Управління якістю програмного засобу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Управління якістю програмного засобу. 

Усі розглянуті підходи до створення програмної продукції мають на основній меті створення високоякісних програмних виробів. Тут під якістю програмного виробу розуміють його відповідність чітко і явно встановленим вимогам до функціональних характеристик, відповідність стандартам, що визначають документування і проведення розробки, а також іншим характеристикам, які передбачається отримати від розробленого виробу. В приведеному визначенні істотними є наступні три моменти:

1. Вимоги до програмного виробу – це основа, на якій оцінюється і вимірюється якість. Порушення або втрата яких-небудь вимог приводить до втрати якості виробу.

2. Стандарти визначають сукупність вимог і критеріїв розробки, що вказують яким чином повинен розроблятися виріб. Порушення цих вимог також приводить до зниження якості.

3. Є також множина інших (іноді і неявних) вимог, на які часто не звертають уваги, і в результаті, якщо вони були упущені, якість може бути знижена.

Якість в загальному випадку характеризується широким набором властивостей програмного виробу, який залежить від прикладної галузі і від категорії користувачів.

Чинники, що впливають на якість виробу, класифікуються по трьох аспектах програмного продукту:

- Робочі характеристики;

- Пристосованість до внесення змін;

- Пристосованість до зміни навколишнього оточення.

До першої групи можна віднести наступні характеристики:

- Правильність (коректність), які характеризують міру функціональної відповідності програмного виробу вимогам користувача.

- Надійність визначає вірогідність того, що програмний виріб працюватиме без збоїв протягом певного інтервалу часу або при виконанні певного обсягу робіт, тобто міру впевненості в тому, що програма виконуватиме призначені функції з необхідною точністю.

- Ефективність характеризує оперативність виконання функціональних задач, а також обсяги комп’ютерних ресурсів і об’єм коду програми, необхідний для виконання останньою своїх функцій.

- Зручність і простота використання програмного виробу відображає простоту навчання роботі з виробом, простоту підготовки вихідних даних і інтерпретації вихідних повідомлень програми. Часто зручність і простота визначають, наскільки „дружнім” є інтерфейс користувача з комп’ютером. Ця властивість програмного виробу характеризує:

- Фізичні і інтелектуальні зусилля, необхідні для навчання роботі з даним програмним продуктом;

- Час, необхідний для того, щоб використовування системи стало ефективним;

- Підвищення продуктивності праці при експлуатації програмного виробу користувачем середньої кваліфікації;

- Суб’єктивну оцінку відношення користувача до системи.

- Цілісність визначає міру, з якою може бути проконтрольований несанкціонований доступ до даних і програм.

Перераховані характеристики можуть бути доповнені і деталізовані. Наприклад, надійність програмного виробу оцінюється такими додатковими характеристиками, як можливість відновлень системи після збоїв, готовність до використання, середній час між відмовами і т.п.

Друга група характеристик пов’язана з супроводом програмного виробу. В ній можна виділити наступні основні показники:

- Зручність і простота супроводу в першу чергу оцінюються тими зусиллями, які необхідні для виявлення і виправлення помилок в програмному виробі. Зручність і простота супроводу передбачати також модифікованість, яка означає простоту внесення змін у виріб при зміні вимог користувача. Цю властивість називають також гнучкістю програмного виробу.

- Зручність і простота тестування відображає зусилля, необхідні для тестування програми, з метою гарантії того, що програма виконує потрібні функції.

Третя група характеристик – можливості використання програмного виробу в нових навколишніх умовах, включає:

- Переносимість (мобільність) характеризує зусилля, необхідні для перенесення програми з одного технічного виробу на інший або перенесення її в інше операційне середовище.

- Придатність до повторного використання показує, наскільки програмний виріб або його частина можуть бути використані в інших застосуваннях.

- Сумісність визначає можливість взаємодії з іншими програмними продуктами.

Одним з основних чинників, що впливають на якість програмного виробу і на більшість перерахованих характеристик, є складність програмного виробу. Складність – головна причина появи помилок і дефектів в програмному виробі і його ненадійності. В першу чергу складність програмного виробу обумовлюється складністю вирішуваної проблеми і залежить від складності окремих компонент програмного виробу і зв’язків між ними. Для підвищення якості програмного виробу прагнуть зниження складності програмного виробу.

Проблема забезпечення якості програмних виробів останніми роками набула особливої значущості у зв’язку з тим, що програмне забезпечення набуло статусу комерційного продукту. Показники якості тепер стали включати в контракти на розробку програмних виробів різного призначення. Забезпечення якості програмного забезпечення – це планована систематична сукупність дій, потрібних для створення якісної продукції, яка охоплює різноманітні задачі, вирішення яких включає наступні види діяльності:

- Використання спеціальних методів і засобів, що дозволяють аналітику досягти високоякісних специфікацій, а проектувальнику створити високоякісний проект.

- Проведення формальних технічних оглядів, які служать основним інструментом для оцінки якості виконаних робіт.

- Тестування програмного виробу, яке об’єднує стратегію проведення тестових випробувань з методами проектування тестових наборів даних, що дозволяють ефективно знаходити помилки в програмному виробі. При цьому слід мати на увазі, що тестування не дозволяє однаково ефективно знаходити всі типи помилок.

- Примусове впровадження стандартів і формальних процедур, що визначають розробку програмного виробу, і контроль за їх використання.

- Контроль всіх змін, що вносяться в програмний продукт, що є об’єктом конфігураційного управління. Кожна зміна, що вноситься, є потенційним джерелом помилок і побічних ефектів; контроль за змінами необхідний як під час розробки, так і в процесі супроводу.

- Вимірювання характеристик якості, необхідні для постійного контролю рівня якості, а також для оцінки впливу методологічних і процедурних змін на покращення якості.

- Реєстрація і документування всіх процедур, пов’язаних із забезпеченням якості виробів, призначена для подальшого використання і тривалого зберігання.

Формальні технічні огляди – найважливіший вид діяльності по забезпеченню якості програмного виробу. Основні цілі цих оглядів:

- виявлення помилок у функціях, логіці або способах реалізації програмного виробу;

- підтвердження того, що програмний виріб відповідає поставленим вимогам;

- забезпечення того, що програмний виріб був представлений відповідно до встановлених стандартів;

- встановлення одноманітності розробки окремих частин виробу;

- спрощення процесу управління розробкою програмного виробу.

Формальні огляди служать основою для знайомства з програмним виробом широким колом фахівців, засобом для вивчення різних підходів до аналізу, проектування і реалізації виробу. Формальні огляди повинні проводитися під час кожного кроку розробки виробу, і в його проведенні, як правило, беруть участь декількох чоловік. Для кожного огляду заздалегідь складається список питань, що підлягають обговоренню.

Для перевірки програмного виробу можуть використовуватися в загальному випадку три види оглядів:

- технічний огляд;

- наскрізний перегляд;

- уважне вивчення представлених матеріалів.

Всі огляди формальні, оскільки мають чіткі цілі і строго певні процедури; всі призначені для ідентифікації дефектів програмного забезпечення і відхилень від встановлених специфікацій, планів і стандартів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.007 с.)