Які з цих захисних апаратів не багаторазової дії?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які з цих захисних апаратів не багаторазової дії?1) автоматичні вимикачі

2) магнітні пускачі

3) запобіжники +

4) теплове реле

Л-1, с. 101

13. Електродвигунний пристрій – це електротехнічний пристрій, призначений для перетворення:

1) змінного струму в постійний

2) електричної енергії в механічну і навпаки +

3) механічної енергії в електричну

4) теплової енергії в електричну

Л-1, с. 5

 

14. Електричні апарати, що застосовуються для комутації електричних кіл та проведення струму називають:

1) апаратами захисту

2) комутаційними апаратами +

3) апаратами обліку

4) рекуперативними апаратами

Л-1, с. 105

 

15. За призначенням апарати поділяються на:

1) комутуючі, захисні, апарати керування +

2) контактні і безконтактні

3) ручного керування, дистанційного і автоматичного керування

4) замикаючі, розмикаючі, перемикаючі

Л-1, с. 105

 

16. За принципом дії апарати поділяються на:

1) ручного керування, дистанційного або автоматичного керування +

2) контактні і безконтактні

3) комутуючі, захисні, керування, контролюючі

4) замикаючі, розмикаючі, перемикаючі

Л-1, с. 105

 

17. Струмоведучі деталі апарата, за допомогою яких здійснюється комутація електричного кола – це:

1) ввідні контакти

2) клеми приєднання

3) затискачі

4) контакт-деталі +

Л-1, с. 104

 

18. Апарат, який здійснює комутацію електричних кіл без переміщення і руйнування його деталей називають:

1) запобіжником

2) автоматичним вимикачем

3) кулачковим перемикачем

4) безконтактним комутаційним апаратом +

Л-1, с. 105

 

19. Апарати керування поділяють за:

1) призначенням, та принципом дії +

2) будовою

3) зовнішнім виглядом

4) всі відповіді не вірні

Л-1, с. 105

 

20. Апарати керування за призначенням поділяють на апарати для:

1) захисту споживачів від перевантаження

2) комутації силових кіл і кіл керування +

3) захисту мереж від струмів короткого замикання

4) захисту споживачів від струмів короткого замикання

Л-1, с. 108

 

21. За принципом дії апарати керування поділяються на апарати:

1) безперервної дії

2) періодичної дії (ручного)

3) неавтоматичного та автоматичного керування +

4) з витримкою часу

Л-1, с. 105

 

22. Апарат, який спрацьовує внаслідок механічної дії оператора називається:

1) тиристорний пускач

2) контролер

3) шляховий вимикач

4) апарат ручного керування +

Л-1, с. 105

 

23. Комутаційний апарат, спрацювання якого здійснюється без прямої участі оператора називається:

1) перетворювач частоти

2) шляховий вимикач

3) реле часу

4) апаратом автоматичного керування +

Л-4, с. 111

 

24 Для дистанційного або автоматичного керування використовують:

1) електромагнітні пускачі, контактори, реле, магнітні підсилювачі, тиристорні регулятори напруги +

2) автоматичні вимикачі

3) теплові реле

4) запобіжники

Л-4, с. 111

 

25. Для захисту електродвигунів від перевантаження і роботи на двох фазах електромагнітні пускачі комплектуються:

1) приставками ПКЛ

2) тепловими реле +

3) приставками ПВЛ

4) допоміжними контактами

Л-4, с. 124

 

26. ПМЛ – це марка …

1) доїльної установки

2) електромагнітного пускача +

3) реле часу

4) теплового реле

Л-4, с. 126

27. Для збільшення кількості додаткових контактів кіл керування на магнітні пускачі ПМЛ необхідно додатково встановити:

1) ТРН

2) РТЛ

3) ПКЛ +

4) УВТЗ

Л-4, с. 126

28. Електромагнітний пускач серії ПМЛ комплектується тепловим реле серії:

1) РТЛ +

2) ТРН

3) ТРА

4) РТТ

Л-4, с. 150

 

29. Електричний апарат, який автоматично вимикає електричне коло за ненормальних режимів його роботи називається:

1) електромагнітним апаратом

2) апаратом захисту +

3) контролюючим апаратом

4) контактним апаратом

Л-1, с. 104, Л-4, с. 134

 

30. Для захисту електродвигунів і проводок до них від струмів короткого замикання застосовують:

1) електромагнітні пускачі

2) проміжні реле

3) плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі з електромагнітними розчіплювачами +

4) безконтактні шляхові вимикачі

Л-1, с. 104, Л-4, с. 134

 

31. Кліматичне виконання апаратів позначається:

1) У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ +

2) 1,2,3,4,5

3) ІРХХ

4) А, Б, В

Л-4, с. 112, 113

32. Виконання апаратів за захищеністю від впливу навколишнього середовища позначається:

1) А, Б, В

2) 1,2,3,4,5

3) У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ, О

4) ІРХХ +

Л-4, с. 112

 

33. Категорія розміщення апаратів позначається:

1) У, Т, ТВ, ТС, ХЛ, УХЛ, О

2) ІРХХ

3) 1,2,3,4,5 +

4) А, Б, В

Л-4, с. 112

 

34. Тепловий розчіплювач автоматичного вимикача призначений для захисту електричних кіл від:

1) перевантажень +

2) коротких замикань

3) асиметричного навантаження

4) мінімальної напруги

Л-4, с. 138…146; Л-1, с. 125…132

35. Електромагнітний розчіплювач автоматичного вимикача призначений для захисту електричних кіл від:

1) мінімальної напруги

2) асиметричного навантаження

3) перевантажень

4) коротких замикань +

Л-4, с. 134, Л-1, с. 122

36. Плавкі запобіжники призначені для захисту електродвигунів від:

1) обриву фаз

2) перегріву обмоток

3) коротких замикань і великих тривалих перевантажень +

4) зниження напруги

Л-4, с. 134, Л-1, с. 123

 

37. Пристрої вмонтованого температурного захисту призначені для захисту електродвигунів від:

1) коротких замикань і великих тривалих перевантажень

2) появи потенціалу напруги на корпусі двигуна

3) перегрівання за будь-якої причини +

4) мінімальної напруги

Л-4, с. 134, Л-1, с. 123

38. Захисно-вимикальні пристрої призначені для захисту:

1) електродвигунів від перевантажень

2) електродвигунів від перегрівання

3) електропроводок від струмів короткого замикання

4) людей і тварин від ураження електричним струмом +

Л-4, с. 156..160, Л-1, с. 135

 

39. Керування електроприводом у функції швидкості можна здійснювати за допомогою:

1) реле швидкості +

2) реле струму

3) реле часу

4) проміжного реле

Л-1, с. 140

 

40. Автоматичне керування електродвигуном у функції часу можна здійснювати за допомогою:

1) реле струму

2) реле часу +

3) реле контролю швидкості

4) проміжного реле

Л-4, с. 184, Л-1, с. 138

 

41 Керування електродвигуном у функції струму можна здійснювати за допомогою:

1) перемикача

2) електромагнітного пускача

3) реле струму +

4) проміжного реле

Л-4, с. 185, Л-1, с. 139

 

42. Маркування провідників у колах керування на принципіальних схемах здійснюється:

1) арабськими цифрами – справа наліво і зверху вниз

2) арабськими цифрами – зліва направо і зверху вниз +

3) латинськими літерами і цифрами – зліва направо і зверху вниз

4) латинськими літерами і цифрами – справа наліво і зверху вниз

Л-4, с. 181

 

43. Принципіальні електричні схеми виконуються способами:

1) рознесеним і суміщеним +

2) адресним і табличним

3) ручним і автоматичним

4) графічним і табличним

Л-4, с. 180

 

Який є найпростіший пуск асинхронного електродвигуна?

1) з використанням резисторів

2) з перемиканням обмоток статора з "зірки" на "трикутник"

3) ступінчастий запуск

4) прямий пуск +

Л-1, с. 39

 

45. До безконтактних елементів автоматичного керування електроприводами відносяться:

1) магнітні пускачі, реле

2) магнітні підсилювачі, тиристорні і транзисторні перетворювачі +

3) рубильники, перемикачі

4) автоматичні вимикачі

Л-1, с. 105

 

46. Змащення підшипників в електродвигуні типу ПЭДВ здійснюється:

1) олією

2) водою +

3) повітрям

4) правильної відповіді немає

Л-4, с. 222

 

47. Для приводу насосів типу ЭЦВ використовуються електродвигуни серії:

1) 4АПА

2) ПЭДВ +

3) АИР

4) 4АМ

Л-4, с. 220

 

48. На що витрачається реактивна енергія, що підводиться до електродвигуна?

1) перетворюється на потенційну енергію

2) витрачається на створення електромагнітних полів +

3) перетворюється на механічну і теплову енергію

4) перетворюється теплова енергія для нагрівальних елементів

Л-1, с. 99

 

49. Природна вентиляція працює за рахунок:

1) припливної електровентиляційної установки

2) витяжної електровентиляційної установки

3) електрокалорифера

4) перепадів тиску та вітру +

Л-1, с. 216 Л-4, с. 227…228

 

50. За принципом дії вентиляційні установки поділяються на:

1) установки безперервної дії та періодичної дії

2) централізовані і розосереджені

3) припливні, витяжні та припливно-витяжні +

4) автоматизовані та неавтоматизовані

Л-1, с. 170; Л-4, с.228

 

51. Для зниження втрат енергії в двигуні кормодробарки під час пуску передбачають:

1) прямий пуск

2) зворотній пуск

3) перемиканням обмоток з "зірки" на "трикутник" +

4) реакторний пуск

Л-4, с.249

 

52. В якому режимі працюють подрібнювачі кормів?

1) короткочасний із змінним навантаженням

2) тривалий із змінним навантаженням +

3) короткочасний із постійним навантаженням

4) тривалий із постійним навантаженням

Л-4, с.253

 

53. Який двигун транспортера має вмонтований температурний захист?

1) 4АМР180М4У2

2) АИРС100L6СУ2

3) АИР100L6БСУ2 +

4) АИР90LА6У3

Л-1, с. 197-198

 

54 Установки АДМ-8 застосовуються для:

1) доїння в стійлах у переносні відра

2) доїння в доїльних залах у молокопровід

3) доїння в стійлах у молокопровід +

4) доїння в доїльних залах у переносні відра

Л-4, с. 298

ЧАСТИНА 2

(тестові завдання більшої складності)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.012 с.)