Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.План.

1. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

2. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.

3. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.

4. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

5. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

 

Методичні вказівки:

 

Окрема 6 глава КАС України присвячена особливостям провадженням в окремих категоріях адміністративних справ.

Систематизуючи окремі категорії адміністративних справ ,їх можна поділити на чотири загальні групи :

1) – пов’язані з оскарженням нормативно-правових актів органів державної влади (ст.171 КАС України).

2) - пов’язані з порушенням виборчого законодавства,що є найбільшою групою справ (ст.ст. 172 – 180 КАС).

3) - пов’язані з оскарженням рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби (ст.181 КАС України)

4) Пов’язані з захистом права на мирні зібрання (ст.ст. 182 – 183 КАС України).

Виділення зазначених категорій справ в окрему групу обумовлено тими особливостями розгляду цих справ , які не застосовуються до загальної категорії справ ,що розглядаються адміністративними судами. Так не всі постанови суду за цими категоріями справ можуть бути оскаржені у апеляційному та касаційному порядку, ряд з них набирають сили негайно після їх прийняття.

 

Запитання та завдання для самостійної підготовки :

 

1. Особливості дисциплінарних проваджень відносно мілітаризованих державних службовців.

2. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

3. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.

4. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.

5. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

6. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

 

 

Теми рефератів:

 

1. Поняття та види процесуальних проваджень в адміністративно-юрисдикційному процесі.

2. Поняття та види процесуальних проваджень в адміністративно-юрисдикційному процесі.

3. Характеристика адміністративного провадження з легалізації об’єднань громадян.

5. Загальна характеристика провадження з видання нормативно-правових актів управління.

 

Завдання для самостійної підготовки.

 

Тема 1. Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному суді

1. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному суді.

2. Право на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та його реалізація.

3. Процесуальний порядок розгляду справи за нововиявленими обставинами.

4. Повноваження адміністративного суду за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

 

Тема 2. Виконання судових рішень в адміністративних справах.

1 Поняття та значення виконання судових рішень в адміністративних справах.

2 Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.

3 Виконавчі документи.

4. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

 

Тема 3. Види та характеристика заходів процесуального примусу в адміністративному (судовому) процесі.

1. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

2. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

3. Характеристика окремих заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

 

Тема 4. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ

1 Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

2 Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.

3 Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.

4. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

5. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

 

Тема 5. Зарубіжний досвід адміністративного судочинства

1. Моделі адміністративної юстиції в світі.

2. Адміністративна юстиція у Франції.

3. Організація та діяльність адміністративних судів у Німеччині.

4. Адміністративна юстиція в інших країнах.

 

 

Практичні завдання.

Практичне завдання № 1

 

Скласти протокол про адміністративне правопорушення за статтею КУпАП, в санкції якої передбачено попередження як виду адміністративного стягнення.

Практичне завдання № 2

 

Скласти протокол про адміністративне правопорушення за статтею КУпАП, в санкції якої передбачено накладення штрафу як виду адміністративного стягнення.

Практичне завдання № 3

 

Скласти протокол про адміністративне правопорушення за статтею КУпАП, в санкції якої передбачена конфіскація предмету як виду адміністративного стягнення.

Практичне завдання № 4

 

Скласти протокол про адміністративне правопорушення за статтею КУпАП, в санкції якої передбачено позбавлення спеціального права як виду адміністративного стягнення.

Практичне завдання № 5

 

Скласти протокол про адміністративне правопорушення за статтею КУпАП, в санкції якої передбачено виправні роботи як вид адміністративного стягнення.

Практичне завдання № 6

 

Скласти протокол про адміністративне правопорушення за статтею КУпАП, в санкції якої передбачено адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення.

Практичне завдання № 7

 

Назвати основні адміністративні стягнення.

Практичне завдання № 8

 

Назвати додаткові адміністративні стягнення.

Практичне завдання № 9

 

Чи може бути застосовано додаткове адміністративне стягнення за незаконну організацію азартних ігор на гроші ? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на санкцію статті КУпАП.

Практичне завдання № 10

 

Чи застосовується в обов’язковому порядку додаткове адміністративне стягнення у вигляді конфіскації зброї за порушення громадянами порядку придбання, зберігання чи продажу вогнестрільної, холодної чи пневматичної зброї ? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на санкцію статті КУпАП.

Практичне завдання № 11

 

Які адміністративні стягнення можна віднести до стягнень майнового характеру ?

Практичне завдання № 12

 

Які адміністративні стягнення можна віднести до стягнень морального характеру ?

Практичне завдання № 13

 

Які адміністративні стягнення можна віднести до стягнень організаційного характеру ?

Практичне завдання № 14

 

Які адміністративні стягнення в залежності від тривалості їх відбування є разовими ?

Практичне завдання № 15

 

Які адміністративні стягнення в залежності від тривалості їх відбування є тривалими ?

 


Питання для іспиту до курсу

1.Поняття та ознаки адміністративного судочинства.

2.Принципи адміністративного судочинства.

3.Принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі та його співвідношення з принципами змагальності та диспозитивності.

4.Правове регулювання адміністративного судочинства.

5.Становлення адміністративних судів в Україні.

6. Система адміністративних судів в Україні.

7. Структура адміністративних судів в Україні.

8. Поняття адміністративної юрисдикції.

9. Публічно-правовий спір, як предмет адміністративного судочинства.

10. Загальна характеристика категорій публічно-правових спорів, віднесених до адміністративної юрисдикції.

11. Спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

12. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення з публічної служби.

13. Спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів.

14. Спори за зверненням суб'єкта владних повноважень.

15. Спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

16. Співвідношення адміністративної юрисдикції з іншими судовими юрисдикціями.

17. Поняття та види підсудності адміністративних справ.

18. Предметна підсудність адміністративних справ та її різновиди.

19. Територіальна підсудність адміністративних справ та її різновиди.

20. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

21. Наслідки недодержання правил підсудності.

22. Поняття та види учасників адміністративного судочинства.

23. Процесуальні права та обов’язки осіб, які приймають участь в адміністративному процесі.

24. Сторони в адміністративному судочинстві.

25. Треті особи в адміністративному судочинстві.

26. Процесуальне представництво в адміністративному процесі.

27. Інші учасники адміністративного судочинства.

28. Процесуальне положення секретаря судового засідання.

29. Процесуальне положення судового розпорядника.

30. Процесуальні права та обов’язки свідка.

31. Експерт в адміністративному судовому процесі: права, обов’язки та відповідальність.

32. Процесуальне положення спеціаліста.

33. Перекладач в адміністративному судовому процесі: права, обов’язки та відповідальність.

34. Поняття та зміст процесу доказування в адміністративному процесі.

35. Поняття доказів в адміністративному процесі.

36. Класифікація доказів в адміністративному (судовому) процесі.

37. Діяльність суб’єктів адміністративного процесу зі збору та оцінки доказів.

38. Виклики та повідомлення в судовому процесі. Зміст та види повісток.

39. Виняткові засоби судових викликів і повідомлень.

40. Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання.

41. Протокол судового засідання. Зауваження до протоколу судового засідання.

42. Протокол про вчинення окремої процесуальної дії.

43. Поняття та види судових витрат.

44. Судовий збір.

45. Витрати, пов’язані з розглядом справи у суді.

46. Розподіл судових витрат.

47. Строк звернення до адміністративного суду.

48. Поняття та види процесуальних строків.

49. Поновлення та продовження процесуальних строків.

50. Обчислення процесуальних строків.

51. Право на звернення до адміністративного суду.

52. Підходи до визначення адміністративного позову.

53. Предмет, підстава та зміст адміністративного позову.

54. Форма та зміст позовної заяви.

55. Відкриття провадження в адміністративній справі.

56. Мета та завдання стадії підготовки адміністративних справ до судового розгляду.

57. Процесуальний порядок підготовки адміністративних справ до судового розгляду.

58. Попереднє судове засідання.

59. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову. Примирення сторін.

60. Об’єднання та роз’єднання справ.

61. Забезпечення адміністративного позову.

62. Мета та завдання судового розгляду справи.

63. Етапи стадії судового розгляду справи справ.

64. Поняття та види судових рішень.

65. Вимоги, що висуваються до судових рішень.

66. Порядок ухвалення судових рішень.

67. Постанови адміністративного суду.

68. Ухвали адміністративного суду.

69. Роз’яснення судового рішення.

70. Суть і значення апеляційного провадження в адміністративному суді.

71. Право на апеляційне оскарження та порядок його реалізації.

72. Процесуальний порядок розгляду апеляційної скарги.

73. Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги на постанову та ухвалу суду.

74. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

75. Суть і значення касаційного провадження в адміністративному суді.

76. Право на касаційне оскарження та порядок його реалізації.

77. Процесуальний порядок розгляду касаційної скарги.

78. Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги.

79. Судові рішення суду касаційної інстанції.

80. Суть і значення провадження за винятковими обставинами в адміністративному суді.

81. Право на оскарження судових рішень за винятковими обставинами та порядок його реалізації.

82. Повноваження Верховного Суду України за наслідками провадження за винятковими обставинами.

83. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному суді.

84. Право на подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами та його реалізація.

85. Процесуальний порядок розгляду справи за нововиявленими обставинами.

86. Повноваження адміністративного суду за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

87. Набрання судовим рішенням законної сили та наслідки цього.

88. Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

89. Процесуальний порядок звернення судових рішень в адміністративних справах до виконання.

90. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

91. Підстави та порядок застосування заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

92. Характеристика окремих заходів процесуального примусу в адміністративному процесі.

93. Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів.

94. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.

95. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, які порушують законодавство про вибори та референдум.

96. Особливості провадження у справах щодо скасування реєстрації кандидата на пост Президента України.

97. Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

98. Моделі адміністративної юстиції в світі.

99. Адміністративна юстиція у Франції.

100 .Адміністративна юстиція в Німеччині
Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ літератури.

 

1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. - 584 с.

3. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2003. – 896 с.

4. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. – Рос. мовою. – К.: Літера ЛТД, 2001.- 288 с.

5. Застрожная О.К. Советский административный процесс: Учебное пособие. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1985. – 100 с.

6. Картузова І. О., Осадчий А. Ю. Теоретичні засади адміністративних процедур // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. - № 36. – С. 225-235.

7. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – 3-є вид., перероб. І доп. – Одеса: Юридична література, 2006. – 488 с.

8. Лазарева О. В. Правовая процедура. - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО „Саратовская государственная академия права”, 2004. - 152 с.

9. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р. О., Шишкіна В. І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.

10.Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.

11.Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории. - М.: Юридическая литература,1991. - 144 с.

12.Протасов В. Н. Юридическая процедура. - М.: Юридическая литература, 1991. - 79 с.

13.Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

14.Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2010. - 584 с.

15.Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії та Албанії. – К.: Вид-во УАДУ, 2009.

16.Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С. В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2009. – 896 с.

17.Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл. – Рос. мовою. – К.: Літера ЛТД, 2010.- 288 с.

18.Додин Е. В. Доказательства в административном процессе. - М.: Юрид. лит., 1973. - 192 с.

19.Додин Е. В. Доказывание и доказательства в правоприменительной деятельности органов советского государственного управления. - Киев; Одесса: Издательское объединение „Вища школа”, Головное изд-во, 1976. - 127 с.

 

20.Застрожная О.К. Советский административный процесс: Учебное пособие. - Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1985. – 100 с.

21.Картузова І. О., Осадчий А. Ю. Теоретичні засади адміністративних процедур // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. - № 36. – С. 225-235.

22.Ківалов С. В., Біла Л. Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – 3-є вид., перероб. І доп. – Одеса: Юридична література, 2006. – 488 с.

23.Лазарева О. В. Правовая процедура. - Саратов: Изд-во ГОУ ВПО „Саратовская государственная академия права”, 2009. - 152 с.

24.Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. Редакцією Куйбіди Р. О., Шишкіна В. І. – К.: Старий світ, 2006. – 576 с.

25.Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2009. – 367 с.

26.Протасов В. Н. Основы общеправовой процессуальной теории. - М.: Юридическая литература,1991. - 144 с.

27.Протасов В. Н. Юридическая процедура. - М.: Юридическая литература, 2001. - 79 с.

28.Теория юридического процесса. Под общей редакцией профессора В. М. Горшенева. – Харьков: Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения “Вища школа”, 1985. – 192 с.

29.Школик А. М. Порівняльне адміністративне право: Навч. посібник для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин. - Львів: ЗУКЦ, 2007. - 308 с.

30.Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - N 30. - Ст. 141.

31.Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 15. - Ст.1028.

32.Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Указ Президента України від 3 жовтня 1992 р. // Голос України. – 1992. - N 192.

33.Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. - № 24. - Ст. 11 (із змінами та доп.).

34.Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 лютого 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - N 6. - Ст. 189 (із змінами та доп.).

35.Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України: Указ Президента України від 19 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 8. – Ст. 335 (із змінами та доп.).

36.Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України: Указ Президента України від 15 листопада 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - N 47. - Ст. 3123.

37.Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р.// Офіційний вісник України. – 2007. - N 54. - Ст. 2180.

38.Про затвердження Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради: Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 31.10.2005 р. – див. Додаток 2.

39.Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 34. - Ст. 504.

40.Про оренду землі: Закон України від 6 жовтня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 42. - Ст.1538

41.Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 01 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - N 1. - Ст. 2.

42.Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - N 27. - Ст. 1109 (із змінами та доп.).

43.Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11січня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 7. - Ст. 242.

44.Про політичні партії в Україні: Закон України від 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - N 23 . - Ст. 118 (із змінами та доп.).

45.Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 25. - Ст. 1172.

46.Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 39. - Ст. 2429.

47.Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності: Указ Президента України від 20 травня 1999 р. // Офіційний вісник України. – 1999. - № 20. - Ст. 878.

48.Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - N 7. - Ст. 144 (із змінами та доп.).

49.Про порядок реєстрації символіки об'єднань громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. - N 7. - Ст. 148.

50.Положення про дозвільну систему. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. // ИАС “Ліга”.

51.Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. - № 1. - Ст. 17.

52. Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 р. // Зібрання постанов Уряду України, 1994, N 3. – Ст. 60.

53.Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 52. - Ст. 1943.

54.Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 27. - Ст. 1212.

55.Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 46. - Ст. 2001.

56.Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Затверджене Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24 липня 1996 р. // ИАЦ “Ліга”.

57.Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів. Затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 42. - Ст. 1574.

58.Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 52 – С.490.

59.Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 26. - Ст. 1151.

60.Про відомчі заохочувальні відзнаки: Указ Президента України від 18 листопада 1996 р. // Урядовий кур'єр. - 1996. - N 223 – 224.

61.Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців: Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 47. - Ст. 2057.

62.Положення про ранги державних службовців. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. // Збірник Постанов Уряду України. – 1996. - № 14. – Ст. 370.

63.Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 1-2. - Ст. 27.

64.Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 44. - Ст. 1983.

65.Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об'єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 51. - Ст. 2275.

66.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - N 8. - Ст. 351.

67.Порядок проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - N 47. - Ст. 2142.

68.Інструкція про порядок проведення атестації особового складу органів внутрішніх справ України. Затверджена Приказом МВС України від 23 лютого 2001р. // Офіційний вісник України. – 2001. - N 12. - Ст. 502.

69.Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. Затверджений наказом Головного управління державної служби України та Українською Академією державного управління при Президентові України від 10 травня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - N 22 .- Ст. 1076.

70.Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Головного управління державної служби України: Постанова Головного управління державної служби України від 31 березня 2004 р. // ІАЦ «Ліга»

71.Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 06 вересня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 39. - Ст. 2428.

72.Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - N 29. - Ст. 245.

73.Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. // ИАЦ «Ліга».

74.Положення про державний вищий навчальний заклад. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - N 17. - Ст. 483.

75.Положення про професійно-технічний навчальний заклад. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 31. -Ст. 1188.

76.Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 24. - Ст. 1016.

77.Про затвердження Порядку проведення службового розслідування відносно державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. - № 24. - Ст. 1004.

78.Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у митних органах України: Наказ Державної митної служби України від 29 липня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. - № 34. - Ст. 1626.

79.Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Державній прикордонній службі України: Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 лютого 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 8. - Ст. 462.

80.Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Службі зовнішньої розвідки України: Наказ Служби зовнішньої розвідки України від 18 липня 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. - № 31. - Ст. 2270.

81.Про затвердження Положення про порядок кваліфікаційної атестації суддів: Наказ Державної судової адміністрації / / Офіційний вісник України. – 2006. - № 34. - Ст. 2445.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.03 с.)