Які основні недоліки прямого пуску асинхронного двигуна?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які основні недоліки прямого пуску асинхронного двигуна?1) великі втрати потужності, низький ККД

2) максимальний момент залишається незмінним, пусковий момент і ковзання збільшуються

3) жорсткість механічної характеристики зменшується

4) великі кидки пускового струму і моменту +

Л-4, с. 29

68. Яка з наведених категорій застосування комутаційних низьковольтних апаратів у колах змінного струму характеризує пуск і вимкнення електродвигунів з короткозамкненим ротором?

1) АС 3 +

2) АС 11

3) АС15

4) АС 23

Л-4, с. 114

69. У схемах автоматичного керування електроприводами для забезпечення заданої послідовності вмикання або одночасність вмикання і вимикання кількох двигунів, запобігання мимовільному пуску двигунів застосовують:

1) звукову сигналізацію

2) світову сигналізацію

3) блокування +

4) кнопки керування

Л-4, с. 190; Л-1, с. 141

 

70. Система взаємопов’язаних машин, які безперервно і в заданій послідовності виконують усі технологічні операції і допоміжні операції одного виробничого процесу – це:

1) транспортер

2) потокова лінія +

3) електроустановка

4) вентилятор

Л-4, с. 193; Л-1, с. 153

 

71. Навантажувальною діаграмою робочої машини називається:

1) залежність кутової швидкості від моменту

2) залежність температури від часу

3) залежність моменту статичних опорів і статичної потужності від часу +

4) залежність питомих втрат енергії від часу

Л-4, с. 69, 70

72. Двигуни типу ПЭДВ призначені для режиму роботи:

1) короткочасного

2) повторно-короткочасного

3) тривалого +

4) змішаного

Л-4, с. 220

73. Насосний агрегат, який складається з вертикального багатоступінчастого відцентрового насоса і заглибленого електродвигуна, називається:

1) вихровим насосом

2) відцентровим насосом

3) глибинним електронасосним агрегатом +

4) ротаційним насосом

Л-1, с. 156

 

74 Допустима кількість вмикань на годину з інтервалом між ними 5 хв для двигунів типу ПЭДВ складає:

1) 3 +

2) 12

3) 7

4) 9

Л-4, с. 220

75. Допустима температура нагрівання ізоляції ПВДП-1 двигунів серії ПЭДВ становить:

1) 105 °С

2) 60 °С +

3) 135 °С

4) 120 °С

Л-4, с. 220

76. Яка максимальна висота всмоктування насосом, м?

1) 981

2) 98,1

3) 9,81 +

4) 0,981

Л-4, с. 223

77. За якої кратності повітрообміну застосовується штучна вентиляція?

1) >3 +

2) =3

3) <3

4) >5

Л-4, с. 236

78. Пристрій ТСУ-2-КЛУ3(“Кліматика-1”) передбачає регулювання частоти обертання вентиляторів

1) ступінчате

2) комбіноване

3) плавне +

4) правильної відповіді немає

Л-4, с. 238, Л-1, с. 180, 181

79. Для привода вентиляторів установок “Клімат-4М” застосовуються ...

1) асинхронні двигуни з підвищеним ковзанням +

2) асинхронні двигуни з підвищеним пусковим моментом

3) асинхронні двигуни з фазним ротором

4) асинхронні двигуни з вбудованим електромагнітним гальмом

Л-4, с. 243

80. Які комплекти шаф керування використовують для підтримання мікроклімату в сільськогосподарських приміщеннях?

1) "Каскад", САУНА

2) "Клімат", ПВУ +

3) ОГМ-0,8А, ОЦК-8

4) ЗАВ, КЗС

Л-1, с. 175

81. Які двигуни застосовують для привода подрібнювачів кормів?

1) асинхронні двигуни з к/з ротором основного виконання або з підвищеним ковзанням

2) асинхронні двигуни з фазним ротором основного виконання або з підвищеним пусковим моментом

3) асинхронні двигуни з к/з ротором основного виконання або з підвищеним пусковим моментом +

4) синхронні двигуни

Л-4, с. 258

 

82. Двигуни кормороздавачів і транспортерів для видалення гною працюють …

1) в переміжному режимі

2) в повторно-короткочасному режимі

3) в короткочасному режимі +

4) в тривалому режимі

Л-4, с. 282

 

83. Який режим роботи і характер навантаження для молочних і вакуумних насосів?

1) короткочасний із змінним навантаженням

2) тривалий із постійним навантаженням +

3) короткочасний із постійним навантаженням

4) тривалий із змінним навантаженням

Л-4, с. 300, 302

84. Для зменшення тривалості пуску сепараторів молока застосовуються:

1) перемикання обмоток з зірки на трикутник

2) реакторний пуск

3) автотрансформаторний пуск, двигуни з підвищеним пусковим моментом

4) двошвидкісні двигуни; відцентрово-фрикційні муфти +

Л-4, с. 305

85. Для стрижки овець застосовують такі стригальні машинки:

1) МСО-77Б, МСУ-200 +

2) ЗАВ-10, КЗС-20Ш

3) ПГШ-1, ВЦП-25

4) ТА-1, ДАС-350

Л-1, с. 209, 210; Л-4, с. 319–321

86. Електродвигун стригальної машинки МСУ-200 живиться від:

1) однофазної мережі

2) трифазної мережі

3) перетворювача частоти і напруги +

4) випрямляча

Л-1, с. 210, Л-4, с.321

87. Яке рекомендоване виконання двигунів за ступенем захисту, кліматичним виконанням і категорією розміщення для зерноочисних пунктів і комплексів?

1) СУ1, ІР54

2) УПУ3, ІР54 +

3) У3, ІР44

4) У2, ІР44

Л-4, с. 85

88. Режим роботи електродвигунів головних приводів токарних, фрезерних і шліфувальних верстатів:

1) короткочасний

2) повторно короткочасний

3) повторно-короткочасний режим із частими пусками і електричним гальмуванням

4) відсутня вірна відповідь +

Л-4, с. 332


ЧАСТИНА 3

(тестові завдання практичні, розрахункові)

 

89. Вкажіть основні паспортні дані трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором А) Номінальна частота обертання Б) Режим роботи В) Номінальний струм Г) Частота мережі Д) Номінальна потужність Е) Номінальна кутова швидкість Ж) Номінальна напруга:

1) А; Б; В

2) А; Б; В; Д; Е; Ж

3) А; Б; В; Г; Д; Ж +

4) Б; В; Г; Д; Е; Ж

Л-4, с. 11

 

90. Вкажіть відповідність буквених позначень даному переліку електричних апаратів, що використовуються на принципіальних схемах А) Силових контактів автоматичного вимикача Б) Магнітного пускача В) Запобіжника Г) Теплового реле Д) Шляхового вимикача 1–КМ 2–FU 3–SQ 4–QF 5–КК:

1) А-1; Б-2; В-3; Г-4; Д-5

2) А-2; Б-1; В-4; Г-3; Д-5

3) А-5; Б-4; В-3; Г-2; Д-1

4) А-4; Б-1; В-2; Г-5; Д-3 +

Л-4, с. 180-181

 

91. Як позначаються на планах приміщень А) Щит силовий Б)Щит групового робочого освітлення В) Вимикач Г)Розетка Д)Світильник з лампою розжарення Е)Світильник з люмінесцентною лампою Ж) Електродвигун

1. – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – :

1) А-2; Б-5; В-6; Г-3; Д-4; Е-7; Ж-1 +

2) А-1; Б-2; В-3; Г-4; Д-5; Е-6; Ж-7

3) А-7; Б-5; В-3; Г-1; Д-2; Е-4; Ж-6

4) А-7; Б-6; В-5; Г-4; Д-3; Е-2; Ж-1

Л-4, с. 180-181Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.012 с.)