ТОП 10:

Умови проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацькоїН А К А З

 

03.09.2012 Кривий Ріг №274

 

Про проведення районного етапу

Всеукраїнської гри «Джура» (Сокіл)

 

На виконання Указів Президента України від 10.08.99 «Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року» та від 23.04.01 № 35 «Про заходи щодо підтримки краєзнавчо­го руху в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 298-р. «Про затвердження заходів щодо підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму», Указу президента України від 04.05.2007 № 378/2007 «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 № 1011 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2003 № 855» та з метою поліпшення виховної роботи з учнівською та студентською молоддю на основі традицій і звичаїв українського народу, формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків,

НАКАЗУЮ:

1. 10 жовтня 2012 року на базі центру туризму краєзнавства та екскурсій учнівської молоді провести заочний районний етап Всеукраїнської гри «Джура».

2. Затвердити умови проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово – спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Джура» (Додаток 1).

3. Затвердити склад робочої групи для організації і проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово - спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Джура» (Додаток № 2 ).

4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1. Забезпечити участь у районному заочному конкурсі на кращий масовий захід з військово-патріотичного виховання (на рівні школи, району), (додаток 1, п. 6/VІІІ) .

5. Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді:

5.1. Взяти участь у конкурсі на кращий масовий захід з військово-патріотичного виховання.

5.2. Надати допомогу КЗШ № 59 та КЗСШІ № 9 у підготовці дітей з туристсько – спортивного напрямку.

5.3. Забезпечити участь у районному заочному конкурсі на кращий масовий захід з військово-патріотичного виховання.

5.4. Організаційно – координаційну роботу щодо участі в міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово - спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Джура» покласти на центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста районного методичного кабінету Ткаліч Т.О.

 

Начальник відділу освіти О.С. Кравченко

 

Ткаліч Т. О. 4065632

ДОДАТОК № 1 до наказу РВО № 274 від 03.09.2012 року

Умови проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької

Військово - спортивної, патріотичної гри Українського козацтва

«Джура»

Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово - спортивної патріотичної гри Українського козацтва Джура» (далі «Джура») проводиться відповідно до Всеукраїнського положення, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України № 855 від 25 грудня 2003 року.

Гра «Джура» проводиться з метою:

- виховання у молоді загальнолюдських духовних цінностей на засадах культурної спадщини свого народу, відновлення історичної пам'яті, збагачення народних традицій, звичаїв та обрядів;

- сприяння фізичному загартуванню молодого покоління;

- пропаганди здорового способу життя;

- знайомства з традиціями українського козацтва, духовним життям предків;

- розвитку здібностей бачити, чути, запам'ятовувати та виділяти важливе;

- виховання спритності, уміння орієнтуватися на місцевості та в різноманітних ситуаціях і умовах, долати природні та штучні перешкоди;

- формування почуття взаємопідтримки та готовності прийти на допомогу

Місце та час проведення

Остаточне місце та час проведення буде додатково повідомлене

Керівні органи гри

Організацію та проведення гри координує оргкомітет, який затверджується наказом відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради. Загальне керівництво підготовкою та проведенням гри «Джура» здійснює Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району

Безпосередня організація та проведення гри покладається

Головна суддівська колегія формується відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради спільно з центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району.

Учасники гри

В районному етапі гри беруть участь по одній команді від кожного закладу у складі 10 чоловік (8 школярів, із яких не більше 2 дівчат) та 2 керівників. Гра проводиться у віковій групі не молодше 13 і не старше 15 років (8-9 класи).

У кожній команді визначається провідник - ройовий. Учасники повинні придумати атрибутику команди (Додаток № 1) - назва, відзначка, ройовий клич-девіз, прапорець, встановленої форми із своїми барвами, типова форма однострій. Для участі у спортивних та польових змаганнях слід використовувати спеціальний одяг та взуття.

Керівники команди призначаються наказом закладу, на яких покладається відповідальність за збереження життя та здоров'я учасників команди. Один представник - вихователь команди, другий - фахівець з певного виду змагань, що включені до програми гри, який може залучатися до суддівства та роботи секретаріату гри за рішенням Головної суддівської колегії

Документація, умови допуску команд до участі у грі

Попередні заявки про участь у грі надсилаються до Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району.

Форма заявки довільна але з обов'язковою вказівкою профілю певного виду змагань, що включені до програми, до якого планується залучити другого керівника команди та його ПІБ та посаду.

Іменна заявка від команди за встановленою формою (Додаток №2), завірені відповідно директором закладу подається в мандатну комісію в день заїзду до отримання місця на розміщення біваку у коменданта. Разом з іменною заявкою у мандатну комісію необхідно подати наступні документи:

- копії свідоцтв про народження учасників;

- учнівські квитки або довідки з місця навчання з фотографією, завіреною печаткою, що перекриває фотографію на одну третину, підписані директором навчального закладу за 2009-2010 навчальні роки (цей документ учасники повинні мати при собі постійно на всіх етапах проведення гри);

- медичні довідки про санепідемоточення та щеплення на кожного учасника;

- санітарні (медичні) книжки на керівників.

- медична страховка на кожного учасника команди.

За порушення, вказаних у розділах 3 та 4, команда до участі у грі не допускається!

Умови прийому та розміщення команд

На місце проведення гри команди прибувають самостійно згідно з наказом про проведення районного етапу гри.

Команди розміщуються в польових умовах. Місце встановлення та облаштування біваку вказує комендант. Самостійно займати місця для розміщення на території проведення гри категорично заборонено.

Транспортування «потерпілого» за допомогою самостійно виготовлених носилок.

Команда повинна виготовити носилки з запропонованого суддівської колегії обладнання та перенести потерпілого від початку етапу до його кінця. Довжина етапу -120 метрів. Умовно «потерпілий» обирається командою самостійно. Він не має права працювати на етапі і перестає бути «потерпілим після виходу команди в безпечну зону ( за межі етапу). Штрафи на етапі наступні :

- заступ обмежувальної лінії - 1 б.,

- заступ за контрольну лінію - 1 б.,

- рух поза обмежувальної лінією - 10 б.,

- падіння - 3 б.,

- невірне виготовлення носилок - 5 б.,

- торкання потерпілим рельєфу любою частиною тіла а також ложем рельєфу при транспортуванні на носилках 1 б. за кожне,

- «потерпілий» надає допомогу (любі дії які полегшують роботу учасникам команди) - 3 б.,

- не вірні дії супроводжуючого який знаходиться на відстані (за межами носилок), яка не дозволяє контролювати стан «потерпілого» - 3 б.

Маятник

Довжина зони перешкоди - 4-5 м. Команда повинна за допомогою маятника (вертикальної мотузки) подолати перешкоду. Штрафи:

- торкання рельєфу в зоні перешкоди - 2 б.,

- заступ обмежувальної лінії — 1б.,

- заступ за контрольну лінію - 1 б.,

- рух поза обмежувальної лінії - 10 б.,

- падіння - 3 б.

Метання списа.

Кожний учасник повинен метнути дерев'яний спис ( довжиною до 2 м діаметром до 5 см) в окремо обумовлену ціль ( велика діжка, або стіг сіна тощо). Кожному учаснику надається одна спроба. Штрафи:

- за кожне невлучення штраф - 2 б.,

- заступ за обмежувальну лінію - 1 б.,

- втрата списа при виконання кидка — 1 б.,

- падіння під час виконання кидка ( торкання рельєфу іншими частинами тіла крім стопи) - 5 б.,

- рух поза обмежувальної лінії— 10 6.

Подолання завалу.

Команда повинна подолати завалену ділянку із дерев. Коридор руху через завал промаркірований. Штрафи:

- заступ обмежувальної лінії 1 б.,

- рух поза обмежувальної лінії - 10 б.,

- знаходження на етапі більше однієї особи - 2 б.,

- рух верхом по заваленим деревах (ставати на дерева забороняється) - 3 б.

Рух по пластунські.

Команда повинна по пластунські подолати ділянку даного етапу. Висота обмежувальної стрічки під якою команда долає етап по пластунські 0,3-0,4 м. Штрафи:

- торкання верхньої обмежувальної стрічки – 1 б.,

- заступ обмежувальної лінії - 1 б.,

- заступ за контрольну лінію – 1б.,

- рух поза обмежувальної лінії - 10 б.

Підведення підсумків

Підсумки проводяться за кожним видом програми де визначається місце кожної команди. Загальне місце команди визначається за сумою здобутих місць в окремих видах програми. Перемагає та команда, яка отримала найменшу суму місць. В випадку рівності результатів , перевага надається команді, що отримала більшу кількість перших місць. Команда, яка не взяла участь в одному з видів змагань, в підсумковому протоколі займає місце нижче тих колчан, які взяли участь в усіх видах.

Апеляція щодо об'єктивності результатів розглядає головна суддівська колегія гри в присутності вихователь команди. Апеляція подається у письмовому вигляді за підписом керівника команди не пізніше, ніж за тридцять хвилин після офіційного оголошення результатів (вивішування протоколу з вказівкою часу), а на загальний результат — не пізніше ніж за дві години після оголошення результатів. Рішення ГСК є остаточним та оскарженню не підлягає.

8. Нагородження переможців.

Учасники змагань в індивідуальних видах та команді що посіли призові місця в окремих видах програми нагороджуються почесними грамотами.

 

Додаток № 1 до умов

РОЙОВІ АТРИБУТИ

1. Назва. Має мати героїчний, козацький. Патріотичний зміст. Найкраще використовувати зооморфні мотиви, гумористичні, історико-героїчні, подекуди і фантастичні образи, зокрема з фольклору: Нічні кажани, Волоцюги, Гайдамаки, Сіроманці, Котигорошки, Чорні вершники, Чорні запорожці, Залізні вовки. Мета: створення збірного образу, який би сприймали члени рою як частинку себе і це б мотивувало їх спільно наслідувати свій ідеал, спів діяти у досягненні перемоги.

2. Відзначка - схематичне, символічне зображення назви. Форма : білий круг з чорним колом В середині чорне зображення.

3. Ройовий клич-девіз. Має відображати лицарсько-воїнську. Козацьку філософію, світогляд, ідеали. Можна використати народні приказки чи прислів'я, латинські вислови: «Двічі не вмирати», «Або пан, або пропав», «краще вовком згинути, аніж жити псом», зі щитом або на щиті». Мета -клич має ідейно об'єднувати всіх членів рою, спрямовувати їх на якусь позитивну поведінку

4. Ройове гасло-позитивний: наприклад «Пугу-Пугу» - «козаки з лугу» чи «Сонце сходить» - «буде день». Мета - використовування під час змагань, зокрема теренової гри, для зв'язку зі своїми.

5. Прапорець встановленої форми зі своїми барвами. Прапорець- це полотняний або сатиновий квадрат розміром 75x75 см. Він складається з двох чи трьох барв. На правій (лицевій) стороні прапорця у естетично гарному місці нашивається відзнака рою, висотою 25 см. На тій же стороні розміщуємо симетричний напис назви рою. Розміри букв по висоті — 10 см. На лівій (зворотній) стороні прапорця не помішуємо ніяких нашивок. Прапорець носиться прикріпленим до держака довжиною 180 см. діаметром 3 см.

6. Барви рою - будь які два чи три кольори, вибрані роєм. Можна використовувати не тільки для прапорця, але і для інших потреб ідентифікації рою. Основна барва для всіх учасників гри «Сокіл» (Джура) - малинова. її можна використовувати як одну з барв рою, але не як основну, а додаткову, яка виконує функції тла (фону).

7. Типова форма. Однострій. Має бути простий у виготовленні з елементами козацької тематики та традицій, основний елемент -вишиванка. Представники команд, які представляють молодіжні козацькі організації чи шкільні установи, де є визначено однострій, можуть використовувати їх для представлення себе під час гри. Для участі у спортивних та польових змаганнях слід використовувати спеціальний одяг. Для виготовлення однострою можна використати елементи обмундирування української армії чи силових структур різних часів.

 

Додаток № 2 до умов

ІМЕННА ЗАЯВКА

На участь у

Команди:

Місце проведення:

Дата проведення:

 

№ п\п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Домашня адреса Назва навчального закладу, клас № свідоцтва про народження Підпис лікаря та печатка
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Всього допущено ____ осіб

 

М.П. лікаря Особистий підпис лікаря

 

Відповідальність за безпеку, здоров'я та життя учасників на період проходження гри несе керівник команди (вказується прізвище, ім'я та по батькові)

 

Підпис керівника________________________(ПІБ відповідальної особи що відряджає команду)

 

Підпис керівника команди:

 

 

М. П. організації

ДОДАТОК № 2

До наказу РВО

№ 274 від 03.09.2012 року

Склад робочої групи

Н А К А З

 

03.09.2012 Кривий Ріг №274

 

Про проведення районного етапу

Всеукраїнської гри «Джура» (Сокіл)

 

На виконання Указів Президента України від 10.08.99 «Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року» та від 23.04.01 № 35 «Про заходи щодо підтримки краєзнавчо­го руху в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 298-р. «Про затвердження заходів щодо підтримки розвитку молодіжного та дитячого туризму», Указу президента України від 04.05.2007 № 378/2007 «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва», наказу Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009 № 1011 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2003 № 855» та з метою поліпшення виховної роботи з учнівською та студентською молоддю на основі традицій і звичаїв українського народу, формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків,

НАКАЗУЮ:

1. 10 жовтня 2012 року на базі центру туризму краєзнавства та екскурсій учнівської молоді провести заочний районний етап Всеукраїнської гри «Джура».

2. Затвердити умови проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово – спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Джура» (Додаток 1).

3. Затвердити склад робочої групи для організації і проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово - спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Джура» (Додаток № 2 ).

4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1. Забезпечити участь у районному заочному конкурсі на кращий масовий захід з військово-патріотичного виховання (на рівні школи, району), (додаток 1, п. 6/VІІІ) .

5. Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді:

5.1. Взяти участь у конкурсі на кращий масовий захід з військово-патріотичного виховання.

5.2. Надати допомогу КЗШ № 59 та КЗСШІ № 9 у підготовці дітей з туристсько – спортивного напрямку.

5.3. Забезпечити участь у районному заочному конкурсі на кращий масовий захід з військово-патріотичного виховання.

5.4. Організаційно – координаційну роботу щодо участі в міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово - спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Джура» покласти на центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста районного методичного кабінету Ткаліч Т.О.

 

Начальник відділу освіти О.С. Кравченко

 

Ткаліч Т. О. 4065632

ДОДАТОК № 1 до наказу РВО № 274 від 03.09.2012 року

Умови проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацькоїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.015 с.)