216 грн

Документи: Інвентаризаційний опис, ПКО, ВБ, Податкова накладна, Заява, Звіт про рух ПММ.

Задача 7: Скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.

1. Внесено готівку з каси підприємства на поточний рахунок в національній валюті. Дт311 Кт301

2. Зараховані на поточний рахунок в національній валюті грошові кошти від покупців. Дт311 Кт36

3. З поточного рахунка в національній валюті перераховано аванс підрядній організації Дт371 Кт311

4. З поточного рахунка в національній валюті перераховані кошти постачальнику Дт63 Кт311

5. На поточний рахунок в національній валюті зарахована попередня оплата від покупців Дт311 Кт681

6. З поточного рахунка в національній валюті сплачені внески до пенсійного фонду Дт651Кт311

7. Зараховані на поточний рахунок в національній валюті внески від учасників (власників) до статутного капіталу Дт311 Кт46

8. На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти в погашення претензії від іншого підприємства Дт311 Кт374

9. На поточний рахунок в нац. валюті надійшли кошти, що мають цільове призначення Дт311Кт48

10. Сплачені податки Дт64 Кт311

Задача 8: Скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.

1. Оприбутковані мінеральні добрива, придбані у постачальників Дт208 Кт63, Дт64 Кт63

2. Оприбутковані запасні частини, придбані підзвітною особою Дт207 Кт372, Дт64 Кт63

3. Видані мінеральні добрива в бригаду для внесення під пшеницю озиму Дт208 Кт208

4. Видано зі складу в бригаду насіння пшениці озимої на посів Дт208 Кт208

5. Списані мінеральні добрива, що внесені під пшеницю озиму Дт231 Кт208

6. Списано насіння на посів пшениці озимої Дт231 Кт208

7. Списана виявлена під час інвентаризації нестача бензину А-95 Дт947 Кт203

8. Оприбутковані запасні частини, отриманні при ліквідації автомобіля Дт207 Кт746

9. Списані будівельні матеріали на будівництво телятника Дт152 Кт205

10. Списано бензин на роботу вантажних автомобілів Дт2342 Кт203

Задача 9: Скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.

1. Оприбутковано молоко від надою Дт27 Кт232

2. Оприбутковано зерно пшениці озимої від урожаю Дт27 Кт231

3. Списана продукція на реалізацію Дт901 Кт27,26

4. Відпущено зерно працівникам підприємства в рахунок плати праці Дт901 Кт27, Дт661 Кт701

5. Списано насіння пшениці озимої власного виробництва на посів Дт231 Кт208

6. Списані корми власного виробництва на годівлю худобі Дт232 Кт27

7. Передано насіння соняшника для переробки на іншому підприємстві Дт206,63 Кт27

8. Списана виявлена нестача зерна в зерноскладі Дт947 Кт27

9. Оприбутковані лишки зерна виявлені при інвентаризації Дт27 Кт719

10. Передано зерно з току на зерносклад Дт27 Кт27

Задача 10: Скласти кореспонденції рахунків. Вказати первинні документи.

1. Первісне визнання приплоду тварин, які оцінюються за справедливою вартістю Дт212 Кт232

2. Первісне визнання приплоду тварин, які оцінюються за первісною вартістю Дт213 Кт232

3. Оприбутковано придбаний племінний молодняк свиней Дт212,213 Кт631

4. Вибракувані тварини з основного стада та переведені на відгодівлю, які оцінюються за справедливою вартістю Дт212 Кт163

5. Вибракувані тварини з основного стада та переведені на відгодівлю, які оцінюються за первісною вартістю Дт213 Кт164

6. Реалізовані поточні біологічні активи Дт901 Кт212,213

7. Переведені поточні біологічні активи з меншої вікової групи в старшу Дт212,213 Кт212,213

8. Поточні біологічні активи переведені в склад довгострокових біологічних активів Дт163,164 Кт212,213

9. Списано вартість загиблих ПБА, що загинули не по вині відповідальної особи Дт23 Кт212,213

10. Під час інвентаризації виявлено лишки поросят Дт21(164,163) Кт719

ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ II

Примірний перелік ситуаційних практичних завдань

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.006 с.)