NVS-003VPS Устройство защиты от скачков напряженияМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

NVS-003VPS Устройство защиты от скачков напряжения 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМІР ЖОЛ ТЕЛІМІНДЕ ТАЛШЫҚТЫ-ОПТИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ЖОЛДАРЫН ЖОБАЛАУ

 

1.1 Талшықты-оптикалық тарату жүйелерін таңдау

 

 

Оптикалық байланыс жолдарын жобалау кезінде, ең бірінші кезекте талшықты-оптикалық тарату жүйелерін таңдауда шешім қабылдау керек. Қазірге уақытта жалпы қолданыстағы талшықты-оптикалық тарату жүйелерінде иерархияның әртүрлі деңгейлі цифрлық тарату жүйесінің бірыңғай арнатүзуші аппаратурасы қолданылады

Қазіргі уақытта тарату жүйесінің келесі түрлері құрылды: «Соната-2», «Сопка-2» ИКМ-120 аппаратурасымен, «Сопка-3» және «Соната-3м» ИКМ-480 аппаратурасымен, «Соната-4» және «Соната-4м» ИКМ-1920 аппаратурасымен.

1000км және одан көп арақашықтықта ақпаратты тарату үшін тағайындалған магистральды желіде 1920 байланыс арнасына есептелген Соната-4 төрттік жүйе қолданылады. Аумақтық желіде «Соната-2», «Сопка-2»,«Сопка-3» және «Соната-3м» беру жүйелерін қолданған жөн. Алғашқы екеуінде екілік ИКМ-120 жүйесінің цифрлық аппаратурасы, ал соңғы екеуінде 3-шілік ИКМ-480 жүйесі қолданылады.Бұл жүйелерді 600км арақашықтықта магистральды байланыста қолдануға болады. «Сопка-2»,«Сопка-3» және «Сопка-3м» ТОБЖ құрылымдық сұлбасы 1.1 суретте көрсетілген

 

1.1-сурет «Сопка-2»,«Сопка-3» және «Сопка-3м» ТОБЖ құрылымдық сұлбасы

 

Аппаратура мыналардан тұрады: стандартты арнатүзуші құрылғы (САЦО, СВВГ, СТВГ бағаналары); 8,448 және 34,368Мбит/с жылдамдықтарымен үшіншілік және екіншілік цифрлық ағындарды беру үшін сызықты тракт (СОЛТ-О) құрылғы бағанасы; телемеханика және қызметтік байланыс (СТМСС) бағанасы; НРП орнататын сызықты тракт құрылғысы; мамандырылған бақылау-өлшеу аппаратурасы; оптикалық кабельді монтаждау үшін құрылғылар мен бейімделу комплекті. Жүйенің негізгі сипаттамасы 1.1-кестеде көрсетілген

 

1.1-кесте Тарату жүйесінің сипаттамасы

Сипаттама Сопка-2 Сопка-3 Соната-2 Соната-3м Соната-4 Сонтата-4м
Тарату жүйесі ИКМ-120 ИКМ-480 ИКМ-120 ИКМ-480 ИКМ-1920 ИКМ-1920
Тарату жылдамдығы, Мбит/с 8,5 8,5
Толқын ұзындығы, мкм 1,3 1,3 0,85 1,55 1,3 1,55
Энергетикалық қор, дБ
Сызықтық код типі 5В6В 5В6В 5В6В 1В2В 10В1Р1Р 10В1Р1Р
Байланыс алыстығы, км 600 дейін 1000 км
Шашырау көзінің типі Лазерлі диод (ЛД)
Шашырау қабылдағышының типі Лавиналы светодиод Р1М-РВ ЛФД
Оптикалық талшық типі көпмодалы бірмодалы

 

ТОБЖ аппаратурасының кешенінде жұмыс істеу үшін арна құратын жабдықтар ЦБЖ уақыттық топ құратын жабдық,оптикалық желілі тракт жабдығы және қызметтік байланыс пен бақылау құралдары қолданылады.

“Соната-2” ТОБЖ аппаратурас,ЦБЖ ИКМ-120 жабдығын қолдана отырып,жергілікті торапта АТС арасындағы біріктіретін желілер ұйымдастыру үшін пайдаланылады. Желіде ОК-50-2-5-4(өзектің диаметрі-50мкм,өшу коэффициенті-5дб/км,талшық саны-4) түріндағы гидрофобты толтырылған оптикалық градиентті кабель қолданылады. Толқынның тарату ұзындығы-0,85мкм. Желілі тракттың ең үлкен көрсеткіші-80км. Желідегі ысыраптың жиынтығы шегін анықтайтын,жүйенің энергиялық әлеуеті-50дб. Бір бағанды каркастажелілі световодты тракттың жабдығының 8 кассетасы орналасады (соңғы-ОЛСТ-0-2,аралық-ОЛСТ-n-2) және қызмет көрсету тірегінің жабдығының 2 кассетасы орналасқан (соңғы-ООС-О,аралық-ООС-П). ООС құрамына бақылау бағанының жабдығы,телеконтрольмен қызметтік байланыс жеке Т4 арнамен беріледі. Желідегі код-СМ1

1.2 Оптикалық байланыс кабелін таңдау

Оптикалық кабель 4, 8 және 16 талшықтан тұрады. Талшықтар сатылы, градиентті және бірмодалы болып жіктеледі және 0,85; 1,3; 1,55 мкм толқын ұзындығында қолданылады. Кабельдер металл элементтерімен және оларсызда жасалынады. Оптикалық кабельдің металды элементтерсіз жетісткетері болып аз габаритті өлшемдер мен масса табылады.

ОК таңдау негізделген:

а) магистралды байланыстың берілген арна саны

б) байланыс аппаратурасының типі

в) кабельдің тағайындалуы.

Магистралды байланыстың берілген арна санымен және ТОБЖ типімен оптикалық кабельдің талшық санын анықтау қажет. Мысалы ИКМ 120 цифрлық беру жүйесін қолданғанда 120 екіжақты арна байланысын құру үшін оптикалық кабельде екі талшық қажет: біреуі - 120 байланыс арнасын тура бағытта, ал басқасы кері бағытта құру үшін.

Беру жүйесінің типі және оптикалық талшық типі, жұмыс істейтін толқын ұзындығы мәнінен кабель маркасы таңдалынады.

1.3 ОК-50-2-5-4 кабелінің сипаттамасы

Талшықты-оптикалық сызықты ГТС құрылыс кезінде ТУ 16-705-296-86 өнеркәсіпте шығарылған , 0,85 мкм толқын ұзындықта жұмыс істейтін сызықты оптикалық кабельдер келесі маркада қолданылады:

ОК-50-2-5-4 – төтрталшықты өшулік коэффициенті5 дБ/км кем емес;

ОК-50-2-5-4 – градиентті оптикалық талшықпен, өңдеумен2, 5 дБ/км өшулік коэффициентімен, оптикалық талшық4 санымен берілген сызықты оптикалық кабельдер;

Сегіз талщықтыкабель
Төрт талшықтыкабель

1.1-сурет. Оптикалық кабель (ОК)

1. Орталық күштік элемент

2. Тығыздалатын жіптер

3. Толтырылған жүрекшелер

4. Оптикалық модульдің қорғаныс қабығы

5. Қорғаныс қабығындағы оптикалық талшықтар

6. Тығыздайтын пластмассалы лента немесе жіптер

7. Полиэтиленді қорғаныс қабығы

Оптикалық кабель шығаратын өндіріс ТУ 16.К11-70-97 номенклатурасы бойынша ВСС Ресейге (магистральді, ішкі аймақтық, қалалық) дайындайды.

Оптикалық кабельдің маркасын таңдау оның төселу әдісіне байланысты. Теміржолдың электрфицирленген аймақтарында контакт желінің тіреуішін оптикалық кабельдің қолданылып көрген ілу әдісінде қолданған дұрыс. Аралық станцияларда мекемелерде енгізу құрылғылары үшін оптикалық кабельдер пластмассты трубаөткізгіштерге орналастырылады. Теміржолдарда электрофикация болмаса, оптикалық кабельдерді міндетті түрде жерге төсейді.

Кабельдің маркасын таңдауда әйнек талшықтарының санына сәйкес міндетті түрде «МПС РФ интеграция қызметімен байланыс желісін құру концепциясы» басшылығымен шешімге келу керек. Москва-Владивосток магистралында резервті тіркеу және 16 талшықты оптика кабельдің төселуінің қорғанысы қарастырылады. Сонымен қатар, магистральды байланысқа екі талшық, жол байланысында әр жолға 6 талшық бөлінеді. Оперативті-технологиялық байланыс екі бөлек әйнек талшықтарын, ал Қиыр Шығыс пен Забайкаль аймағында оптикалық талшықтар санымен ортақ технологиялық байланыс ұйымдастырылады

2 ЖАРЫҚ ӨТКІЗГІШ ПАРАМЕТРЛЕРІНІҢ ЕСЕБІ

Бұл бөлімде келесі талшықты жарық өткізгіштердің параметрлерін есептеу қажет:

- сандық апертура;

- жарық өткізгіштегі модалар саны;

- жарық өткізгіштің өшулігі;

- жарық өткізгіштің дисперсиясы.

2.1 Жарық өткізгіштің сандық апертура есебі

Апертуралық бұрыштың синусын көрсететін жарық өткізгіштің негізгі шамаларының бірі – сандық апертура NA (Numerical Aperture) болып табылады.NA шамасына жарық өткізгішке енгізілетін лазер сәулесінің тиімділігі, микроиілулерде болатын жоғалулар, импульстердің дисперсиясы, таралатын модтың сандары тәуелді болады.

Демек,

; (2.1)

мұндағы және сыну көрсеткіші сәйкесінше, өзекше және қабықша үшін көпмодалы 1,53 және 1,5

Өзекше мен қабықшаның таңдалған материалдарының қасиеттері жарық өткізгіштік талшықтың жұмысының көпмодалы режимін қамтамасыз ету керек. Бұл үшін нормаланған (сипаттамалық) жиілік есептелінеді.

(2.2)

Мұндағы – жарық өзекшесінің радиусы, мкм (кабель маркировкасы бойынша анықталады); 𝜆- толқын ұзындығы, мкм; NA – сандық апертура.

Жарықжолда көпмоданың жалпы таралу саны мына формуламен анықталады:

градиентті профиль үшін; (2.3)

 

2.2 Жарық өткізгіштің өшулік есебі

Жарық өткізгіштің негізгі параметрлеріне оптикалық жоғалтулар мен берілетін энергияның өшулігі жатады. Бұл шамалар оптикалық кабельмен берілетін байланыстың ұзақтығын және оның тиімділігін анықтайды.

Жарық өткізгіштік тракттың өшулігі жарық өткізгіштік талшықтың өзіндік және қосымша жоғалтуларымен түсіндіріледі. Олар кабельді деп аталады, оптикалық кабельді жасау барысында қаптау және қорғағыш қабықша деформациясы мен жарық өткізгіштің иілгіштігімен ескеріледі.

Диэлектрлік поляризациядағы жоғалтулар жұтылу салдарынан болатын өшулікпен байланысты және жарық өткізгіштіктің материалының қасиеттеріне байланысты tg . Жоғалтулар жұтылуы мына формуламен анықталады, дБ/км:

дБ/км, (2.4)

мұндағы 𝜆- толқын ұзындығы; жарықжолдағы диэлектрлік жоғалтулардың тангенс бұрышы

Жайылу кезіндегі өшулік (2.5) формула бойынша есептеледі:

 

, дБ/км. (2.5)

 

мұндағы 𝜆- толқын ұзындығы, мкм; - шашырау коэффициенті.

Жалпы жағдайда оптикалық талшықтың өзіндік өшулігінің қосындысы:

(2.6)

мұндағы –1,6 мкм жоғары диапазонда орналасқан инфрақызыл облыстағы өшулік коэффициенті; - бөгде қоспалардың талшықты жарықжолдың материалында болуы себебінен өшулік коэффициенті (көпмодалы үшін шамамен тең 𝜆=1,3 мкм – 0,1 дБ/км

Жарық өткізгіштік тракттың өшулігі жарық өткізгіштік талшықтың өзіндік және қосымша жоғалтуларымен түсіндіріледі. Олар кабельді деп аталады, оптикалық кабельді жасау барысында қаптау және қорғағыш қабықша деформациясы мен жарық өткізгіштің иілгіштігімен ескеріледі.Кабельді жоғалтулар энергияның макро және микроиілулер кезіндегі жоғалтуларымен түсіндіріледі.

Шамамен мына формуламен есептеуге болады

(2.7)

Кіріс сапасы сәуле таратушының аудандық арақатынасынан және жарықжолдың өзекшесіне тәуелді. Энергияның жоғатуы анықталады

, (2.8)

мұндағы m –энергетикалық потенциал аппаратурасын есептеген кезде ескерілетінкоэффициент.

Есептеулер үшін келесі берілгендер орынадалады: лазер үшін -3 мкм; мкм, m = 10

Шетжақ жоғалтулар, қосымша жоғалтуларды ескере отырып аппаратура торабында жеке бөлікке ажырату және ажыратпау байланыстары және ОК, анықталады:

(2.9)

мұндағы түзетуші коэффициент, көпмода үшін 0,2 тең

2.3Жарықжолды дисперсиясының есебі

Жарық өткізгіштерде импульстік сигналдар беру кезінде бірнеше арақашықтықтан өткен импульстер бұзылады, кеңейеді және көршілес импульстер бір-бірін басатын уақыт болады. Бұл құбылыс жарық өткізгіш ұғымында дисперсия деп аталады.

Импульстің кеңейуі импульсті-кодты модуляция кезіндегі жарық өткізгіштен берілетін информацияның шекті жылдамдығын және аз жоғалтулар кезінде регенерация аймағының ұзындығын шектеуді реттейді. Сонымен қатар дисперсия оптикалық талшықты беру жүйесінде өткізгіштік қасиетін шектейді, ол жарық өткізгішпен берілетін жиілік жолағын, сызықты тракттың енін және оптикалық кабельмен беруге болатын информация көлемін шектейді. Кеңею анықталады, нс/км:

(2.10)

амплитуд импульсінің жарты деңгейінен алынады

Дисперсия екі себептен пайда болады:

Бірінші дисперсия хроматикалық (жиіліктік) деп аталады, өзара материалды және толқын өткізгішті болып бөлінеді. Материалды дисперсия жарық өткізгіш материалының сыну коэффициентінің толқын ұзындығына тәуелділігімен түсіндіріледі. Толқын өткізгіш дисперсия мод ішіндегі процестермен түсіндіріледі және модтың жарық өткізгішті құрылысымен байланысты. Ол модтың таралу коэффициентінің толқын ұзындығына тәуелділігімен сипатталады.

Дисперсияның екінші түрі модты болғанымен, бірмодты жарық өткізгіштерде толығымен болмайды.

модалық

2.1- cурет Оптикалық жіктеметалшықтың дисперсиясын құраушы

Модалы, материалды және толқындық дисперсияның есебінен импульс кеңеюінің нәтижесі көпмода үшін анықталады

 

(2.11)

Жарық өткізгіш параметрлер есептеулерінің нәтижесі 2.1-кестеде көрсетілген

2.1-кесте Жарық өткізгіш параметрлер есептеулерінің нәтижесі

Жарық өткізгіштің параметрлері
NA V, ГЦ N дБ/км дБ/км дБ/км дБ/км дБ дБ нс/км
0,3 55,4 0,49 2,87 3,66 0,08 10,2 2,04 16,9

3 ӨШУЛІКПЕНДИСПЕРСИЯ ЕСЕБІ НЕГІЗІНДЕРЕГЕНЕРАЦИЯЛЫҚ ТЕЛІМ ҰЗЫНДЫҒЫН АНЫҚТАУ

ТОБЖ регенерация телім ұзындығы кабель сипаттамасының табыстауымен анықталады: оның өшулік коэффициенті және дисперсиясы .

Таңдалған аппаратура мен сигналдың сапалық көрсеткіштері үшін регенерациялық аймақты анықтау оптикалық кабельдің сипаттамаларына, дәлірек айтқанда, дисперсия мен өшулікке байланысты болады. Өшулік регенерациялық аймақтың ұзындығын шектейді. Дисперсия импульстердің кеңеюіне алып келеді, линияның ұзындығы артқан сайын таратылатын ақпараттың қателік ықтималдығы арта түседі.

Кабельдің өшулігі беруші қуаттың төмендеуіне әкеп соғады, сәйкесінше регенерация телім ұзындығын шектейді. Кабельдің дисперсиясы беруші импульстерді салуға және оның бұрмалануына әкеледі, қаншадықты жол ұзын болса, соншалықты импульсты бұрмалану енгізіледі және де кабельдің өткізу мүмкіндігіне шектеу қойғызылады

Регенерация телім ұзындығы өшулік пен дисперсия мәндерін қанағаттандыруы қажет. Сондықтан регенерациялық телім ұзындығындаең бірінші мүмкін мәндерден өшулікті ., содан кейін дисперсияның талап етілген мәндерінен және өткізу мүмкіндігінен есептеулер орынадалады. Алынған екі регенерациялық телім ұзындықтары және мәндерінен өшулік пен дисперсия шарттарын қанағаттандыраттын ең кіші мәнді аламыз.

Өшулік бойынша ТОБЖ рұқсат етілген регенерациялық телім ұзындығы аппаратураның энергетикалық потенциалынан Эанықталады.

 

(км)

мұндағы - жүйенің энергетикалық қоры (орташа -5дБ),

Өткізу мүмкіндігі бойынша регенерациялық телім ұзындығы анықтау үшін 1км ұзындықта (Мбит/с)жарық өткізгіштің өткізу мүмкіндігіне есептеу жүргізіледі:

 

мұндағы дисперсия, нс/км

Өткізу мүмкіндігі бойынша регенерациялық телім ұзындығы км,анықталады

 

,

мұндағы - талшықты-оптикалық жүйенің таралу жылдамдығы, Мбит/с

Регенерациялық телім ұзындығы болып және мәндерінен ең кішісі таңдалынады. ал км деп алдық.

4 БӨЛІМШЕЛІК ТІЗБЕК БАЙЛАНЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

 

Бөлімшелік тізбек байланыстары, поездардын жүруін ұйымдастыру және темір жол телімінде жұмыспен оперативті басқаруүшін үздіксіз қолданылады, магистральды байланыста бойлай орналасқан аралық және станцияларда көптеген тармақтар енгізіледі. Бөлімшелік телефон және поездық радиобайланыс түрлері, ПТЭ шарттарымен анықталады және нақты ерекшеленген телімнен теміржол желісіның жабдықталуы тәуелді.

Барлық бөлімшелік телефон және поездық радиобайланыс түрлерін ұйымдастыру үшін міндетті түрде талшы-оптикалық магистральды байланыспен параллель сыйымдылығына сәйкес симметриялық кабелді төсеу.

Аралық бөлімшелік тізбек бекеттеріндебайланыс түрлері шлейфпен, немесе параллель енгізілуі мүмкін. Шлейф тізбегімен енгізу эксплуатациялық артықшылыққа ие, ол бұзылған қондырғы байланыстарын басқа қондырғылардың жұмысын қалпында сақтай отырып сөндіруге , және қалпына келетін жұмыс орындарымен бірге байланыс түрлерін ұйымдастыруға ие. СЦБ тізбегіжәнебайланысты ұйымдастыру сұлбасы 4.1- суретте көрсетілген.

Скелеттік сұлбаны құрған кезде міндетті түрде келесі жағдайларды басшылыққа алу керек.

1. Талап етілетін кабель ұзындығы кіріс құрылғыдағы қосымша кабель шығының есебі және магистральды кабель трассасы бойынша объекттердің өзара арақашықтығымен есептеледі.

2. ОК-ді монтаждау міндетті қызметтердің бірі, ТОБЖ-ның байланыс ұзақтығын және сапасын анықтауға арналған. Талшық пен кабельдің байланыстыру өндірістегі процесс сияқты іске асырылады. Сонымен қатар құрылыс және кабельдік сымдарда іске асады.

Оптикалық магистральды монтаждауда тұрақты байланыстырушы қолданылады. ОК-нің бір мекемеде немесе аудандарға енгізу үшін коннекторлар қолданылады, ал коннектор уақытша байланыстырғыштарға жатады.

Оптикалық магистральды монтаждауда ОК -50-2-5-4 кабелі үшін тармақталған үшайырлы қорғасынды муфта МС-40 қолданылды.

3. Магистральды кабелдердің қабылдауында типті нөмірлер бойынша,кабель барлық тармақтар жасалытын аралықта к1 белгіленеді, сол кабельдің тармағы 8 нөмеріне ие. Бокспен екілік номерлер белгіленеді, бірінші кабель номері, ал. екінші саны 1 болып табылады. Барлық муфталар екілік номерге ие, бірінші саны кабель номері, екіншісі муфта типі бойынша: жалғағыш – 2, газ өткізбейтін-3, тармақталған -4.

Кабель тармағының есептеу кестесі 4.1 кестеде көрсетілген

 

4.1 – кесте Кабель тармағының есептеу кестесі

Нысан-ның ордина-тасы Нысан Енгізу тізбектері Жұптар саны Кабель сыйымдылығы Нысанға дейінгі арақа-шықтық Кабельдің қосымша шығы-ны Кабельдің жалпы ұзындығы
шлейфпен парал-лельді
79км000 ОРП ПДС, МЖС, ПС, ПГС, ЛПС, ЭДС, СЭМ, ДБК, ВГС, ПРС, ТУ, ТС, СЦБ-ДК, СЦБ, Пр-зд --- ТЗБ-19х4
79км450 ТП ТУ, ТС ПС, ЭДС ТЗБ-4х4
79км900 ШП(п) ПГС СЭМ ТЗБ-3х4      
80км500   Рш-вх ПГС,СЦ, СЦБ-ДК ПДС ТЗБ-7х4 1,5 6,5
82км800   РШ-С МЖС, ПГС, СЦБ-ДК, СЦБ --- ТЗБ-7х4   0,7 3,7
83км815   ПБ МЖС, ПГС, СЦБ-ДК, СЦБ ПДС, ЛПС ТЗБ-7х4   0,7 3,7
84км000   РШ-С МЖС, ПГС, СЦБ-ДК, СЦБ --- ТЗБ-7х4 0,7 3,7
84км800   РШ-вых МЖС, ПГС, СЦБ-ДК, СЦБ --- ТЗБ-7х4 0,7 3,7
  86км000   ПЗ -ПГС,МЖС-- ПС, ТЗБ-4х4 0,7 3,7

 

 

5 ТАЛШЫҚТЫ-ОПТИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ЖОЛДАРЫНЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІН ӨЛШЕУ

 

Кабельдің сипаттамасын өлшеу, сондай-ақ ОТ оптикалық сипаттамалары, құрылыс кезіндегі бір мақсатты ұстанады: кабельдің кабелдің тарату жолында уақытқа тәуелсіз жоғарғы біркелкі параметрлерін қамтамасыз ету.

5.1ТОБЖ оптикалық сипаттамасын өлшеу құралдары мен әдістері

ТОБЖ жүйелерінің жұмыс істеу негіздеріне қарамастан қарапайым кабель жүйелерінің компоненттері мен жеке түйіндері металдық кабельдер сонымен қатар ТОБЖ метрологиялық қамтамасыз етеді спецификасымен қолданылады. Дәстүрлі кабель жүйелері үшін және ТОБЖ үшін өлшеуге жататын негізгі параметрлер болып табылады:

- байланысқа кіретін сигнал қуаты, дБ/км

- байланыстағы сигнал өшулігі дБ

- толқын ұзындығы (мкм немесе нм) немесе тасымалдаушы электромагнитті шашырау жиілігі (Гц немесе ТГц)

- тракттағы импульс дисперсиясы (кеңею), пс

- қателік коэффициентінде берілген беру жүйесінің сезімталдығы (дБм)

Қазіргі замандағы ТОБЖ электр кабелі бойынша беру жүйесі қатысатын оптикалық параметрлері бар:

- оптикалық шашыраудың спектарльды байланыс көлемі, нм

- поляризационды модалық дисперсия, пс*км

- комбинациялық шашырау, %.

Бағыттаушы жүйенің 1 және 2 нүктелері арасындағы байланыстың сигнал өшулігін қателікті енгізу өлшемінің сұлбасы 5.1 суретте көрсетілген.

5.1-сурет ТОБЖ өшулігін өлшеу сұлбасы

 

5.2 ТОБЖ қабылдау-өткізу өлшемдері

 

ТОБЖ орнатылған құрылғы және жөндеу құрылғысын қабылдау құрылыс нормасымен ережелерінде жазылған шарттарға сай орындалады. Қабылдауды жұмыс комиссиясы іске асырады, оған кіреті: тапсырыс беруші (комиссия төрағасы) бас реттеуші, реттеуші ұйымдар, басқа қызушылық танытқан ұйымдардың қызметкерлері (тапсырыс берушінің шешімі бойынша).

Таңдалған өлшемдердің көлемін қабылдау комиссиясы өзгерте алады. Егер таңдалған өлшемдердің бір ғана параметрі нормаға сәйкес болмаса, 100% тексеріс өткізіледі.

5.3Оптикалық тестермен өшулікті өлшеу

 

Оптикалық талшықтың өшулігі шашырақ қорек көзі және ваттметр (тестер) арқылы өлшенеді. Жарық талшыққа қорек көзінен кіреді және талшықтың алыс және жақын соңдарындағы оптикалық қуаттың деңгейі өлшенеді. Екі өлшенулер арасындағы айырмашылық қуат деңгейімен талшық өшулігін анықтайда (дБ). Өшулікті өлшеудің 3 түрлері бар.

Шын мәнінде, тестер бұл түрі онда баяндалған байланыс арнасы талаптарына сәйкес тек аз сипаттамаларын көрсетеді. Тестер бұл түрі сымдары мен ақауларды жылдам табу тиімділігін арттыру үшін пайдаланылады.

Қарапайым тестер түрлеріне светодиодты түрін жатқызса болады. Оның функцияларына қашықтықтан өлшеуді немесе қатені табуға қабілетігі нашар болып табылады.Мұндай типті тестерлер өткізгіштердің дұрыс жалғануын және механикалық тұрғыдан зақымданғанын анықтап отырады.Әдетте оптикалық байланыс желілеріне мұндай тестер жіберілмейді

 

Исходные документы для разработки проекта

● Генеральный план и/или поэтажный план с экспликацией помещений.

● Техническое задание на проектирование

● Предпроектное обследование объекта. Акт обследования.

● Характеристики предлагаемого оборудования. Спецификации.

 

4.2. Расстановка на плане оборудования и его выбор

 

4.2.1. Определение мест установки видеокамер.

 

Места установки видеокамер в большинстве случаев определяет заказчик, исходя из тех задач , которые необходимо решить в целях обеспечения безопасности объекта. Поэтому камеры на плане устанавливают и ориентируют в пространстве в соответствии с ТЗ на проектирование.

 

Прежде чем нанести на план видеокамеры необходимо провести анализ их ориентации по сторонам света, чтобы лучи от восходящего солнца не попадали в объектив или камера не была направлена на источник яркого света (оконный проем, свет прожекторов). Для борьбы с этими эффектами изменяют высоту установки камеры, угол ее наклона и длину выступающей части козырька видеокамеры.

 

В части изменения высоты установки камеры есть серьезные ограничения, как по минимальной, так и по максимальной высоте.

 

Минимальная высота установки камеры ограничена возможностью легкого доступа к ней для ее повреждения.

 

Максимальная высота ограничена углом наклона камеры, при котором сильно искажаются вертикальные размеры объекта, а лицо полностью скрывает головной убор с минимальными полями.

 

Допустимыми углами наклона видеокамеры считаются углы не более 25 - 30 градусов от горизонта.

 

Для видеокамер, устанавливаемых на улице по периметру зданий, немаловажным является защита их от механического повреждения падающими сосульками или сходом с крыш снега и наледи.

 

На чертежах проектов по системам видеонаблюдения видеокамера и сектор наблюдения должны быть представлены следующим образом:

 

Видеокамеры на поэтажном плане обозначаются в виде символов в местах их установки и ориентируются в нужном направлении.

Сектора наблюдения представляют в двух проекциях - горизонтальной и вертикальной

Сноска от камеры должна содержать информацию о номере камеры, высоте ее установки для вертикальной проекции и номера камеры и фокусном расстоянии используемого объектива для горизонтальной проекции.

 

Сектора наблюдения оформляются в виде угла зрения камеры, на котором наносятся расстояния идентификации, различимости и обнаружения (по необходимости)

Для наглядности сектора можно подкрашивать различными цветами. Палитра цветов представлена в таблице.

 

Цвета Идентификация Различение Различение Различение Обнаружение Контроль  
    высокое среднее низкое   территорий  
               
R  
(красный)  
             
               
G  
(зеленый)  
             
               
B  
(синий)  
             
               

 

 

 

Рис. 1. Деление сектора наблюдения на зоны


 

Рис.2. Расстановка видеокамер на поэтажном плане

 

4.2.2. Выбор объектива для формирования заданного сектора наблюдения.

 

Нахождение угла поля зрения камеры, для формирования заданного сектора наблюдения, начинают с определения формата светочувствительного элемента видеокамеры и формата объектива, то есть под какой формат матрицы спроектирован данный объектив.

 

Рабочими соотношениями считаются одинаковые форматы камеры и объектива или когда формат объектива больше формата матрицы видеокамеры. В случаи если формат видеокамеры больше формата объектива, то на изображении по периметру будет присутствовать темная окантовка, что недопустимо.

 

Углы зрения видеокамеры будут равны расчетным значениям при совпадении форматов. При формате объектива больше формата камеры реальный угол зрения будет уже расчетного (Рис. 3).

 

 

Рис.3. Соотношение форматов объектив - камера и изменение угла зрения.

 

Форматы матриц видеокамер и соответствующие им размеры приведены в таблице.

 

Формат Ширина Высота
матриц (мм) (мм)
     
1/4 3.6 2.7
     
1/3.2 4.5 3.4
     
1/3 4.8 3.6
     
1/2.7 5.4
     
1/2.5 5.8 4.3
     
1/2 6.4 4.8
     
1/1.8 7.2 5.3
     
2/3 8.8 6.6
     

 

Углы зрения у видеокамеры подразделяются на ширину поля зрения по горизонтали и по вертикали.

 

 

Рассчитать угол зрения камеры можно используя выражение:

 

 

где:

f - фокусное расстояние объектива (мм);

 

h - ширина (высота) матрицы видеокамеры (мм);

 

Значения углов зрения камеры в зависимости от фокусного расстояния объектива можно определить, используя графики, приведенные на рис.4.

 

 

Рис. 4. График для определения углов зрения камер

 

4.2.3. Задачи, стоящие перед системами видеонаблюдения

 

На протяжении более 20 лет своего развития естественным образом сформировался подход к проектированию CCTV и четкий круг задач, решаемых системами видеонаблюдения. Таких задач всего шесть:

 

1. Мониторинг территорий.

2. Обнаружение объектов.

3. Различение объектов.

4. Идентификация объектов.

5. Чтение номеров стоящих автомашин и ЖД вагонов.

 

6. Чтение номеров автомашин и ЖД вагонов, находящихся в движении.

 

Мониторинг территорий.

 

Эта задача связана с общим контролем обстановки в местах массового пребывания людей. Такими местами могут быть привокзальные площади, спортивные арены, аэровокзалы и другие объекты.

 

Решение задач мониторинга территорий начинается с определения углов зрения камер и мест их установки. Других требований к системе мониторинга территорий обычно не предъявляется.

 

Обнаружение объектов

 

Обнаружение - выделение объекта контроля из фона либо раздельное восприятие двух объектов контроля, расположенных на расстоянии друг от друга, соизмеримом с их размерами.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.039 с.)