ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначаєм середній коефіцієнт розкивуВизначаєм середній коефіцієнт розкиву

м. (1.2)

де: - об’єм розкривних порід в межах контурів кар’єрного поля , м3

W–обєм корисної копалини

м3.(1.3)

де: - довжина кар’єрного поля на поверхні

м. (1.4)

Об'єм розкривних порід найдемо з виразу

м3. (1.5)

де: - об’єм породи в межах кар’єрного поля (формула В.В. Ржевского )

м3. (1.6)

- площа дна кар’єру, м2

м2. (1.7)

- ширина дна кар’єра

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
- периметр дна кар’єра

м. (1.8)

Кут укосу робочого борта кар’єру

(1.9)

де: - кут укосу робочого уступу (згідно ПБ для скельних не повинен перевищувати 80о

Поточна глибина кар’єра

м. (1.10)

де: - ширина кар’єру по верху

м (1.11) Поточну глибину кар’єра приймаю: 100м

Число уступів які знаходяться в робуті

шт. (1.12)

Продуктивність кар’єру по добуванню корисної копалини

(1.13)

Продуктивність кар’єру по виїмки розкривним порід

(1.14)

Срок експлуатації кар’єру

років (1.15)

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
2. Визначення параметрів гірничих виробок при проведені внутрішніх траншей з використанням автомобільного транспорту

Визначаєм діаметр свердловини

(2,1)

де: - коефіцієнт розпушення порід після вибуху для (f=14-20)становить 1,6

F – Міцністть порід по СНиПу для(f=14-20) становить Х

для буріння свердловин приймаю буровий станок СБШ 320 з діаметром бурового долота 320 мм

Лінія опору по підошві уступу

м. (2,2)

перевірка ЛОПП по правилам Безпеки

м. (2,3)

умова виконується, свердловини будуть вертикальними

Відстань між свердловинами

м. (2,4)

де:т – коефіцієнт зближення свердловин при підриванні з однойй площиною оголення (т=0,8)

Відстань між рядами свердловин

м. (2,5)

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
2,5. глибина перебура свердловини

м. (2,6)

Довжина свердловини

м. (2,7)

Сумарна довжина свердловин

м.(2,8)

де: - довжина траншеї

м. (2,9)

- керівний ухил траншеї ‰ (при використання автомобільного транспорту =80÷100 ‰)

- ширина траншеї понизу, для двох стороннього руху становить

м.(2,10)

Число рядівсверд1ловин

м.(2,11)

приймаю 6 рядів

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
2,9. Вибір автосамоскида по ємкості ковша

м. (2,12)

де: - Геометричний об’єм екскаватора для ЕКГ-10становть10 м3

приймаю автосамоскид БелАЗ 7513

Вантажопідємність 130 т

Повна маса автосамоскида 235 т

Колісна формула 4×2

Потужність двигуна 1294 кВт

найменший радіус поворота 14 м

Максимальна швидкість 45

Провозна здатність траншеї

. (2,13)

де: - тривалість зміни 8 годин

- Коефіцієнт нерівномірності руху (0,55÷0,75)

- швидкість руху автосамоскида (20÷25 )

- інтервал між автосамоскидами які рухаються (60÷100 м)

- фактична вантажопідємність автосамоскида

. (2,14)

де: - геометрична ємкість ковша

- Коефіцієнт наповнення кузова автосамоскиду

- щільність породи в циліку 2,01,05

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
Коефіцієнт розпушення 1,15

Змінна продуктивність бурового станка

. (2,15)

де: - Тривалість зміни 8 годин

- Коефіцієнт використання в часі 0,8

- Чистий час на буріння на одного метра свердловини

.год (2,16)

- швидкість буріння рівна 10 -

-час на допоміжні операції з розрахунку на один метр свердловини 0,1 год

Час обурювання траншеї одним буровим станком, в змінах

.змін (2,17)

Маса заряда в свердловині

.кг (2,18)

де: - питомі витрати вибухової речовини, для f=18 становить =0,8

Час необхідний для проведення траншеї в змінах

.змін (2,19)

де: - об’єм траншеї

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
.

.м3 (2,20)

- продуктивність екскаватора

. (2,21)

- Геометричний об’єм ковша ЕКГ-10 10 м3

- Тривалість зміни 8 годин

Коефіцієнт наповнення ковша 0,9

- Коефіцієнт використання екскаватора 0,7

- Час одного циклу 28 секунд

- Коефіцієнт розпушення породи 1,5

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
3. Визначення параметрів підготовки горизонту при залізно дорожньому транспорті і по шарової проходці кільцевої траншеї

Визначаємо радіус вписування локомотив складу в криву залізно-дорожніх шляхів

(3,1)

де:Rж. min – мінімальний радіус вписування в криву – 125 м.

Визначаємо довжину похилої ділянки траншеї

де:iр – керівний ухил - 35 ‰.

Довжина локомотивоскладу

(3,4)

де lл – довжина локомотива - 20,6 м;

nв – кількість вагонів в поїзді – 6;

lвдовжина вагона -14,9 м.

Довжина пункту примикання

(3,5)

Довжина горизонту

(3,6)

Ширина траншеї

(3,7)

де:lт–мінімальна відстань між осями екскаватора і залізно дорожнього шляху– 10 м.

Ширина траншеї поверху

(3,8)

Ширина горизонту поверху

(3,9)

Об’єм похилої траншеї

(3,10)

 

 

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
3,10Об’єм гірничої маси горизонтів підготовлених до виїмки

(3,11)

Час проходки траншеї

(3,12)

 

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
4. Визначення параметрів водозбірника при проходці траншеї

Об’єм водозбірника

(4,1)

де: hв – глубина водозбірника, м

(4,2)

hгус- висота гусениць1,8;

hч.н. – глубина черпання екскаватора нище горизонтустояння – 1,5 м;

Вв – ширина водозбірника понизу, м;

(4,3)

де: Е – ємкість ковша – 12,5м3.

αэ – кут,який долає екскаватор при русі, 8⁰ .

β – кут укосу стінки возбірника - 60⁰.

 

 

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
5.Визначення параметрів конвеєрного підйомника при розкритті глибоких горизонтів

5,1Довжина похилої траншеї, м

(5,1)

де Нкон – глубина залягання похилої траншеї , м.

Нконпот=225 м формула (1,10).

αк – кут нахилу траншеї - 16⁰.

Ширина траншеї понизу

(5,6)

Швидкість переміщення вибою

(6,17)

Кусовий проект

З дисциплінитехнологія відкритої розробки родовищ корисних копалин

На тему:“Розрахунок параметрів системи розробки

пластових родовищ крутого падіння

 

 

Виконав

Ст. гр. ГІск 08-4

Ярошик Н.І.

Прийняв

професор

Диженко А.Ю

 

 

Дніпропетровськ

2010 р.

Визначаєм середній коефіцієнт розкиву

м. (1.2)

де: - об’єм розкривних порід в межах контурів кар’єрного поля , м3

W–обєм корисної копалини

м3.(1.3)

де: - довжина кар’єрного поля на поверхні

м. (1.4)

Об'єм розкривних порід найдемо з виразу

м3. (1.5)

де: - об’єм породи в межах кар’єрного поля (формула В.В. Ржевского )

м3. (1.6)

- площа дна кар’єру, м2

м2. (1.7)

- ширина дна кар’єра

Зм.
 
№ докум.
Підпис  
Дата
КП Гіск.10.10
Лист
Лист
- периметр дна кар’єра

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.017 с.)