ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та 4 курси – денна форма навчання,ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

З дисципліни

„ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

(2015/2016 н.р.)

студентами напряму 6.030601 „Менеджмент ”

Та 4 курси – денна форма навчання,

Й курс – заочна форма навчання

 

Зовнішньоекономічна діяльність: сутність, особливості.

Зовнішньоекономічна діяльність: сутність, ознаки, особливості. Значення зовнішньоекономічної діяльності для країни та її суб’єктів.

 

Форми управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Форми управління (регулювання) ЗЕД: суть, переваги та недоліки.

 

Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Етапи розвитку ЗЕД в Україні та їх характеристика.

 

Загальні та специфічні принципи ЗЕД та їх характеристика.

Загальні та специфічні принципи ЗЕД: суть, зміст. „Хартія економічних прав і обов’язків держав”. Принципи СОТ/ГАТТ. „Біла книга”.

 

Національні принципи ЗЕД та їх характеристика.

Основні групи принципів ЗЕД, що діють в Україні, та їх характеристика. Нормативна база регулювання ЗЕД в Україні.

 

Економічні передумови зовнішньоекономічної діяльності.

Міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ факторів виробництва. Міжнародне кооперування результатів діяльності

 

Міжнародна спеціалізація виробництва

Міжнародна спеціалізація виробництва: сутність, напрями, форми. Міжнародноспеціалізована продукція. Рівень міжнародної спеціалізації галузі: сутність, розрахунок.

 

Міжнародне кооперування виробництва.

Міжнародне кооперування виробництва, сутність, форми (види). Міжнародне кооперування виробництва на рівні держав.

 

Міжнародна економічна інтеграція

Міжнародна економічна інтеграція: сутність, форми, передумови. Особливості повної економічної інтеграції.

 

Міжнародні економічні відносини: сутність, значення.

Міжнародні економічні відносини: сутність, значення, принципи Міжнародне економічне право.

 

Основні риси та форми вияву міжнародних економічних відносин.

Основні риси та форми вияву міжнародних економічних відносин. Місце МЕВ у світовому господарстві

 

Економічні наслідки зовнішньоекономічної діяльності.

Система національних рахунків. Валовий внутрішній продукт. Валовий національний продукт. Чисті трансферти. Факторний дохід. Валовий національний дохід. Сальдо поточних операцій платіжного балансу країни.

Меркантилізм

Історичні умови формування та припущення, на яких базується теорія. Основні положення теорії. Досягнення та обмеженість теорії. Місце теорії в історії. Неомеркантилізм.

Теорія абсолютних переваг А. Сміта

Історичні умови формування та припущення, на яких базується теорія абсолютних переваг А. Сміта. Абсолютні переваги в торгівлі. Сутність теорії, досягнення та обмеженість теорії абсолютних переваг.

 

Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо

Історичні умови формування та припущення, на яких базується теорія порівняльних переваг Д.Рікардо. Альтернативна ціна. Сутність, досягнення та обмеженість теорії порівняльних переваг.

16. Практичні наслідки теорії порівняльних переваг Д. Рікардо

Висновки теорії при наявності в країнах різної погодинної оплати праці. Поширення теорії на організацію торгівлі між країнами декількома видами товарів. Міфи, які спростовує теорія Д.Рікардо.

 

Світовий ринок: суть, структура, ознаки

Світовий ринок: сутність, становлення, структура, різновиди, характеристика (ознаки).

 

Фактори виробництва та їх класифікація

Класифікація факторів виробництва на світовому ринку та їх взаємозв’язок. Мобільні та немобільні товари. Правила зміни цін на внутрішньому ринку на мобільні та немобільні товари.

 

Модель часткової рівноваги на світовому ринку.

Сукупний попит та сукупна пропозиція. Формування на світовому ринку ціни на мобільні товари. Модель часткової рівноваги світового ринку.

Міжнародні класифікації товарів та послуг.

Класифікації товарів та послуг ООН та ЄС: види, сутність, призначення. Українська товарна класифікація УКТ ЗЕД.

 

Світове господарство: сутність, структура, тенденції

Світове господарство: сутність, умови виникнення, структура. Риси сучасного світового господарства та тенденції його розвитку.

 

Країни в світовому господарстві

Основні класифікації країн в світовому господарстві: сутність, розробники, практичне значення для суб’єктів ЗЕД. Неформальні класифікації країн та їх значення.

 

Регулювання розвитку світового господарства.

Світова організація торгівлі. МВФ. Світовий банк. Сутність даних організацій, мета створення, управління., напрями діяльності

 

Міжнародна торгівля товарами: показники, тенденції

Міжнародна торгівля товарами: сутність, значення, тенденції. Показники міжнародної торгівлі та їх розрахунок.

 

Основні види міжнародної торгівлі товарами

Класифікація видів міжнародної торгівлі та їх характеристика. Зустрічна торгівля: сутність, види. Біржі, аукціони, тендери тощо.

 

Вільна торгівля та протекціонізм

Вільна торгівля: сутність, переваги, економічні вигоди, недоліки. Протекціонізм: сутність, аргументи запровадження, форми. Економічні наслідки для країни в коротко- та довгостроковому періодах.

Складання формули торговельної угоди.

Виробничі та торговельні можливості країни. Альтернативна вартість. Формула торговельної угоди, яка забезпечить збільшення торговельних можливостей кожної із країн.

Види та методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності

Види та методи регулювання зовнішньоторговельної діяльності (ЗТД).

 

 

Тарифне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Митний тариф: сутність, функції. Види мит за їх зміст. Митна вартість товару. Ефективна митна імпортна ставка. Тарифна ескалація.

 

Квотування (як кількісний метод регулювання зовнішньоторговельної діяльності).

Кількісні методи регулювання: сутність, види. Квотування імпорту-експорту товарів. Види квот та їх класифікація.

 

Ліцензування (як кількісний метод регулювання зовнішньоторговельної діяльності).

Ліцензування зовнішньоторговельної діяльності. Види ліцензій та їх класифікація. Порядок отримання ліцензій.

 

Добровільне обмеження експорту (як кількісний метод регулювання зовнішньоторговельної діяльності).

Добровільне обмеження експорту товарів: суть, причини запровадження, наслідки.

 

 

Фінансові методи регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Фінансові методи регулювання зовнішньоторговельної діяльності. Субсидії: сутність, види. Експортне кредитування: сутність, форми.

 

Фінансові методи регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Демпінг: сутність, види. Економічні умови для виникнення. Преференції.

Приховані методи регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Приховані методи регулювання ЗЕД: сутність, види. Технічні бар’єри. Вимоги про зміст місцевих компонентів. Політика державних закупок.

 

Неекономічні методи регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Неекономічні методи регулювання зовнішньоторговельної діяльності: сутність, види, причини запровадження. Особливі мита.

 

Захист вітчизняних суб’єктів ЗЕД в Україні та за кордоном.

Нормативна база для. Механізм захисту вітчизняних суб’єктів господарювання в Україні та за кордоном.

 

 

Вплив запровадження імпортного мита на економіку малої країни.

Мала країна. Стан малої країни до та після запровадження імпортного мита. Економічні втрати споживачів та перерозподільчі ефекти.

Вплив запровадження експортного мита на економіку малої країни.

Мала країна. Стан малої країни до та після запровадження експортного мита. Економічні втрати виробників та перерозподільчі ефекти.

 

 

Вплив імпортної квоти на економіку країни

Вплив імпортних квот на економіку країни. Економічні втрати споживачів та перерозподільчі ефекти. Порівняльна характеристика імпортної квоти та імпортного мита.

Розрахунок митних платежів.

Види митних ставок. Умови застосування пільгових митних ставок. Митна вартість товару. Країна походження товару. Митні збори.

Міжнародні інжиніринг.

Міжнародний інжиніринг: сутність, напрями, види. Повний цикл інжинірингових послуг. Відмінності інжинірингу від інновацій, ноу-хау та ліцензій.

Міжнародні реінжиніринг.

Міжнародний реінжиніринг: сутність, причини застосування, види, принципи організації.

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

З дисципліни

„ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

(2015/2016 н.р.)

студентами напряму 6.030601 „Менеджмент ”

та 4 курси – денна форма навчання,

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.01 с.)